Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készülékhez további részek hozzáfűzése

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Doboz készülék elhelyezése

Szerszámos: Nyomógomb:


A rendszer ezen funkciójával teszi lehetővé hogy az egyes beépített készülékünket alapelemekből és bővítő elemekből állítsuk össze. A készülékhez hozzákapcsolt típusokat és egyéb anyagokat az anyaglista modul kigyűjti, és az összesítésben szerepelteti.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Kapcsolt típusok:

A kapcsolt típusok listáján láthatjuk a hozzáfűzött típus nevét, az őt felépítő szimbólumok/doboz kapocspontok számát, valamint azt a tartományt, amelyet a kapcsolt elem a teljes készülék felépítésben képvisel.

A doboz és a szimbólum felépítési képben a kijelölt készülék rész felépítését láthatjuk.

Új kapcsolt típus megadása:

A készülékhez kapcsolt típust tudunk hozzáfűzni a gomb segítségével. A kapcsolt típust a létesítmény készülék törzsadatbázisából rendeljük a készülékhez.

Valamennyi azonos típus cseréje

Valamennyi azonos típus cseréje funkcióban a módosításra kijelölt készülékkel valamennyi azonos típusú és névleges adatú készüléket egy művelet során cserélhetünk ki egymásik készülék típusra, névleges adatra.

Készülék típus módosítása, frissítése

A gomb megnyomása után megjelenik Készülék típus megadása párbeszédpanel, ahol a teljes Létesítményi törzsadattárból választva, a készülék felépítéseket és típus jellemzőket látva tudunk új típust választani. A készülék azonosítóit, jellemzőit szereléshelyét eközben változatlanul hagyjuk.

Ha a Készülék típus megadása során olyan típust választunk az adatbázisból, amely kettős felépítésű és a készülék korábban még nem határozta meg, hogy a kettős felépítésből mely rész legyen használva, megjelenik az alábbi választási panel melyben meg kell határozni a használatba kerülő felépítést:

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása ---> Választás a kettős felépítésből --->

Lásd: Készülékek összeállítása kettős felépítésű típusokból

A parancs segítségével a terven szereplő készülékek típusát tudjuk megváltoztatni, illetve "frissíteni". Frissítésre akkor van szükség, ha az adott típusú készülék terven történt elhelyezése után a törzsadattárban a típust módosítottuk és a módosítást az adott tervben is érvényesíteni akarjuk. Ha ismét a korábbi típust választjuk, akkor a készülék típus frissítéséről van szó. A frissítés az időközbeni létesítményi törzsadattár változások áthozását jelenti az adott készülékre vonatkozóan az áramút tervbe.

Ha a készülékhez az új típust választunk, a rendszer megvizsgálja, hogy a típuscsere elvégezhető vagy sem. Szimbólum felépítésű készülék esetén a csere végrehajtható, ha a készülék terven felhasznált elemei megtalálhatók az új típusban. Doboz típusú készülék esetén a csere végrehajtható, ha a készülék terven felhasznált sorkapcsainak száma nem nagyobb, mint az új típus kapcsainak száma.

Ha a csere feltételei nem teljesülnek a rendszer 'A típuscsere eltérő szimbólum felépítés miatt NEM lehetséges!' vagy a 'A típuscsere eltérő doboz felépítés miatt NEM lehetséges!' hibajelzést adja. Ha a csere feltétele teljesültek, akkor a készülék terven előforduló összes részénél az új típusnak megfelelő, csatlakozópont azonosítókat jeleníti meg.

Típus csere mindig a kijelölt készülékrészre vonatkozik. A cserélhetőség feltételei is erre a felépítésre kerülnek ellenőrzésre.

Kapcsolt típus névleges adat módosítása:

Az 'Adatok módosítása:' csoportban mindig a kijelölt kapcsolt elem névleges adatait láthatjuk. A kapcsolt típus névleges adatát a gomb megnyomása után megjelenő Készülék névleges adat módosítása funkcióval módosíthatjuk.

Készülékrész/kártya hely megadása:

Az összetett védelmi és irányítástechnikai készülékeket kártyákból állítjuk össze. Egy kapcsolt készülékrész egy kártyának felel meg. Ezzel a funkcióval az egyes kártyáknak azonosítót adhatunk meg.

Ha a készülékrészhez adunk meg készülékrész/kártya hely azonosítót, akkor ennek a készülékrésznek a kapocspontjai a 'Készülékrész/kártya hely szeparator jel'-et követően fognak megjelenni.

Ha a készülékrésznek van készülékrész/kártya hely azonosítója, akkor ennek a készülékrésznek a kapocspontjai a 'Készülékrész/kártya hely szeparator jel'-et követően fognak megjelenni.

Így például az -F301 készülék :2 kapocspontja abban az esetben, ha a készülékrészhez rerndelt készülékrész/kártya hely azonosító 'CT': -F301:CT/2

A a kapcsolt készülékrész/kártyahely azonosítója maximum 6 karaktert tartalmazhat. De az hogy egy adott készülékrész készülékrész/kártya hely azonosító hány karakter lehet az adott készülék típus csatlakozási pont azonosítóitól függ! A készülékrész kapocspont azonosítói a 'Készülékrész/kártya hely azonosító'+'Készülékrész/kártya hely szeparator jel'+'Készülékrész csatlakozási pont azonosító' összessségéből áll össze. Ezek összesen nem lehetnek hosszabbak 8 karakternél! Hogy ez minden kapocspontra hibátlanul teljesül-e folyamatosan ellenőrzés alatt áll a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése funkcióban!

