Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Új doboz kapocspont megadása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Új doboz kapocspont megadása

Szerszámos:

A parancs segítségével egy a korábbiakban már megszerkesztett doboz felépítésű készüléken újabb kapocspont elhelyezését végezhetjük el.

A doboz parancs segítségével a szerkesztett tervlapra egy doboz felépítésű készülék egy részletét helyezhetjük el, amelyhez majd tervjelet és típust rendelhetünk.

A parancs kiadását követően az első lépésben azt a doboz készülékrészt kell azonosítanunk, amelybe az új kapocspontot el akarjuk helyezni. Ekkor az üzenetsorban megjelenő rendszerüzenet:

Doboz készülék kijelölése új kapocspont megadáshoz: [ESC=Kilépés!]

Ekkor a dobozt kijelölve megjelenik a 'Doboz kapocspont kijelölés:' párbeszédpanel. A párbeszédpanel fejlécében látjuk a kijelölt készülék tervjelét, típusát, szereléshelyét, a készülék megjegyzést. A párbeszédpanel lista ablakában megjelenik a választott készülék kapocspont foglaltsági listája, a foglalt kapocspontoknál látjuk a dobozrész sorszámot, a kapocspont elhelyezkedését mutató 'Lap/Áramút/Pozíció' adatait.

A doboz kapocspont kiosztás a görgethető lista ablakban történik. Azokat a kapocspontokat, amelyeket ebben a dobozrészben akarunk elhelyezni, a listán kijelöléssel kell megadni. A listán látjuk a dobozhoz rendelt készülék kapocspont foglaltsági állapotát, amelyben a kapocsjel mellett láthatjuk, hogy a doboz egyes kapcsai felhasználtak-e, és ha igen, akkor melyik dobozrészben szerepelnek, és láthatjuk az elhelyezés pozícióját is, ezt a kapocsjel magyarázat utáni zárójelben lévő sorszám és pozícíójel mutatja. Ezeket a felhasznált részeket már nem lehet újból kijelölni. A listában láthatjuk még a kapocsjelek funkcióira utaló magyarázatokat is.

Egy kapocspontot jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára kattintunk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések törlődnek!


Több kapocspontot jelölhetünk ki egymásután a 'CTRL' gomb nyomása nélkül is az egérrel, ha ezt az opciót bekapcsoljuk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések változatlanul maradnak, amikor egy új kapocspontot jelölünk ki! Ha olyan kapocspontra kattintunk újra, amely már ki volt jelölve, annak a kijelölése megmarad továbbra is!

Több kapocspontot jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A kapocspont lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti kapocspontok lesznek egyszerre kijelölve!

Ctrl+A

Valamennyi még el nem helyezett, szabad kapocspontját jelölhetjük ki a készüléknek a billentyűzet 'CTRL+Shift+a' gombjának egyidejű megnyomásával.

Valamennyi kapocspont kijelölése törlődik, ha az egér bal oldali gombjával duplán kattintunk.

'Delete'

A kapocspont kijelölése végrehajtható a lista ablakban a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is!

A kapocspont kijelölés törlését elvégezhetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával is.

A dobozrészben elhelyezni kívánt kapcsokat kijelölt megjegyzéssel látja el a rendszer. A kijelölést követően ismét a rajzterületen azonosított doboz látható. Ekkor a rendszerüzenet:

A 'Sorszám/ Funkció név:' kapocspont helyének kijelölése: [ESC=Kilépés!]

Most a doboz kapocspontjait el kell helyeznünk a rajzon. A kurzort a kívánt áramútra mozgatva, attól függően, hogy a doboz középvonalától feljebb, vagy lejjebb, jobbra, vagy balra vagyunk a rendszer a sorkapcsot a doboz alsó, vagy felső szélére, jobbra, vagy balra teszi. Nem szükséges a doboz határoló körvonalára pozícionálni, a rendszer elfogadja a függőleges áramút pozíciót a doboz körvonalon kívül, pl. másik összekötendő kapocspontot kijelölve a kapocspontot az egyenes vezetékrajzolatnak megfelelő helyre tehetjük.

A kapocspontok elhelyezésének a folyamata azonos mint a Doboz készülék megadása funkció használata során.

A doboz készülékek kapocspontjainak helyének kijelölésével a doboz kapocspontokat automatikusan összeköthetjük azzal a csatlakozási ponttal, amelyre rámutatunk. Ha az automatikus összekötés bekapcsolt, akkor annak a pontnak a kijelölésekor, ahová a bekötést el akarjuk végeztetni, a "gumi" vezeték egyértelműen jelzi, hogy a bekötés végrehajtható-e. A szolgáltatás ki/be kapcsolható a Tervezési opciók... funkcióban.

Amikor az utolsó kiválasztott sorkapocs helyét is kijelöltük a rendszer automatikusan megszünteti a szerkesztett doboz színnel történő kiemelését, a felvitt kapcsokat 'foglalt'-nak tekinti.


Lásd:

Doboz készülék megadása


Lásd még:

Tervezési opciók...


Korlátozások/megjegyzések:

A rendszer nem fogadja el a doboz rész lehelyezését olyan helyre, ahol korábban elhelyezett rajzelem található. Ebben az esetben 'A kijelölt ponton más elem miatt nem helyezhető el!' hibajelzést ad a rendszer.

A doboz nem lehet keskenyebb két raszter osztásnál, mivel ekkor nem tudunk benne sorkapocs azonosítót elhelyezni. Ha ez mégis megtörténik a rendszer a 'Túl kicsi a doboz mérete!' hibajelzést ad, törli az elhelyezni kívánt dobozt.

A készüléket felépíthetjük szimbólumokból, dobozokból vagy un. vegyes felépítés esetén mindkettőt használhatjuk.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site