Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Áramutas szimbólumok adattára

'Törzsadatbázisok kezelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Törzsadatbázis kezelés...

 

Nyomógomb:


Az áramutas szimbólum egy keret és egy képből (Piktogram) áll. A keret az áramutas keretek adattárából választható a szimbólumhoz, míg a piktogram megszerkesztésére a szimbólum adattárban van lehetőség.

Az áramutas szimbólumokból építjük fel a készülékek készülék adattárban a szimbólum típusú készülékeket. Ugyenezek a szimbólumok jelennek meg az áramúttervben is.

Minden szimbólumhoz rendelhető max. 10 tervjel, amit a szimbólum áramútterven történő elhelyezése esetén felajánl a rendszer, és amelyek segítségével a Szimbólum kiosztása készülékhez egyszerűsödik.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a keret és az áramutas szimbólum együtt alkotják a konkrét készülékek áramutas szimbólumát. Ezek az elemek szigorúan egymásra épülnek, összefüggenek, ezért a rendszer egy közös adattári 'Aramutas.msf' állományban tárolja őket.

---> ---> ---> ---> ---> ---> Az adatbázis egyes elemeinek megfeleltetése a 'Minősített szimbólum' adatbázis elemével, amellyel azok majd helyettesíthetőek. ---> Az adatbázis egyes elemeinek megfeleltetése a 'Minősített szimbólum' adatbázis elemével, amellyel azok majd helyettesíthetőek. --->

Az áramutas szimbólumok létrehozását, kiválasztását és módosítását megvalósító funkciók:

Szimbólum kiválasztása

A parancs indítása után az áramutas szimbólumok palettája jelenik meg. A felső sorban látható az aktuális szimbólum és a hozzá rendelt keret neve. A szimbólumok palettájáról kiválaszthatjuk a módosítani kívánt szimbólumot. A jobb oldali gördítősáv a paletta lapozására, az alsó ablak a szimbólum név alapján történő kiválasztására szolgál.

A szimbólumok kiválasztására megszokott 4x4-es táblázatból történő kiválasztás mellet a gomb segítségével áttérhetünk listás kiválasztásra is. És hasonlóan, a listás kiválasztási módból visszatérhetünk a 4x4-es táblázatból történő választásra.

A listás beállításban változtathatjuk a lista egyes sorainak magasságát, vagy a keret megjelenését.

--->

Az előző szimból betöltése

A funkció segítségével a szimbólum listán az aktuálisan kezelt szimbólt megelőző szimbólumra válthatunk. Ha volt módosítás az aktuális szimbólumon, akkor a rendszer megkérdezi, hogy mentse-e. Érvénytelen a funkció, ha a szimból lista első eleme az aktuális.

A következő szimból betöltése

A funkció segítségével a szimbólum listán az aktuálisan kezelt szimbólumot követő szimbólumra válthatunk. Ha volt módosítás az aktuális szimbólumon, akkor a rendszer megkérdezi, hogy mentse-e. Érvénytelen a funkció, ha a szimból lista utolsó eleme az aktuális.

Új szimbólum

A parancs segítségével új szimbólumot szerkeszthetünk. A szimbólum nevének megadása után egy standard keret kerül az ablakba, amely helyett természetesen választhatunk egy már meglévő keretet, és a szimbólumhoz tartozó rajzolatot elkészíthetjük.

Mentés

A parancs segítségével az aktuális szimbólumon végrehajtott módosításokat tárolhatjuk. Csak akkor érvényes, ha a szimbólum adatain módosítottunk. Ha a szimbólum szerkesztésből úgy akarunk kilépni, hogy még nem mentettük a változásokat, a rendszer döntési kérdést tesz fel, hogy mentjük-e a módosításokat?

Keret kiválasztás

A parancs segítségével az aktuális szimbólumhoz új keretet rendelhetünk. A keret kiválasztáshoz megjelenik a Keret kiválasztása ablak.

Bemásol

A parancs segítségével egy meglévő szimbólum rajzolatát másolhatjuk az aktuális szimbólumba úgy, hogy a meglévő kép törlődik.

Hozzáfűz

A parancs segítségével egy meglévő szimbólum rajzolatát másolhatjuk az aktuális szimbólumba a meglévő képre. A szimbólum új rajzolata az eredeti és a bemásolt szimbólum együttes képe lesz.

Átnevezés

A parancs segítségével az aktuális szimbólum nevét módosíthatjuk.

Törlés

A parancs segítségével az aktuális szimbólumot törölhetjük a palettáról. Mivel a szimbólumok készülékhez rendeltek, ezért a szimbólum csak akkor törölhető, ha nincs egyetlen készülékhez sem rendelve. A törlés funkció ellenőrzi, hogy van e- készülék hozzá rendelés. Ha van összerendelés, akkor a rendszer:

A szimbólumhoz készülék van rendelve! Nem törölhető!!!

