Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása

Rekonstrukciós folyamatok dokumentálása az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszerben


Amikor a tervdokumentációknak a létesítmény egy már korábban megvalósult állapotát egy megváltozott új formába történő átalakulás folyamatát kell követnie, akkor a dokumentációk tartalmában a meglévő állapot leszerelését, elbontását a ' Bontási tervek' tartamazzák, ahol az elbontandó, leszerelendő elemek egyértelmű megjelölésre kerülnek, ez a folyamat a Bontási terv készítése. Az új állapotot az 'Építési tervek' tartalmazzák. Ez a terv tartalmazza azoknak az elemeknek a jelölését amelyet szerelni, építeni kell, ahol a korábbi állapothoz képest az új megszerelendő, építendő elemeket meg kell jelölni. Ennek az elkészítése az Építési terv készítése. Végül, ha az elkészült terveket megszerelték akkor a folyamat zárásaként jöhet a Megvalósulási terv készítés. Ezek a folyamatok tipikusan a rekonstrukciós feladatokhoz kötödő dokumentációs feladatok.

Ennek a folyamatnak a lépésein vezet végig ez a segédlet, megmutatva azt, hogy az OmegaCAD ELEKTRO rendszer funkcióit hogyan használjuk a feladat végrehajtásához.


Lépések:

Kiindulási állapot: [D00n] Dokumentáció változat: Utolsó megvalósulási terv

Bontási terv: [D00n+1] Dokumentáció változat létrehozása

Építési terv: [D00n+2] Dokumentáció változat létrehozása

Építési/kiviteli terv elkészítése

Bontási terv elkészítése

Megvalósult állapot: [D00n+3] Dokumentáció változat létrehozása

Megvalósulási terv elkészítéseKiindulási állapot: [D00n] Dokumentáció változat: Utolsó megvalósulási terv

A rekonstrukció tervezési munkát a létesítményre vonatkozó utolsó érvényes megvalósulási tervdokmentációból kindulva kezdjük el. Ennak a megvalósulási tervdokmentációnak természetesen a létesítmény jelenlegi állapotát érvényesen, és az OmegaCAD ELEKTRO rendszer adatformátuma és ellenőrzési szempontjai szerint hibatlánnak kell lennie a későbbi hibátlan tervezési eredmények érdekében.

Csak emlékeztetőül, hogy a megvalósulási tervdokumentáció változat elkészítésenek utolsó mozzanata a Dokumentáció változat bejegyzése a modul funkciójában. Az itt ismeretett folyamat utolsó lépése is ez lesz.

Létesítmények kezelése

Új dokumentáció változat létrehozása

--->


Bontási terv: [D00n+1] Dokumentáció változat létrehozása

Ebben a lépésben a bontási terv elkészítéséhez elkészítjük a létesítmény következő dokumentáció változatát.

Csak a bontási terv elkészítéséhez a dokumentáció változatot készítjük el. A bontási tervet a kiviteli/építési tervből majd a rendszer automatizmusaival készítjük el. Ne kezdjük el a bontandó elemek jelölgetését. Készítsük el a kiviteli/építési tervet. Azután térjünk vissza a bontási terv készítéshez.

Létesítmények kezelése

Új dokumentáció változat létrehozása

--->

Ügyeljünk arra, hogy az új dokumentum változat véglegesítésekor a Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel. opciót válasszuk!

Az új dokumentáció változat létrehozásának módja:

Az eredeti létesítmény átnevezésével.

Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel.

Az eredeti dokumentum változatlan formában megmarad! A teljes létesítmény állomány az új dokumentum verziónak megfelelő állományba másolódik át!

Mint fentebb írtuk, itt csak a bontási terv elkészítéséhez a dokumentáció változatot készítjük el. A bontási tervet a kiviteli/építési tervből majd a rendszer automatizmusaival készítjük el. Ne kezdjük el a bontandó elemek jelölgetését. Készítsük el a kiviteli/építési tervet. Azután térjünk vissza a bontási terv készítéshez.Építési terv: [D00n+2] Dokumentáció változat létrehozása

Ebben a lépésben az építési terv elkészítéséhez elkészítjük a létesítmény következő dokumentáció változatát.

Létesítmények kezelése

Új dokumentáció változat létrehozása

--->

Ügyeljünk arra, hogy az új dokumentum változat véglegesítésekor a Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel. opciót válasszuk!

