OmegaCAD Grafikus Alaprendszer

Felhasználói kézikönyve

Szöveg stílus beállítás

Elérés:

Menü:

Beállítások

Szöveg...

Szerszámos:

Billentyűzet:

[S]

Ikon:


A szövegek tulajdonságait megjelenési tulajdonságait a következő jellemzők határozzák meg, melyek a 'Szövegek stílus beállítása:' dialógus ablakban történik.

Kötegek kezelése Kötegek kezelése Rajz színek beállítása Rajz betűkészletek beállítása Távolság mérési eredmények lekérdezése Távolság mérési eredmények lekérdezése Szög mérési eredmények lekérdezése
'Szín'

Az OmegaCAD nyolc féle vonalszín beállítását teszi lehetővé. A 'Színe:' csoportban a nyolc színminta közül az aktuálisan érvényben lévő szín be van keretezve. Az egérrel a kiválasztott színre való rákattintással lehet az új színt kijelölni. Fekete-fehér nyomtatón a feketétől eltérő színű feliratokat sűrű mintával tölti ki, ami a kiválasztott szín árnyalatát igyekszik megközelíteni. Az egérrel a kiválasztott színre való rákattintással lehet az új színt kijelölni. A választható színek beállítása a Rajz vonalak... funkcióval történhet.

'Font készlet és típus'

Ablakban a szerkesztendő felirat betű típusát, és betű készletét állítjuk be. Nyolc féle előre definiált betű típus lehetséges a rendszerben, amelyet a Rajz betű készlet... funkcióban lehet megadni, módosítani!

'Magasság/szélesség arány állandó'

A kapcsoló segítségével felirat magasság és szélesség méretének beállítását lehet egyszerűsíteni. Bekapcsolt állapot esetén elegendő az egyik méretet változtatni, a másik méret vele együtt változik úgy, hogy az arány változatlan. Ha a két méretet eltérő arányban kell változtatni, akkor ki kell kapcsolni ezt a kapcsolót.

 

 

Ha a Fordítás idegen nyelvre... funkcióban az 'Idegen nyelvre fordítás' kapcsoló be van kapcsolva, akkor a funkció az alábbi kiegészítést tartalmazza:

'Szöveg fordítása idegen nyelvre' kapcsoló. Bekapcsolása esetén a szöveget a Fordítás idegen nyelvre... beállításai szerint idegen nyelvre lefordítva is megjeleníti.

 

 

'Méret és irány:'

 

'Magasság és Szélesség'

A betűk szélességét és magasságát 'Rajzlap méret' kapcsoló állásától függően felhasználói egységben vagy rajzlap mm-ben lehet megadni. Ha a 'Magasság/szélesség arány állandó kapcsoló' be van kapcsolva, akkor a magasság és szélesség közül az egyiknek a változtatása maga után vonja a másik méret megváltozását úgy, hogy az arány változatlan maradjon. Az ablakok mellett lévő gomb segítségével a távolság mérési puffer lekérdezhető, amellyel a szükséges érték átemelhető a szerkesztési ablakba.

'Irány'

A felirat iránya az x tengellyel bezárt szög fokban. A főbb irányok kijelölhetők egy listából való választással, ettől eltérő értékeket az 'Irány:' ablakba való beírással lehet megadni. Mindhárom ablakban az értékek változtathatók - növelhetők ill. csökkenthetők - a mellettük lévő felfelé és lefelé mutató nyilakkal. Az ablak mellett lévő gomb segítségével a szög mérési puffer lekérdezhető, amellyel a szükséges érték átemelhető a szerkesztési ablakba.

 

 

'Megjelenés'

 

'Dőlt'

A kapcsoló állításával álló vagy dőlt betűt lehet beállítani.

'Aláhúzott'

A kapcsoló állításával választani lehet, hogy a felirat alá legyen-e húzva, vagy nem.

'Kövér'

A kapcsoló állításával normál vagy kövér betűt lehet beállítani.

