Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Tervjegyzék lapok generálása

"Tervjegyzék készítés" modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O

Tervjegyzék készítés

Tervjegyzék

Tervjegyzék lapok generálása...

Szerszámos:

A panelon elvégezhetjük a grafikus tervjegyzék generálás paramétereinek beállítását és végrehajthatjuk a tervjegyzék lapok előállítását.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A tervlap előállítási folyamathoz tartozó ablak 'Generálás beállítások:' részében olyan paramétereket állíthatunk be, amelyek a folyamat nyomon követhetőségét befolyásolják. A generálási folyamat képernyőn történő követése látványos, ám a folyamát hosszát jelentősen növeli. A rendszer üzeneteit és jelzéseit célszerű hibanaplóba íratni, amelynek segítségével a folyamat során kiszűrt hibák javítása egyszerűsödik.

'Generálás közben grafikai megjelenítés'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az aktuális tervlapot a képernyőre is rajzolja vagy sem. Ha bekapcsolt állapotú akkor az generálási folyamat a képernyőn is követhető. Kikapcsolt állapotban az generálási folyamat valamelyest gyorsabb lesz.

'Generálás közben üzenetek'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az éppen végrehajtott műveletről adjon-e tájékoztatást.

'Generálás közben ez az ablak bezáródik'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a dialógusablak bezáródjon-e. Ha van grafikai megjelenítés, célszerű a képernyő látható területét az ablak bezárásával megnövelnie.

'Generálás közben hibajelzések'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer az észlelt hibáról adjon-e jelzést a képernyőre.

'Hibanapló írása'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben közben a rendszer az elvégzett művelet közben észlelt hibákról készítsen-e hibanaplót.

'Új hibanapló kezdése'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer a korábbi hibanaplót folytassa, vagy mindig újat kezdjen. A beállítás akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Hibanapló fájl neve:'

Ablakrészben beállítható, hogy generálás közben a rendszer az elvégzett műveletről, észlelt hibákról készített hibanaplót milyen nevű állományba írja. A napló fájl nevét kiterjesztés nélkül kell megadni. A rendszer a naplófájlt a létesítmény mező alkönyvtárban hozza létre TXT kiterjesztéssel. A beállítási lehetőség akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Naplózás hiba összegzés'

Ha a 'Hibanapló írása' bekapcsolt állapotú, akkor ebben a checkbox ablakban beállíthatjuk, hogy a hiba napló végére a rendszer készítsen e listát az előfordult hibák összegzésével. Ha a 'Hiba összegzés' bekapcsolt állapotú, akkor a Naplózás hiba összegzési mód beállítása-ban beállíthatjuk a hiba összegzés egyéb paramétereit is!

'Befejezéskor hangjelzés'

A kapcsoló ki/be kapcsolásával beállítható, hogy a generálás befejezéséről adjon-e hangjelzést a rendszer. Bekapcsolt állapotában, attól függően, hogy végrehajtáskor talált-e hibát a rendszer vagy sem, eltérő hangjelzést hallhatunk.
Abban az esetben, ha nem fordult elő egyetlen hiba sem, akkor a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesKesz.Wav' állomány hangzik el. Hiba esetén a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesHiba.Wav' állomány hallható.

 

'Generálás kezdő lapszám beállítása:'

Az ablakrészben azt a lapszámot állíthatjuk be, amelyre a rendszer a generálást kezdi. Az előtte lévő lapok változatlanok maradnak. Ezeken a változatlan lapokon a saját szerkesztésű tervlapjainkat készíthetjük el. A kezdő lapszám lehet az első lap is. A rendszer a generálás előtti lapokat akkor is változatlanul hagyj, ha azok korábban rendszer által generált tervlapok voltak!

A nyomógomb megnyomásával elindul a Tervjegyzék lapok generálás végrehajtása


Tartalom:

Tervjegyzék készítés terjedelme
Tervjegyzék generálás beállítás
Tervjegyzék generálás: Lap beállítása
Tervjegyzék generálás: Megjelenés jellemzők
Tervjegyzék generálás: Tervjegyzék lista oszlopai
Tervjegyzék generálás: Tervjegyzék lista tartalma
Tervjegyzék generálás: Tervtípusok sorrendje, be/ki kapcsolása
Tervjegyzék generálás: Tervjegyzék kötetekre tördelésének beállítása
Tervjegyzék generálás: Tartalomjegyzék kezelés
Tervjegyzék generálás: Ajánlott beállítás
Tervjegyzék generálás végrehajtása

Lásd:

Naplózás hiba összegzés
Naplózás hiba összegzési mód beállítása

Lásd még:

Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

A tervjegyzék lapok, függetlenül a terjedelem kijelölésétől, mindig az aktuális mezőben generálódnak.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site