Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Megvalósulási terv készítés

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


A tervek alapján elkészül a berendezés, akkor ez a funkció a megvalósulási dukumentációjának elkészítését támogatja. A terveken a Bontási terv készítése, vagy Építési terv készítése funkcióval elhelyezett változás jelölések törlését, a költségkódok 'Meglévő berendezésre' állítását, az automatikus elem kiosztások rögzítését és a tervpecsét adatok módosítását ezzel a funkcióval a létesítmény tetszőlegesen kiválasztott mezőire elvégezhetjük ezzel az egy művelet elindításával.

---> ---> ---> ---> ---> --->

A feladatot a funkció csak a létesítmény kijelölt mezők végezi el. Azt hogy mely mezők kerülnek végrehajtásra azt az 'Együttes elemzésre kijelölt mezők:' lista ablakban dupla egérkattintással, vagy a 'Csoportos mező kijelölés:' csoportban az , vagy a gombok segítségével jelölhetjük ki. A lista ablakban a 'Kijelölés' oszlopban az alábbi ikonok mutatják a mező ellenőrzésre kijelölt állapotát.

A mező nincs kijelölve végrehajtásra.

A mező végrehajtásra kijelölt.

A mező kijelölt állapota megváltoztatható a lista soron végzett dupla egér kattintással, ekkor az adott lista sorhoz tartozó mező kijelölt állapota az ellenkezőjére vált! Csak akkor állítható a mező állapota, ha az 'Tervezett' mező.


Fontos!!!
Mezőcsoportok kezelése...

Ha a létesítményben a mezők Mezőcsoportokhoz vannak rendelve, akkor a mezőlistán a mezőcsoportok beállításai szerint mezők fognak csak megjelenni. A kijelölő művelet és a végrahajtás is csak a mezőlistán megjelenő mezőkre fog végrehajtódni!'Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a bontás/építés jelöléseket a rendszer eltávollítja a funkció végrehajtása során. A törlés csak kijelölt mezőkben és azon belül is csak a 'Tervek kijelölése:' részben megadott tervek tervlapjain hajtódik végre.
Beállíthatjuk azt, hogy a bontás/építés jelölések közül melyeket töröljük a végrehajtás során.

Jelleg:

Bontás

A bontás megjelölések törlődnek

Építés

Az építés megjelölések törlődnek

Jelölés

Az egyedi, felhasználói terv jelölések törlődnek, de hogy melyek, azt beállíthatjuk a szerint, hogy:

Valamennyi

Valamennyi felhasználói terv jelölés törlődik

Csak a kijelölt

Csak a Jelölt tervek készítésének beállítása... funkcióban aktívan kijelölt felhasználói terv jelölés törlődik.
Ezt a gomb mögötti Jelölt tervek készítésének beállítása... palettán is kijelölhetjük.
A választási lehetőség csak akkor érvényes, ha a Jelleg: Jelölés bekapcsolt!

A listáról is

A kijelölt felhasználói terv jelölések a Jelölt tervek készítésének beállítása... listáról is törlődnek
A listáról is csak akkor érvényes, ha a Jelleg: Jelölés bekapcsolt, és a Tervek kijelölése: csoportban a mező valamennyi tervtípusa kijelölt! A terv jelölések listáról való törléséhez elengedhetetlen, hogy előtte a mező valamennyi tervtípusának valamennyi tervlapjáról törölve legyen a hozzárendelt jelölés!


Bekapcsolhatjuk egyszerre mind a 'Bontás, Építés', vagy a terv jelölés törlését is, de egyszerre valamennyit nem kapcsolhatjuk ki. Valamelyiknek mindig bekapcsolt állapotban kell lennie.
Jelölés csak akkor érvényes, ha az Elhelyezés: 'Kézi' Felhasználó bekapcsolt!

Azt is beállíthatjuk, hogy a megjelölések elhelyezési módja szerint hajtsuk végre a bontás/építés megjelölések törlését.

Elhelyezés:

'Gépi' rendszer

A rendszer által, a funkció végrehajtása során elhelyezett bontás/építés megjelölések törlődnek

'Kézi' Felhasználó

A felhasználó által egyedileg elhelyezett terv jelölések törlődnek.


Bekapcsolhatjuk egyszerre mind a két elhelyezési mód törlését is, de mindkettő törlését egyszerre nem kapcsolhatjuk ki. Valamelyiknek mindig bekapcsolt állapotban kell lennie, ha ''Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken' lehetőségnek a végrehajtása be van kapcsolva.Költségkódok beállítása 'Meglévő'-re

A kapcsoló bekapcsolt állapotában az elemek kölségkódját a kijelölt mezőkben egységesen 'Meglévő'-re állítja a rendszer a funkció végrehajtása során.
A költségkód beállítás csak az itt kijelölt elem típusokra hajtódik végre.

