Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Tervelemzési opciók

'ELEKTRO rendszer beállítások' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Elektro beállítások...

Nyomógomb:

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


A tervelemzési opciók beállítása párbeszédpanelen a sorkapocs elemzésre és optimalizálásra az alábbi működési módokat állíthatjuk be.

A 'Sorkapocs összevonás körvezetéken:' csoportban beállítható sorkapocs fajtánként az, hogy a rendszer a sorkapocs elemzés során az azonos körvezetékeken elhelyezett sorkapcsok (továbbiakban: sorkapocs) sorszámozását milyen módon végezze.

---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A 'Nincs összevonás' értéket beállítva minden sorkapocs új sorszámot kap.

Az '1/2/3/4 bekötésig összevonva' értéket beállítva egy sorkapocs akkor kap az elemzés során - a területi elhelyezkedést tekintve - az őt megelőzőtől eltérő sorszámot, ha az előző sorkapocsba 1/2/3/4 vezeték vagy kábelér már be lett kötve. Így a rendszer által elvégzett sorkapocs sorszámozásnál igényeinknek megfelelően több vagy kevesebb sorkapcsot használhatunk fel.

A 'Kiegészítő sorkapocs elemzési módok beállítása:' csoportban az alábbi elemzési módokat kapcsolhatjuk ki/be:

A ''Szórt' prioritásos sorkapcsok lamellával összekötve' opció bekapcsolása a prioritásos sorkapcsok egymással való összekötését szabályozza. Bekapcsolt állapotában azokat a prioritásos sorkapcsokat is lamellával köti össze, amelyek az áramút logikai tervlapján nincsenek közvetlenül egymással vezetékes kapcsolatban. Közöttük más, prioritásos sorkapcsok helyezkednek el. Ha egymástól távol lévő, kapcsolatban lévő prioritásos sorkapcsokat kell összekötnünk, akkor az opció használatával a vezetékes kapcsolatot elhagyhatjuk. (Az alábbi kapcsolási kép nem tartalmazza az egyes sorkapcsok egyéb kapcsolatait, amely a sorkapcsok ilyen elhelyezkedését indokolja!)

A sorkapocs léc kialakításában az opció ki illetve be kapcsolt állapotától függően az elemzési eredmény a megjelölt lamella elhelyezésében van!

A 'Sorkapcson kapcsolódó eltérő körvezetékek hibajelzése' opció bekapcsolása esetén a rendszer azt vizsgálja, hogy körvezetékről sorkapocsból vezeték kapcsolattal kiindulva a körvezeték össze van-e kötve más körvezetékkel. (Körvezetékek közvetlen összekapcsolása, rövidzárása)

A 'Körvezetékhez vezetékkel kapcsolódó sorkapcsok megjelölése' opció azokat a sorkapcsokat látja el a körvezeték jelével, amelyek nem 'közvetlenül' körvezetéken vannak elhelyezve, hanem csak vezetékkel kapcsolódnak a körvezetékhez. Ezt a körvezeték tulajdonságot az áramút terv sorkapocs keresési ablakában narancssárga körvezeték azonosító különbözteti meg a ténylegesen körvezetéken elhelyezett sorkapcsoktól. A szerelési terveken a két körvezeték tulajdonság nem megkülönböztetett.

Az elemzés után a hibás kapcsolatokra az alábbi hibajelzést kapjuk a hibanaplóban.

Hiba :[ 672]: Körvezetékek közvetlen kapcsolata a következő helyen:

M+ - M-

Első sorkapocs hely:

+NE-X1:1 -2/ -9 / A

Következő sorkapocs hely:

+NE-X1:3 -2/ +9 / B+

A körvezetékhez vezetékkel kapcsolt sorkapcsokat az áramút terv sorkapocs keresési listáján a következő módon láthatjuk.

A 'Hibajelzés, ha a körvezetéki sorkapocsnak neve van!' opció azon sorkapcsok elnevezésének megadására ad hibajelzést, amelyek körvezetéken vannak, vagy vezetékkel körvezetékhez kapcsolódnak. Ezen esetekben egyébként a sorkapocs elnevezés sehol sem jelenik meg, mert ekkor mindig a körvezeték neve látható.

A 'Hibajelzés, ha a névvel ellátott sorkapocsnak nem minden pozíción van megadva a neve!' opció kapcsolható be a sorkapocs elemzéshez azoknak az eseteknek a jelzéséhez, amikor a sorkapocs az áramkörökben több pozíción is megjelenik és a sorkapcsoknak nevet adunk. Alapesetben csak akkor kapunk hibajelzést, ha két megadott név nem azonos, további opció bekapcsolásával minden elnevezésnek azonosnak kell lennie, azaz ekkor nem lehet olyan sorkapocs hely, ahol nincs megadva a név, az üres elnevezés is eltérő lesz.

Az ''Egyedi sorszám'-ot tartalmazó sorkapocs léc átsorszámozása:' csoportban az alábbi elemzési módokat kapcsolhatjuk ki/be:

A 'A sorkapocs léc NEM prioritásos sorkapocsai átsorszámozva' opció bekapcsolása esetén ha a sorkapocs lécen van 'Egyedi sorkapocs sorszámú' sorkapocs, akkor a sorkapocs léc azon NEM prioritásos sorkapcsait, amelyek NEM rendelkeznek 'Egyedi sorkapocs sorszám' felirattal átsorszámozza. Az át sorszámozás mindig azon sorkapocstól indul, amely tartalmazz 'Egyedi sorkapocs sorszám' feliratot. Ha ezen sorszám feliratnak van szám része, akkor az át sorszámozás az ezt követő sorszámmal folytatódik. A kiosztott sorszámokat a rendszer ellenőrzi. Az alábbi hibajelzések fordulhatnak elő.

