Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábellista generálás végrehajtása

"Kábeltervek készítése" modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O

Kábeltervek készítése

Kábelterv

Kábellista készítése...

Szerszámos: Nyomógomb:


A 'Kábellista generálása:' párbeszéd panel nyomógomb megnyomásával elindul a kábellista automatikus előállítása, mely az alábbi panelon követhető.

A generálás során a rendszer a kijelölt mező minden (mezőkhöz rendelt) kábellistáján végig megy kábelenként. Azok a kábelek, melyeknek mind két vége azonos mezőhöz tartozó szereléshelyhez tartozik, felkerülnek a kábellistára a mező azonosítóval. Azok a kábelek melyeknek a két végük eltérő mezőhöz tartozó szereléshelyhez kapcsolódnak 'közös' mező jelzést kapnak. A folyamat végén a 'közös' kábelek ellenőrzésen mennek át. Amennyiben a „közös” kábel megtalálja a párját a másik mezőben, és a paraméterei megegyeznek, akkor a listáról az egyik kábel törlésre kerül! Így a rendszer kiszűri, hogy a mezőkapcsolatokat leképező kábelek kétszer szerepeljenek a kábellistán! A 'közös' kábeleket a rendszer az alfanumerikus azonosító alapján ellenőrzi. Csak akkor vizsgálja őket, ha azonosak az alfanumerikus azonosítók. Ha a közös kábelek az alfanumerikus azonosítóban azonosak, de más paraméterük eltér, akkor a rendszer hibajelzést ad. Lásd: Hibajelzések.

A felső állapotsorban láthatjuk a mező és a mezőn belül a kábelek mező csoportjának azonosítóját. Az alsó állapotsorban a fenti kábelcsoporton belül a feldolgozás alatt álló kábel: sorszámát, alfanumerikus azonosítóját, honnan - hová szereléshelyét, valamint törését láthatjuk.

Az 'Generálás közben üzenetek' és az 'Generálás közben hibajelzés' opciók a folyamat közben is állíthatók.

A gomb segítségével a folyamat megszakítható!

Ha a folyamat közben a nincs hiba, akkor a rendszer bezárja a 'Kábellista generálása:' panelt és 'Kábeltervek készítése:' panelre tér vissza.

Ha van hiba, akkor rendszer a 'Kábellista generálása:' panelon marad, a felső állapotsorban A generálás kész!!! üzenetet küldi, az alsó állapotsorban pedig jelzi, hogy hány darab hibát észlelt. A nyomógomb gombra változik, melyet megnyomva a rendszer visszatér a 'Kábellista előállítása:' panelre, ahol a hibalista megtekinthető! (Lásd: Hibanapló megnézése).

Hibajelzések:

- Ha a folyamatot elindítjuk, és nem jelöltünk egyetlen egy mezőt sem a kábellista előállításához:

A rendszer visszatér a 'Kábellista előállítása:' panelre.

A rendszer bezárja a 'Kábellista előállítása' panelt és 'Kábeltervek készítése:' panelre tér vissza.

- Ha a folyamatot elindítjuk, és már volt eleme a kábellistának, akkor a rendszer csak az alábbi felhasználói döntés után végzi el a lista generálását:

A rendszer elvégzi a lista generálását.

A rendszer visszatér a 'Kábellista előállítása:' panelre.

A rendszer bezárja a 'Kábellista előállítása' panelt és 'Kábeltervek készítése:' panelre tér vissza.

A kábellista készítés hibajelzései a közös kábelek azonosítása során: (azon kábelek esetén, amelyeknek azonosak az alfanumerikus azonosítói.) Ekkor a rendszer az alábbi hiba lehetőségeket vizsgálja:

Hiba:[ 781]:

Kábelsorszám hiba:

Hiba:[ 782]:

Kábel indulási - érkezési hely hiba:

Hiba:[ 783]:

Kábeltörés hiba:

Hiba:[ 784]:

Kábel típus/szerkezet hiba:

Hiba:[ 785]:

Kábel újkód hiba:

Hiba:[ 786]:

Kábelhossz hiba:
Ha a hiba úgy jelentkezik, hogy az egyik kábel hossza nulla, akkor a nulla hosszúságú kábelt hiba listára veszi a rendszer, a másik kábelt pedig a kábel listára helyezi.

Hiba:[ 787]:

Kábel magyarázat hiba:
Ha a kábel magyarázat hiba úgy jelentkezik, hogy az egyik kábel magyarázata nincs megadva, azaz üres, akkor ezt a kábelt hiba listára veszi a rendszer, a másik kábelt pedig a kábel listára helyezi.


Következő lépés:

Kábellista felhasználói módosítása/megadása

Lásd még:

Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site