Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Átkötés pontok kezelése

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés

Szerelés tervezés

Átkötés pontok kezelése...

Szerszámos:

Ha az Átkötés pontok elemzése nincs elvégezve, akkor a funkció végrehajtása figyelmeztető hibajelzést ad és nem hajtható végre!

--->

Az aktuális potenciálhoz átkötés ponttal kapcsolódó készülékkapcsok láthatóak a láncolási listában, amely az ablak középső részében helyezkedik el. Az összekötési sorrendet az ívekből kialakított láncolási szimbólum is mutatja. A készülékkapcsok mellett zárójelben a beköthető olyan vezetékek száma a beköthető olyan vezetékek száma látható, melyeket az átkötés pont kifejtéséhez fel lehet használni. (Mivel egy készülékkapocsba maximum két vezeték köthető, ezért az olyan készülékkapocs, amely az átkötés ponton kívül mással is kapcsolatban van csak a láncolási lista szélére helyezhető.)

Az ablak jobb szélén a lekötési lista látható. A lekötési listába egyrészt az átkötés ponttal azonos potenciálon lévő sorkapcsok, másrészt ezekhez a sorkapcsokhoz kapcsolódó készülékkapcsok kerülnek. Ezek mellett zárójelben két szám látható. Az első a kapocsba beköthető, az átkötés pontok kifejtéséhez felhasználható vezetékek számát, a második az ilyen célra már felhasznált vezetékek számát mutatja. A láncolási lista szemléletesen mutatja, ha valamely eleme a lekötési lista valamely eleméhez kapcsolódik.

A rendszer minden átkötés pont elemzés után elvégzi az érvényes átkötés pont lista frissítését, és ha van rögzített előző állapot, akkor a két listát összeveti. Ha eltérések vannak, akkor azt a hibanaplóban rögzíti, valamint az átkötés pont listán piros árnyalattal a törölt, sárga árnyalattal a eltérő átkötés pontokat megjelöli. Az azonos elemek fehérek, az új elemek zöld színűek.

Az átkötés pontoknak szerelés tervben való generálása az érvényes listából történik. Ha az érvényes listában törölt elemek, vagy új elemek vannak, akkor a rendszer hibajelzést ad.

Átkötés pontok potenciáljainak korábbi bekötési állapota:

A szereléshely átkötés pontjaiból kialakított kapcsolatokat eltárolhatjuk az úgynevezett előző állapotba. Ezt a tárolt állapotot lehet egy későbbi kapcsolásból készített elemzésből előálló átkötés pont kapcsolás összehasonlításra. Az összehasonlított állapotot az 'Érvényes' állapotban, a korábban tárolt bekötési állapotot az 'Előző' állapotban láthatjuk a kezelő panelen.

Az átkötés pontok láncolásának egy általunk meghatározott állapotát, mely az 'Érvényes' állapotban látható a kezelő panelen, a funkcióval eltárolhatjuk. A tárolás előtt a rendszer figyelmeztet, hogy a korábban eltárolt állapot elvész.

A rögzítés végrehajtása után az 'Érvényes' állapotban elkészített láncolásokat a tárolt 'Előző' állapotba másolja a rendszer, és az előző láncolási lista megjelenítésének állapotába jut. Ekkor minden lista kezelési funkció érvénytelen. Az érvényes és az előző állapot között az 'Állapot' csoportban lévő gombokkal lehet áttérni!

A rendszer mindaddig megtartja ezt az előző állapotot, míg újra el nem végezzük a rögzítés funkciót. Az érvényes állapot frissítése során a rendszer ezzel a rögzített állapotban tárolt átkötés pont listával veti össze az érvényes állapotot!

Átkötés pontok potenciáljainak alapállapota:

Az átkötés pontok láncolásának az elemzési állapottal éppen megegyező listáját a funkcióval állíthatjuk elő. Ekkor, ha volt is előző állapot tárolás, nem történik összehasonlítás. Minden lista elem új elemként, zöld színnel jelenik meg. A funkcióval a szereléshely minden átkötés pontjának minden potenciája alapállapotot vesz fel.

Átkötés pontok potenciáljainak frissítése:

Az átkötés pontok láncolásának a tárolt előző listával és az elemzési állapottal összehasonlított listáját funkcióval állíthatjuk elő. Ekkor, mindig történik összehasonlítás az előző állapottal Ha eltérések vannak, akkor azt a hibanaplóban rögzítésre kerül. Az átkötés pont potenciál listán piros árnyalattal a törölt, sárga árnyalattal a eltérő átkötés pont potenciálokat jelöli a rendszer. Az azonos elemek fehérek, míg az új elemek zöld színűek. A funkcióval a szereléshely minden átkötés pontjának minden potenciája frissítésre kerül.

