Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Tervezés jellegének beállítása

'ELEKTRO rendszer beállítások' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Elektro beállítások...

Nyomógomb:

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés

Szerelés tervezés

Szerelési tervek generálása...

Szerszámos:

Itt az OmegaCAD ELEKTRO rendszernek egy egészen új módon történő működési módját állíthatjuk be.

Kiviteli terv készítésének beállítása (Alap üzemmód) ---> Bontási terv készítésének beállítása ---> Építési terv készítésének beállítása ---> ---> ---> --->

A tervezési feladat az esetek többségében egy új létesítmény terveinek elkészítése. Ez az általános tervezési folyamat, amely a rendszer megszokott működési használata, ekkor a tervezés jellege a Kiviteli terv készítése.

Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés. Ezek a folyamatok tipikusan a rekonstrukciós feladatokhoz kötödő dokumentációs feladatok. Az ilyen feladatok támogatására hatékony eszköz az itt ismertetett funkciók használata. Ez különösen hasznos lehet, ha a végleges állapot elérése több provizor állapoton keresztül valósul meg.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer ezt a folyamatot is a legnagyobb hatékonysággal támogatja. Hiszen a tervezőnek csak az alkotó, tényleges tervezési munkát kell elvégeznie! Készítse el az új terveket, mint korábban. A már nem szükséges tervrészleteket törölje le ('szerelje le, bontsa el'). Majd a megmaradó tervrészleteket az új állapotnak megfelelően gyúrja át. Tervezze meg az új állapotot. Ellenőrizze le, elemezze ki. Készítse el a szerelési terveket. Ha kész, akkor teszőleges sorrendben következhet a Bontás/építés terv készítés ahol a beállított terveken a Tervezés jellege szerint a rendszer elvégzi az összehasonlításokat a változásokat megjelöli.

Az összehasonlítás mindig a szerelésterv alapján történik! Ezért lehetséges az, hogy az áramúttervek lapjainak megjelenése testszőlegesen megváltozhasson. Törölhetünk, elmozgathatunk lapokat átszervezhetünk. Az összehasonlítás az alfanumerikus azonosítók, a típus és adat nevek azonossága alapján történik. Ezért ha az elkészült terveben véletlenül egy megmaradó részt véletlenül törlünk, majd a hiányát észlelve újra szerkesztünk, csak arra kell figyelnünk, hogy az azonosítóik, jellemnzőik változatlanok maradjanak!

Korlátozások/megjegyzések:

Az összehasonlításhoz szükséges szerelésterv térképek készítésében az érintett szereléstervek grafikus állományai nem vesznek részt. Azok érintetlenek, változatlanok maradnak!

Az összehasonlításban résztvevő létesítményekben a bontás/építés tervezési folyamatban a tervállományoknak teljeskörűen elemzettnek és hiba mentesnek kell lennie a megjelölések hibamentes működéséhez!


Kiviteli terv készítése

Ez a rendszer alap működési állapota. Ha ez van beállítva a tervezés folyamata semmiben nem változik. Amikor elkészült a végleges építési terv és ez alapján a megvalósulási terv készítése következik, akkor állítsuk újra vissza ezt a működési állapotot.Bontási terv készítése

Ha a tervezés jellegének ezt állítjuk be, akkor az aktuális létesítmény tervei az összehasonlító létesítmény részben kijelölt [Minta-D003] létesítmény terveivel lesznek összehasonlítva. A változott elemek megjelölése az itt megadott paraméterek szerint készülnek el.

Az összehasonlító létesítmény kijelölése ---> A bontandó elemek megjelölölésének aláfestési minta kiválasztása ---> A bontandó elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése ---> A bontandó elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése --->

A 'Jelölés:' részben beállítható ' Aláfestés:' és 'Körvonal van:' beállítások valamennyi a funkcióval jelölhető tervre egységesen vonatkoznak. Ebből az ' Aláfestés:' nem kapcsolható ki. A 'Körvonal van: az opció, és kapcsolható.

