Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Létesítmények felépítése


Az OmegaCAD ELEKTRO a létesítmény fogalma alatt egyrészt egy, a létesítmény építésére szolgáló adattárat (létesítményi adattár), másrészt a létesítmény terveinek szerkesztése során megadott és elemzése révén létrejött információk együttesét értjük.

Az OmegaCAD ELEKTRO a létesítmény megnyitásakor a munkahelyi adattárak (Rendszer munkaterületek beállítása) tartalmát a rendszer a létesítményi adattárakba másolja, amelyből ezek után a létesítmény ebből az adatbázisból 'építkezik'.

A létesítményt egy max. 16 karakteres azonosító jelöli. Ez az azonosító lesz a létesítmény adatait tartalmazó könyvtár neve. Megadható a létesítmény teljes neve is (2x36 karakter), amely mint adat a különböző tervek fejlécébe automatikusan íratható fel (lásd: Tervlapok pecsét készítése)

Alapértelmezés szerint a létesítmény adatállományai az x:\V10.x..\OmegaWin32\Projects\”Név”.All alkönyvtárban találhatók, ahol a név a létesítmény azonosítója. A Rendszer munkaterületek beállítása ablakban az alapértelmezés szerinti beállítás módosítható.

A rendszer által kezelt létesítmények mezőkből épülnek fel. A mező - mint az OmegaCAD ELEKTRO-ban használatos fogalom - lényegében az alábbi tervtípusokat tartalmazhatja: Tervjegyzék tervlapok. Áramút tervlapok, mely 4 szekcióból: elsőlap (fedőlap), logikai lapok, készülék táblázat és kábel táblázat lapokból áll. Továbbá az áramút lapokon szereplő szereléshelyeknek megfelelő, max. 255 db szerelési és elrendezési tervből áll. Tartozhat hozzá még egyvonalas terv, valamint 255 db általános műszaki terv, továbbá kábellista és anyaglista tervlap. Minden terv 512 lapot tartalmazhat. (az áramútterv szekciónként, így az áramút terv számára elvi 2048 lap lehetőség van) Arra vonatkozóan, hogy egy létesítmény mely részét célszerű egy áramútterven belül megszerkeszteni a tervező szabadon dönthet. Az esetek többségében a mező fogalma megegyezik a villamos iparban használatos mező tartalmával (pl. vonali leágazás, sínbontó mező), de lehetőség van az áramkörileg valamilyen szempontból egymáshoz kapcsolódó részek (pl. telemechanika, HFKV) egy áramút tervben történő megjelenítésére is.

A létesítmény mező tervlapokhoz szerkezetéhez egy a létesítmény közös tervek csoport rendelhető. Ennek a tervcsoportnak nem lehetnek áramút tervlapjai, így elrendezési és szerelési tervlapjai sem!

Az egyes tervlapok szabványos A3 (420*297mm méretűek. Az elvi kapcsolási lapok milliméter dimenzióban M=1:1 arányban vannak felszerkesztve. Az elrendezési és műszaki terveket felhasználói beállítás szerint lehet szerkeszteni. A műszaki tervlapok méretei tetszőleges méretűre állíthatók!

Az OmegaCAD ELEKTRO a tervek kiértékelését mezőnként végzi. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a mezők közötti kapcsolatok megadására ne lenne lehetőség, sőt ezen kapcsolatok feldolgozása is megtörténik az elemzés során.

A mezőket - mint belső azonosító - sorszám azonosítja. Emellett megadható egy max. 16 karakteres mező azonosító, valamint a mező teljes neve is (2x36 karakter), amely mint adat a különböző tervek fejlécébe automatikusan íratható fel (lásd: Tervlapok pecsét készítése).

A rendszer kétféle mezőt kezel: a tervezett és a megjelenített mezőt. A tervezett mezőben lehetőség van áramút terv szerkesztésre, elemzésre, stb. Ezen mezők adatállományai a létesítmény könyvtár Mezo_'nnn' alkönyvtárában találhatók, ahol nnn a mező sorszáma. A megjelenített mezőkben szerkesztésre nincs lehetőség, az ilyen mezőkre csak hivatkozni lehet egy tervezett mezőből. A megjelenített mezőkhöz a mező azonosítóján és nevén kívül nem tárol adatokat a rendszer, vagyis az ilyen mezőknek nem létezik alkönyvtára sem. Egy létesítményben max. 255 db mező nyitható meg.