Az automatikus át sorszámozás minden olyan egyedi sorszám feliratú sorkapocstól újra indul, amely sorszám feliratnak van 'szám' tartalma is. Ha az egyedi sorkapocs sorszám felirat nem tartalmaz számot, akkor az automatikus sorszámozás az ezt megelőző sorszámtól folytatódik.

A kiosztott sorszámokat a rendszer ellenőrzi. Az alábbi hibajelzések fordulhatnak elő.

Az 'Egyedi sorszám felirat'-ot tartalmazó sorkapocs ellenőrzése, ha a sorkapocs több áramköri helyen is elhelyezett. Ha van egyedi sorszám felirat megadva és azok nem egyeznek, akkor hibajelzést kapunk:

Hiba:[ 726]: Azonos sorkapocs egyedi sorszám felirata NEM egyezik!

Előző sorkapocshely:

31/ 2++/ -J

Előző sorszám felirat: 30

Következő sorkapocshely:

48/ 5++/ -K

Új sorszám felirat: -Nincs megadva!!!-

Az 'Egyedi sorszám felirat'-ot tartalmazó sorkapocs ellenőrzése, ha a sorkapocs több áramköri helyen is elhelyezett. Ha több sorkapocshoz ugyanaz az egyedi sorszám felirat megadva, akkor hibajelzést kapunk:

Hiba:[ 727]: Azonos egyedi sorszám felirat van megadva a következő sorkapcsoknál!

Egyedi sorszám felirat: 30a

Sorkapocs léc:=AE.02+NN-X1

1. Sorkapocs sorszáma: 17. Pozíciója:

25/ 2++/ -J

27/ -6 / B+

2. Sorkapocs sorszáma: 18. Pozíciója:

54/--6 /--B

62/ 2++/ E++

Az 'Egyedi sorszám felirat'-ot tartalmazó sorkapocs ellenőrzése, ha a sorkapocs egyedi sorszám felirat számot is tartalmaz, akkor a rendszer a következő nem prioritásos sorkapcsokat automatikusan alkalmazott egyedi sorszám felirat generál, mellyel a sorkapocs léc további elemei át sorszámozódnak. Ha ez az egyedi feliratból képzett sorszám kisebb, mint a léc ezen sorkapcsához kapcsolódó sorszám, akkor hibajelzést kapunk:

Hiba:[ 728]: Sorkapocs automatikus sorszám eltoláshoz az egyedi sorkapocs sorszám NEM használható!

Mert a sorszám felirat szám értéke kisebb, mint a léc aktuális sorkapocs sorszáma!

Egyedi sorszám felirat: AS8

Egyedi sorszám felirat szám értéke: 8.

Léc aktuális sorkapocs sorszáma: 14

1. Sorkapocs sorszáma: 254. Pozíciója:

87/ -12 / H++

Az 'Egyedi sorszám felirat'-ot tartalmazó sorkapocs utáni nem prioritásos és nem rögzített sorkapcsok automatikusan sorszámozódnak az utolsó sorkapocs sorszámozást folytatva. Ha ezen sorszámozás nem lehet folytonos, mert prioritásos/rögzített sorkapocs van a sorkapocs lécen, akkor a rendszer hibajelzést ad.

Hiba:[ 729]: Az 'Egyedi sorkapocs sorszám' automatikus átszámozás nem lehet folytonos!

Prioritásos sorkapocs beékelődés van!

Sorkapocs léc: =AE.02+NN-X1

1. Sorkapocs sorszáma: 19. Pozíciója:

52/ -8 /--D

87/ 6++/ D+

Egyedi sorszám felirat: 25.

2. Sorkapocs sorszáma: 25. Pozíciója:

69/--6 /--B

72/ 2++/ E++

Az egyedi sorszámmal ellátott sorkapcsokat a rendszer a sorkapocs keresési funkcióban eltérő sorkapocs sorszám felirat színekkel jelöli meg.

A 'A sorkapocs léc prioritásos sorkapocsai is átsorszámozva' opció bekapcsolása esetén a sorkapocs léc prioritásos elemeit is át fogja sorszámozni! (Megvalósult létesítmények esetén, rögzített sorkapocs léc esete.)

A Kábel adatok tervlapra való felírásának beállítása funkcióban adhatjuk meg azokat a módokat, ahogy a rendszer a kábel adatokat az áramúttervlapra felírja.

A Kábel tömszelencék kiválasztásának beállítása funkcióban azt állíthatjuk be, hogy a hogyan válassza ki a rendszer a kábel tömszelencéket az elemzés során.


Lásd:

Sorkapocs elemzés
Kábel azonosítók felírása a tervlapra

Lásd még:

Beállított paraméterek tárolása, betöltése

Korlátozások/megjegyzések:

A beállítások rendszersémába való tárolása, vagy a rendszer sémából történő beállítás, vagy az ajánlott beállítás alkalmazása valamennyi tulajdonság egyszerre történő megváltoztatásával történik

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site