Készülék

A készülékek kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása

Kábel

A kábelek kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása

Sorkapocs

A sorkapcsok kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása

Szereléshelyek szekrényei és egyéb anyagai

A szereléshelyek szekrényei és egyéb anyagainak a kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása
Ezzel a szereléshelyekhez a Elrendezési (diszpozíciós) tervek készítése modulban a Készülék elhelyezése a tervezett listáról..., vagy a Készülék elhelyezése egyedi listáról... funkcióban megadott szekrények, vagy a Kábel tömszelencék, szereléshely anyagai... fül alatti funkcióban a szereléshely kábeleinek tömszelencéi és egyéb anyagai listában elhelyezett elemeknek a kölségkódjának 'Meglévő'-re állítása történik meg.
Ez a lista azonos a Anyag és költségvetés listák készítése modul Anyaglista készítése rész Szereléshelyhez rendelt anyagok kezelése funkcióban kezelhető listával.


Bekapcsolhatjuk egyszerre mindegyik elem költségkódjának beállításását is, de valamennyit egyszerre nem kapcsolhatjuk ki. Valamelyiknek mindig bekapcsolt állapotban kell lennie, ha 'Költségkódok beállítása 'Meglévő'-re' lehetőségnek a végrehajtása be van kapcsolva.Automatikus elem kiosztások rögzítése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában az elemek elem kiosztások rögzítését végzi el rendszer a funkció végrehajtása során a kijelölt mezőkben.
Az elem kiosztások rögzítése csak az itt kijelölt elem típusokra hajtódik végre.

Kábel sorszáma és érszáma

A kijelölt mezőkben a kábelek sorszám és érszám kiosztása rögzítésre kerül

Sorkapocs sorszáma

A kijelölt mezőkben a sorkapcsok sorszám kiosztása rögzítésre kerül


Bekapcsolhatjuk egyszerre mind a két elem rögzítésének a végrehajtását is, de mindkettőt nem egyszerre nem kapcsolhatjuk ki. Valamelyiknek mindig bekapcsolt állapotban kell lennie, ha 'Automatikus elem kiosztások rögzítése' lehetőségnek a végrehajtása be van kapcsolva.Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a Tervpecsét adatok megváltoztatását lehet egységesen az itt beállítható adatokkal megváltoztani. A tervpecsét adatok csak kijelölt mezőkben és azon belül is csak a 'Tervek kijelölése:' részben megadott tervek fognak megváltozni.
a tervek pecsét adatok következő értékeit tudjuk megváltozatni a végrehajtás során.

Új változás létrehozása

Bekapcsolt állapotában a tervben egy új változás lesz bejegyezve az alább megadható adatokkal, ha teljesülnek a következő feltételek:
A megadott dátummal és tervezővel még nincs bejegyezve a tervbe változás. Ha ez fennáll, akkor a megadott dátumú változás adatai fognak megváltozni.

Jel

Tervenkénti léptetés.

[A,B,C ---> D] A terv változásjele az ABC szerint eggyel nő.

Mindegyik azonos

[Egyedi] A szerkesztő ablakban megadott jelű változás jön létre mindegyik kijelölt tervben. Abban a tervben, ahol már volt ilyen változás, ott nem lesz új változás bejegyezve! Hibajelzést kapunk!

Dátum

[Mai] A változás bejegyzés dátumát adjuk meg a szerkesztő ablakban. Vagy a 'Mai' gomb megnyomásával az aznapi dátumot állíthatjuk be.

Tervező

A rendszerbe indításkor bejegyzett tervező neve. Ez itt nem változtatható meg. Ennek és a dátumnak az azonosságával tudjuk biztosítani azt, hogy megadott dátumú saját változásainkat módosítani tudjuk.
Lásd: Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer indítása

Osztályvezető

A változás bejegyzéshez tartozó osztályvezető adatot adhatjuk meg.

Ellenőr

A változás bejegyzéshez tartozó ellenőr adatot adhatjuk meg.

Az Osztályvezető és az Ellenőr adat megadáshoz közösen tartozó gomb segítségével a rendszerhez különböző szinten megadott adatokat közvetlenűl is felhasználhatjuk:

- Munkahelyi adatok:

A telepített rendszerben beállítható adatok felhasználása:
Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer indítása

- Létesítmény pecsét adatok:

A létesítmény pecsét adatok felhasználása:
Terv pecsétek létesítmény adatai

- Mező pecsét adatok

A mező pecsét adatok felhasználása:
Terv pecsétek mező adatai

Változás

A változás bejegyzéshez tartozó leírást adhatjuk meg.

