Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Tervpecsét adatok megadása

 

'ELEKTRO rendszer' minden tervtípus kezelő modul

Elérés:

Menü:

(Modul menü)

Tervpecsét adatok...

Szerszámos:

A törzsadatbázisban kialakított tervlap formátumok tartalmaznak automatikusan megjeleníthető adathelyeket (lásd. Tervlapok pecsét készítése ). A parancsot indítva ezen adathelyek közül azokat tölthetjük meg tartalommal, melyek kizárólag az aktuális tervre vonatkoznak.

---> --->

'Terv adatok:'

Az ablakrészben a terv száma, a terv kódja és első kiadásának dátuma adható meg.

'Terv megnevezések:'

Az ablakrész a terv típusa, fajtája és elnevezése változók értékeinek megadására, ill. kiválasztására szolgál. Az egyes ablakokat legördítve a rendszer által felkínált értékekből választhatunk.

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

'Változás adatok:'

Az ablakrészben a tervben végrehajtott változások jelölésére használt adatok adhatók meg.

Új változás sor létrehozása

Új változási adatsor adható meg a gomb megnyomásával. Az új változás jele a változási adatsorok számának megfelelő sorszámú ABC szerinti betűjel lesz.

A változási adatok csoportban a rádió gombokkal az választható ki, hogy az új változási adatsorok "Osztályvezető" és a "Minőség ellenőr" adatok milyen forrásból legyenek kitöltve.

- Munkahely:

A telepített rendszerben beállítható adatok felhasználása:
Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer indítása

- Létesítmény:

A létesítmény pecsét adatok felhasználása:
Terv pecsétek létesítmény adatai

- Mező:

A mező pecsét adatok felhasználása:
Terv pecsétek mező adatai

Változás törlése

A gomb segítségével a kijelölt változási adatsor törölhető. Ha a törlést a gomb megnyomásával hajtjuk végre, akkor mindig van törlés megerősítési kérdés:

A törlés csak az gomb megnyomásával hajtódik végre.

'Delete'

A változási adatsor törlését elvégezhetjük a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is. Ekkor nincs törlési megerősítési kérdés!

A változási adatsor törlése végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ehhez a kurzort a lista ablakon kívülre kell mozgatni. Ezt a megjelenő "szemetes" kurzor jól láthatóan jelzi számunkra! Ha ilyen helyzetben engedjük fel az egérgombot, akkor a kijelölt változási adatsort törli a rendszer! Ebben az esetben nincs megerősítési kérdés!

Változás adatok módosítása

Egy változás adatsorához tartozó adatok módosítása a kijelölt változáshoz tartozó, a lista fölött elhelyezkedő szerkesztő ablakban végezhető el.

A Változás tartalom adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban az adathoz tartozó hasábban elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő szerkesztő ablakban. Ebből az ablakból szerkesztés után úgy léphetünk ki, hogy:

 • Az egérrel egy másik adatsorra kattintunk, de a dupla kattintási időn belül nem kattintunk egyik adatsorra sem! Ekkor a kijelölés az új adatsorra kerül.
 • Az 'Esc' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés ezen az adatsoron marad. De a szerkesztő ablakban történt változások ekkor nem kerülnek rögzítésre.
 • Az 'Enter' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés, ha van még, azaz nem az utolsó adatsoron álltunk, a következő adatsorra kerül, és ezen az új adatsoron szintén ebben a szerkesztő ablakban végezhetjük az adatmegadást. Ha szükséges, a rendszer görgeti a lista ablakot. (Ha a lista ablak alján történik a szerkesztés.)
 • A lefelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés ugyan az, mint az 'Enter' billentyű esetén.
 • A felfelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés hasonló a lefelé nyíl billentyű működéséhez, de a szerkesztő adatsor, ha van még, azaz nem az első adatsoron álltunk, az előző adatsorra ugrik, és ott folytathatjuk az adat megadást.
 • 'Egyedi adatok:'