Átkötés pontok potenciáljainak bekötési adatainak érvényesítése:

Az átkötés pontok frissítéssel előállított listájában az előző állapottól való eltéréseket az funkcióval szüntethetjük meg. Ekkor a törölt elemek törlődnek a lista sorból. Az új elemek elveszítik zöld megkülönböztető színüket. A funkcióval a szereléshely minden átkötés pontjának minden potenciáján végrehajtódik az érvényesítés.

Átkötés pontok potenciáljai láncolási listájának kialakítása:

Az átkötés pontok kezelési ablakban a kiválasztott potenciál láncolását alakíthatjuk ki a 'Láncolási lista:' kezelő csoportban. Az alapállapot, érvényesítés és frissítés funkciókat csak a kijelölt potenciál láncolási listáján is elvégezhetjük

Sorrend módosítása

A funkcióba belépve megjelenik a 'Rendezés:' dialógus ablak, ahol a láncolási lista látható. A megjelenő 'Láncolás rendezése:' ablakban az aktuálisan kijelölt láncolási elem új listabeli helyét kell kijelölni. A rendezés végrehajtásához a kívánt listasorra való dupla kattintással, vagy a gombbal kell kilépni.

A 'Rendezés:' dialógus ablakban használhatjuk az automatikus rendezést is az ábrán látható tulajdonságok szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendben.

A 'Rendezés' végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ha érvényes lista sor fölött engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort ebbe a sorba helyezi át a rendszer.

Láncolás vágása

A nyomógombra kattintva a láncot az aktuális kapocs után bontja, illetve a bontott kapcsolatot összefűzi a rendszer. Ha a vágási művelet nem hajtható végre, akkor a műveleti gomb érvénytelen.

A 'Vágás' funkciót elvégezhetjük a láncolási listában a kívánt láncolás soron végrehajtott egér dupla kattintással! Csak akkor hajtható végre, ha a vágási művelet elvégezhető, a gomb érvényes!

Láncolás lekötése

A nyomógombra kattintva a láncolási lista aktuális elemét a lekötési lista aktuális eleméhez köthetjük le. Lekötéssel már rendelkező elem esetén a lekötést megszüntethetjük. Csak a lánc végein elhelyezkedő elemekhez rendelhető lekötés.

A 'Lekötés' funkciót elvégezhetjük a lekötési listában a kívánt lekötési kapcsolaton végrehajtott egér dupla kattintással! Csak akkor hajtható végre, ha a lekötés művelet elvégezhető, a gomb érvényes!

Az nyomógombra kattintva a kijelölt átkötési potenciál láncolási listája alapállapotba kerül. Azaz az érvényes elemzési állapottal lesz azonos. Ekkor, ha volt is előző állapot tárolás, nem történik összehasonlítás. Minden lista elem új elemként, zöld színnel jelenik meg. A funkcióval a szereléshelynek csak a kijelölt átkötés pont potenciáljának a láncolási listája veszi fel az alapállapotot.

A nyomógombra kattintva a szereléshelynek csak a kijelölt átkötési potenciálja kerül frissítésre. Ez az elemzési és a tárolt előző állapot összehasonlításával készül. Ekkor, mindig történik összehasonlítás az előző állapottal. Az átkötés pont potenciál lekötési listán piros árnyalattal a törölt, az azonos elemek fehérek, míg az új elemek zöld színűek. A funkcióval a szereléshelynek csak a kijelölt átkötés pont potenciáljának a láncolási listája kerül frissítésre.

Az átkötés pontok potenciáljai lekötési listájának a frissítéssel előállított listájában az előző állapottól való eltéréseket az funkcióval szüntethetjük meg. Ekkor a törölt elemek törlődnek a lista sorból. Az új elemek elveszítik zöld megkülönböztető színüket A funkcióval a szereléshelynek csak a kijelölt átkötés pont potenciáljának a láncolási listáján hajtódik végre az érvényesítés.

A megvalósult átkötés láncolást a Átkötés láncolás generálás beállítás szerint a szerelési tervek előállítása során a grafikus tervlapokon megjeleníthetjük.

Korlátozások/megjegyzések:

A funkció nem hajtható végre, míg az Átkötés pontok elemzése nincs elvégezve!

Ha egy szereléshelyen megváltozik az átkötés pont lista, akkor a felhasználónak kell az alapállapot visszaállításával az érvényes átkötés pont listát előállítani!

Ha egy átkötés pont lista csak egy elemet tartalmaz, és nem tartozik hozzá lekötési lista elem, akkor erre mind az átkötés pont lista feldolgozása, mind a szerelésterv generálása során hibajelzés utal!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site