Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készülék módosítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások

Egyedi elem Készülék módosítása

Szerszámos:

Korábban a tervlapon elhelyezett készülék azonosítóit, típusát, jellemzőit és megjelenítését módosítani tudjuk. A rendszer az új azonosítást és típus választást on-line felügyelete mellett végezhetjük. Amihez a rendszer üzenet:

Készülék kijelölése módosításra: [ESC=Kilépés!]

Sikeres készülék azonosítás után a készülék módosító panelre jutunk:

---> ---> ---> Sorkapocs tulajdonság BE/KI kapcsolása ---> Készülék/kábeloldal megfordítása a szerelésterven [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> Sorkapocsléc és sorkapocs beállítása [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Készülék tervjel és sorszám módosítása

A nyomógomb után megjelenik a 'Tervjel módosítása:' párbeszédpanel. A tervjel és sorszám megadást támogatva listán megjelennek az áramút tervben már korábban definiált, készülékek azonosítói. Az új tervjelet és sorszámot a listáról választva, vagy a 'Tervjel', 'Sorszám' nyomógombok hatására megjelenő ablakban adjuk meg.

A szereléshelyen már létező tervjel sorszám választása esetén a rendszer hibajelzést adva megakadályozza a helytelen azonosítást. A hibajelzés: 'Ilyen tervjelű készülék már van az adott szereléshelyen!'

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában, ha a tervjel ajánlatból vagy a meglévő készülék tervjelekből nem tudtunk megfelelőt választatni, akkor ezekkel a gombokkal új tervjelet, tervjel sorszámot tudunk megadni.

Lásd: Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről

A készülék típust tartalmazó adatbázis adatai

Az Adatbázis: tartalmazza annak az adatbázisnak a nevét, amelyből az elem kiválasztásra került. Ha ez a létesítményi adatbázis akkor a <Létesítmény> jelenik meg.

Ha az elem egy 'Gyártói adatbázis' eleme, akkor a Gyártó: ablakban megjelenik a kiadó logója, ha azt megadták, és érvényes lesz gomb, melynek használatával elérhetővé válik a 'Gyártói adatbázis' kiadójának adatai és a kiadások verzió változatainak története.

Készülék típus módosítása, frissítése

A gomb megnyomása után megjelenik Készülék típus megadása párbeszédpanel, ahol a teljes Létesítményi törzsadattárból választva, a készülék felépítéseket és típus jellemzőket látva tudunk új típust választani. A készülék azonosítóit, jellemzőit szereléshelyét eközben változatlanul hagyjuk.

Ha a Készülék típus megadása során olyan típust választunk az adatbázisból, amely kettős felépítésű és a készülék korábban még nem határozta meg, hogy a kettős felépítésből mely rész legyen használva, megjelenik az alábbi választási panel melyben meg kell határozni a használatba kerülő felépítést:

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása ---> Választás a kettős felépítésből --->

Lásd: Készülékek összeállítása kettős felépítésű típusokból

A parancs segítségével a terven szereplő készülékek típusát tudjuk megváltoztatni, illetve "frissíteni". Frissítésre akkor van szükség, ha az adott típusú készülék terven történt elhelyezése után a törzsadattárban a típust módosítottuk és a módosítást az adott tervben is érvényesíteni akarjuk. Ha ismét a korábbi típust választjuk, akkor a készülék típus frissítéséről van szó. A frissítés az időközbeni létesítményi törzsadattár változások áthozását jelenti az adott készülékre vonatkozóan az áramút tervbe.

Ha a készülékhez az új típust választunk, a rendszer megvizsgálja, hogy a típuscsere elvégezhető vagy sem. Szimbólum felépítésű készülék esetén a csere végrehajtható, ha a készülék terven felhasznált elemei megtalálhatók az új típusban. Doboz típusú készülék esetén a csere végrehajtható, ha a készülék terven felhasznált sorkapcsainak száma nem nagyobb, mint az új típus kapcsainak száma.

Ha a csere feltételei nem teljesülnek a rendszer 'A típuscsere eltérő szimbólum felépítés miatt NEM lehetséges!' vagy a 'A típuscsere eltérő doboz felépítés miatt NEM lehetséges!' hibajelzést adja. Ha a csere feltétele teljesültek, akkor a készülék terven előforduló összes részénél az új típusnak megfelelő, csatlakozópont azonosítókat jeleníti meg.

Valamennyi azonos típus cseréje

Valamennyi azonos típus cseréje funkcióban a módosításra kijelölt készülékkel valamennyi azonos típusú és névleges adatú készüléket egy művelet során cserélhetünk ki egymásik készülék típusra, névleges adatra. Nem érvényes a funkció típus nélküli készülékekre.

Készülék névleges adatának módosítása, frissítése

A gomb megnyomása után megjelenik Készülék névleges adat módosítása párbeszédpanel, ahol a készülékhez rendelt típuson belül a névleges adatokon módosíthatunk.

Készülék típus visszavonása

A nyomgombot választva a készülék típushoz rendelését megszüntetjük, a típus nélkülire történő csere nem kötődik feltételhez.

Válasz esetén a készülék megtarja a típus elnevezését, készülék jellemzőit és a hozzárendelt névleges adatokat, továbbá megtartja a korábbi típushoz tartozó kapocspont azonosítókat is. Megtartja azon szimbólumait is, amelyek eddig nem kerültek elhelyezésre a terven. Viszont elveszíti korábbi adatbázishoz rendelt típusát.

Válasz esetén a készüléknek a típus elnevezése, készülék jellemzői és a hozzárendelt névleges adatok törlésre kerülnek. A csatlakozási pontok azonosítóit 1-el kezdődő azonosítókkal helyettesíti. De megtartja azon szimbólumait is, amelyek eddig nem kerültek elhelyezésre a terven. Viszont elveszíti korábbi adatbázishoz rendelt típusát.