A 'Készülékrész/kártya hely szeparator jel'-et az Elektro rendszer beállítások modulban tudjuk megadni.

A készülékrész/kártya hely megadása nem kötelező!

Kapcsolt típus törlése:

A kapcsolt típusok törlése a gombbal lehetséges. De csak abban az esetben, ha egyetlen egy hozzá tartozó építő eleme sincs felhasználva a készülékben!

'Delete'

A kapcsolt típus törlése végrehajtható a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is.

A kapcsolt típus törlése végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ehhez a kurzort a lista ablakon kívülre kell mozgatni. Ezt a megjelenő "szemetes" kurzor jól láthatóan jelzi számunkra! Ha ilyen helyzetben engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort törli a rendszer.

Rendezés

A 'Rendezés' végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ha érvényes lista sor fölött engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort ebbe a sorba helyezi át a rendszer.

Lebegő menü

Az ablak területe fölött a jobb oldali egérgomb felengedésére, az alábbi lebegő menü jelenik meg a kurzor mellett:

Így a olyan funkciók is elérhetők, amelyeknek nincs közvetlen funkciógombjuk.

A kapcsolt típusok anyag és költségvetés kiírása:

A csoportban azt tudjuk beállítani, hogy a készülékhez kapcsolt típusok milyen módon kerüljenek kiírásra az anyag- és költséglistákba.

A kapcsolt típusoknak egyedi költség kódjuk van!

A kapcsoló bekapcsolásával a készülékhez kapcsolt típusokhoz egyenként egyedi költségkódot tudunk megadni. Bekapcsolt állapotában érvényessé válik a:
Költségkód: megadása választó ablak, ahol a Kapcsolt típusok: listán kijelölt készülékrészhez egyedileg választhatunk költségkódot. Ebben az esetben a kapcsolt típusok egyenként a saját költségkódjukkal szerepelnek az anyag- és költséglistákban.

(Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása)

A kapcsolt típusok maradjanak ki az anyag és költségvetés listákból!

A kapcsoló bekapcsolásával tudjuk azt beállítani, hogy a készülékhez kapcsolt típusok ne kerüljenek kiírásra az anyag- és költséglistákba. Bekapcsolt állapotban a készülék csak egy tételben szerepel az anyag- és költséglistákban, mégpedig csak az alapkészülékhez tartozó kiírás szerepel az ahhoz megadott költségkóddal.

Ha egyik fenti kapcsoló sincs bekapcsolva, akkor valamennyi kapcsolt típus egyenként szerepel az anyag- és költséglistákban egységesen az alapkészülékhez megadott költségkóddal.

Lásd: Anyaglista készítése Anyaglista generálása

Kapcsolt tételek:

A Kapcsolt tételek: csoportban a készülékhez egyéb anyagot csatolhatunk. A kapcsolt tételek kigyűjtésre kerülnek az anyaglista modulban.

A kapcsolt tételek listájában, az első oszlopban az egyéb anyag anyagszáma, a második oszlopban az egyéb anyag neve, és a harmadik oszlopban a mennyisége látható. Ha a mennyiség mögött * jel látható akkor az anyagszám létezik az egyéb anyag adatbázisban.

A gomb segítségével új egyéb anyagot kapcsolhatunk az elemhez. Megnyomásával a Kapcsolt tételek: panelre jutunk.

'Insert'

Új kapcsolt tételt illeszthetünk be az aktuálisan kijelölt tétel elé a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával.

A gomb segítségével a kijelölt kapcsolt egyéb anyag adatait módosíthatjuk. Megnyomásával a Kapcsolt tételek: panelre jutunk.

A 'Kapcsolt tétel' módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő alábbi panelen.

--->

A gomb megnyomásával az egyéb anyag adatbázis kiválasztó paneljére jutunk, ahol egyszerűen kijelölhetjük az egyéb anyagot elnevezésével és anyagszámával együtt.

A 'Mennyisége' ablakban módosítható a kapcsolt tételek darabszáma. Az ablak mögötti gombok segítségével egységenként lehet növelni, csökkenti a mennyiségi adatot.

A gomb segítségével a kijelölt kapcsolt egyéb anyagot törölhetjük a kapcsolt elemek listájáról.

'Delete'

A kapcsolt tétel törlése végrehajtható a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is.

A kapcsolt tétel törlése végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ehhez a kurzort a lista ablakon kívülre kell mozgatni. Ezt a megjelenő "szemetes" kurzor jól láthatóan jelzi számunkra! Ha ilyen helyzetben engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort törli a rendszer.

Rendezés

A 'Rendezés' végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ha érvényes lista sor fölött engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort ebbe a sorba helyezi át a rendszer.

Lebegő menü

Az ablak területe fölött a jobb oldali egérgomb felengedésére, az alábbi lebegő menü jelenik meg a kurzor mellett:

Így a olyan funkciók is elérhetők, amelyeknek nincs közvetlen funkciógombjuk.


A készülék adatok módosítás befejezése a változások mentése nélkül.

Az adatok elmentésre előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.
Ha hiba van akkor megjelenik a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése hibalista.
Egyébként a módosított adatok mentésre kerülnek.


Lásd:

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Doboz készülék elhelyezése

Készülék módosítása

Elem azonosítása


Lásd még:

Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek adattára

Korlátozások/megjegyzések:

A készülék építő elemeinek száma a kapcsolt típusokkal sem lépheti túl a rendszerben megengedett 248 piktogramot, és az 510 darab doboz kapocspontot.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a kapcsolt készülékrész/kártyahely azonosítója maximum 6 karaktert tartalmazhat.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site