Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Doboz készülék megadása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Doboz készülék elhelyezése

Szerszámos:

A doboz méretének megadását követően megjelenik a dobozra jellemző 'Készülék megadás:' párbeszédpanel.


---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Kapocspontok kijelölése elhelyezéshez ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Törzsadattárban tárolt tervjelek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jobb felső ablakában azok a választható tervjelek látszanak, amelyeket a törzsadattárban a törzsadatok bevitele során a dobozokhoz rendeltünk. Ha nincs törzsadattári tervjel ajánlat, akkor '?' jelenik meg az oszlopban. Ennek a funkciónak a használata azt segíti, hogy a dobozhoz tartozó új készülék tervjelét a típushoz tartozó készülékekre jellemző tervjellel lássuk el egy mozdulattal.

Lásd: Tervjel választása törzsadattárban tárolt tervjelből

Lásd még: Doboz tervjelek

Tervben meglévő tervjelek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jobb felső második oszlopában azok a választható tervjelek látszanak, amely tervjelek a mezőben már vannak. Ez a mező tervjel lista. Ennek a funkciónak a használata azt segíti, hogy a dobozhoz tartozó készülék tervjelét a mezőben már meglévőre állítsuk.

Lásd: Tervjel választása áramút tervben meglévőből

Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában, ha a tervjel ajánlatból vagy a meglévő készülék tervjelekből nem tudtunk megfelelőt választatni, akkor ezekkel a gombokkal új tervjelet, tervjel sorszámot tudunk megadni.

Lásd: Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről

Tervben a kijelölt tervjelhez tartozó meglévő készülékek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelen a bal alsó megjelenő listán a választott tervjellel azonos tervjelű és a tervben már elhelyezett készülék azonosítóit látjuk a mező, szereléshely, tervjel-sorszám, típus és névleges adatokkal. Ha az elhelyezendő doboz egy a tervben már meglévő készülék része, akkor ebben a listában kell kijelölnünk azt a meglévő készüléket, amelyhez az új doboz tartozni fog. Ezután már csak azt kell megadnunk, hogy az új doboz a meglévő készülék melyik csatlakozási pontjait forja tartalmazni.

Lásd: Következő tervjel-sorszám elfogadása

Készülékrész tervjel megjelenés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész tervjel megjelenését.

Lásd: Tervjel megjelenítés beállítása

Doboz kép megjelenítés beállítása

A funkció segítségével a dobozrész képét egyedileg formázhatjuk.

Lásd: Doboz kép megjelenítés beállítása

Készülékrész táblázat referencia megjelenítés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész készülék táblázat lapszám keresztreferencia megjelenését.

Lásd: Készülék táblázat referencia megjelenítés beállítása

Készülék kábelezhetőségének beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék kábelezhetőség tulajdonságot.

Lásd: Készülék kábelezhetőség beállítása

Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék sorkapocs tulajdonságot.

Lásd: Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Készülék<->kábeloldal megfordítva

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a kapcsoló, amelynek beállításával a szerelésterven a készülék sorkapocsléc bekötési táblázatban a készülék felső oldalát alulra helyezzük át, a kábel oldalra.

Készülék sorkapocsléc beállítása

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a funkció melynek segítségével megadhatjuk, hogy a sorkapocs típusú készülék melyik lécen, és ott melyik sorkapocs előtt, vagy után legyen elhelyezve.

Lásd: Készülék sorkapocsléc beállítása

Készülék költség kódjának megadása

Az ablakban megadhatjuk a készülék költség kódját.

Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása

Készülék rövid funkcióleírás megadása

A készülék rendeltetésére, funkciójára utaló rövid leírást adhatunk itt meg ebben az ablakban.

Lásd: Megjegyzés megadása készülékhez

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Doboz kapocspont kiosztása:

A doboz kapocspont kiosztás a jobb oldali görgethető lista ablakban történik. Azokat a kapocspontokat, amelyeket ebben a dobozrészben akarunk elhelyezni, a listán kijelöléssel kell megadni. A listán látjuk a dobozhoz rendelt készülék kapocspont foglaltsági állapotát, amelyben a kapocsjel mellett láthatjuk, hogy a doboz egyes kapcsai felhasználtak-e, és ha igen, akkor melyik dobozrészben szerepelnek, és láthatjuk az elhelyezés pozícióját is, ezt a kapocsjel magyarázat utáni zárójelben lévő sorszám és pozícíójel mutatja. Ezeket a felhasznált részeket már nem lehet újból kijelölni. A listában láthatjuk még a kapocsjelek funkcióira utaló magyarázatokat is.

Egy kapocspontot jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára kattintunk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések törlődnek!


Több kapocspontot jelölhetünk ki egymásután a 'CTRL' gomb nyomása nélkül is az egérrel, ha ezt az opciót bekapcsoljuk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések változatlanul maradnak, amikor egy új kapocspontot jelölünk ki! Ha olyan kapocspontra kattintunk újra, amely már ki volt jelölve, annak a kijelölése megmarad továbbra is!