Azon bekötések jelölése is, amelyek változatlan alfanumerikus azonosítójú készülékbe csatlakoznak, de ez a csatlakozó készlék változik. (Típus, névleges adat csere, vagy cserélendő készülék lesz)

Másképp, ha egy készülék típusa vagy névleges adata megváltozik, akkor magát a készüléket teljes egészében megjelöli a rendszer. Viszont ennek a készüléknek a kapcsolatait a kapcsolódó berendezésekben (készülék, kábel, sorkapocs) a bekötés csak akkor lesz jelölve, ha ez a kapcsoló bekapcsolt. A rendszer a jelölés meghatározásakor a bekötési ponton a kapcsolat alfanumerikus azonosítóját hasonlítja a korábbi állapothoz képest. Ez az ilyen esetben nem változik, ezért kell külön eljárásban ezt vizsgálni, ha ezt is jelölni szeretnénk.

Tervlap részlet egy 'bontási' terven megjelölt elemekről:Építési terv készítése

Ha a tervezés jellegének ezt állítjuk be, akkor az aktuális létesítmény tervei az összehasonlító létesítmény részben kijelölt [Minta-D002] létesítmény terveivel lesznek összehasonlítva. A változott elemek megjelölése az itt megadott paraméterek szerint készülnek el.

Az összehasonlító létesítmény kijelölése ---> Az új elemek megjelölölésének aláfestési minta kiválasztása ---> Az új elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése ---> Az új elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése --->

A 'Jelölés:' részben beállítható ' Aláfestés:' és 'Körvonal van:' beállítások valamennyi a funkcióval jelölhető tervre egységesen vonatkoznak. Ebből az ' Aláfestés:' nem kapcsolható ki. A 'Körvonal van: az opció, és kapcsolható.

Azon bekötések jelölése is, amelyek változatlan alfanumerikus azonosítójú készülékbe csatlakoznak, de ez a csatlakozó készlék változik. (Típus, névleges adat csere, vagy cserélendő készülék lesz)

Másképp, ha egy készülék típusa vagy névleges adata megváltozik, akkor magát a készüléket teljes egészében megjelöli a rendszer. Viszont ennek a készüléknek a kapcsolatait a kapcsolódó berendezésekben (készülék, kábel, sorkapocs) a bekötés csak akkor lesz jelölve, ha ez a kapcsoló bekapcsolt. A rendszer a jelölés meghatározásakor a bekötési ponton a kapcsolat alfanumerikus azonosítóját hasonlítja a korábbi állapothoz képest. Ez az ilyen esetben nem változik, ezért kell külön eljárásban ezt vizsgálni, ha ezt is jelölni szeretnénk.

Tervlap részlet egy 'építési' terven megjelölt elemekről:Az összehasonlító létesítmény kijelölése

Itt tudjuk megadni, hogy a kijelölt létesítmény terveit mely másik létesítmény terveivel hasonlítsa össze a rendszer.

Itt csak a létesítményt kell kijelölni! A kiválasztáshoz a kijelölt létesítmény mező listája csak a tervállományok jobb áttekinthetőségéhez jelenik meg. A szereléstervek generálásakor értelemszerűen csak a kijelölt mező tervei vesznek részt az összehasonlításban. Egyszerre több mezőn az összehasonlítást a Bontás/építés terv készítés funkcióban végezhetjük el, ahol teszőlegesen több mezőt is kijelölhetünk.

Természetesen az aktuális létesítményt önmagát nem jelölhetjük ki összehasonlításra!Lásd:

Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

Lásd még:

Beállított paraméterek tárolása, betöltése

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján bontás/építés, vagy a terv jelölés van, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelése modulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés, vagy a terv jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, , )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés, vagy a terv jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, , )


Létesítmény valamennyi tervlapja funkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre, vagy a terv jelölésre utaló felirattal. (, , )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van' funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés, vagy a terv jelölésre utaló szöveg.

Korlátozások/megjegyzések:

Az összehasonlításhoz szükséges szerelésterv térképek készítésében az érintett szereléstervek grafikus állományai nem vesznek részt. Azok érintetlenek, változatlanok maradnak!

Az összehasonlításban résztvevő létesítményekben a bontás/építés tervezési folyamatban a tervállományoknak teljeskörűen elemzettnek és hiba mentesnek kell lennie a megjelölések hibamentes működéséhez!

A létesítmények kezelésére, megjelenítésére vonatkozó beállítások a 'létesítmény' könyvtárban UserSettings.Xml állományban tárolódik.

A rendszer séma beállítások az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban UserSettings.Xml állományban tárolódik.

A beállítások rendszersémába való tárolása, vagy a rendszer sémából történő beállítás, vagy az ajánlott beállítás alkalmazása valamennyi itt állítható tulajdonság egyszerre történő megváltoztatásával történik

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site