A 'Mintatervek_V_6_Win' létesítmény munkaterületen elhelyezett 'Kistelek' létesítmény elhelyezkedése, melyben a 5, 10, 13, 40, 55, 118 és a 120 as tervezett mező, valamint tartalmazza létesítmény közös terveket is (Project).


Tartalom:

Létesítmények kezelése  

Lásd még:

Rendszer munkaterületek beállítása  

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben nincs korlátozva a létesítmények száma. A létesítmények mennyiségét kizárólag a rendelkezésre álló háttér tároló kapacitás korlátozza.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények könyvtár nevei maximum 16 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények elnevezései (I. és II) maximum 36 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények tervpecsét adatok elnevezései maximum 30 karaktert tartalmazhatnak. (Osztályvezető, Vezető tervező, Ellenőr, Szerkesztő, ....)

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények maximum 255 mezőből állhatnak, melyekhez még egy létesítményi közös mező kapcsolható.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmény mezők alfanumerikus azonosítói maximum 16 karaktert tartalmazhatnak. [A mező alfanumerikus csoport azonosító jelen túlmenően. (=ME045abcdefghijk]

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmény mezők elnevezései (I. és II) maximum 36 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a mező tervpecsét adatok elnevezései maximum 30 karaktert tartalmazhatnak. (Osztályvezető, Vezető tervező, Ellenőr, Szerkesztő, ....)

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítményekhez maximum 999 darab dokumentáció változat rendelhető.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a maximum 64 darab mezőcsoportot adhatunk meg.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a mezőcsoport azonosítók maximum 16 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a mezőcsoport leírások maximum 64 karaktert tartalmazhatnak.

Tervlapok mennyisége:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmény mezői maximum 255 általános műszaki tervet, tervenként 512 tervlapot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmény mezői tervtípusonként és szekciónként maximum 512 tervlapot tartalmazhatnak. Azaz:

- 512 tervjegyzék tervlapot,

- 512 áramút első tervlapot,

- 512 áramút logikai tervlapot,

- 512 áramút készüléktáblázat tervlapot,

- 512 áramút kábeltáblázat tervlapot,

- 255*512 elrendezési tervlapot,

- 255*512 szerelési tervlapot,

- 512 egyvonalas tervlapot,

- 255*512 általános műszaki tervlapot,

- 512 kábellista tervlapot,

- 512 anyaglista tervlapot,

Pecsét adatok:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adatai Tervszám, Tervkód adatmező maximum 24 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adatai Tervdátum adatmező maximum 15 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adatai Tervtípus, Tervfajta, Tervelnevezés adatmező maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adata maximum 32 változási adatsort tartalmazhat. Ebből a tervlapokon mindig csak az utolsó 8 adatsor jelenik meg!

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adata Változási jel adatmező 3 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adata Változási dátum adatmező maximum 15 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adata Változási tervező, Változási osztályvezető, Változási ellenőr és minden további adatmező maximum 30 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervlapok pecsét adata Változás tartalom adatmező maximum 72 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben az emblémák pecsét adata maximum 8 változási adatsort tartalmazhat. A rajz pecsét adatok változásai közül mindig az utolsó 8 jelenik meg a 32-ből.

Szereléshelyek:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 255 szereléshelyet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyei alfanumerikus azonosítói maximum 16 karaktert tartalmazhatnak. [A szereléshelye alfanumerikus csoport azonosító jelen túlmenően. (+xxxxxxxx)]

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyei elnevezései maximum 32 karaktert tartalmazhatnak.[Szabadtéri szekrény]

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyei maximum 62 panelos részre bonthatók.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyei maximum 62 sorkapocs lécet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyeinek sorkapocs leceinek a funkcióleírásai maximum 32 karaktert tartalmazhatnak.[Áramváltóköri sorkapcsok]

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshely panel jele maximum 16 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer egy szereléshelye maximum 2048 készüléket tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a szereléshelyek a tervezési állapot szerint lehetnek:

'Tervezett'

tulajdonságúak.

Az ilyen tulajdonságú szereléshelyek a mező elemzésekor teljes értékűen kiértékelésre és feldolgozásra kerülnek. A szereléshelyekről elrendezési és szerelési terv készíthető.