Több kapocspontot jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A kapocspont lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti sorkapcsok lesznek egyszerre kijelölve!

Ctrl+A

Valamennyi még el nem helyezett, szabad kapocspontját jelölhetjük ki a készüléknek a billentyűzet 'CTRL+Shift+a' gombjának egyidejű megnyomásával.

Valamennyi kapocspont kijelölése törlődik, ha az egér bal oldali gombjával duplán kattintunk.

'Delete'

A kapocspont kijelölése végrehajtható a lista ablakban a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is!

A kapocspont kijelölés törlését elvégezhetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával is.

A dobozrészben elhelyezni kívánt kapcsokat '-Kijelölt' megjegyzéssel látja el a rendszer.

A készülék típust tartalmazó adatbázis adatai

Az Adatbázis: tartalmazza annak az adatbázisnak a nevét, amelyből az elem kiválasztásra került. Ha ez a létesítményi adatbázis akkor a <Létesítmény> jelenik meg.

Ha az elem egy 'Gyártói adatbázis' eleme, akkor a Gyártó: ablakban megjelenik a kiadó logója, ha azt megadták, és érvényes lesz gomb, melynek használatával elérhetővé válik a 'Gyártói adatbázis' kiadójának adatai és a kiadások verzió változatainak története.

Új készülék típus megadása:

Ha új készüléket adunk meg, akkor a típusát itt adhatjuk meg.

Ha a Készülék típus megadása során olyan típust választunk az adatbázisból, amely kettős felépítésű és a készülék korábban még nem határozta meg, hogy a kettős felépítésből mely rész legyen használva, megjelenik az alábbi választási panel melyben meg kell határozni a használatba kerülő felépítést:

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása ---> Választás a kettős felépítésből --->

Lásd: Készülékek összeállítása kettős felépítésű típusokból

Amikor a típus megadást új készülék esetén későbbre halaszthatjuk, akkor a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelről a nyomógombbal lépünk ki. Ekkor egy olyan készülék létrehozása lehetséges, amelyik a rendszer által megadott csatlakozási pontokból építkezik majd a tervezés során. Az ilyen készülékeket a rendszerben 'Típus nélküli' készülékeknek nevezzük. Az ilyen a készülék a későbbiekben bármikor valóságos törzsadattári készülék típusra cserélhető ki a felépítésbeli feltételek teljesülése esetén. Az ilyen módosítások elvégezhetők az Elem módosítása összetett, vagy a Készülék módosítása funkcióval.

Lásd: Készülék típus megadása

Meglévő készülékhez kiegészítő elem hozzáadása:

Ha meglévő készülék van kijelölve, akkor lehetőségünk van az alap készülék típushoz további készülékrészeket hozzáfűzni.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

Azonosítatlan doboz létrehozása:

Ha a tervlapon olyan doboz elemet akarunk elhelyezni, amely még nincs készülékhez rendelve, akkor ennek a gomb megnyomásával tehetjük meg. Minden készülék azonosításra tett beállítás ilyen esetben felesleges. Csak az elhelyezésre kijelölt kapocspontok száma lényeges. Ennyi kapocspont helyét kell megadnunk majd a tervlapon a dobozhoz.

Készülék doboz kép megjelenítés beállítása, módosítása. Készülékrész-elnevezés megadása

Ezzel a funkcióval a Doboz kép megjelenítés beállítása elvégezhető.
Itt adható meg a készülékrész-elnevezés felirat tartalma és a megjelenési formája is.

Készülék doboz kapocspont funkcióleírás megadása

A gomb mögötti funkcióban a Doboz kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása elvégezhető.


A készülék adatok megadás befejezése a készülék tárolása nélkül.

A művelet folytatása előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.
Ha hiba van akkor megjelenik a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése hibalista.
Egyébként a művelet az alábbiak szerint folytatódik:

Ha kijelöltük a készüléket és az ebben a dobozrészben elhelyezendő kapocspontokat, akkor ennek a gombnak a megnyomásával folytatjuk a doboz készülék megadását. Hátra van még a kijelölt kapocspontok helyének megadása a dobozrészen belül.

Ismét a rajzterületen szerkesztett doboz látható. Ekkor a rendszerüzenet:

A 'Sorszám/ Funkció név:' kapocspont helyének kijelölése: [ESC=Kilépés!]

Most a doboz kapocspontjait el kell helyeznünk a rajzon. A kurzort a kívánt áramútra mozgatva, attól függően, hogy a doboz középvonalától feljebb, vagy lejjebb, jobbra, vagy balra vagyunk a rendszer a sorkapcsot a doboz alsó, vagy felső szélére, jobbra, vagy balra teszi. Nem szükséges a doboz határoló körvonalára pozícionálni, a rendszer elfogadja a függőleges áramút pozíciót a doboz körvonalon kívül, pl. másik összekötendő kapocspontot kijelölve a kapocspontot az egyenes vezetékrajzolatnak megfelelő helyre tehetjük.

