Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készülékek használata kettős, szimbólum és doboz felépítés megadásával


Az egyes készülékrészeket a neki megfelelő áramút rajzjelekkel, áramutas szimbólumokkal, vagy bonyolult készülékek esetén csatlakozópontokkal ellátott úgynevezett doboz rajzolattal ábrázolhatjuk.

A szimbólum felépítést az áramutas szimbólum adatbázisból választott szimbólumokból állíthatjuk össze a készülék adatbázis szimbólum felépítés összeállító funkciójában.

A szimbólum készülékre minta elhelyezve a terven.

A doboz felépítést a készülék adatbázis doboz felépítés összeállító funkciójában adjuk meg.

A doboz készülékre minta elhelyezve a terven.

Az hogy egy készülék megjelenítésére a két lehetséges ábrázolási mód közül melyik kerül használatra, az egyes készülékek esetében nem is olyan egyértelmű a választás. Az olyan összetett készülékek esetében, ahol maga a készülék önmagában egy bonyolult elektronikai eszköz, amelynek a belső megvalósítása alapján egy doboz megjelenítés is megfelelő, de az áramkörben, ahol megjelnik, ott mégis van olyan kiemelhető funkciója, amely egy funkcióra utaló rajzolattal egyértelműsíthető, bármelyik felépítési mód alkalmas.

Ebből adódóan, ahol az egyes kapocspontohoz tartozó szöveges funkcióleírás megjelenítése fontos, ott a doboz felépítés használata kerül előtérbe. Ilyen esetekben, ha a funkcióra utaló rajzolat is fontos, akkor az áramutas képbe szerkesztett egyszerű grafikus ábra elhelyezése ezt megoldja. Ennek a hátránya viszont az, hogy a további, automatikusan generált készülék táblázatba, a szereléstervbe ez már nem kerül elhelyezésre.

Ennek a funkcióra utaló rajzolatnak valamennyi terven történő elhelyezését a szimbólum felépítés használata megoldja, és az egyes kapocspontokhoz rendelt funkcióleírás elhelyezésére is lehetőség van. Ez is megjeleníthető automatikusan valamennyi tervtípusban, így az automatikusan generált készülék táblázaton, a szerelésterven is.

A továbbiakban az is megfontolandó, hogy az ilyen jellegű készülékek modellezésre milyen ábrázolási módot válaszzunk egy 'Gyártói adatbázis' esetében.

A 'Gyártói adatbázis' esetében a készülékek nem módosíthatóak. Így a doboz kapocspontokhoz megadott leírások sem. Bár ezeknek a doboz kapocspont magyarázatoknak a tartalma a készülék kapocspont jellegét, tulajdonságát írja le és nem a konkrét készülék beépítési helyén megjelenő jel funkcióját. Tehát például a kapocspont: relé kioldás kimenet. Ez önmagában nehézkessé tenné a doboz formájú ábrázolást, de a továbbiakban a doboz megjelenítés esetén is lehetőség van az egyes kapocspontokhoz rendelt funkcióleírás elhelyezésére. Ez szöveg is megjeleníthető automatikusan valamennyi tervtípusban, így az automatikusan generált készülék táblázaton, a szerelésterven is.

Ahhoz, hogy továbbra is fenntartsuk azt, hogy a felhasználók a tervezési körülményekhez igazodva a legmegfelelőbb ábrázolási módot válasszák, és ehhez igazodva bármelyik felépítéshez alkalmas 'Gyártói adatbázis' létrehozható legyen, bevezetésre kerül a kettős felépítés fogalom. Mely szerint egy készülék típushoz teljesen egyenértékűen megadható mind a szimbólum és mind a doboz felépítés is!

Ha egy készülék kettős felépítésű a tervben egy példányban csak az egyik felépítése használható, ezért ki kell majd választani azt amelyiket használni szeretnénk.

