Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szerelési tervek generálása

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés

Szerelés tervezés

Szerelési tervek generálása...

Szerszámos:

A tervkészítés jellegének megváltoztatása ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Készülék funkcióleírás megjelenítés beállítása ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A 'Tervrészlet kiválasztása:' ablakban a szerelési terv részei láthatóak. Az egyes tervrészek generálása egyenként a nyomógombbal indítható, míg több tervrész vagy a teljes terv generálása egy lépésben a kívánt részek check-gombjának bekapcsolásával és nyomógombbal érhető el. Lásd: Generálás végrehajtása

A több szereléshely szereléstervének egyidejű előállítása a Több szerelésterv generálása

Az ablak 'Generálás beállítások:' részében olyan paramétereket állíthatunk be, amelyek a generálási folyamat nyomon követhetőségét befolyásolják. A terv készítésének képernyőn történő követése mellett a rendszer üzeneteit és jelzéseit célszerű hibanaplóba íratni, amelynek segítségével a kiszűrt hibák javítása egyszerűsödik. Lásd: Generálás beállítások

Az ablak 'Kábel azonosító felírása:' részében kiválaszthatjuk, hogy a terv sorkapocs bekötési részében megjelenő kábelfejek tartalmát. A mindkét esetben feltüntetett kábel sorszám és szerkezet mellett vagy a kábel ellentétes végének szereléshely azonosítója, vagy a kábel alfanumerikus azonosítója íródik fel.

Az ablak 'Sorkapocs áramút terv referencia készítés:' részében azt állíthatjuk be, hogy a sorkapocs bekötési tervek készítésekor a rendszer az egyes sorkapcsokhoz megjelenítse-e a sorkapocs áramút terven elfoglalt pozícióját. Tervlap részlet a sorkapocs áramút terv referencia megjelenítéséről:

A készülékkapocspontok funkcióleírásainak megjelenítése

Itt azoknak a készülék 'funkcióleírás' szövegeknek a megjelenítés beállítását végezzük el, amelyeket az Áramútterv logikai tervezése modul Készülék módosítása funkció
Szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása részében, vagy a
Doboz kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása részében adtunk meg.

A megjelenítése az itt elhelyezett 'A készülékkapocspontok funkcióleírásainak megjelenítésének beállítása.' készülékek jelölésének beállítása gombbal, vagy Beállítások modulban az , gombbal állítható.


Tervezés jellege:

A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása --->

A rendszer az itt látható beállítás szerint fogja előállítani a szerelési terveket. Ha a Kiviteli terv készítése van beállítva, akkor a szerelési tervek előállítása semmiben nem változik. Viszont ha a:

Bontási terv készítése, vagy az Építési terv készítése van beállítva, akkor a szerelési tervek előállítási folyamata jelentősen megváltozik! Ilyen esetben a szerelésterv előállítása több lépcsőben történik:

Az összehasonlító létesítményben a szerelésterv térképének az előállítása

Megnyitásra kerül az összehasonlító létesítmény , és abban az aktuális mező alfanumerikus azonosítójának megfelelő mező. [=AE.01]

A mezőben a szereléshely azonosítása az alfanumerikus azonosítójó alapján. [+NE]

A szereléshely szerelésterv térképének az elkészítése. [-KS1:A1, -X1:102 ...]

Az aktuális szereléshely szerelésterv térképének az előállítása

A szereléshely szerelésterv térképének az elkészítése. [-KS1:A1, -X1:102 ...]

A szereléstervek térképeinek az összehasonlítása

Az aktuális szereléshely szerelésterv térképének összehasonlítása az összehasonlító létesítményben azonosított szereléshely szerelésterv térképével.

