Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Jelölt tervek készítése

Elérés:

Menü:

(Modul menü)

Jelölt tervek készítése

Jelölt tervek készítésének beállítása...

Szerszámos:

'Jelölés módja:'

A csoportban állítjuk be a terv jelölés szerkesztésének tulajdonságait, jelöljük ki az aktuálisan aktívan szereksztendő terv jelölést. Vagy éppen állítjuk vissza az alap működési állapotot.

Jelöletlen tervek készítése

Ez a rendszer alap működési állapota. Ha ez van beállítva a tervezés folyamata semmiben nem változik. Ha korábban voltak elhelyezve a tervlapokon terv jelölések, azok változatlanul megjelennek a tervlapokon. A rendszer az egyes lapokon lévő terv jelöléseket ugyanúgy mutatni fogja.

Jelölt tervek készítése

Bekapcsolásával lehetőség nyílik 'Kézi' elhelyezésű terv jelölések elhelyezésére. A ' Bontás' és az 'Építés' jelölések mindig a listán vannak. Ezek elnevezése és sorrendje nem változtatható meg. Ezeknek csak az elhelyezendő elemek megjelenési tulajdonságat tudjuk változtatni. Új egyedi, saját terv jelöléseket adhatunk meg, és jelölhetünk ki a szereksztő funkciók számára.

Fontos megjegyezni: a kapcsolók állása semmilyen módon nem befolyásolja a ' Bontás' és az 'Építés' funkciók működését. A terv jelölés a rendszer által automatikusan elhelyezett 'Bontás/Építés' 'Gépi' jelölések 'Kézi', felhasználói által elhelyezett és szerkesztett kiegészítése! Olyan terv részletek megjelölésére szolgál, amelyet a 'Építés' összehasonlítás algoritmusai nem jelölnek meg, vagy ezen túlmenően más terv tartalmakat szeretnénk kiemelni!

Jelölés elnevezése ---> Jelölés elnevezése ---> Jelölés elnevezése ---> Új jelölés megadása ---> Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása ---> Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása ---> Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása ---> Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása ---> Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása ---> Vonal jelleg megváltoztatása ---> Vonal jelleg megváltoztatása ---> Vonal jelleg megváltoztatása ---> Vonal jelleg megváltoztatása ---> Kitöltés jelleg megváltoztatása ---> Kitöltés jelleg megváltoztatása ---> Kitöltés jelleg megváltoztatása ---> Lista sorrendjének rendezése ---> Jelölés törlése a listáról ---> Jelölés törlése a listáról ---> Jelölések törlése a tervlapokról ---> Jelölések törlése a tervlapokról ---> Sablon kezelése ---> Lapon, terven van elhelyezett jelölés ---> Lapon, terven van elhelyezett jelölés --->

<Új> terv jelölés megadása:

<Új> terv jelölést adhatunk meg, ha a terv jelölések listán az <Új>, utolsó sort jelöljük ki, és megadjuk az elnevezését is. Ehhez használhatjuk a Terv jelölés elnevezésének módosítása: bármely lehetőségét.

Terv jelölés elnevezésének módosítása:

Az aktívan kijelölt terv jelölés elnevezését módosíthatjuk a következőképpen:

A módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Jelölés' hasábban elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő szerkesztő ablakban. Ilyenkor a következő adatsor módosításához a fel-le nyilakkal is áttérhetünk.

Bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával, a 'Jelölés elnevezés módosítása' menü elemet választva.

A jelölés elnevezését a szerkesztő ablakban adhatjuk meg billentyűzetről. Ha vannak gyakran ismétlődő nevek akkor használhatjuk a felhasználói sablont. A szerkesztő alakban lévő szöveget a gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A módosítás elvégezhető a lista ablak 'Jelölés' hasább fölött megjelenő szerkesztő ablakban is.

Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása:

Az aktívan kijelölt terv jelölés képében a körvonal megjelenítést KI/BE kapcsolását elvégezhetjük a következőképpen:

A KI/BE kapcsolás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Van vonal' hasábban elvégzett dupla egér kattintással.

Bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával, a 'Körvonal megjelenítés KI/BE kapcsolása' menü elemet választva.

A KI/BE kapcsolás elvégezhető a lista ablak 'Van vonal' hasább fölött megjelenő / kapcsolóra kattintással is.

Vonal jelleg megváltoztatása:

Az aktívan kijelölt terv jelölés képében a vonal jelleg megváltoztatását elvégezhetjük a következőképpen: ( Vonal stílus beállítás )

A vonal jelleg megváltoztatása elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Vonal' hasábban elvégzett dupla egér kattintással.

Bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával, a 'Vonal jelleg megváltoztatása' menü elemet választva.

A vonal jelleg megváltoztatása elvégezhető a lista ablak 'Vonal' hasább fölött megjelenő nyomógombra kattintással is.

Kitöltés jelleg megváltoztatása:

Az aktívan kijelölt terv jelölés képében a kitöltés jelleg megváltoztatását elvégezhetjük a következőképpen: ( Kitöltés stílus beállítás )

A kitöltés jelleg megváltoztatása elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Kitöltés' hasábban elvégzett dupla egér kattintással.

Bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával, a 'Kitöltés jelleg megváltoztatása' menü elemet választva.

A kitöltés jelleg megváltoztatása elvégezhető a lista ablak 'Kitöltés' hasább fölött megjelenő nyomógombra kattintással is.

Jelölés törlése a listáról:

Az aktívan kijelölt terv jelölés törlését a listáról elvégezhetjük a következőképpen:

Az aktívan kijelölt terv jelölés törlése a listáról végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ehhez a kurzort a lista ablakon kívülre kell mozgatni. Ezt a megjelenő "szemetes" kurzor jól láthatóan jelzi számunkra! Ha ilyen helyzetben engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort törli a rendszer.

Bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával, a 'Jelölés törlése a listáról' menü elemet választva.

'Delete'

Az aktívan kijelölt terv jelölés törlése a listáról végrehajtható a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával.

A kijelölt terv jelölés törlését nem minden esetben lehet végrehajtani ezekkel a lehetőségekkel.

A ' Bontás' és az 'Építés' jelölések sohasem törölhetők a listáról!

Ha egy újként megadott terv jelölést már elhelyeztünk a terv valamelyik tervlapján, de az újként megadás után, még nem léptünk ki a modulból, akkor csak akkor törölhetők, ha valamennyi elhelyezést elözetesen töröljük! De ebben az esetben még törölhető itt, ebben a funkcióban!

Ilyen esetben ha az aktuális tervlapon van a terv jelölés, akkor 'Lapon van' oszlop közepén egy zöld téglalap n jelenik meg. Ha a terv más tervlapjain van a terv jelölés, akkor 'Terven van' oszlop közepén jelenik meg egy zöld téglalap n. Ha a terv jelölés ' Bontás' vagy 'Építés' 'Gépi' elhelyezés, akkor piros n téglalap jelenik meg!

Ha egy már korábban megadott terv jelölést már elhelyeztünk a terv valamelyik tervlapján, és az újként megadás után, már ki léptünk a modulból, akkor csak akkor törölhetők, ha mező valamennyi tervtípusának valamennyi tervlapján ellenőrizzük az elhelyezést. És ha van elhelyezés, akkor azt töröljük is. Ez csak az Tervek automatikus kiértékelése modul Megvalósulási terv készítés, 'Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken funkciójával végezhető el!

Ilyen esetben a 'Terven van' oszlop jobb szélén egy kisebb piros téglalap § jelenik meg. És ilyen esetben mindegy, hogy az aktuális tervlapon, vagy a terv többi lapján van-e.

Lista sorrendjének rendezése:

Az aktívan kijelölt terv jelölés listán való elhelyezésének sorrendjét akarjuk megváltoztatni, akkor ezt következő képpen végezhetjük el:

A 'Rendezés' végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ha érvényes lista sor fölött engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort ebbe a sorba helyezi át a rendszer.

A ' Bontás' és az 'Építés' jelölések nem rendezhetők át!

A jelölés listán lentebb lévő elemek takarják a fentebb elhelyezkedő elemeket. A rendezhető elemek sorrendjének megváltoztatása csak a listán önmagában még nem változtaja meg a megjelenítési sorrendet a már meglévő elemeken. Ahhoz, hogy ez a már megszerkesztett elemkre is érvényes legyen, el kell végezni a Jelölések megjelenési sorrendjének frissítése funkciót.

Az elhelyezett terv jelölések a rendszer bármely alap grafikus funkciójával szerkesztehetőek, módosíthatóak. Bármely alap grafikus funkcióval változtatunk a terv jelölés elemeken, a változatás során a megjelenési sorrend is változni fog! Azaz a változatás után előfordulhat, hogy egy terv jelölés elem kitakar valamely tervrészletet. Ekkor ajánlott újra végrehajtani a Jelölések megjelenési sorrendjének frissítése funkciót.

