Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Bontás/építés terv készítés

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


Ha a tervezési feladat Bontási terv készítése, vagy Építési terv készítése akkor a terv bontási/építési változásainak megjelölését és még más ehhez kapcsolható egyéb feladatokat ezzel a funkcióval a létesítmény tetszőlegesen kiválasztott mezőire elvégezhető ezzel az egy művelet elindításával a Tervezés jellegének megadása részben beállítottak szerint.

---> ---> Szereléshelyek kijelölésének ellenőrzése és beállítása generálásra abban a mezőben, amely mező az 'Együttes elemzésre kijelölt mezők:' listáján épp kijelölt.. ---> ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása ---> ---> Hibajezés ---> --->

A bontás/építés megjelölést a funkció csak a létesítmény kijelölt mezők végezi el. Azt hogy mely mezők kerülnek elemzésre azt az 'Együttes elemzésre kijelölt mezők:' lista ablakban dupla egérkattintással, vagy a 'Csoportos mező kijelölés:' csoportban az , vagy a gombok segítségével jelölhetjük ki. A lista ablakban a 'Kijelölés' oszlopban az alábbi ikonok mutatják a mező végrehajtásra kijelölt állapotát.

A mező nincs kijelölve végrehajtásra.

A mező végrehajtásra kijelölt.

A mező kijelölt állapota megváltoztatható a lista soron végzett dupla egér kattintással, ekkor az adott lista sorhoz tartozó mező kijelölt állapota az ellenkezőjére vált! Csak akkor állítható a mező állapota, ha az 'Tervezett' mező.


Fontos!!!
Mezőcsoportok kezelése...

Ha a létesítményben a mezők Mezőcsoportokhoz vannak rendelve, akkor a mezőlistán a mezőcsoportok beállításai szerint mezők fognak csak megjelenni. A kijelölő művelet és a végrahajtás is csak a mezőlistán megjelenő mezőkre fog végrehajtódni!Tervezés jellege:

A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása --->

A rendszer az itt látható beállítás szerint fogja végrehajtani az itt beállítható műveleteket. Ha a Kiviteli terv készítése van beállítva, akkor a rendszer alap működése van érvényben, és itt nincs értelme bármely művelet végrehajtásának. Ezért míg ezt nem változtatjuk meg a Bontási terv készítése, vagy az Építési terv készítése jellegre, valamennyi művelet beállításának a lehetősége érvénytelen.Tervek kijelölése:

A csoportban az jelölhetjük ki, hogy a bontás/építés megjelölés mely tervtípusokon legyen végrehajtva.

Áramúttervek megjelölése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a 'Bontás/építés jelölés végrehajtása több mezőben' funkciót végrehajtva a rendszer az áramútterv lapjain megjelöli a változással éríntett elemeket a Tervezés jellege beállítás szerint.

'Az áramútterven az alábbi helyek megjelölése:' csoportban az áramút tervlapokon a megjelölés terjedelmét az érintett szereléshelyek kiválasztásával szeparálhatjuk az alábbiak szerint:

Csak a kijelölt szereléshelyek
Az áramútterven csak a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekhez tartozó elemek lesznek jelölve, amelyek változással érintettek! Ebben az esetben az áramúttervekben a jelölési terjedelem azonos lesz az itt generálható szereléstervekkel.

Mindegyik tervezett szereléshely
Az áramútterven valamennyi tervezett állapotú szereléshelyhez tartozó elemek lesznek jelölve, amelyek változással érintettek! Ebben az esetben az áramúttervekben a jelölési terjedelem csak akkor lesz azonos lesz az itt generálható szereléstervekkel, ha valamennyi szereléshely ki van jelölve.

A megjelenített szereléshelyek is
Ebben az esetben az áramútterven valamennyi elem meg lesz jelölve, amelyek változással érintettek! Ebben az esetben az áramútterven valamennyi változást jelölni lehet. Függetlenül attól, hogy az érintett tervrészlethez tartozik-e szerelésterv. Ehhez az szükséges, hogy a rendszer a megjelenített állapotú szereléshelyekkhez is elkészítse a szerelési térképet. Ezért az elemzésekben a korábbi verziókhoz képest változás van, mert ettől a változattól a rendszer a megjelenített állapotú szereléshelyekkhez is elvégzi az átkötéspont optimalizálást és az átkötéspont láncolást. Ettől függetlenül is, hogy a terv tartalmaz-e átkötéspontokat, a bontás/építés jelölés a megjelenített szerteléshelyek jelölése esetén érzékelhet változást olyan esetekben, ha az érintett megjelenített szereléshelyek korábban tervezett állapotúak voltak, és ott a szerelésterv készítésekor egyedi módosításokat hajtottak végre.