Készülékek összehasonlítása:
A -A készülék költségkódja ' Cserélendő berendezés ', akkor meg lesz jelölve: Változik
B -A készülék azonosítása az összehasonlító szereléshely készülékei között tervjel azonosság alapján. [-KS1] Ha nincs az összehasonlító szereléshely készülékei között, akkor a készülék meg lesz jelölve: Változik
C -A készülék típusának és névleges adatainak összehasonlítása, ha nem azonos, akkor meg lesz jelölve: Változik
D -Ha van akkor a kapcsolt készülék típusának és névleges adatainak összehasonlítása, ha nem azonos, akkor meg lesz jelölve a kapcsolt készülékrész: Változik

Sorkapcsok összehasonlítása:
A -A sorkapocsléc azonosítása az összehasonlító szereléshely sorkapocslécei között tervjel azonosság alapján. [-X1] Ha nincs az összehasonlító szereléshely sorkapocslécei között ilyEn léc, akkor a sorkapocsléc és abban minden sorkapocs meg lesz jelölve: Változik
B -A sorkapcsok költségkódja ' Cserélendő berendezés ', akkor meg lesz jelölve: Változik
C -A sorkapocsléc minden sorkapcsának a típusának és a kódszámának összehasonlítása, ha nem azonos, akkor meg lesz jelölve: Változik

Kábelek összehasonlítása:
A -A kábelek költségkódja ' Cserélendő berendezés ', akkor meg lesz jelölve: Változik
B -A kábelek azonosítása az összehasonlító szereléshely kábelei között kábel alfanumerikus azonosító azonosság alapján. [E001V006] Ha nincs az összehasonlító szereléshely kábelei között ilyan kábel, akkor a kábel meg lesz jelölve: Változik
C -A kábel típusának és szerkezetének összehasonlítása, ha nem azonos, akkor meg lesz jelölve: Változik

Készülékek bekötések összehasonlítása:
A -A már korábban azonosított készülékek valamennyi bekötésének az ellenőrzése, hogy az összehasonlító létesítményben azonosan van-e bekötve. [-KS1:A1 ---> -X1:102] Ha azonos bekötés nem található, akkor a készülék bekötés meg lesz jelölve: Változik
B -Ha az azonos bekötés megtalálható, és a bekötéshez tartozó elem, (készülék, sorkapocs vagy kábel) változásra megjelölt, akkor meg lesz jelölve a készülék bekötés: Változik

Sorkapocs bekötések összehasonlítása:
A -A már korábban azonosított sorkapcsok valamennyi bekötésének az ellenőrzése, hogy az összehasonlító létesítményben azonosan van-e bekötve. [-X1:102 ---> -KS1:A1] Ha azonos bekötés nem található, akkor a sorkapocs bekötés meg lesz jelölve: Változik
B -Ha az azonos bekötés megtalálható, és a bekötéshez tartozó elem, (készülék, sorkapocs vagy kábel) változásra megjelölt, akkor meg lesz jelölve a sorkapocs bekötés: Változik

Sorkapocs lammellák, sínezések és rövidzárak összehasonlítása:
A -A már korábban azonosított sorkapcsok lammella, sín és rövidzárak állapotának vizsgálata, hogy az összehasonlító létesítményben van-e. Ha nem található, akkor a sorkapocs lammella, sín, rövidzár meg lesz jelölve: Változik
B -Ha a lammella, sín, rövidzár megtalálható, de nem azonos pozícióban van, akkor meg lesz jelölve: Változik
C -Ha a sín megtalálható, de a KI/BE csavart állapota nem azonos, akkor meg lesz jelölve: Változik
D -Ha a rövidzár megtalálható, de a zárt/nyitott állapota nem azonos, akkor meg lesz jelölve: Változik

Kábel bekötések összehasonlítása:
A -A már korábban azonosított kábelek valamennyi erének a bekötésének az ellenőrzése, hogy az összehasonlító létesítményben azonosan van-e bekötve. [12.ér ---> -KS1:A1] Ha azonos bekötés nem található, akkor a kábelér bekötés meg lesz jelölve: Változik
B -Ha az azonos bekötés megtalálható, és a bekötéshez tartozó elem, (készülék, sorkapocs) változásra megjelölt, akkor meg lesz jelölve a kábelér bekötés: Változik

Körvezeték bekötések összehasonlítása:
A -Az azonos körvezetékekhez tartozó csavaros kötéspontok az összehasonlító létesítményben azonosan van-e bekötve. [M+ ---> -KS1:A1] Ha azonos bekötés nem található, akkor a csavaros kötéspont bekötése meg lesz jelölve: Változik
B -Ha az azonos bekötés megtalálható, és a bekötéshez tartozó elem, (készülék, sorkapocs) változásra megjelölt, akkor meg lesz jelölve a kábelér bekötés: Változik