'Megjelenített'

tulajdonságúak.

Az ilyen tulajdonságú szereléshelyek a mező elemzésekor figyelmen kívül maradnak, a rendszer nem végez sorkapocs elemzést. A szereléshelyekről nem készíthető elrendezési és szerelési terv.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a panelos szereléshelyek lehetnek:

Paneles szereléshely esetén a sorkapocs léc kiosztások rögzítettek. A szereléshely egy paneljéhez csak egy, a panelhez rendelt sorkapocs léc tartozik.

'Paneles'

(nagy paneles) tulajdonságúak.

A rendszer a sorkapcsokhoz érkező kábelt panelenként külön indítja. A szereléshelyre érkező kábel erei csak egy panelhez érkezhet. A szereléshely két különböző panelje között kábeles kapcsolat is megadható.

'Kis paneles'

tulajdonságúak.

A rendszer a sorkapcsokhoz érkező kábel ereit több panelhez is engedi szétosztani. A szereléshelyre érkező kábel erei több panelhez is érkezhet.

Körvezetékek:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 255 körvezeték nevet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a körvezeték nevek maximum 10 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a körvezeték elnevezései maximum 32 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 32 körvezeték csoportot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a körvezeték csoport elnevezései maximum 32 karaktert tartalmazhatnak.

Vezetékek:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 24 vezeték típust tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a vezeték nevek maximum 32 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a vezeték rövid nevek maximum 8 karaktert tartalmazhatnak.

Lap és mezőkapcsolatok:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 4096 lap/mezőkapcsolatot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a lap/mezőkapcsolatok egyedi elnevezései /Kapcsolat név/ maximum 64 karaktert tartalmazhatnak.

Sorkapcsok:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer szereléshelyei maximum 62 sorkapocs lécet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői összességében maximum 255 * 62 * 1022 sorkapcsot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer sorkapocs léc tervjelei maximum 16 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer sorkapcsok 'egyedi' sorszáma maximum 4 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben az emeletes sorkapcsok maximum 4 szintet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer sorkapocs neve maximum 30 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer sorkapocs léc maximum 1022 sorkapcsot tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer sorkapocs léc kezdő sorkapocs sorszáma 1 és 8976 közötti érték lehet.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 30 sorkapocs típust használhatnak.

Átkötés pontok:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy szereléshely maximum 99 egyenpotenciált tartalmazhat. /Összetartozó átkötés pontok /

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy szereléshely egy potenciálja maximum 256 láncolási elemet tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy szereléshely egy potenciálja maximum 512 lekötési pontot tartalmazhat.

Kábelek:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy kábellista (mezőnként mezőhöz rendelve) maximum 1022 kábelt tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy mezőben összességében maximum 255*1022 egyedi kábelt tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben egy kábel maximum 126 kábel eret tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben két szereléshely között maximum 126 kábelt lehet elhelyezni [Kábel törésjel: A-Z (BJ)].

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben kábel kezdő sorszáma 1 és 8977 közötti érték lehet.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a kábelek alfanumerikus azonosítói maximum 16 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a kábelek elnevezései maximum 30 karaktert tartalmazhatnak.

Készülékek:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői maximum 256 tervjel osztályt.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervjel osztályok maximum 256 tervjelet tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a létesítmények mezői mezőnként összességében maximum 256 * 256 készüléket tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a tervjelek osztályok maximum 3 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a teljes tervjelek maximum 16 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek maximum 248 piktogramos részből állíthatók össze.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek piktogramjai maximum 16 csatlakozási pontot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülék részek egyenként egy maximum 32 karakteres készülékrész elnevezést tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek csatlakozási pontjai maximum 8 azonosító karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek maximum 248 dobozos részre oszthatók.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek doboz részei maximum 510 csatlakozási pontot tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek doboz kapocspontok magyarázat szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek megjegyzés szövegei maximum 30 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek egyes részeihez megadható készülékrész-elnevezés szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek kapocspontjaihoz megadható funkcióleírás szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékhez összesen maximum 48 kapcsolt típust rendelhetünk.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a kapcsolt készülékrész/kártyahely azonosítója maximum 6 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékhez összesen maximum 12 egyéb anyagot csatolhatunk.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site