Ha egy készülék kettős felépítésű így jelenik meg, a két felépítést elválasztó piros vonallal jelölve:

Ha a készülék szimból felépítése nagyobb felületen jelenne meg, mint az ablak mérete, akkor a felépítés előtti piros nyíl utal a kettős felépítésre:

Ugyanazokból a kettős felépítésű készülék típusból összeállítot készülék megjelenése az áramútterven:

minta a szimbólum felépítésben ábrázolva,

valamint doboz felépítésben ábrázolva.


A kettős felépítés megadása

'Törzsadatbázisok kezelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Törzsadatbázis kezelés...

 

Nyomógomb:

 


A kettős felépítés megadását a törzsadatbázis kezelő modulban, a készülék típushoz a szimbólum felépítés megadása és egymást követően a doboz felépítés megadása funkcióban pontosan azonos számú és azonosítójú csatlakozó pont megadásával tudjuk megtenni.

Ha felépítés megadásakor pontosan azonos számú és azonosítójú csatlakozó pontot adtunk meg, akkor az alábbi eldöntendő kérdés jelenik meg:

Rögzítjük, hogy kettős felépítésű készüléket adunk meg!
Azaz azonosan megadtuk a készülék szimbólum és a doboz felépítését is!
Így a tervekben választva, de csak az egyiket használhatjuk!

Ekkor a készülék felépítés így jelenik meg, a két felépítést elválasztó piros vonallal jelölve a választás szükségességét:

Ha a készülék szimból felépítése nagyobb felületen jelenne meg, mint az ablak mérete, akkor a felépítés előtti piros nyíl utal a kettős felépítésre:

Nem akarunk kettős felépítésű készüléket megadni.
Ebben az esetben biztosak lehetünk benne, hogy megjelenik a következő figyelmeztető ablak is!

Visszalépünk a készülék kapocspont megadási funkkcióba, és további módosításokat hajthatunk végre.


Készülékek összeállítása kettős felépítésű típusokból

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Doboz készülék elhelyezése

Szerszámos: Nyomógomb:


Ha a tervezési munka során az új készülékek típus kiválasztása vagy a meglévő készülékek típus módosítása , során olyan készüléket választunk a törzsadatbázisból, amelynek mindkét felépítése, azaz a szimbólum és a doboz felépítése is meg van adva, vagyis a készülék a törzsadatbázisban kettős felépítést tartalmaz, akkor meg kell határozni azt, hogy a tervben az adott készülék melyik felépítésben kerüljön megjelenítésre. Hiszen a tervben csak az egyik felépítés reprezentálhatja a készüléket.

Ennek eldöntéséhez megjelenik az alábbi panel, ahol megadhatjuk a választ arra, hogy melyik felépítés legyen használva:

A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása --->

Igaz, hogy maga az OmegaCAD ELEKTRO rendszer nem fogja meghatározni, hogy készülékeinket milyen felépítési módban ábrázoljuk, de a felhasználói szándék bizonyos esetekben meghatározza azt, hogy melyik felépítést kell választani egy adott használati körülmény során. Így ha egy új készüléket készülünk elhelyezni, és ennek megadása során kettős felépítésű készüléket választunk, akkor:

Szimbólum készülék elhelyezése Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkció használatával meghatározzuk azt, hogy a kiválasztott készüléknek értelemszerűen a szimbólum felépítése kerül használatba. (Egyébként, ha választási lehetőségünk lenne, akkor doboz választása esetén nem lenne kiválasztható szimbólum, és a funkció végrehajtása sikertelen lenne.)

Doboz készülék elhelyezése funkció használatával meghatározzuk azt, hogy a kiválasztott készüléknek értelemszerűen a doboz felépítése kerül használatba. (Egyébként, ha választási lehetőségünk lenne, akkor szimbólum választása esetén nem lenne kiválasztható doboz kapocspont, és a funkció végrehajtása sikertelen lenne.)