Az új dokumentáció változat létrehozásának módja:

Az eredeti létesítmény átnevezésével.

Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel.

Az eredeti dokumentum változatlan formában megmarad! A teljes létesítmény állomány az új dokumentum verziónak megfelelő állományba másolódik át!

Ezek után a következő lépésben a tényleges szekunder rekonstrukciós tervezési munkát végezzük el.Építési/kiviteli terv elkészítése

Az utoljára létrehozott [D00n+2] dokumentáció változatban készítse el az új terveket úgy, mint korábban. Azaz minden megkötötség nélkül. A már nem szükséges tervrészleteket törölje le ('szerelje le, bontsa el'). Majd a megmaradó tervrészleteket az új állapotnak megfelelően gyúrja át. Tervezze meg az új állapotot. Ellenőrizze le, elemezze ki. Készítse el a szerelési terveket.

A későbbiekben a bontás/építés megjelölésekhez az összehasonlítás mindig a szerelésterv alapján történik! Ezért lehetséges az, hogy az áramúttervek lapjait testszőlegesen megváltoztathassuk. Törölhetünk, elmozgathatunk, lapokat átszervezhetünk. Az összehasonlítás az alfanumerikus azonosítók, a típus és adat nevek azonossága alapján történik. Ezért ha az elkészült terveben véletlenül egy megmaradó részt véletlenül törlünk, majd a hiányát észlelve újra szerkesztünk, csak arra kell figyelnünk, hogy az azonosítóik, jellemnzőik változatlanok maradjanak!

Fontos, hogy a tervek teljeskörűen elemzettek és hiba mentesek legyenek! Ez fontos feltétele az összehasonlítás megjelölés hibamentességéhez! Bár ez kellene, hogy kiemelésre kerüljön, hiszen a terveknek enélkül is hiba mentesnek kellene lenniük.

Ha kész, akkor teszőleges sorrendben következhet a építési tervek megjelölése ahol a beállított terveken a Tervezés jellege szerint a rendszer elvégzi az összehasonlításokat a változásokat megjelöli. Vagy a Bontás terv elkészítése ahol a beállított terveken a Tervezés jellege szerint a rendszer elvégzi az összehasonlításokat a változásokat megjelöli.

Az új, építendő elemek megjelölését végezzük el a következő néhány funkció végrehajtásával. Figyeljük meg, hogy a Bontás/építés terv készítés funkcióban nem csak az új, építendő elemeket tudjuk grafikusan megjelölni, hanem az egyes elemek költség kódját is automatikusan be tudjuk állítatni a tervezési állapotnak megfelelően új, vagy felhasznált, szerelendő állapotúra.
4.1

Tervezés jellegének megadása

Első lépésként a Tervezés jellegének beállítása funkcióban válasszuk az Építési tev készízése beállítás funkciót!

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása

Kiviteli terv készítésének beállítása (Alap üzemmód) ---> Bontási terv készítésének beállítása ---> Építési terv készítésének beállítása ---> ---> ---> --->4.1.1

Az összehasonlító létesítmény kijelölése

A következő lépésként az Építési tev készítése beállítás funkcióban állítsuk be az összehasonlító létesítményt

A példa szerint ebben az esetben sz összehasonlító létesítménynek a pontban léterehozott bontási tervet tartalmazó [D00n+1] létesítményt kell megadnunk!
4.1.2

Az új, építés grafikai jelölés beállítása

Ugyanebben a Építési tev készítése beállítás funkcióban állítsuk be az új építés grafikai jelölés módját.

Az összehasonlító létesítmény kijelölése ---> Az új elemek megjelölölésének aláfestési minta kiválasztása ---> Az új elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése ---> Az új elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése --->4.2

Építési/kiviteli tervek változás jelölésének elkészítése

Az előzekben beállítottuk, hogy az új, építési változások jelöléséhez a terveket mely létesítmény terveivel kell összehasonlítani, és az eltéréseket milyen módon kívánjuk jelölni.

Nincs más hátra, mint a következő funkciók végrehajtásával a jelöléseket elhelyezni a tervlapokon.

Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés

---> ---> ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása ---> ---> --->

Bontás/építés terv készítés funkcióban a még szükséges és lehetséges beállításokat elvégezve a gombbal a rendszer elvégzi az összehasonlítást és a beállításoknak megfelelően megjelöli az eltérő tervrészeket.