'Réteg:'

Az áramúttervek grafikus felületéhez nincs hozzárendelve olyan egyértelmű réteg, amelyen a rendszer által elhelyezett grafikus elemek kerülnek elhelyezésre. Ezért itt lehetőségünk van megadni, hogy a bontás/építés jelölés elemei mely grafikus rétegre kerüljenek.

A gomb megnyomásával ebbe az ablakba jutunk ahol a tervlaphoz tartozó pecsét állományból kiválaszhatunk egy meglévő réteget, vagy újat adhatunk meg.

Arról is rendelkezhetünk, hogy mit tegyen a rendszer, ha nincs a megadott nevű réteg a tervben, akkor mely más rétegre kerüljönek a megjelölések.


Szereléstervek megjelölése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a Szerelési tervek generálása műveletet. A szerelési tervek előállításának beállításai a Szerelésterv generálási jellemzők funkcióban beállítottal lesz azonos, és csak ott lehet az erre vonatkozó beállításokat elvégezni, módosítani.

A szereléstervek generálása folyamán az egyes elemeket a Tervezés jellege beállítás szerint a változásokat megjelöli.

Fontos tudni, hogy a kijelölt mezőben csak a Több szereléshely generálása funkcióban Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekre lesz elvégezve a szerelésterv generálása.

A szereléstervek előállításához az aktuálisan kijelölt mezőben a szereléshelyeket itt, gomb mögötti Több szereléshely kijelölése szerelésterv generálásra palettán is kijelölhetjük.

Hibajelzés:

Hibajelzés, ha nincs valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely kijelölve generálásra!

A kapcsoló bekapcsolt állapotában akkor kapunk hibajelzést, ha a mezőben nincs kijelölve valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely generálásra. Ekkor a hibanaplóban a hibajelzés mellett felsorolásra kerülnek azok a szereléshelyek, amelyek tervlappal rendelkeznek, de nincsenek kijelölve generálásra.

A kapcsoló kikapcsolt állapotában akkor kapunk hibajelzést, ha a mezőben nincs egyetlen tervezett szereléshely sem kijelölve generálásra.

Hiba:[ 909]:

Nincs valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely kijelölve generálásra!
Szereléshelyek:
=AE01+11AV - áramváltó
=AE01+SZH_I - trf. fokozatkapcsoló hajtás
=AJ07+CSPTR - cspk. transzformátor készülékei
=AJ07+J07 - 20 kV-os tokozott cella

Hiba:[ 910]:

A mezőben egyetlen szereléshely sincs kijelölve generálásra!
Szereléshelyek:
=AE01+11S - trf. 120 kV-os szakaszoló
=AE01+TV3ij - trf. 120 kV-os vezénylő
=AJ07+2E - földzárlati áramnövelő ellenállás
=AE01+11AV - áramváltó
=AE01+SZH_I - trf. fokozatkapcsoló hajtás
=AJ07+CSPTR - cspk. transzformátor készülékei
=AE01+NR5 - I. tr. komplex védelem
=AJ07+J07 - 20 kV-os tokozott cella

'Réteg:'

A szereléstervek grafikus felületéhez egyértelműen hozzá van rendelve a 'Rendszer generált réteg', amelyen a rendszer által elhelyezett grafikus elemek kerülnek elhelyezésre. Ezért itt nincs lehetőségünk arra, hogy a bontás/építés jelölés elemei elhelyezési rétegét magunk adjuk meg.

Lásd:

Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Több szereléshely generálása

Elrendezéstervek megjelölése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkben a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyek elrendezés terveiben a készülékeket a Tervezés jellege beállítás szerint megjelöli.

Fontos tudni, hogy a kijelölt mezőben csak a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekre lesz elvégezve a elrendezési tervek megjelölése.

'Réteg:'

Az elrendezéstervek grafikus felületéhez nincs hozzárendelve olyan egyértelmű réteg, amelyen a rendszer által elhelyezett grafikus elemek kerülnek elhelyezésre. Ezért itt lehetőségünk van megadni, hogy a bontás/építés jelölés elemei mely grafikus rétegre kerüljenek.

A gomb megnyomásával ebbe az ablakba jutunk ahol a tervlaphoz tartozó pecsét állományból kiválaszhatunk egy meglévő réteget, vagy újat adhatunk meg.

Arról is rendelkezhetünk, hogy mit tegyen a rendszer, ha nincs a megadott nevű réteg a tervben, akkor mely más rétegre kerüljönek a megjelölések.Elemzéssel együtt elvégezve:

Ha a fentebb leírt megjelöléseken túlmenően az alábbi csoportban beállítható valamennyi műveletet is elvégeztethetjük a rendszerrel a kijelölt mezőkre.

