Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Saját áramutas szimbólumok megfeleltetése

'Törzsadatbázisok kezelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Törzsadatbázis kezelés...

 

Nyomógomb:


Annak támogatására, hogy a saját meglévő adatbázisunk egy mozdulattal a lehető legnagyobb arányban a Minősített szimbólumok adatbázisára épüljenek, használjuk ezt funkciót, mely a saját szimbólum adatbázist teljes egészében összeveti a Minősített szimbólumok adatbázisával, és azonosság esetén a megfeleltetést el is végzi. Így azok az áramutas szimbólumok, amelyek egyértelműen helyettesíthetők a minősített szimbólumtábla egy áramutas szimbólumával, a továbbiakban a készülékek szimbólum felépítésének a helyettesítése a Minősített szimbólumokkal is elvégezhetővé vállik.

A funkcióba belépve a rendszer mindig összeveti a saját adatbázisunk áramutas szimbólumait a Minősített szimbólumok adatbázis áramutas szimbólumaival. Azoknál az áramutas szimbólumoknál, amelyeknél az azonosság egyértelmű a megfeleltetést el is végzi. A listában az is megjelenítésre kerül, hogy ha egy áramutas szimbólum a Minősített szimbólumok adatbázis több áramutas szimbólumával is helyettesíthető. Ebben az esetben a rendszer a több azonosságot tartalmazó áramutas szimbólummal teszi azonossá.

Az áramutas szimbólumok megfeleltetésének feltétele, hogy a hozzájuk tartozó keret megfeleltetett legyen, azért, hogy ez mindig az aktuális állapotnak megfelelő legyen, a Saját keretek megfeleltetése minden alkalommal automatikusan végrehajtódik, amikor a Saját áramutas szimbólumok megfeleltetése végrehajtásra kerül! Ha ilyen esetben a rendszer talál keretet, amely megfeleltetett ugyan, de a megfeleltetés óta olyan változás következett be a keret tulajdonságaiban, amely alapján a továbbiakban egy Minősített szimbólumok adatbázisban lévő keretnek sem feletethető meg, akkor a megfeleltetést a rendszer automatikusan visszavonja!

Az összehasonlítás és megfeleltetés paramétereit a gomb mögötti panel segítségével változtathatjuk:

Ha egy áramutas szimbólumnak több áramutas szimbólum is megfeleltethető, akkor ez a funkció érvényes és megtekinthető az azonos áramutas szimbólumok listája, és ebből saját magunk egyedi megfeleltést adhatunk meg! Az, hogy egy szimbólumnak van-e több megfeleltethetősége, és mennyi azt a listában a következő adat jelzi: +[8]

Ha egy áramutas szimbólum megfeleltetett, akár a rendszer által, akár saját magunk által érvényes lesz a lehetőség, és ezzel visszavonhatjuk megfeleltetést!

A áramutas szimbólum 'Megfeleltetése' elvégezhető a következő módokon, ha a áramutas szimbólumnak a rendszer Minősített szimbólumok adatbázisban talál olyan áramutas szimbólumot, amellyel megfeleltethető:

A kijelölt áramutas szimbólum megfeleltetését elindíthatjuk a áramutas szimbólum lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

A kijelölt áramutas szimbólum megfeleltetését elindíthatjuk a bármely lista oszlopon végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

'Insert'

A kijelölt áramutas szimbólum megfeleltetését elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A áramutas szimbólum 'Megfeleltetés visszavonása' elvégezhető a következő módokon, ha a áramutas szimbólum már a rendszer, vagy magunk által már korábban megfeleltetett:

A kijelölt áramutas szimbólum megfeleltetésének visszavonását elindíthatjuk a áramutas szimbólum lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

Ha kijelölt áramutas szimbólumnak van megfeleltetése, akkor a megfeleltetését megszüntethetjük a bármely lista oszlopon végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

'Delete'

A kijelölt áramutas szimbólum megfeleltetésének visszavonását elindíthatjuk a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is.

'A listán megjelennek:' csoportban a különböző állapotokat állíthatunk be, amellyel az adatbázis megfeleltetettségi szintjének megfelelően szűkíthetjük a listán megjelenő elemek számát a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

 


Korlátozások/megjegyzések:

A Saját keretek megfeleltetése minden alkalommal automatikusan végrehajtódik, amikor a Saját áramutas szimbólumok megfeleltetése végrehajtásra kerül! Ha ilyen esetben a rendszer talál keretet, amely megfeleltetett ugyan, de a megfeleltetés óta olyan változás következett be a keret tulajdonságaiban, amely alapján a továbbiakban egy Minősített szimbólumok adatbázisban lévő keretnek sem feletethető meg, akkor a megfeleltetést a rendszer automatikusan visszavonja!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site