Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Tervezési opciók

'ELEKTRO rendszer beállítások' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Elektro beállítások...

Nyomógomb:

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Beállítások Tervezési opciók...

Szerszámos:

Az áramút terv szerkesztése során alapértelmezés szerint, ha a vezeték kezdőpontjaként vezetéket vagy körvezetéket választottunk ki, illetve, ha az áramút terv tetszőleges pontjára helyezünk sorkapcsot, akkor először a sorkapocs típusát kell kiválasztanunk. Amennyiben az 'Automatikus sorkapocs elhelyezés'' ablakrészben ezen sorkapocs elhelyezésekhez sorkapocs típust állítunk be, akkor a választás helyett a rendszer automatikusan az itt beállított sorkapocs típusokat helyezi el.

Készülék kapocspontba csatlakozó kábel rajzolása esetén a rendszer a készülék szereléshelyének határára automatikusan helyez sorkapcsot akkor, ha a készülék nem kábelezhető. Alapértelmezés szerint az így elhelyezett típus a sorkapocs alaplista (normál, bontható, rövidzáró, gyártmány) normál fajtához rendelt típusa. Az 'Automatikus sorkapocs elhelyezés' ablakban ezen típus is módosítható.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A kívánt check-box kijelölésével, vagy az aktuális parancsgombra kattintva a rendszer a mezőhöz rendelt sorkapocs választó listát kínálja fel. Ebben a listában beállítható az elhelyezendő sorkapocs típus, vagy, ha ez nincs a listán a sorkapocs adattárból a lista bővíthető. Megadható az is, hogy a sorkapocs automatikusan mely lécre kerüljön, és hogy a tervjele megjelenjen-e. Beállításaink az ablakba visszaíródnak.

A beállításokat rendszer sémából visszatöltve (lásd: Beállított paraméterek tárolása, betöltése, eltérések előfordulhatnak a sémához képest abban az esetben, ha a sorkapocs listák eltérőek a séma tárolási és betöltési helyén!

A 'Figyelmeztető ablakok megjelenése:' ablakrészben beállítható a hiba esetén kapott és a törlés megerősítésére szolgáló ablakok megjelenése. Utóbbi csak az áramút terv „logikai” információkat tartalmazó rétegén elhelyezett elemek (készülék, sorkapocs, stb.) törlésére vonatkozik, hiszen - ellentétben a grafikus információkkal - ezek törlését az 'Utolsó grafikus parancs érvénytelenítése' ikonnal nem tudjuk visszavonni.

A 'Vezeték/kábel kapcsolat szerkesztés módja:' ablakrészben a kapcsolatok szerkesztésekor használható automatizmusok kapcsolhatók ki/be.

Vezeték/kábel kapcsolat megadás közben automatikus kábel elhelyezés van

Kapcsolóval beállítható, hogy a vezeték/kábel kapcsolat szerkesztésekor a rendszer automatikusan helyezzen-e el kábel jelet szereléshely határ átlépésekor.

Kábeljel elhelyezésének engedélyezése szereléshelyen belül

Kapcsolóval beállítható, hogy a Kábeljel elhelyezés/törlés használatakor a szereléshelyen belül elhelyezhető legyen-e kábeljel.

Dobozkapocs megadáskor a kijelölt csatlakozási pont és a dobozkapocs automatikus bekötése

Kapcsolóval beállítható, hogy a doboz kapocspontok szerkesztésekor a kapocspont helyét meghatározó pontot automatikusan összekösse-e a rendszer a doboz kapoccsal. Az összekötés csak akkor lehetséges, ha a kijelölő pont sorkapocs, vagy készülék csatlakozási pontja.

A 'Felhasználó tájékoztatását segítő funkciók ki/be kapcsolása:' A rendszer használata közben a felhasználót különböző tájékoztató, információs feliratok, jelek segíthetik. Ezeket a következők:

Az áramút logikai tervlapon az azonosítást segítő 'animációs' kurzor megjelenik

Az áramút tervezési modulban azok a funkciók, melyek valamely elem módosítását hajtják végre, a módosítandó elem kiválasztásával kezdőnek. (Elem módosítás, doboz méret változtatás, doboz kapocspont mozgatása) Az azonosítás közben a kurzor a szerint változik, hogy az adott pontra mutatva, a funkció végrehajtása sikeres lesz-e. (Van-e az adott ponton a módosításra alkalmas elem). Az elem módosítási funkcióban az adott ponton lap, mező kapcsolat, vagy körvezeték referencia pont található, és a hivatkozási koordináta adott, akkor a kurzor ugrónyíl alakot vesz fel. Ekkor a jobb oldali egérgomb megnyomására a rendszer a hivatkozási pontra ugrik. (mező kapcsolat esetén az aktuális mezőt bezárja, megnyitja a hivatkozott mezőt, betölti a kijelölt tervlapot és a kurzor a hivatkozott pontra áll!). A funkció kikapcsolt állapotában az animációs kurzor ezeknél a funkcióknál nem jelenik meg.

Dialógus ablakok kisméretű gombjainak a funkciójának rövid leírása megjelenik

A rendszerben számos olyan dialógus ablak van, ahol egy adott funkciót jelképező nyomógombot csak egy olyan kisméretben lehet ábrázolni, amely a méreténél fogva nem tartalmaz elegendő helyet ahhoz, hogy a funkcióra utaló feliratot el lehessen benne helyezni. (Például: ) Ezeknek a kisméretű gomboknak a funkcióját a rendszer egy rövid leírással megjeleníti, ha a kurzort a gomb egy ideig mozdulatlanul a gomb fölött tartjuk. Gyakorlott felhasználót ez zavarhatja. Kikapcsolhatja, vagy a gomb mögötti funkcióval átparaméterezheti.

