Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szimbólum kép megjelenítés beállítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

A készülék kapocspontokon megjelenő jelek áramköri funkcióinak a leírására 'funkcióleírás' szöveget lehet megadni. Ennek a szövegnek a megjelenítését az áramúttervlapon itt ezen a panelon határozzuk meg.

Lehetőség van a készülék-résznek egyedi elnevezést megadni. Bár ez a gyakorlatban leginkább a készülék típus neve. A készülék típusnév megjelenítésére egyszerűen csak az azonosságot jelző kapcsolót kell bekapcsolni.

--->

Készülékrész-elnevezés megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban ennek a készülékrésznek, amely a módosításra most kijelölt, egyedi nevet, leírást, meghatározást adhatunk. Ezt, az általunk meghatározott felirat tartalmat nevezzük Készülékrész-elnevezés-nek. Ez lehet a készülék típus neve is, melyet egyserűen egy kapcsoló beállításával állítunk be. Itt megadhatjuk meg, hogy a készülékrésznek adunk-e meg ilyen elnevezést, és ha igen, akkor az elnevezésnek az áramútterven való megjelenítését is itt állíthatjuk be.

Készülékrész-elnevezés megjelenik

Bekapcsolt állapotában a Készülékrész-elnevezés felirat megjelenik. Természetesen csak akkor lesz megjeleníthető felirat, ha az Elnevezés részben megadjuk a Készülékrész-elnevezés tartalmat.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további Készülékrész-elnevezés megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Készülékrész-elnevezés a készülék típusnévvel azonos

Bekapcsolt állapotában a Készülékrész-elnevezés felirat a készülék típusnévvel lesz azonos. Így tartalma a készülék típusával együtt változik. Ekkor az Elnevezés szerkesztési rész érvénytelen.

Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor az Elnevezés szerkesztési részben a Készülékrész-elnevezés tartalmat megadhatjuk.

A névleges adatok is megjelennek

Bekapcsolt állapotában a típusnévvel együtt a készülék jellemzői és névleges adatai is megjelennek.
A készülék jellemző és névleges adatok a típusnévvel azonosan pozíciónálva, soronként egymás alatt jelennek meg annyi sorban, ahány jellező meg van adva a készlékhez.

Csak akkor lesz lehetséges és érvényes a névleges adatok megjelenítése, ha Készülékrész-elnevezés a készülék típusnévvel azonos kapcsoló bekapcsolt állapotú.

Elnevezés:

Ha érvényes, akkor a szerkesztési ablakban a Készülékrész-elnevezés tartalmat adhatjuk meg.

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Az elhelyezés pozíciója a szimbólum kerethez:

Beállíthatjuk a Készülékrész-elnevezés felirat írási irányát, ami lehet:

Vízszintes irányú vagy Függőleges irányú

Beállíthatjuk a Készülékrész-elnevezés felirat pozícióját a készülékrész kereten belül, vagy azon kívül. A lehetséges pozíciókat a beállító tábla mutatja.
A jobb oldalon, a távolabb eső három pozíció az elhelyezkedésüknek megfelelően a keret jobb szélétől a felíratok egy raszter osztással távolabb kerülnek elhelyezésre, annak a figyelembe vételére, hogy ha a szimbólum részhez tartozóan ezen a területen van még megjelenítendő adat, például a táblázat referencia érték, akkor azok ne kerüljenek takarásba ezekkel a típus és névleges adat felíratokkal. Ezenkívül ezen három pozíciónak a lényeges tulajdonsága, hogy a szimbólum forgatásától függetlenül, mindig a jobb oldalra, vagy alulra helyezi a típus és névleges adat tartalmakat.
A kívánt pozíciót egérrel jelöljük ki.

A Készülékrész-elnevezés felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A Készülékrész-elnevezés felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a Készülékrész-elnevezés minden egyes készülék részben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

A Névleges adat felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A Névleges adat felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a Névleges adat minden egyes készülék részben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

---> ---> --->

Funkcióleírások megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban azt szabályozzuk, hogy a szimbólum készülékrészben megjelenjenek-e a funkcióleírás feliratok, és ha igen akkor milyen formában.