Készülék módosítása során a módosított készülék korábbi felépítése, és azon belül a terven elhelyezett részei meghatározhatja azt, hogy a típus cserére választott kettős felépítésű készülék mely részét lehet használatba venni. Mert, ha a készülék korábban is kettős felépítésű volt, akkor továbbra is a már használt felépítés kerül használatba. Ha nem, akkor az, hogy a készülékben mely felépítési rész van jelenleg használva. Ha szimból, akkor csak a szimból felépítési rész választható, ezért a rendszer beállítja ennek a használatát, ha a doboz rész van használatban, akkor a rendszer beállítja doboz rész használatát anélkül, hogy a fenti választási panel megjelenne. Itt sem a rendszer dönti el, hogy mely rész legyen kiválasztva használatra, hanem a készülék tervben lévő állapota. (Egyébként, ha választási lehetőségünk lenne, akkor ellenkező rész választása esetén a készülék típus csere eleve nem lenne megvalósítható.) Természetesen ezek után a cserére választott típusnak meg kell felelnie az általános feltételeknek, mely alapján egy készülék típust egy másikra ki lehet cserélni.

Készülékhez további részek hozzáfűzése funkcióban az új kapcsolt részek hozzáadáskor, ha az alapkészülék kettős felépítésű ekkor már a kiválasztott megjelenítési mód már adott, akkor az új, hozzáfűzött típus is automatikusan azonos lesz az alapkészülék esetében beállítottal. Tehát a készülékhez további részek hozzáfűzése során csak akkor van választási lehettőségünk, ha az alapkészülék nem kettős felépítésű!

Ha minden esetben ugyanazt a felépítést választjuk, és nem akarjuk ezt újra és újra megerősíteni, akkor a A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása beállításban megadhatjuk hogy az adott létesítményben, vagy a munkahelyen melyik felépítési rész legyen használva.A kettős felépítésű készülékek használatának kiválasztása

'ELEKTRO rendszer beállítások' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Elektro beállítások...

Nyomógomb:

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Beállítások Tervezési opciók...

Szerszámos:

Ha a kettős felépítésű készülékek használat során valamely felépítést előnyben részesítünk, és minden esetben ugyanazt a felépítést fogjuk választani, akkor ezt a választási szabályt beállíthatjuk magunknak ezen a felületen.

Sőt megadhatjuk arra vonatkozóan is, hogy ez csak az adott létesítményben legyen érvényes, ennek hiányában a munkahelyen, minden olyan esetben, amikor az a létesítményben nincs megadott választás.

Tehát látjuk, hogy a munkahelyre megadott beállításunk csak akkor érvényesül, ha az adott létesítményben nincs megadva kiválasztott felépítés. Ezzel szabályozni lehet a létesítményekre vonatkozó esetleges megrendelői elvárásokat!

Ha nincs semmilyen beállítás a kettős felépítésű készülékek beépítéséhez a kívánt felépítési rész kiválasztására, akkor a rendszer automatikusan a szimból részt fogja előnyben részesíteni!

Egészen biztos, hogy az új kettős felépítésű készülék tervben való elhelyezésének körülményeiből nincs semmilyen kiválasztási szabály a következő esetekben:

Egyvonalasterv készítése

Készülék elhelyezés...

Áramútterv fedőlap tervezése

Készülék elhelyezés...

Áramútterv fedőlap tervezés, működési blokkvázlat készítés

Védelmi/irányítástechnikai készülék szerkesztése

Így ezekben az esetekben a használatba kerülő készülékrész kiválasztása az itt elvégzet beállítás szerint fog megtörténni, vagy ha nincs semmilyen beállítás, akkor az OmegaCAD ELEKTRO rendszer automatikusan a szimból felépítési részt fogja választani!


Korlátozások/megjegyzések:

Ha nincs semmilyen beállítás a kettős felépítésű készülékek beépítéséhez a kívánt felépítési rész kiválasztására, akkor az OmegaCAD ELEKTRO rendszer automatikusan a szimból felépítési részt fogja választani!

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék adatbázisra vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site