'Rajzlap méret'

A kapcsoló segítségével azt lehet beállítani, hogy a megadott betű méretet hogyan értelmezze: felhasználói egységben, vagy a rajzlapon mm-ben. A kapcsoló átállításakor a méretszámok úgy változnak, hogy az adott beállítások mellett a betű mérete változatlan marad a rajzon. Az olyan feliratok, melyek 'Rajzlap méret' jellemzővel rendelkeznek, a rajzlap léptékének megváltoztatásakor is megtartják eredeti méretüket.

'Takar'

A felirat beírási módját szabályozza. Azok a felirtatok, melyek a 'Takar' jellemzővel rendelkeznek, a teljes befoglaló téglalappal takarják a korábban elhelyezett elemeket. Ezzel a jellemzővel nem rendelkező feliratok esetén a feliratok háttere "átlátszó". Fontos, hogy a feliratot később kell elhelyezni, mint azt az elemet, amit takarnia kell! Arra is oda kell figyelni, hogy ha egy grafikus elemen bármilyen változtatást hajt végre, akkor az elem sorrendben hátra kerül. (Tehát ha pl. egy korábban takart elemet módosít, azt már nem fogja takarni a felirat, csak abban az esetben, ha a takaró feliratot hátrébb helyezi a sorba. Ezt megteheti azzal, ha valamit módosít rajta, pl. megmozdítja.)

'Talpraáll'

A kapcsolóval azt lehet szabályozni, hogy a felirat a műszaki rajz szabvány szerint az olvashatóság érdekében 180 fokkal elfordítva jelenjen-e meg szükség esetén. Ha be van kapcsolva, akkor eleget tesz a szabvány előírásainak, de nem lehet pl. körbélyegző szerűen feliratot elhelyezni.

 

 

'Elhelyezés:'

Egy Szövegeknek a rétegre helyezéséhez meg kell adni a felirat pontos pozícióját. Az 'Elhelyezés:' opcióval azt lehet kijelölni, hogy a megadott ponthoz viszonyítva a szöveg hogy helyezkedjen el vízszintes és függőleges irányban. Mindkét irányban 3 elhelyezési mód lehetséges. Vízszintesen: eleje, közepe, vége, függőlegesen: alja, fele, teteje. Az 'Elhelyezés:' ablakban a szöveget szimbolizáló téglalapban 9 négyzet jelöli a lehetséges felhívási pont elhelyezkedéseket, a feketével kitöltött négyzet jelöli az érvényben lévő beállítást.

 

 

'Minta'

A minta ablakban van egy minta felirat, ami az érvényben lévő felirat stílus beállításokkal készült.

'Kötegek'

Lehetőség van arra, hogy a felirat jellemzőket egymáshoz rendelve hat köteget készítsünk. A elérhető köteg kiválasztása után az abban tárolt stílus lesz érvényben, és a kiválasztott köteghez tartozó rádió gomb meg lesz jelölve. Ha ezután megváltoztatjuk valamelyik stílust, az új beállítás lesz érvényben. Ha ilyenkor a gombra rákattint, az új beállítások bekerülnek a megjelölt kötegbe. ( Stílus köteg kijelölése).


A gomb lenyomásával érvénytelenítheti a változtatásokat.

A gomb lenyomásával véglegesítheti az elvégzett beállításokat.


Lásd:

Stílus köteg kijelölése

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD rendszerben a betű típusa nem a felirathoz rendelt jellemző, hanem a Rajz betű készlet... funkcióval a rajzhoz rendelt adat! A rendszerben csak nyolc féle font típus használható a feliratokhoz!

A referencia ponthoz viszonyítva a felirat befoglaló mérete pontosan az irányszögnek megfelelően helyezkedik el. A befoglaló téglalapon belül a szöveg a műszaki rajzokon szokásos módon, mindig olvashatóan helyezkedik el, azaz szükség esetén "talpára fordul".

A felirat igazítása lehet:

vízszintesen: balra középre jobbra  
függőlegesen: alapra fél magasságra kalapra  
igazított. Ezek kombinációjából alakul ki a kilenc eset.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site