Kábel ér kezelési funkciókban a kábel ér szín megjelenik

A kábelek ér szerkezeti adataihoz meg lehet adni az egyes erek színét is. Ezeknek az ér szín adatoknak a tervlapokon, valamint a kábelerek kezelésével foglalkozó funkciókban való megjelenése nem automatikus. A kábel ér színeknek a megjelenését szabályozni tudjuk. A kábel erek színei a tervdokumentációban megjelenhetnek az áramút tervlapokra elhelyezve, továbbá a szerelésterv kábel bekötési tervlapjain az ér bekötési adat táblázatban. Ezen a kétféle tartalmú tervlapon történő megjelenését két külön helyen állíthatjuk be. Ha bármelyik tervlapon való megjelenés bekapscsolt, akkor az áramút tervező modul kábel erekkel foglakozó funkcióiban automatikusan megjelenik a kábel ér szín adat is. Ha ezek egyike sem bekapcsolt, akkor azt ezzel a kapcsolóval állíthatjuk be.

A fentiek szerint, ha a kábel ér szín az áramútterveken megjelenik, mert az elemzések Tervelemzési opciók Kábel adatok tervlapra való felírásának beállítása funkcióban a Kábel ér szín megjelenik, vagy a szereléstervben Szerelésterv generálási jellemzők Kábel ér szín megjelenik kapcsoló be van kapcsolva, akkor ez a kapcsoló automatikusan bekapcsolt, és itt nem is lehet kikapcsolni, ezért ebben az esetben a kapcsoló érvénytelen!

A kábel ér színek megjelennek az alábbi funkciókban:

Kábel módosítása
Kábelek adatainak megadása...
Kábel erek rendezése
Kábel keresése

'Potenciál kezelés:' csoportban a potenciáljelek használatára vonatkozó beállításokat lehet elvégezni.

Potenciál kezelés bekapcsolva

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a potenciálok használata alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva. Amíg a kapcsolót nem kapcsoljuk be, a potenciálok kezelésére vonatkozó valamennyi funkció érvényztelen lesz! Ha használat közben kikapcsoljuk, akkor nemcsak újra elérhetetlenek lesznek a kezelésre vonatkozó funkciók, hanem a korábban az áramúttervlapokra elhelyezett potenciáljelek sem fognak megjelenni!

Kábeljel elhelyezéskor a potenciál jel is automatikusan elhelyezésre kerül

A kapcsoló bekapcsolt állapotában azokban az esetekben, amikor kábeljel kerül elhelyezésre a tervlapon, akkor a potenciáljel is elhelyezésre kerül a kábeljellel azonos ponton.

A szereléshelyen belüli kapcsolatokon tíltva az elhelyezés

A kapcsoló bekapcsolt állapotában hibajelzést kapunk abban az esetben, amikor szereléshelyen belüli kapcsolaton akarunk potenciáljelet elhelyezni.

A gomb mögötti funkcióval lehet a potenciáljelek megjelenésére vonatkozó beállításokat megtenni. Ugyanitt lehet beállítani azt is, hogy az újonnan elhelyezendő potenciáljelek milyen tulajdonságokat vegyenek fel.

A potenciálok a rendszerben az alábbi funkciók segítségével kezelhetők:

Áramútterv logikai tervezése

Potenciáljelek

Potenciáljel elhelyezése/módosítása

Potenciáljel módosítása

Potenciáljel törlése

Potenciáljel keresése...


Tervek automatikus kiértékelése
Mezők közötti kapcsolatok elemzése
Potenciálok elemzése

Szerelési tervek készítése

Szerelési tervek generálása

Terv generálási beállítások

Szerelésterv generálási jellemzők

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása:

A gomb mögötti funkcióval lehet be/kikapcsolni azt, hogy a kettős felépítésű készülékek megadása során előre megadjuk azt, hogy a szimbólum, vagy doboz rész legyen használva, vagy minden példány esetében egyedileg válasszunk.


Tartalom:

A kisméretű gombok rövid leírása megjelenésének paraméterezése

Lásd:

Sorkapcsok
Kapcsolat (Vezeték/kábel) megadása

Lásd még:

Beállított paraméterek tárolása, betöltése

Korlátozások/megjegyzések:

A létesítmények kezelésére, megjelenítésére vonatkozó beállítások a 'létesítmény' könyvtárban 'Létesítménynév'.Sta állományban tárolódik.

A létesítményekre vonatkozó rendszer séma beállítások az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban Project.Sta állományban tárolódik.

A beállítások rendszersémába való tárolása, vagy a rendszer sémából történő beállítás, vagy az ajánlott beállítás alkalmazása valamennyi tulajdonság egyszerre történő megváltoztatásával történik

A 'Vezeték/kábel kapcsolat szerkesztés módja:' vonatkozó beállítás az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban User.Ini állományban tárolódik. (Az opció nem tartozik a rendszer séma beállítások csoportjába!)

A 'Az áramút logikai tervlapon az azonosítást segítő 'animációs' kurzor megjelenik:' vonatkozó beállítás az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban User.Ini állományban tárolódik. (Az opció nem tartozik a rendszer séma beállítások csoportjába!)

A 'A kisméretű gombok rövid leírása megjelenésének paramétereire:' vonatkozó beállítás az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban User.Ini állományban tárolódik. (Az opció nem tartozik a rendszer séma beállítások csoportjába!)

A 'Dobozkapocs megadáskor a kijelölt csatlakozási pont és a dobozkapocs automatikus bekötése:' vonatkozó beállítás az x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\ könyvtárban User.Ini állományban tárolódik. (Az opció nem tartozik a rendszer séma beállítások csoportjába!)

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site