Átkötéspont láncolás bekötések összehasonlítása:
A -Az azonos átkötéspont potenciálhoz tartozó láncoláspontok az összehasonlító létesítményben azonosan van-e bekötve. [ M+ ---> -KS1:A1 ] Ha azonos bekötés nem található, akkor a láncoláspont bekötése meg lesz jelölve: Változik
B -Ha az azonos bekötés megtalálható, és a bekötéshez tartozó elem, (készülék, sorkapocs, kábel) változásra megjelölt, akkor meg lesz jelölve a kábelér bekötés: Változik

A szereléstervek grafikus előállítása

A szereléstervek generálásának végrehajtása a generálási beállításoknak megfelelően.
Az egyes elemek bekötési képének előállítása azonosan történik, mint egyszerű esetben, azzal a kiegészítéssel, hogy minden egyes elem megrajzolása előtt megvizsgálásra kerül, hogy az elem meg van-e jelölve változásra. Ha az elem megjelölt, akkor a teljes elem meg lesz jelölve, és akkor már a részletei, mint például a bekötései, külön-külön már nem kerülnek megjelölésre. Ha a teljes elem nincs megjelölve, akkor az egyes részei külön-külön megjelölésre kerülnek, ha az megvan jelölve változásra.

A változott elemek a szerint lesznek megjelölve, hogy a Tervezés jellegének megadása részben milyen tervezési mód van beállítva. A változott elemek grafikus megjelölésének formáját a Bontási terv készítése , Építési terv készítése funkcióban lehet beállítani.

A lehetséges hibajelzések:

Hiba:[ 190]:

Nincs megadva az összehasonlító létesítmény!

Hiba:[ 191]:

Összehasonlító létesítmény verzió hiba!

A(z) 'NAGYMAROS' létesítmény verzió hiba!

Az összehasonlító létesítmény verziója nem lehet régebbi, mint V9.10!

Hiba:[ 192]:

Az összehasonlító létesítményben a mező nem azonosítható!

Mező:

=AE.01

Hiba:[ 193]:

Az összehasonlító létesítményben a szereléshely nem azonosítható!

Szereléshely:

=AE.01+NE

Hiba:[ 911]:

A szereléshelyen azonos sorkapocsléc tervjelek vannak! A bontás/építés összehasonlítás hibás lehet!

Szereléshely:

=C1.C+S1 - Szabadtéri szekrény 'C' külső

Sorkapocsléc:

-X2 [2.]

--->

Sorkapocsléc:

-X2 [12.]

--->

Sorkapocsléc:

-X2 [16.]

Tervlap részlet egy 'építési' terven megjelölt elemekről:

Átforgatott kábel megjelölése a kábel változatlan szereléshelyén.


Azon Minősített szimbólumok használata esetén, amelyeknek nincs egy csatlakozási pontja sem, azoknál a készülékekhez tartozó táblázatok automatikus összeállítása során enek a szimbólumnak a grafikus képet illeszteni fogja a következő szimbólumhoz, pontosabban a következő szimbólumra egy raszter távolsággal [5 mm] rátakar az alábbi minta szerint.Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása


Tartalom:

Generálás beállítások
Készülék adatok beállítása
Sorkapocs adatok beállítása
Vezeték lista karbantartás
Vezeték generálás beállítás
Átkötés láncolás generálás beállítás
Szerelésterv generálási jellemzők
Generálás végrehajtása
Több szerelésterv generálása

Lásd még:

Hibanapló megnézése

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján bontás/építés, vagy a terv jelölés van, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelése modulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés, vagy a terv jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, , )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre, vagy a terv jelölés re utaló felirattal. (, , )


Létesítmény valamennyi tervlapja funkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre, vagy a terv jelölés re utaló felirattal. (, , )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van' funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés jelölésre utaló szöveg.

Korlátozások/megjegyzések:

A szerelési tervek generálásának végrehajtása után a rendszer mindig a generálás végrehajtásakor megjelenő szerelési terv lapra áll! Ha a generált szereléstervlapok száma kisseb, mint a kijelölt szerelés tervlap száma, akkor az utolsó tervlapot lapot jeleníti meg a rendszer!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site