Válasz esetén nem történik átaklakítás. Minden változatlan marad

Ha elvégezzük az átalakítást, akkor a gomb erre vált, és minden olyan készülék esetén ez jelenik meg, amely típus nélküli.

A típus nélküli készülék készülék adatait, szimbólum és, vagy doboz felépítését a Típus nélküli készülék megadása panel segítségével alakíthatjuk tovább:

---> ---> --->

Készülék azonosítás visszavonás

Az azonosítás visszavonása a gomb megnyomásával lehetséges, ekkor a már korábban tervjel azonosítóval ellátott szimbólum azonosítója törlését végezhetjük el anélkül, hogy a piktogramot és kapcsolatait törölnünk kellene. Később az azonosítatlan szimbólumot új készülékhez rendelhetjük, újra azonosíthatjuk.

A készülék azonosítás visszavonása csak a végrehajtási megerősítési kérdés után hajtódik végre. A tervlapon az egyvonalas szimbólum változatlan pozícióban marad, de a készülék egyvonalas része törlődik. Ha a készülék az áramút logikai terven nem volt elhelyezve, akkor a készülék a nyilvántartásból is törlődik!

Meglévő készülékhez kiegészítő elem hozzáadása, módosítása:

A funkcióval lehetőségünk van az alap készülék típushoz további készülékrészeket hozzáfűzni.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

Készülékrész áthelyezése másik készülékbe:

A funkcióval lehetőségünk van a kijelölt készülékrészt, vagy a kijelöléshez tartozó teljes alkészüléket áthelyezni egy másik készülékbe.

Lásd: Készülékrész áthelyezése másik készülékbe

Készülék költség kódjának módosítása

Az ablakban módosíthatjuk a készülék költség kódját.
(Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása)

Készülék rövid funkcióleírás módosítása

A készülék rendeltetésére, funkciójára utaló rövid leírást itt módosíthatjuk ebben az ablakban. (Lásd: Megjegyzés megadása készülékhez)

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Készülékrész tervjel megjelenés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész tervjel megjelenését.

Lásd: Tervjel megjelenítés beállítása

Készülékrész táblázat referencia megjelenítés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész készülék táblázat lapszám keresztreferencia megjelenését.

Lásd: Készülék táblázat referencia megjelenítés beállítása

Készülék kábelezhetőségének beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék kábelezhetőség tulajdonságot.

Lásd: Készülék kábelezhetőség beállítása

Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék sorkapocs tulajdonságot.

Lásd: Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Készülék<->kábeloldal megfordítva

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a kapcsoló, amelynek beállításával a szerelésterven a készülék sorkapocsléc bekötési táblázatban a készülék felső oldalát alulra helyezzük át, a kábel oldalra.

Készülék sorkapocsléc beállítása

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a funkció melynek segítségével megadhatjuk, hogy a sorkapocs típusú készülék melyik lécen, és ott melyik sorkapocs előtt, vagy után legyen elhelyezve.

Lásd: Készülék sorkapocsléc beállítása

Készülék szimbólum felépítés megjelenítése

A gomb hatására kiegészítő ablakban megjelenik a készülék szimbólum felépítése. A funkció akkor érvényes, ha a módosításra kijelölt készülékrész szimbólum.

Ha megjelenítjük a szimbólum felépítést a készülékhez, akkor a felépítést mutató ablak a funkció használata során mindig megnyílik, míg azt egyszer be nem zárjuk, vagy a modulból ki nem lépünk.

Készülék doboz felépítés megjelenítése

A gomb hatására kiegészítő ablakban megjelenik a készülék doboz felépítése. A funkció akkor érvényes, ha a módosításra kijelölt készülékrész doboz.

Ha megjelenítjük a doboz felépítést a készülékhez, akkor a felépítést mutató ablak a funkció használata során mindig megnyílik, míg azt egyszer be nem zárjuk, vagy a modulból ki nem lépünk.

Készülék doboz kép megjelenítés beállítása, módosítása. Készülékrész-elnevezés megadása

Ha az azonosított készülékrész doboz, akkor ez a gomb jelenik meg, melynek segítségével a Doboz kép megjelenítés beállítása elvégezhető.
Itt adható meg a készülékrész-elnevezés felirat tartalma és a megjelenési formája is.

Készülék szimbólum kép megjelenítés beállítása, módosítása. Készülékrész-elnevezés megadása

Ha az azonosított készülékrész szimbólum, akkor ez a gomb jelenik meg, melynek segítségével a Szimbólum kép megjelenítés beállítása elvégezhető.
Itt adható meg a készülékrész-elnevezés felirat tartalma és a megjelenési formája is.

Készülék szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása

Ha a készüléknek van szimbólum része, akkor érvényes a gomb, melynek segítségével a Szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása elvégezhető.

Készülék doboz kapocspont funkcióleírás megadása

Ha a készüléknek van doboz része, akkor érvényes a gomb, melynek segítségével a Doboz kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása elvégezhető.

Készülék felírati tábla adatainak megadása, módosítása

A készülekekhez egyedi felírati tábla adható meg, amelynek adatait megadhatjuk, módosíthatjuk a Készülék felírati tábla megadása funkcióban.


A készülék adatok módosítás befejezése a változások mentése nélkül.

A művelet folytatása előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.
Ha hiba van akkor megjelenik a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése hibalista.
Egyébként a művelet az alábbiak szerint folytatódik:

A módosított adatok mentésre kerülnek a tervlapon, és adatai bejegyzésre kerülnek a készülék nyilvántartásba.


Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site