Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szerelésterv generálási jellemzők beállítása

'ELEKTRO rendszer beállítások' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Elektro beállítások...

Nyomógomb:

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés

Szerelés tervezés

Szerelési tervek generálása... / Terv generálási beállítások...

Szerszámos: Nyomógomb:


A párbeszédpanelen szerelésterv automatikus előállítás jellemzőit lehet beállítani a gomb feliratoknak megfelelően.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->


A 'Készülék táblázat:' szekció


Kábelerek rendezése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a szerelésterv készülék bekötési táblázatok szekciójának generálása során a kábelezett készülékekbe bekötött kábelelek felsorolása sorszám szerinti rendezésben történik. Ellenkező esetben a felsorolás a kapocspontba történő bekötés sorrendjében történik.


A szimbólumok egymás közötti távolságának meghatározása a valós grafikai méretük alapján számítva

Az alábbi minta is mutatja, hogy a készülékek egyes részeit megjelenítő képek olyan esetben, amikor a kapocspontjaik azonosítói az összetett készülékekrész azonosítói miatt terjedelmesek lesznek, akkor a szimbólumokhoz rendelt keretek takarási felületénél jóval nagyobb területet fedhetnek le. Így ezekre rátakarhatnak az őket követő készülékrészek képei. A kapcsoló bekapcsolásával ezek az átfedések megszüntethetők.

Az egymás után sorolt szimbólumok rajzolatának egymásra takarását természetesen okozhatja egyszerűen az is, hogy a szimbólum rajzolat kiterjedéséhez képest kisebb a hozzárendelt keret takarási felülete. Vagy céltudatosan, az áramút tervlapok szerkesztéséhez, a jobb hely kihasználáshoz eleve kisebb takarási felületet határozunk meg az adatbázisban.

Ennek a jelenségnek a megszüntetéséhez kapcsoljuk be a fenti kapcsolót. Ekkor a táblázatok előállítása során az egymást követő szimbólumok távolságát nem csak a hozzárendelt keretek takarási felülete, csatlakozó pontjainak száma, hanem az egyes példányok képeihez előállított kép mérete is befolyásolja. Itt az előállított kép mindig az adott szimbólum által megjelenített készülékrész képét jelenti, amelyhez hozzátartoznak a készülékrész csatlakozópont azonosító felíratai is!

Az előállított táblázatok méretét befolyásolhatjuk azzal is, hogy a készülék csatlakozás felírat felírat méretét megváltoztatjuk az Adatbázisok grafikai megjelenítése funkcióban.


Kábel ér szín megjelenik

A kábelek ér szerkezeti adataihoz meg lehet adni az egyes erek színét is. Ezeknek az ér szín adatoknak a tervlapokon való megjelenése nem automatikus. Az ér szín adatoknak a szerelésterv kábel bekötési tervlapjain az ér bekötési adat táblázatban való megjelenítéshez ezt a kapcsolót kell bekapcsolni.

Ha ez bekapcsolt állapotú, akkor érvényessé válik a 'Kábel ér szín felírat' gomb, mellyel az ér szín felírat szöveg stílusát tudjuk megadni. Lásd: (Szöveg stílus beállítása)

Érvényessé válik továbbá a 'Ér szín hasáb méret' szerkesztő ablak, mellyel az ér szín felíratok elhelyezésére elfoglalható hely méretét állíthatjuk be rajzlap milliméter méretben. Ennek legkisseb mérete 5mm, legnagyob mérete 100mm.

Ha valamely ér szín felírata nem fér el a megadott méretű helyen, és az adott érnek bekötése is van, akkor az ér szín felíratot csonkolja a rendszer.

--->

Ha a Kábel ér szín megjelenik kapcsolót bekapcsoljuk, akkor az áramút tervező modul kábel erekkel foglakozó funkcióiban a kábel ér szín adatok megjelenését szabályozó kapcsoló is automatikusan bekapcsolódik, és ott ilyen esetben nem is lehet kikapcsolni. Ezt egyébként az alábbi helyen lehet ki/be kapcsolni:

Tervezési opciók

Kábel ér kezelési funkciókban a kábel ér szín megjelenik


A potenciáljel megjelenik

Ha a Potenciál kezelés bekapcsolva be van kapcsolóva a Tervezési opciók... funkcióban, akkor lehetőség van arra, hogy a kábelerekhez tartozó potenciáljelek megjelenjenek a kábel bekötési táblázatban.

Ha ez bekapcsolt állapotú, akkor érvényessé válik a 'Potenciáljel felírat' gomb, mellyel a potenciáljel felírat szöveg stílusát tudjuk megadni. Lásd: (Szöveg stílus beállítása)

Érvényessé válik továbbá a 'Jel hasáb méret' szerkesztő ablak, mellyel a potenciáljel felíratok elhelyezésére elfoglalható hely méretét állíthatjuk be rajzlap milliméter méretben. Ennek legkisseb mérete 5mm, legnagyob mérete 100mm.

Ha valamely potenciáljel felírata nem fér el a megadott méretű helyen, és az adott érnek bekötése is van, akkor a potenciáljel felíratot csonkolja a rendszer.


Az optikai kábelek tulajdonságai megjelennek

A kapcsoló bekapcsolt állapotában azon kábelek táblázatai, amelyek optikai tulajdonságai meg vannak adva, kiegészítésre kerülnek az optikai tulajdonságok adataival.

Ha a kábel patch kábel, akkor az optikai csatlakozó adatai is megjelenítésre kerülnek.


A 'Sorkapocs táblázat:' szekció


Kábelerek rendezése

A kapcsoló bekapcsolt állapotában a szerelésterv sorkapocs bekötési táblázatok szekciójának generálása során a sorkapcsokba bekötött kábelelek felsorolása sorszám szerinti rendezésben történik. Ellenkező esetben a felsorolás a sorkapcsokba történő bekötés sorrendjében történik.


Tartalom:

Készülék bekötés beállítása
Körvezeték bekötés beállítása
Sorkapocs bekötés beállítása
Sorkapocs 'elválasztólap' megjelenítés beállítása
Sorkapocs 'véglap' megjelenítés beállítása
Sorkapocs 'darabolás' jel megjelenítés beállítása

Készülék funkcióleírás megjelenítés beállítása


Lásd:

Szerelési tervek generálása

Lásd még:

Beállított paraméterek tárolása, betöltése

Korlátozások/megjegyzések:

A létesítmények kezelésére, megjelenítésére vonatkozó beállítások a 'létesítmény' könyvtárban 'Létesítménynév'.Sta állományban tárolódik.

A létesítményekre vonatkozó rendszer séma beállítások az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban Project.Sta állományban tárolódik.

A beállítások rendszersémába való tárolása, vagy a rendszer sémából történő beállítás, vagy az ajánlott beállítás alkalmazása valamennyi tulajdonság egyszerre történő megváltoztatásával történik

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site