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsétjeiben az adatok több csoportban adhatók meg. Vannak olyan pecsét adatok, amelyek a létesítmény valamennyi tervlapjára érvényesek. Ilyenek a tervező, osztályvezető, vezetőtervező, ellenőr és még néhány fontos adat. Ezeket az adatokat a létesítményre közösen, csak egy helyen kell és lehet megadni a Terv pecsétek létesítmény adatai funkcióban. Ha a létesítményben mezőnként eltérőek a tervező és a hozzátartozó fő adatok, akkor ezeket az adatokat lehetőségünk van mezőnként megadni a Terv pecsétek mező adatai funkcióban. Ilyen esetben a mező terveihez megjelenő embléma formátumot a Mező tervlapok pecsét formátumának megváltoztatása funkcióval tudjuk beállítani.

  Ha a tervezés során egy mezőben egyes tervlapokon nem csak egy tervező hoz létre tervlapot, akkor a tervező és a hozzátartozó adatokat egyedileg kell megadni. Ilyen előfordulhat, ha rekonstrukció során új szereléshely kerül kialakításra, és ennek a szereléshelynek az elrendezési és szerelési terveit már egy meglévő létesítményben újjonnan kell felvenni, és a létesítményi, vagy mező tervező nem azonos a rekonstrukciót végző tervezővel. Hasonlóan lehet új tervlapokat felvenni az általános műszaki modulban is.

  Ha arra van szükségünk, hogy a tervnek egyedi tervező és hozzátartozó adatai legyenek, akkor használjuk az alábbi beállításokat:

  A tervlapnak egyedi tervpecsét adata is van

  Csak akkor érvényes, ha A tervlap egyedi tervpecsét adatainak megadása ablakrészben a létesítményi adatok helyén, vagy a mező adatok helyén megjelenés közül legalább az egyik be van kapcsolva!

  Bekapcsolt állapota esetén a tervlapon az egyedi pecsét adatok fognak megjelenni.

  A tervlap egyedi tervpecsét adatainak megadása

  A funkcióban tudjuk a tervlaphoz tartozó egyedi pecsétadatokat megadni.

  A 'Tervező' adata az egyedi pecsét adat létrehozásakor Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer indítása során megadott névvel kerül kitöltésre, és nem változtatható meg amíg az egyedi pecsét adat érvényben van! Későbbi megváltoztatása csak úgy lehetséges, hogy az egyedi pecsét adatokat megszüntejük! Ez úgy lehetséges, hogy a 'A tervlap egyedi tervpecsét adatainak megadása' funkcióban mind a A 'létesítmény' adatok helyén' és a 'A 'mező' adatok helyén' kapcsolókat kikapcsoljuk, vagy itt a 'A tervlapnak egyedi tervpecsét adata is van' kapcsolót kikapcsoljuk. Majd ugyanitt újra megadjuk az egyedi pecsét adatokat!


  Lásd:

  A tervlap egyedi tervpecsét adatainak megadása

  Lásd még:

  Létesítmények kezelése
  Létesítmények felépítése
  Terv pecsétek létesítmény adatai
  Terv pecsétek mező adatai
  Mező tervlapok pecsét formátumának megváltoztatása
   
  Tervlapok pecsét készítése
  Pecsétadatok megadása / Pecsét felirat

  Korlátozások/megjegyzések:

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer pecsét adatokra vonatkozó korlátait lásd itt!

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

  A beállított felhasználói adatok a x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\TervNevLista.ini állományban tárolódik.

  Ha egy tervlapnak egyedi tervpecsét adatokat adunk meg, és ennek megjelenését a tervlapon bekapcsoljuk, akkor a pecsétek létesítmény adatai és pecsétek mező adatai megváltoztatása esetén nem fog a tervlapnak az az egyedi pecsét adata megváltozni. Ezeknek a tervlapoknak a pecsét adatait mindaddig egyedileg kell kezelni, míg ezt a beállítást ki nem kapcsoljuk!

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site