A Jelölések megjelenési sorrendjének frissítése automatikusan végrehajtódik a Tervek automatikus kiértékelése Bontás/építés terv készítés végrehajtásával érintett valamennyi tervlapon is.

Lapon, terven van elhelyezett jelölés:

A rendszer jelzi számunkra, hogy a szerkeszetett terv lapjain van-e már elhelyezve a terv jelölés. Ez azért lényeges, mert az a terv jelölés, amely már elhelyezett valamely tervlapon, az a listáról nem törölhető!

Ha terv jelölés az aktuális tervlapon már elhelyezett, akkor 'Lapon van' oszlop közepén egy zöld téglalap n jelenik meg. Ha a terv más tervlapjain van a terv jelölés, akkor 'Terven van' oszlop közepén jelenik meg egy zöld téglalap n. Ha a terv jelölés ' Bontás' vagy 'Építés' 'Gépi' elhelyezés, akkor piros n téglalap jelenik meg!

A terv jelölések elhelyezettségének nyílvántartását a rendszer csak az aktuális tervre vonatkozóan látja ebbe a funkcióban. Ha terv jelölés már a listán megadott, létezett, amikor a modulba belépünk, akkor nem tudható, hogy a mező más terveinek lapjain elhelyezett-e, vagy sem. Ilyen esetben a 'Terven van' oszlop jobb szélén egy kisebb piros téglalap § jelenik meg. Az ilyen jelölések ebben a funkcióban nem törölhetők! Ezek csak az Tervek automatikus kiértékelése modul Megvalósulási terv készítés, 'Bontás/Építés' jelölések törlése a kijelölt terveken funkciójával törölhetők!

'Jelölések törlése a tervlapokról:'

A csoportban a 'Kézi' elhelyezésű terv jelölések tervlapokról való törlését hajthatjuk végre anélkül, hogy a dialógus ablakból kilépnénk.

'Jelzés:'

A csoportban szelektálni tudjuk, hogy mely terv jelölések legyenek törölve.

Valamennyi

A kapcsoló ezen állásával valamennyi terv jelölés törlölve lesz végrehajtáskor.

Csak a kijelölt

A kapcsoló ezen állásával csak az aktívan kijelölt terv jelölés lesz törölve a végrehajtáskor.

'Terjedelem:'

A csoportban szelektálni tudjuk, hogy mely tervlapokról legyenek törölve a terv jelölések.

A terv minden lapjáról

A kapcsoló ezen állásával a terv minden tervlapjáról törlölve lesznek a kijelölt terv jelölések a végrehajtáskor.

Csak az aktív tervlapról

A kapcsoló ezen állásával csak az aktív tervlapról lesznek törölve a kijelölt terv jelölések a végrehajtáskor.

'Gépi' Rendszer által elhelyezett is!

A kapcsoló bekapcsolásával mindegyik 'Gépi' elhelyezésű Bontás' és 'Építés' jelölés törölése is végrehajtódik. Csak akkor érvényes, ha a 'Jelzés:' csoportban a Valamennyi van kijelölve, vagy ha a Csak a kijelölt esetében a ' Bontás' vagy az  'Építés' jelölés az aktív.


A gomb megnyomásával a kijelöléseknek megfelelően a terv jelölések törlése a megerősítési kérdés után végrehajtódik.

'Folyamat közben grafikai megjelenítés'

A kapcsolóval beállítható, hogy a folyamat közben a rendszer az aktuális tervlapot a képernyőre is rajzolja vagy sem. Ha bekapcsolt állapotú akkor a folyamat a képernyőn is követhető. Kikapcsolt állapotban a folyamat valamelyest gyorsabb lesz.


Ha a 'Terjedelem:' csoportban a Csak az aktív tervlapról opció van kijelölve, és a 'Jelzés:' csoportban a:

Valamennyi jelölés van kijelölve, akkor a funkció végrehajtási eredménye megegyezik a Mindegyik jelölés törlése a tervlapról funkcióval.

Csak a kijelölt jelölés van kijelölve, akkor a funkció végrehajtási eredménye megegyezik a Valamenyi 'aktív' jelölés törlése a tervlapról funkcióval.

Beállítások kezelése:

A terv jelölés listán lévő elemeket egy általunk a fájl tallózóval kiválasztott könyvtárban és fájlban tárolhatjuk. Ezeket az állományokat nevezzük terv jelölés lista sablon fájloknak. A terv jelölés lista sablon állományokat a rendszer a '*.Markers' állományban tárolja. Az alapértelmezett terv jelölés sablon a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\MarkeredPlans.Markers' állomány.

A fukcióval terv jelölés listát egy saját sablon állományba mentjük.