Az új változás bejegyzés lehetséges hibajelzései:

Hiba:[ 807]:

A változás már be van jegyezve a tervben más dátummal és/vagy tervezővel!

Tervtípus:

Áramút terv

Tervszám:

AE.05.NE

Változás jel:

ASD

Hiba:[ 808]:

Nem lehet új változást megadni a tervhez!

Tervtípus:

Szerelés terv

Hely:

=AE.05+NE - Nagyelosztó

Tervszám:

HJKKL-125

Változás jel:

ASD

Mező:

=E.GYV

Mezőkapcsolat minta II.

Gyűjtősin védelem oldal

Változások törlése

Bekapcsolt állapotában a terv pecsét adataiban a módosításra kijelölt tervekben a változások törlésre kerülnek. A változás törlést kétféle opcióval hajthatjuk végre:

'Mindegyik törlése'

Ha ez a kapcsoló van kapcsolva, akkor a módosításra kijelölt tervekben valamennyi változás törlésre kerül.

'Csak az utolsó törlése'

Ha ez a kapcsoló van kapcsolva, akkor a módosításra kijelölt tervekben csak a legutolsó változás lesz törlve.

Az 'Új változás létrehozása' és a 'Változások törlése' opciók közül csak az egyik lehet bekapcsolt állapotú. Ha egyik sincs bekapcsolva, akkor a tervek változás jelei változatlanok maradnak.

Ez a feladat hasonlóan végrehajtható a következő funkcióban is. Lásd:

Tervek dokumentálása
Tervjegyzék készítése
 

Tervek egységes tervszám, tevkód, dátum megadása

Tervkód megváltoztatása

Bekapcsolt állapotában a terv pecsét adataiban a tervkód megváltoztatására van lehetőség

Tervkód

A terv pecsét adat új tervkódját adhatjuk meg.

Tervfajta megváltoztatása

Bekapcsolt állapotában a terv pecsét adataiban a tervfajta megváltoztatására van lehetőség

Tervfajta

A terv pecsét adat új tervfajta adatát adhatjuk meg.

A adatbeviteli szerkesztő ablakok mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A tervpecsét adatok megváltoztatása bármely tervezési állapotban használható. Az itt megváltoztatható tervpecsét adatok nem feltétlenül kötődnek csak a megvalósulási terv készítés folyamatához.Tervek kijelölése:

A csoportban az jelölhetjük ki, hogy a ''Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken' és a 'Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken' funkció mely tervtípusokon legyen végrehajtva.

Tervjegyzék

Áramút terv 

Elrendezés terv 

Szereléshelyek:

Mindegyik tervezett

Mindegyik tervezett szereléshelyre végrehajtásra kerül a kijelölt funkció.

Csak a kijelöltek

Csak a kijelölt szereléshelyekre lesz végrehajtva a kijelölt funkció.
A szereléstervek kijelöléséhez az aktuálisan kijelölt mezőben a szereléshelyeket itt, gomb mögötti Több szereléshely kijelölése szerelésterv generálásra palettán is kijelölhetjük.

Szerelés terv 

Egyvonalas terv 

Műszaki tervek 

Kábellista terv 

Anyaglista terv 


Bekapcsolhatjuk egyszerre mindegyik tervtípus végrehajtását is, de valamennyit egyszerre nem kapcsolhatjuk ki. Valamelyiknek mindig bekapcsolt állapotban kell lennie, ha a ''Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken' vagy a 'Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken' funkció végrehajtása be van kapcsolva.A kijelölt műveletek végrehajtása:

A 'Több mező elemzésének végrehajtása:' ablak 'Elemzés kiválasztása:' részében az elemzési funkciók beállíthatók. A funkciók egyenként a nyomógombjaikkal indíthatók, míg több elemzési funkció egy lépésben történő végrehajtása a kívánt funkciók check-gombjának bekapcsolásával és az nyomógombbal érhető el.

Az 'Elemzés közben grafikai megjelenítés' és az 'Elemzés közben üzenetek' opciók a folyamat közben is állíthatók az Elemzés beállítások szerint.

Az ablak a folyamat során a képernyőn tetszőleges helyre áthelyezhető. Az új pozícióját a következő indításnál megőrzi.

A hibalistában, ha az készül, megtekinthető az észlelt és javított hibák jegyzéke.Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása
Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

Lásd még:
Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A beállított felhasználói adatok a x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\TervNevLista.ini állományban tárolódik.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site