Üzenetet küldi és a gomb érvénytelen, a törlés nem hajtható végre! Ha a szimbólum nincs egyetlen készülékhez sem rendelve, akkor a rendszer:

A szimbólumhoz nincs készülék rendelve! Törölhető!!!

Üzenetet küldi és a gomb megnyomásával a szimbólum törölhető!

A törlés a Milyen elemhez van rendelve?... funkcióval azonosan működik, kiegészítve a gombbal.

Rendezés

A parancs segítségével az aktuális szimbólumot a palettán a kiválasztott szimbólum elé helyezhetjük.

Milyen elemhez van rendelve?...

A funkció segítségével adatokat kapunk arról, hogy a kiválasztott szimbólum az adatbázis rendszerben mely készülékhez van hozzárendelve.

Szimbólum csoportok...

A szimbólumok funkció szerinti csoportosítása a felhasználás során a kiválasztást teszi könnyebbé és gyorsabbá.

Lásd még: Szimbólum csoportok létrehozása

Átemelés

A parancs segítségével az átemelésre kijelölt szimbólumot az adattárba másolhatjuk. A művelet csak abban az esetben hajtható végre, ha az adattárban rendelkezésre áll a szimbólumhoz tartozó keret. A keretet akkor tekinti a rendszer megfelelőnek, ha a neve megegyezik a másolandó keret nevével, és ha a csatlakozópontok száma és helye, valamint a takarási felület a keretek mind a négy irányú állásában azonos. (lásd: Áramutas keretek adattára)

Lásd még: Adatbázis elem átemelés

Szimbólum adatbázis...

A parancs segítségével az aktuális adatbázisra vonatkozó információkat kaphatunk. Lásd: Információk az adatállományokról.

Saját szimbólumok megfeleltetése

Annak támogatására, hogy a saját meglévő adatbázisaink egy mozdulattal a lehető legnagyobb arányban a Minősített szimbólumok adatbázisára épüljenek, használjuk ezt funkciót, mely a saját szimbólum adatbázist teljes egészében összeveti a Minősített szimbólumok adatbázisával, és azonosság esetén a megfeleltetést el is végzi. Így azok a szimbólumok, amelyek egyértelműen helyettesíthetők egy minősített szimbólummal, a továbbiakban a készülék típus cserék során is azonosak lesznek, és a készülék típusok is cserélhetővé vállnak.

Lásd: Saját szimbólumok megfeleltetése

 

Fő forgatási irány beállítása

A nyilak segítségével a szimbólumok 0, 90, 180 és 270 fokkal elforgatott képe állítható be. OmegaCAD ELEKTRO rendszer az áramút logikai terv szerkesztése során az áramköri elemek szerkesztése során csak ezeket a forgatási irányokat engedi meg! Amennyiben valamelyik állásban a keret és a rajzolat nincs összhangban, úgy térjünk vissza az aktuális keret jellemzőink módosításához (lásd: Áramutas keretek adattára)

Tervjel megadása

Az áramutas szimbólumokhoz rendelt tervjelek az áramút tervezés során a készülék kiválasztást teszik gyorsabbá és áttekinthetőbbé.

Az áramutas szimbólumokhoz rendelt tervjelek az áramút tervezés során a készülék kiválasztást teszik gyorsabbá és áttekinthetőbbé.

Ha a '?' tervjelet választjuk, akkor új tervjelet adhatunk meg. Csak akkor van a listán a '?', ha a tervjel már lista nem tartalmazza a maximális tervjelet.

Meglévő tervjelre kattintva a Tervjel módosítási panelbe jutunk, ahol a tervjelet módosíthatjuk, rendezhetjük, törölhetjük.

Alap grafikus funkciók

Szimbólum rajzolatának megszerkesztéséhez valamennyi alap grafikus funkció elérhető és használható. Ezek működése és kezelése megegyezik az alap grafikus rendszerben ismertetettel.

Megjelenítés
Beállítások
Szerkesztés
Módosítás
Lekérdezés
Blokk

Kilépés

A Kilépés meghívásával a szimbólum szerkesztő bezáródik. Ha volt módosítás az aktuális szimbólumon, akkor a rendszer megkérdezi, hogy mentse-e. Ezzel visszatérünk a törzsadatbázis kezelés fő funkcióihoz.


Lásd még:

Elektro rendszer beállítások
Adatbázisok grafikai megjelenítése
Keretek, készülék szimbólumok megjelenése

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer áramutas szimbólum adatbázisra vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site