Tervlap részlet egy 'építési' terven megjelölt elemekről:
4.2.1

Egyedi építési/kiviteli változás jelölések elkészítése

A terv jelölés funkciók segítségével a tervlapokon olyan grafikai elemeket helyezhetünk el, amelyek segítségével a tervlap megjelölt részének a tartalma a jelöléshez rendelt elnevezéssel összerendelhető, a terv egészére vonatkozóan egységesen alkalmazható. Az így elhelyezett jelöléseket a rendszer a tervlapok listázásánál azonosan megjelöli, a tartalomjegyzék táblázatokban a megjelölt lapokhoz a jelöléshez rendelt elnevezéseket hozzárendeli.

A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése ...

Szerszámos: ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->


4.3

Építési/kiviteli tervek véglegesítése

4.3.1

Tervpecsét adatok megadása

Ha elkészültek a tervek, akkor a tervpecsét adatok egységes átállítását elvégezhetjük a Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken funkcióban.

Tervek automatikus kiértékelése
Megvalósulási terv készítés

A Megvalósulási terv készítés funkcióban a tervpecsét adatok egységes átállítását elvégezhetjük a csak a Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken kapcsoló bekapcsolásával való végrehajtással.


4.3.2

Tervjegyzék elkészítése

Végezetül készítsük el a dokumentációra vonatkozó tervjegyzéket.

Tervjegyzék készítése

Tervjegyzék lapok generálása

Tervjegyzék készítése
Bontási terv elkészítése

Jelöljük ki a Létesítmények kezelése modulban a bontási tervek késztésére a pontban léterehozott bontási tervet tartalmazó [D00n+1] létesítményt.

A bontási terv elkészítéséhez használjuk a rendszer automatizmusait. A bontandó elemek megjelölését végezzük el a következő néhány funkció végrehajtásával. Figyeljük meg, hogy a Bontás/építés terv készítés funkcióban nem csak a bontandó elemeket tudjuk grafikusan megjelölni, hanem az egyes elemek költség kódját is automatikusan be tudjuk állítatni a tervezési állapotnak megfelelően bontandó, vagy felhasznált, szerelendő állapotúra.

Létesítmények kezelése5.1

Tervezés jellegének megadása

Ehhez első lépésként a Tervezés jellegének beállítása funkcióban válasszuk az Bontási tev készízése beállítás funkciót!

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása

Kiviteli terv készítésének beállítása (Alap üzemmód) ---> Bontási terv készítésének beállítása ---> Építési terv készítésének beállítása ---> ---> ---> --->5.1.1

Az összehasonlító létesítmény kijelölése

A következő lépésként az Bontási tev készítése beállítás funkcióban állítsuk be az összehasonlító létesítményt

A példa szerint ebben az esetben sz összehasonlító létesítménynek a pontban léterehozott építési tervet tartalmazó [D00n+2] létesítményt kell megadnunk!
5.1.2

A bontás grafikai jelölés beállítása

Ugyanebben a Bontási tev készítése beállítás funkcióban állítsuk be a bontási grafikai jelölés módját.

Az összehasonlító létesítmény kijelölése ---> A bontandó elemek megjelölölésének aláfestési minta kiválasztása ---> A bontandó elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése ---> A bontandó elemek megjelölölésének körvonalla való megjelölése --->5.2

Bontási tervek változás jelölésének elkészítése

Az előzekben beállítottuk, hogy a bontási változások jelöléséhez a terveket mely létesítmény terveivel kell összehasonlítani, és az eltéréseket milyen módon kívánjuk jelölni.

Nincs más hátra, mint a következő funkciók végrehajtásával a jelöléseket elhelyezni a tervlapokon.

Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés

---> ---> ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása ---> A tervkészítés jellegének megváltoztatása. A beállított tervkészítés tulajdonságainak beállítása ---> ---> --->

Bontás/építés terv készítés funkcióban a még szükséges és lehetséges beállításokat elvégezve a gombbal a rendszer elvégzi az összehasonlítást és a beállításoknak megfelelően megjelöli az eltérő tervrészeket.