A doboz készülékek kapocspontjainak helyének kijelölésével a doboz kapocspontokat automatikusan összeköthetjük azzal a csatlakozási ponttal, amelyre rámutatunk. Ha az automatikus összekötés bekapcsolt, akkor annak a pontnak a kijelölésekor, ahová a bekötést el akarjuk végeztetni, a "gumi" vezeték egyértelműen jelzi, hogy a bekötés végrehajtható-e. A szolgáltatás ki/be kapcsolható a Tervezési opciók... funkcióban.

Amikor az utolsó kiválasztott sorkapocs helyét is kijelöltük a rendszer automatikusan megszünteti a szerkesztett doboz színnel történő kiemelését, a felvitt kapcsokat 'foglalt'-nak tekinti.


A kiinduláskor megadott dobozon belül el kell helyeznünk az elhelyezésre kijelölt kapocspont helyét:

Az '1. Ube' kapocspont helyének megadása.

A '1 : Ube' kapocspont helyének kijelölése: [ESC=Kilépés!]

Az '2. Ube' kapocspont helyének megadása.

A '2 : Ube' kapocspont helyének kijelölése: [ESC=Kilépés!]

Az 'PE. Földelés' kapocspont helyének megadása.

A 'PE : Földelés' kapocspont helyének kijelölése: [ESC=Kilépés!]

A doboz kapocspontok elhelyezésekor a kapocspontokat a rendszer a készülék kapocspont lista sorrendjében kínálja fel. Ha a kijelölt kapocspontok nem mindegyikét akarjuk elhelyezni, vagy a ha már egy kapocspont elhelyezését me már elvégeztük, és ennek helyén még változtatni akarunk, akkor a doboz kapocspont helyének kijelölés pozícionálása közben az egér jobb oldali gombjának felengedésére megjeleníthetjük az alábbi lebegő menüt.

A menü megjelenésével az alábbi lehetőségeink vannak:

Vissza az előző bekötési pontra

Ennek a menüpontnak a választásával vissza tudunk térni az előző bekötési pontra. Az elhelyezését töröljük, és ezután egy új, módosított helyre tudjuk azt elhelyezni. Vagy az új pozícionálás során ugyanennek a menünek a használatával ki is hagyhatjuk az elhelyezendők közül.
Érvénytelen a menüpont, ha még nem helyeztük el az első bekötés pontot sem.

Tovább a következő bekötési pontra

Ennek a menüpontnak a használálatával az aktuálisan elhelyezndő bekötési pontot kihagyjuk a dobozrészben való felhasználásból. Ha ezt a későbbiekben mégsem akarjuk, akkor az új pozícionálás során ugyanennek a menünek a használatával újra visszatérhetünk rá.
Érvénytelen a menüpont, ha már nincs több elhelyezésre kijelölt bekötés pontot. Azaz ez már az utolsó elhelyezndő bekötési pont. Ebben az esetben válaszd a lentebbi menüpontot.

Befejezés az eddig elhelyezett bekötés pontokkal

Ha ezt a menüpontot választjuk, akkor a dobozrész elheylezését befelyezzük az eddig elhelyezett bekötési pontokkal. A további elhelyezésre kijelölt bekötéspontok kimaradnak a dobozrészben való felhasználásból, a későbbiekben szabadon elhelyezhetők lesznek.

Folytatás a kijelölt bekötés pont elhelyezéssel

Amennyiben nem akarunk változást a dobozrész bekötéspontjainak megadásában, azaz feleslegesen jelenítettük meg a menüt, akkor a menüpont választásával ugyanott folytatjuk a munkát, ahonnan a menüt megjelenítettük.

Ha valamely kapocspont helyének kijelölésekor az [ESC=Kilépés!] választjuk, akkor az itt elvégezett összes beállítást eldobjuk. Nem történik semmilyen bejegyzés. Ha az utolsó kapocspont helyét is kijelöltük, a rendszer a készüléket nyilvántartásba veszi, és a tervlapon az alábbi módon jeleníti meg.

A szerkesztés eredményeként létrejött tervrészlet.


Lásd:

Új doboz kapocspont megadása

Elem azonosítása

Doboz méret megváltoztatása

Doboz kapocspont mozgatása


Lásd még:

Felhasználói segédlet: Első terv készítése


Korlátozások/megjegyzések:

A csatlakozó kapocspont csak a doboz bármely szélére elhelyezhető. Olyan helyre, ahol már kapocspont, vagy a doboz területén kívülre kapocspont nem helyezhető el. A rendszer ekkor a következő hibajelzéseket adja: 'Ez a pont már foglalt doboz sorkapocs számára!' és 'A doboz csatlakozási pontja kívül esik a doboz kereten!'. Ezután a helytelenül megadott sorkapocs új helyének megadásával folytatódik a kapocspont megadás.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site