A parancs segítségével a felhasználó által korábban sablonba tárolt terv jelölés listát bármikor, bármely létesítményhez visszatölthetők.

Fontos megjegyezni: A terv jelölések használatának beállítása és jelölés listák tulajdonságai a létesítményben mezőkként egyedileg tárolódik! Ha egy mezőben még sohasem volt beállítva a 'Jelölt tervek készítése' opció, és a használathoz bekapcsoljuk, akkor a mezőhöz a munkahelyen utoljára használt '*.Markres' sablon állomány fog betöltődni! Ha ez nem létezik, akkor a rendszer beépített sablonja fog megjelenni! Ez utóbbi, tipikusan akkor, amikor a munkahelyen először kerül használatba a funkció.


A terv jelölés funkciói:

Jelölt tervek készítése
Jelölt tervek készítésének beállítása...
Terv jelölés téglalap alakú területen
Terv jelölés sokszög alakú területen
Terv jelölés lekerekített téglalap alakú területen
Terv jelölés 'R'-rel lekerekített téglalap alakú területen...
Terv jelölés szövegesen...
Jelölések megjelenési sorrendjének frissítése
Az 'aktív' jelölés törlése rámutatással
Bármely jelölés törlése rámutatással
Valamenyi 'aktív' jelölés törlése a tervlapról
Mindegyik jelölés törlése a tervlapról
Az 'aktív' jelölés törlése területen
Bármely jelölés törlése területen

Korlátozások/megjegyzések:

Az elhelyezett terv jelölések a rendszer bármely alap grafikus funkciójával szerkesztehetőek, módosíthatóak. Bármely alap grafikus funkcióval változtatunk a terv jelölés elemeken, a változatás során a megjelenési sorrend is változni fog! Azaz a változatás után előfordulhat, hogy egy terv jelölés elem kitakar valamely tervrészletet. Ekkor ajánlott újra végrehajtani a Jelölések megjelenési sorrendjének frissítése funkciót.

A terv jelölések működésére vonatkozó munkahelyi beállításokat a rendszer a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\Marker.ini' állományban tárolja.

A terv jelölés lista sablon állományokat a rendszer a '*.Markers' állományban tárolja. Az alapértelmezett terv jelölés sablon a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\MarkeredPlans.Markers' állomány.

Fontos megjegyezni: A terv jelölések használatának beállítása és jelölés listák tulajdonságai a létesítményben mezőkként egyedileg tárolódik! Ha egy mezőben még sohasem volt beállítva a 'Jelölt tervek készítése' opció, és a használathoz bekapcsoljuk, akkor a mezőhöz a munkahelyen utoljára használt '*.Markres' sablon állomány fog betöltődni! Ha ez nem létezik, akkor a rendszer beépített sablonja fog megjelenni! Ez utóbbi, tipikusan akkor, amikor a munkahelyen először kerül használatba a funkció.

Megjegyzések:

Ha valamely dokumentáció bármely tervlapján 'Építés', vagy a terv jelölés van, akkor arról az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a következő állapotokban kapunk visszajelzést:

Létesítmények kezelése modulban és azon belül a: funkcióban

A kijelölt létesítmény mezői közül azok, amelynek a dokumentációjában van bontás/építés jelölés , az a 'Mezők:' listán piros színnel megkülönböztetve, külön még a 'Státusz' oszlopban, a mező tervezett állapota helyett megjelenő jellel, mely a bontás/építés, vagy a terv jelölés jellegét a mezőben egyértelműen jelzi. (, , )


Lapműveletek az OmegaCAD ELEKTRO rendszer minden tervtípus kezelő moduljában

A 'Lapok' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés, vagy a terv jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre utaló felirattal. (, , )


Létesítmény valamennyi tervlapja funkcióban

A 'A létesítmény tervlapjai' funkció tervlap adatok listája kiegészül az Eltérés oszloppal. Ha van a tervlapok között olyan, amely tartalmaz bontás/építés jelölést, az kiemelten jelenik meg, az adatsor végén a bontás/építésre, vagy a terv jelölésre utaló felirattal. (, , )


'ELEKTRO terv lapozó szerszám van' funkcióban

Ha bekapcsolt, akkor megjelenik a lapozósáv, ahol a bontás/építés jelölést tartalmazó tervlapok kiemelt színnel jelennek meg. Ha a kurzort tervlap sorszáma fölött tartjuk, akkor megjelenik a tervlapon található tartalomjegyzék, és a bontás/építés, vagy a terv jelölésre utaló szöveg.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site