Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szimbólum készülék megadása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülék elhelyezése

Szerszámos:

A készülék azonosítást és típus választást, néhány készülék adat megadását, és a kapocspont és szimbólum kiosztást végezhetjük el a párbeszédpanel segítségével.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Sorkapocs tulajdonság BE/KI kapcsolása ---> Készülék/kábeloldal megfordítása a szerelésterven [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> Sorkapocsléc és sorkapocs beállítása [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Törzsadattárban tárolt tervjelek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jobb felső ablakában azok a választható tervjelek látszanak amelyeket a törzsadattárban a törzsadatok bevitele során a piktogramhoz rendeltünk. Ha nincs törzsadattári tervjel ajánlat, akkor '?' jelenik meg az oszlopban. Ennek a funkciónak a használata azt segíti, hogy a szimbólumhoz tartozó új készülék tervjelét a szimbólum típushoz tartozó készülékekre jellemző tervjellel lássuk el egy mozdulattal.

Lásd: Tervjel választása törzsadattárban tárolt tervjelből

Lásd még: Áramutas szimbólumok adattár: Tervjel megadása

Tervben meglévő tervjelek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jobb felső második oszlopában azok a választható tervjelek látszanak, amely tervjelek a mezőben már vannak. Ez a mező tervjel lista. Ennek a funkciónak a használata azt segíti, hogy a szimbólumhoz tartozó készülék tervjelét a mezőben már meglévőre állítsuk.

Lásd: Tervjel választása áramút tervben meglévőből

Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában, ha a tervjel ajánlatból vagy a meglévő készülék tervjelekből nem tudtunk megfelelőt választatni, akkor ezekkel a gombokkal új tervjelet, tervjel sorszámot tudunk megadni.

Lásd: Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről

Tervben a kijelölt tervjelhez tartozó meglévő készülékek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelen a bal alsó megjelenő listán a választott tervjellel azonos tervjelű és a tervben már elhelyezett készülék azonosítóit látjuk a mező, szereléshely, tervjel-sorszám, típus és névleges adatokkal. Ha az elhelyezendő szimbólum egy a tervben már meglévő készülék része, akkor ebben a listában kell kijelölnünk azt a meglévő készüléket, amelyhez az új szimbólum tartozni fog. Ez után már csak azt kell megadnunk, hogy az új szimbólum a meglévő készülék melyik része lesz.

Lásd: Következő tervjel-sorszám elfogadása

Készülékrész tervjel megjelenés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész tervjel megjelenését.

Lásd: Tervjel megjelenítés beállítása

Készülékrész táblázat referencia megjelenítés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész készülék táblázat lapszám keresztreferencia megjelenését.

Lásd: Készülék táblázat referencia megjelenítés beállítása

Készülék kábelezhetőségének beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék kábelezhetőség tulajdonságot.

Lásd: Készülék kábelezhetőség beállítása

Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék sorkapocs tulajdonságot.

Lásd: Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Készülék<->kábeloldal megfordítva

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a kapcsoló, amelynek beállításával a szerelésterven a készülék sorkapocsléc bekötési táblázatban a készülék felső oldalát alulra helyezzük át, a kábel oldalra.

Készülék sorkapocsléc beállítása

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a funkció melynek segítségével megadhatjuk, hogy a sorkapocs típusú készülék melyik lécen, és ott melyik sorkapocs előtt, vagy után legyen elhelyezve.

Lásd: Készülék sorkapocsléc beállítása

Készülék költség kódjának megadása

Az ablakban megadhatjuk a készülék költség kódját.

Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása

Készülék rövid funkcióleírás megadása

A készülék rendeltetésére, funkciójára utaló rövid leírást adhatunk itt meg ebben az ablakban.

Lásd: Megjegyzés megadása készülékhez

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Készülék szimbólum kiosztottság:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelnek a készülék szimbólum felépítését mutató grafikus ablakában az aktuális készülékre vonatkozó szimbólum kiosztottság állapotát mutatja a rendszer. A kurzorral a táblában mozogva az alsó szöveg ablakban a szimbólum kapocspontjainak azonosítóit látjuk, valamint a választhatóságra vonatkozó rendszer üzenetet.

Lásd: Szimbólum kiosztása készülékhez

A készülék típust tartalmazó adatbázis adatai

Az Adatbázis: tartalmazza annak az adatbázisnak a nevét, amelyből az elem kiválasztásra került. Ha ez a létesítményi adatbázis akkor a <Létesítmény> jelenik meg.

Ha az elem egy 'Gyártói adatbázis' eleme, akkor a Gyártó: ablakban megjelenik a kiadó logója, ha azt megadták, és érvényes lesz gomb, melynek használatával elérhetővé válik a 'Gyártói adatbázis' kiadójának adatai és a kiadások verzió változatainak története.

Új készülék típus megadása:

Ha új készüléket adunk meg, akkor a típusát itt adhatjuk meg.

Ha a Készülék típus megadása során olyan típust választunk az adatbázisból, amely kettős felépítésű és a készülék korábban még nem határozta meg, hogy a kettős felépítésből mely rész legyen használva, megjelenik az alábbi választási panel melyben meg kell határozni a használatba kerülő felépítést:

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása ---> Választás a kettős felépítésből --->

Lásd: Készülékek összeállítása kettős felépítésű típusokból

Amikor a típus megadást új készülék esetén későbbre halaszthatjuk, akkor a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelről a nyomógombbal lépünk ki. Ekkor egy olyan készülék létrehozása lehetséges, amelyik az általunk megadott szimbólumokból építkezik majd a tervezés során. Az ilyen készülékeket a rendszerben 'Típus nélküli' készülékeknek nevezzük. Az ilyen a készülék a későbbiekben bármikor valóságos törzsadattári készülék típusra cserélhető ki a felépítésbeli feltételek teljesülése esetén. Az ilyen módosítások elvégezhetők az Elem módosítása összetett, vagy a Készülék módosítása funkcióval.

Lásd: Készülék típus megadása

Meglévő készülékhez kiegészítő elem hozzáadása:

Ha meglévő készülék van kijelölve, akkor lehetőségünk van az alap készülék típushoz további készülékrészeket hozzáfűzni.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

Készülék szimbólum kép megjelenítés beállítása, módosítása. Készülékrész-elnevezés megadása

Ezzel a funkcióval a Szimbólum kép megjelenítés beállítása elvégezhető.
Itt adható meg a készülékrész-elnevezés felirat tartalma és a megjelenési formája is.

Készülék szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása

A gomb mögötti funkcióban a Szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása elvégezhető.


A készülék adatok megadás befejezése mentés nélkül.

A művelet folytatása előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.
Ha hiba van akkor megjelenik a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése hibalista.
Egyébként a művelet az alábbiak szerint folytatódik:

A beállított adatokkal a készülék elhelyezésre kerül a tervlapon, és adatai bejegyzésre kerülnek a készülék nyilvántartásba.


A szerkesztés eredményeként létrejött tervrészlet.


Lásd:

Szimbólum készülék elhelyezése

Elem azonosítása


Lásd még:

Felhasználói segédlet: Első terv készítése


Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site