Tervlap részlet egy 'bontás' terven megjelölt elemekről:5.2.1

Egyedi bontási változás jelölések elkészítése

A terv jelölés funkciók segítségével a tervlapokon olyan grafikai elemeket helyezhetünk el, amelyek segítségével a tervlap megjelölt részének a tartalma a jelöléshez rendelt elnevezéssel összerendelhető, a terv egészére vonatkozóan egységesen alkalmazható. Az így elhelyezett jelöléseket a rendszer a tervlapok listázásánál azonosan megjelöli, a tartalomjegyzék táblázatokban a megjelölt lapokhoz a jelöléshez rendelt elnevezéseket hozzárendeli.

A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése ...

Szerszámos: ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->


5.3

Bontási tervek véglegesítése

5.3.1

Tervpecsét adatok megadása

Ha elkészültek a tervek, akkor a tervpecsét adatok egységes átállítását elvégezhetjük a Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken funkcióban.

Tervek automatikus kiértékelése
Megvalósulási terv készítés

A Megvalósulási terv készítés funkcióban a tervpecsét adatok egységes átállítását elvégezhetjük a csak a Tervpecsét adatok megváltoztatása a kijelölt terveken kapcsoló bekapcsolásával való végrehajtással.


5.3.2

Tervjegyzék elkészítése

Végezetül készítsük el a dokumentációra vonatkozó tervjegyzéket.

Tervjegyzék készítése

Tervjegyzék lapok generálása

Tervjegyzék készítéseMegvalósult állapot: [D00n+3] Dokumentáció változat létrehozása

Ebben a lépésben a megvalósult állapotot tartalmazó terv elkészítéséhez elkészítjük a létesítmény következő dokumentáció változatát.

Miután az építési, kiviteli terv alapján elkészült a berendezés, a tényleges megvalósult állapot dokumentálására hozzuk létre a dokumentáció változatot.

Létesítmények kezelése

Új dokumentáció változat létrehozása

--->

Ügyeljünk arra, hogy az új dokumentum változat véglegesítésekor a Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel. opciót válasszuk!

Az új dokumentáció változat létrehozásának módja:

Az eredeti létesítmény átnevezésével.

Az eredeti létesítmény megtartásával! Másolat készítéssel.

Az eredeti dokumentum változatlan formában megmarad! A teljes létesítmény állomány az új dokumentum verziónak megfelelő állományba másolódik át!

A következőkben a megvalósult állapotot tartalmazó terveket készítjük el.Megvalósulási terv elkészítése

Amikor a tervek alapján elkészül a berendezés, akkor a következő feladat a a megvalósult állapotot tartalmazó tervek elkészítése. Ebben nyújt segítségeet a Megvalósulási terv készítés funkció. A terveken a Bontási terv készítése, vagy Építési terv készítése funkcióval elhelyezett változás jelölések törlését, a költségkódok 'Meglévő berendezésre' állítását, az automatikus elem kiosztások rögzítését és a tervpecsét adatok módosítását ezzel a funkcióval a létesítmény tetszőlegesen kiválasztott mezőire elvégezhetjük ezzel az egy művelet elindításával.

Természetesen a tervezett és a megvalósult állapot közötti eltéréseket a szokott, és a rendelkezésre álló funkciókkal át kell vezetni. A Megvalósulási terv készítés funkció csak a tömegesen azonosan végrehajtandó feladatok gyors végrehajtására alkalmas.

Tervek automatikus kiértékelése
Megvalósulási terv készítés

---> ---> ---> ---> ---> --->

A Megvalósulási terv készítés funkcióban a szükséges és lehetséges beállításokat elvégezve a gombbal a rendszer elvégzi a tervek tartalmának a beállításoknak megfelelő átalakítását.

A Megvalósulási terv készítés funkció egyes részeit más tervezési fázisokban is célszerűen használhatjuk.Lásd:

Elektro rendszer beállítások
Tervezés jellegének beállítása
Tervek automatikus kiértékelése
Bontás/építés terv készítés
Megvalósulási terv készítés
Szerelési tervek készítése
Szerelési tervek generálása

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján bontás/építés, vagy a terv jelölés, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelése modulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés, vagy a terv jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, , )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés, vagy a terv jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, , )


Létesítmény valamennyi tervlapja funkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre, vagy a terv jelölésre utaló felirattal. (, , )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van' funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés, vagy a terv jelölésre utaló szöveg.

Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site