Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kapcsolat (Vezeték/kábel) megadása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Kapcsolat (Vezeték/kábel) megadása

Szerszámos:

A parancs az áramút terven elhelyezkedő elemek közötti kapcsolatok megadására szolgál. Kapcsolaton két csatlakozási pont közötti áramvezető kötést, illetve azonos potenciálon (körvezetéken, átkötés ponton) lévő kapocspontokat értjük. A kapcsolat csatlakozási ponton indul és érkezik, amely lehet készülék csatlakozó kapcsa, sorozatkapocs, csavaros kötéspont vagy átkötés pont. Az átkötés pont a fizikailag nem létező csatlakozópont, amely az egy potenciálhoz tartozó kapocspontok vezetékláncolásának ábrázolását segíti.

A kapcsolat fizikailag lehet vezeték, de lehet két szereléshely közötti kábelér is, amennyiben a két csatlakozópont nem ugyanazon szereléshelyen van.

A vezetékkapcsolat folytatódhat az áramút terv más lapján, vagy lapon belül a vezetékrajzolat folyamatosságának megszakításával, ez a lap-kapcsolat. A vezetékkapcsolat folytatódhat más mezőben, ez a mezőt elhagyó kapcsolat.

A kapcsolat parancs kiadását követően a következő rendszerüzenetet kapjuk:

A vezeték kezdőpontja: [ESC=Kilépés!]

Ha szükséges, akkor a jobb oldali egérgomb megnyomása, majd felengedésére az alábbi lebegő menü jelenik meg.

Ekkor a lebegő menüben megjelenő funkciók a kapcsolat pont megadása közben is hívhatók, végrehajthatók, anélkül, hogy a funkció végrehajtás megszakadna. Kivéve az Eldob, ESC funkciót, mely kifejezetten a funkció szerkesztési eredmény nélküli befejezésére szolgál.

A kezdőpont megadása egy csatlakozópont kijelölésével lehetséges. Ezután a rendszer a következő üzenetet adja:

A vezeték következő pontja: [ESC=Kilépés!]

Ha a második pont megadása után hívjuk meg a lebegő menüt, akkor az további két menüponttal bővül. Ekkor már lehetőség van az utolsó pont törlésére. Lehetőség új kapcsolatot kezdeni, vagy a kapcsolat befejezése után a funkcióból is kilépni.

A bal oldali egérgomb nem csatlakozóponton történő leütésével töréspontot jelölhetünk ki. A vezeték megadás folyamatában ez a pont átveszi a kezdőpont szerepét.

Töréspontok és a végpont kijelölését a vezetékrajzolás folyamatában végezzük. Eközben a kurzort mozgatva láthatjuk a vezetékszakaszt eltérő színnel kiemelve. A vezeték a kezdőpont középpontú koordináta-rendszer kurzorhoz közelebb eső tengelyén rajzolódik, hosszát pedig a kurzornak ezen tengelyhez tartozó vetülete adja.

A jobb bal oldali egérgomb leütésével a vezetéket az utolsó töréspontig törli a vezetéket, ahonnan a vezetékrajzolást folytatni tudjuk.

Fentiek értelmében vezeték csak vízszintesen ill. függőlegesen húzható. Ez alól kivételek az átlósan szomszédos raszterpontok, melyek között vezetéket az átló irányában is szerkeszthetünk. Erre azért van lehetőség, hogy egy készülék csatlakozópontjához egynél több vezetéket tudjunk csatlakoztatni.

A kívánt számú töréspont kijelölése után meg kell adnunk a vezeték végét. Ez megtörténhet egy csatlakozópont, vagy a tervlap egy üres pontjának ismételt kijelölésével. A végpont kijelölésével a vezeték színbeli kiemelése megszűnik és újabb kapcsolat megadását végezhetjük.