A funkcióleírások megjelennek

Bekapcsolt állapotában a szimbólum készülékrész képében az alább beállított paramétereknek megfelelően megjelennek a funkcióleírás feliratok.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további funkcióleírás megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Oldalhatáron (Kivéve a saokpontokat):

A funkcióleírás feliratok a megszerkesztett szimbólum keret téglalapon kívül helyezkednek el. Ez az opció azt állítja be, hogy a csatlakozó ponthoz vezetett kapcsolatok vonalához képest a felírat mely oldalon helyezkedjen el. Az alábbi opciók lehetnek:

Bal oldalon/Felül

A funkcióleírás feliratok a függőleges csatlakozások esetén bal oldalt, vízszintes csatlakozások esetén felül helyezkednek el.
Az opció hatástalan, ha a funkcióleírás feliratok két sorban megosztva opció be van kapcsolva!

A sarokpontokban:

A funkcióleírás feliratok a keret felső oldalán felfelé haladnak, és az alsó oldalan lefelé. A bal oldalon balra, a jobb oldalon jobbra indulnak a keret határvonalától. Az az opció azt az esetet szabályozza, amikor a csatlakozó pont a keret valamely sarokpontján helyezkedik el. Ezzel opcióval azt határozzuk meg, hogy a sarokpontban lévő csatlakozópont a felső, vagy az alsó oldalhoz tartozzon, és ekkor függőlegesek legyenek a felíratok, vagy a jobb, vagy a bal oldalhoz tartozzon, és így a felíratok vízszintesen haladjanak.

A funkcióleírás két sorban megosztva

Ha a készülékrész környékén nincs megfelelő méretű hely, akkor az opciót bekapcsolva a feliratokat két részre bontja a rendszer.

A funkcióleírás felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A funkcióleírás felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a funkcióleírás minden egyes készülék részben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

Fontos!!!:

Az egyes készülék kapocsontokhoz tartozó funkcióleírás tartalmakat nem itt, hanem a következő funkciókban adhatjuk meg:

Szimból kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása.

Szimból kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása

Minta:

A mintában a kép mindig a készülékrész aktuális megjelenítését mutatja. A minta kép mérete a funkcióba belépve optimális méretű lesz.

Az egérrel támogatott Zoom, Pan - görgető kerékkel ablakozási funkció a minta ablakban is használható!
Az egérrel támogatott Zoom, Pan - egérgombbal ablakozási funkció a minta ablakban is használható!

A minta rajz kép mérete és helyzete a billentyűzet segítségével is változtatható! Az érvényes billentyű parancsok:

F6, és '/'(osztás) gomb:

Kép méret növelése 1,5 szeresére.

F7, és '*' (szorzás) gomb:

Kép méret csökkentése 1,5 szeresére.

F8, F10, Home, Delete, End, és a "0" és az "5" gombok:

Az eredeti képméret és helyzet visszaállítása.

Nyilak és szám gombok:

A nyíl iránya (számgomb helyzetének megfelelő irányban) az ablak elmozdítása az aktuális ablak méret felével.

Sablon kezelés:

A szimbólumkép megjelenítés beállítást felhasználói sablonba tárolhatjuk.

A korábban felhasználói sablonba tárolt szimbólumkép megjelenítés beállítást a gomb megnyomásával az aktuális beállításba másolhatjuk. Segítségével a különböző tervek szimbólumképeit egyformán szerkeszthetjük.

A szimbólumkép megjelenítés beállítást a gomb megnyomásával visszaállíthatjuk a rendszer eredeti beállítására.

Az új szimbólok képei mindig a sablon beállításai szerint jelennek meg

Ha azt szeretnénk, hogy terveinken az újonnan megszerkesztett szimbólum elemek megjelenítése mindig azonosan történjen, akkor ezt a kapcsolót jelöljük be. Ehhez ne felejtsünk el a kívánt szimbólum megjelenítési képet a gombbal sablonba tárolni. Az opció bekapcsolásával az új szimbólum elemek automatikusan a sablonba tárolt módon jelennek meg. (Nem kell ebbe az ablakba belépni sem!)


Lásd:

Szimbólum készülék megadása

Készülék módosítása


Korlátozások/megjegyzések:

A Szimbólkép megjelenítés beállítás az 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\DeviceAttributes.Ini' állományban tárolódik.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek egyes részeihez megadható készülékrész-elnevezés szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site