A készülékek, kábelek és sorkapcsok költségkódjának automatikus beállítása a kiértékelt tervezési állapotnak megfelelően

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkben az egyes elemek költségkódját az érvényes tervezés jellegnek megfelelően úgy módosítja, ahogy az összehasonlítás alapján az elem változás megkívánja. Így ha az elem nem változik, de a kapcsolatai változnak akkor az elem költségkódja 'Felhasznált berendezés' lesz. Ha az elem egyáltalán nincs megjelölve változásra, akkor az elem költségkódja 'Meglévő berendezés' lesz. Ha az elem megjelölt változásra, akkor a tervezés jellegétől függően, bontási terv készítése esetén az elem költségkódja 'Bontandó berendezés' lesz, míg építési terv esetén az elem költségkódja 'Új berendezés' lesz.

A 'Cserélendő berendezés' költségkódok változatlanok maradnak!

Ezzel az opcióval biztosítjuk azt, hogy azok a készülékek, amelyek meghibásodás, vagy az élettartamuk végére érve, vagy hasonlóan a kábelek esetében sérülés, vagy hossz változás miatt a rekonstrukció során ugyanolyan paraméterekkel kicserélésre kerülnek, az Bontási/Építési terv készítés során megjelölésre kerüljenek. Ugyanis ezeknek a berendezéseknek az azonosítói, paraméterei teljesen azonosak lesznek, a szerelési bekötésük sem változik. Ezért a szerelési állapotnak az összehasonlítása során csak ez alapján nem kerülnének megjelölésre. Ezen berendezések jelölése csak is a 'Cserélendő berendezés' költségkódjuk alapján történik.

(Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása)

'Készülék és kábel táblázatok' generálása is végrehajtva!

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a Készülék és kábeltáblázat generálása műveletet. A készülék és kábel táblázatok előállításának beállításai a Készülék és kábeltáblázat generálása funkcióban beállítottal lesz azonos, és csak ott lehet az erre vonatkozó beállításokat elvégezni, módosítani.

A funkció végrehajtásának akkor van értelme, ha a táblázatok generálásához az egyes költségkódok megjelölése be van kapcsolva funkcióban!

Lásd:

Készülék/kábel táblázatok
Készülék és kábeltáblázat generálása

'dBase listák' előállítása is végrehajtva!

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a dBASE listák készítése műveletet. A dBase lista készítés beállításai a dBASE listák készítése modulban beállítottal lesznek azonosak, és csak ott lehet a beállításokat elvégezni, módosítani.

Eltérés csak annyiban van, hogy ha a dBASE listák készítése modulban a készítendő dBase fájlok elhelyezésére a 'Létesítmény' könyvtár van megjelölve.

Létesítmény könyvtárban

akkor az egyes alkatrész csoportok dBase lista állománya valamennyi kijelölt mezőre alkatrész csoportokként egy, a megadott fájlnevű állományba lesz elhelyezve!

Lásd:

dBASE listák készítése


A kijelölt műveletek végrehajtása:

A 'Bontás/építés jelölés végrehajtása több mezőben:' ablak 'Tervek kijelölése:' részében a feladatok beállíthatók. A feladatok egyenként a nyomógombjaikkal indíthatók, míg több feladat egy lépésben történő végrehajtása a kívánt feladatok check-gombjának bekapcsolásával és a nyomógombbal érhető el.

Az 'Elemzés közben grafikai megjelenítés' és az 'Elemzés közben üzenetek' opciók a folyamat közben is állíthatók az Elemzés beállítások szerint.

Az ablak a folyamat során a képernyőn tetszőleges helyre áthelyezhető. Az új pozícióját a következő indításnál megőrzi.

A hibalistában, ha az készül, megtekinthető az észlelt és javított hibák jegyzéke.Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

Lásd még:
Hibanapló megnézése

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján bontás/építés, vagy a terv jelölés van, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelésemodulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés, vagy a terv jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, , )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés, vagy a terv jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, , )


Létesítmény valamennyi tervlapjafunkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés, vagy terv jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, , )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van'funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés, vagy a terv jelölésre utaló szöveg.

Korlátozások/megjegyzések:

Az összehasonlításhoz szükséges szerelésterv térképek készítésében az érintett szereléstervek grafikus állományai nem vesznek részt. Azok érintetlenek, változatlanok maradnak!

Az összehasonlításban résztvevő létesítményekben a bontás/építés tervezési folyamatban a tervállományoknak teljeskörűen elemzettnek és hiba mentesnek kell lennie a megjelölések hibamentes működéséhez!

Fontos tudni, hogy a kijelölt mezőben csak a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekre lesz elvégezve a szerelésterv generálása.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site