1. Csatlakozópont vezetéken, körvezetéken

Vezeték-körvezeték vagy vezeték-vezeték kapcsolódásakor kötéspontot vesz fel a rendszer, amelynek típusát megadhatjuk egyenként ( Sorkapocs elhelyezése ) de lehetőségünk van az automatikus sorkapocs típus megadás beállítására a Tervezési opciók... segítségével. Ha az automatikus típus adogatást választottuk annak kikapcsolásáig az egyedi típus adatra vonatkozó kérdést a rendszer elhagyja.

2. Vezetéklánc szerkesztése

Egy vezeték vonallal több kapcsolatot is meghatározhatunk a vonal rajzolat kijelölésekor. Ha a vonal mentén több készülék kapcsot vagy sorkapcsot talál a rendszer, akkor minden érintett csatlakozópont másikkal való kapcsolata a végpont elfogadását követően automatikusan létrejön, a hozzájuk tartozó vezetékszakaszt a rendszer megrajzolja és az új kapcsolatokat felveszi.

3. Kábel szerkesztése

A vezeték rajzolásakor a rendszer folyamatos kiértékelést végez, amennyiben két különböző szereléshelyen lévő csatlakozópont között rajzolunk a vezetéket, akkor a szereléshelyek határvonalán egy kábeljel és érszám hely jelenik meg, tehát a rendszer felismeri azt, hogy a megadott kapcsolatot kábelben kell elhelyeznie.

Kábel csak sorkapocsból indulhat (a közvetlen kábelezhető készülék kivételével), így azokon a szereléshelyeken, amelyeken a kábelér nem sorkapocsból indul a rendszer a hiányzó sorkapcsot automatikusan elhelyezi a vezetéken, ez a kábelfogadó sorkapocs. Nem helyez sorkapcsot a rendszer kábelezhető készülék esetében.

A rendszer által automatikusan elhelyezett kábelfogadó sorkapocs típusa alapértelmezésben 'normál' típusú lesz, de az automatikus típus kiosztás a Tervezési opciók... menüpont alatt beállítható.

A kapcsolat szerkesztés automatikus kábelezésének végrehajtása a Tervezési opciók... funkció a 'Vezeték/kábel kapcsolat szerkesztés módja:' ablakrészében ki/be kapcsolható.

Egy szerkesztés eredményeként létrejött tervrészlet.


Lásd:

Kapcsolatok

Kábelek

Sorkapcsok

Vezeték kapcsolat megadása

Sorkapocs elhelyezése


Lásd még:

Felhasználói segédlet: Első terv készítése


Korlátozások/megjegyzések:

Egy sorkapocsba legfeljebb négy, egy készülék csatlakozópontba legfeljebb két vezeték köthető. Ezt az elemzés során ellenőrzi a rendszer.

A vezeték kezdőpontja üres raszterpont nem lehet, ha mégis a kezdőpontot itt jelölnénk ki 'A kapcsolat kezdőpontja nem lehet szabad!' hibajelzést kapunk.

Vezeték csak akkor keresztezhet készüléket, ha az a csatlakozópontokra illeszkedik, a csatlakozópont ilyen érintését a rendszer kapcsolatként értelmezi. Ha készüléken áthaladva nem érintünk csatlakozópontot, vagy a vezeték a szimbólum takarási felületét metszi 'A vezeték nem csatlakozási ponton kapcsolódik a készülékhez!' hibajelzést kapunk, és a rendszer megakadályozza a vezeték ilyen megrajzolását.

Amennyiben a rendszer a kábelfelismerés nyomán sorkapcsot helyhiány miatt nem tud elhelyezni akkor a 'A kijelölt ponton a készülék/sorkapocs takarásban van!' hibajelzést kapunk.

A rendszer nem fogadja el az olyan vezeték kábellé átminősítését, amely szereléshelyen belüli vezetékre mutat. A hibaüzent: 'Azonos szereléshelyek között NEM lehet kábel kapcsolat!'.

Ha az elhelyezendő sorkapocs típus csavaros kötéspont, és a kijelölt helyen nem lehet csavaros kötéspontot elhelyezni, akkor a rendszer átkötés pontot fog elhelyezni és rövid hangjelzést ad. (Csavaros kötéspont csak körvezetéken helyezhető el)

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site