Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szerelési tervek készítése

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés


Az OmegaCAD ELEKTRO Szerelési tervek készítése az OmegaCAD ELEKTRO V10.1 Windows tervező rendszer modulja.


A modul funkciói:

Aktív réteg beállítása
Terv mentés, nyomtatás, vissza, újra
Tervlapok kezelése
---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Szerelési tervek generálása

Terv generálási beállítások

Szereléshely beállítása

Átkötés pontok kezelése

Sorkapocs táblázat elhelyezése

Vezetéknév táblázat készítése

Szerelési terv módosítása

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->
Jelölt tervek készítése
---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A létesítmény valamennyi tervlapja

Modul leállítása

Az áramút terv automatikus kiértékelését követően készíthetők el a szerelési tervek. A szerelési rajzok a mezőben definiált és az áramút terven 'tervezett'-ként beállított szereléshelyekre generálhatók.

Egy szereléshelyre vonatkozó szerelési kapcsolási rajz a következő öt, formailag különböző, de logikailag összefüggő részből áll. Ezek a készülék-, a sorkapocs- kábelbekötési-, körvezeték bekötési- és a vezeték bekötési terv. Külön tervlapokon generálható a szereléshelyen megvalósított átkötés pont láncolási lista.

A készülék bekötési részben a készülékek egymás közötti kapcsolatai, illetve ezek sorkapocsig történő huzalozása látható. A szimbólum felépítésű készülékek a törzsadattárban definiált szerelési képeikkel, a doboz típusúak pedig a kapocsszámuk által meghatározott nagyságú dobozzal jelennek meg. Kábelezhető készülék esetén a kép kiegészül a kábel azonosító adatainak elhelyezésére szolgáló fejléccel.

A sorkapocs bekötési részben egyrészt sorkapocs lécenként vagy panelenként a készülékig történő huzalozás, másrészt a szereléshely kábelkapcsolatai láthatók. Az egyes sorkapocs típusok eltérő rajzjellel vannak ábrázolva. Itt helyezkednek el sorkapocs típusú készülékek is.

A kábel bekötési rész a szereléshely kábeleinek bekötését mutatja kábelre és kábelérre rendezett formában. Látható az is, hogy az egyes erek a sorkapocs léc melyik oldalához kapcsolódnak.

A körvezeték bekötési rész a szereléshely körvezetékeihez csavaros kötésponttal érkező kapcsolatok táblázatát tartalmazza.

A vezeték bekötési terv a szereléshely megszereléséhez szükséges vezetékek táblázatát tartalmazza. A táblázat a vezeték két végén található berendezés alfanumerikus azonosítóit mutatja.

Az átkötésipontok láncolása a szereléshelyen átkötésiponttal létrehozott kapcsolatok láncolását mutatja a szerelés terv generálásakor. A táblázat potenciálonként mutatja a láncolási képet. Azon láncolási elemek, amelyek az előző állapothoz képest új, vagy törölt elemek, eltérő színnel jeleníthetők meg a táblázatban.


Lásd még:

Szerszámok egyéni beállítása
Információk
Az OmegaCAD ELEKTRO kézikönyve

Mp4 fájl letöltése, vagy lejátszása

Szerelési tervek elkészítése


Korlátozások/megjegyzések:

A modulba csak akkor lehet belépni, ha a mezőben van már szereléshely megadva.

A tervbe való belépéskor ellenőrzésre kerül, hogy a tervezés korábbi szakaszában a 'Minősített áramutas szimbólum' adatbázisnak újabb változata volt-e használatban, mint ami a jelen pillanatban a munkahelyhez telepítve van. Ha korábban újabb változat volt használatban, akkor ez a hibajelzés jelenik meg.

Ez a hiba tipikusan olyan esetben fordulhat elő, amikor a terv egy olyan munkahelyen készül, amelyen a 'Minősített áramutas szimbólumok' adatbázisa rendszeresen frissítésre kerülnek, és a terv az elkészülte után áthelyezésre kerül egy másik munkahelyre, amelyen ennek a frissítése nem történik meg! A hibajelzés csak annak a lehetőségét jelzi, hogy ez hibát okozhat! Ha a tervben ténylegesen nincs olyan elem használva az újabb verziójú adatbázisból, amely csak abban az újabb verzióban található, és a használt elemek nem is változtak az újabb verzióban, akkor ténylegesen ebből az eltérésből nem adódik hiba!

Valamennyi a 'Minősített szimbólum' adatbázisokra, vagy a 'Gyártói adatbázisokra' vonatkozó verzió hiba lehetőséget és hibajelzést elkerülhetünk, ha ezeket az adatbázisokat rendszeresen frissítjük a www.omegasoft.hu honlapról, vagy a rendszer frissítés funkciójával.

Korlátozások:

(2)

A modult a 'MINI' rendszer nem tartalmazza!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site