Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készülék adattára

'Törzsadatbázisok kezelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Törzsadatbázis kezelés...

 

Nyomógomb:


Ebben az adattárban készülékeinket - a könnyebb elérhetőség kedvéért - egy ötszintes 'faszerkezetben' helyezhetjük el. Ezek a szintek a készülék-főcsoport, a készülék-csoport, a készülék-alcsoport, a készülék-típus és a névleges adatok szintje. Az adatbázis szerkezete lehetővé teszi a készülékek igény szerinti csoportosítást. Ezzel együtt az adatbázis felépítésekor célszerű az egyes szintekhez rendelhető adatokra figyelemmel lenni, mivel ezek a rendszer többi moduljának alkalmazása során nyújtanak különböző előnyöket. A legfelső két szint (főcsoport és a csoport) kizárólag rendszerezésre szolgál.

Az alcsoport szinthez tervjel és névleges jellemzők rendelhetők. A tervjel megadásának az áramút tervezés során egy új készülék(rész) elhelyezésekor lehet jelentősége. Ha ugyanis a felhasználó ismeri a választani kívánt alcsoport törzsadattárban megadott tervjelét, úgy a rendszer automatikusan az ebbe az alcsoportba tartozó készülékeket fogja választásra felajánlani.

Névleges jellemzőként a készülék-alcsoporthoz rendelhető három főbb ismérv (pl. névleges áram, feszültség) adható meg. A konkrét készülék típushoz rendelhető névleges adatok e három jellemző értékét tartalmazzák (pl. 5 A, 220 V)

A készülék-alcsoporthoz rendelhető még a készülékre jellemző tervjel. Ez az adat a készülék kiválasztáshoz jelent számottevő segítséget, ha a kiválasztási lista leválogatásához a tervjel szerinti válogatást állítjuk be.

A következő szinten a készülék típusok helyezhetők el. A típusokhoz különböző adatok rendelhetők, melyek közül a legfontosabb a készülék azon felépítése, amellyel az áramútterven szerepelnek. A felépítés megadására kétféle lehetőségünk van. Az egyszerűbb, szimbólumokból felépíthető készülékeket az áramutas szimbólum adattár elemeiből építhetjük fel, míg a bonyolultabb készülékek csatlakozópontjaik azonosítójával és a csatlakozópontok funkciójának magyarázatával adhatók meg. Az előbbieket szimbólum felépítésű, az utóbbiakat doboz típusú készülékeknek nevezzük. Természetesen lehetőség van a kétféle felépítés együttes használatára is.

A típusokhoz választható az egyvonalas szimbólumok adattárából egy kép, amellyel ez a készülék az egyvonalas terveken megjelenik. Az elrendezési szimbólumok adattárából pedig egy körvonalrajz (elrendezési kép) rendelhető a készülékhez. Ez lesz a képe a készüléknek az elrendezési terveken.

Egy készülék típushoz megadható még egy arra vonatkozó információ is, hogy a készülék sorkapocs lécre szerelhető-e vagy sem. Ennek megfelelően a szerelési terveken a rendszer a készüléket a sorkapocs lécen vagy a készülékek között helyezi el. Ezt az ún. „sorkapocs tulajdonságot” egyedi készülékre vonatkozóan módosítani lehet az áramútterv készítése során.

A készülék adattár utolsó szintje a névleges adatok szintje. Ezen a szinten különíthetjük el az áramutas, egyvonalas és elrendezési felépítésre megegyező készülékeket névleges adataiknak megfelelően. A névleges adatok szintjéhez anyagszám és ezen keresztül költségvetési adatok rendelhetők.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'Minősített szimbólum'-okkal ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A készülék adattár öt szintje az öt egymás melletti ablakban helyezkedik el. Az ablakokban a felsőbb szint aktuális eleméhez tartozó adatok jelennek meg (pl. a csoport ablakban az aktuális főcsoporthoz tartozó elemek). Az egyes szintek aktuális elemei az ablakokban árnyékolva, ill. az ablakok fölötti sorban láthatóak. A jobb oldali alsó ablakban az aktuális készülék szimbólum részének szerelési képe látható.

A készülék adatbázis elemeinek megjelenítése átkapcsolható folyamatos listába is ezzel a gombok segítségével. Ekkor a kezelő panel ilyen lesz.

Ekkor a szűrök: segítségével tetszőlegesen szűkíthetjük a listán megjelenő elemek számát.

A 'Főcsoport', 'Csoport', 'Készülék', 'Típus', 'Névleges adat' adatcsoport közös funkciói:

Új 'megadása'

A parancs segítségével az aktuális szinten új elem adható meg.

Módosítás

A parancs segítségével az aktuális elem neve módosítható. A 'Típus', 'Névleges adat' esetében eltérően működik!

Rendezés

A parancs segítségével az aktuális elem lista sorrendje módosítható.

Törlés

A parancs segítségével az aktuális elemet törölhetjük a listáról. A főcsoport, csoport és alcsoport szinteken elemek csak abban az esetben törölhetők, ha alsóbb szinteken nincs hozzájuk rendelt elem.
A típus és a névleges adat a létesítmény adatbázis esetében másként működik. A törlés előtt a rendszer ellenőrzi a létesítmény valamennyi mezőjében a készülékeket, és ha a kijelölt használva van, akkor a törlés funkció nem hajtható végre!

A 'Csoport', 'Készülék', 'Típus', adatcsoport közös funkciói:

Áthelyezés

A parancs segítségével az aktuális elemet az őt tartalmazó felsőbb szintről egy másik felsőbb szintre helyezhetjük (pl. egy csoportot egy más főcsoportba).

Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'Minősített szimbólum'-okkal

Ha már van lehetőségünk olyan szimbólum adatbázisból felépíteni készülékeinket, amely lehetővé teszi a készülék beépítését bármilyen létesítményi adatbázis környezetben, akkor célszerű a már meglévő adatbázisunkban lévő készülék felépítéseket is a Minősített szimbólumok adatbázisból felépíteni.

Ez a funkció a már az adatbázisunkban meglévő készülékek szimbólum felépítésének a Minősített szimbólumok adatbázisra irányuló átállítását a végzi el. Az automatizált megoldása az adatbázis valamennyi szimbólum felépítésű készülék típusát ellenőrzi. Megviszgálja, hogy szimbólumai megfeleltetettek-e. Ha egy készülék valamennyi szimbóluma megfeletetett, akkor az a készülék teljes egészében átállítható a Minősített szimbólumok-ra. Így az ebből felépített tervek másolhatósága teljessé tehető. Valamint ezen készülékek a tervezési folyamatban egyszerűen cserélhetővé válnak valamely Gyártói készülék adatbázis bármely elemével.

A készülék felépítés átállításának és eredményes működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a Saját szimbólumok megfeleltetése végre legyen hajtva!

Lásd: Saját készülékek szimbólum felépítésének helyettesítése 'Minősített szimbólum'-okkal

 

A 'Készülék' adatcsoport funkciói:

Jellemzők

Névleges jellemzőként a készülék-alcsoporthoz rendelhető három főbb ismérv (pl. névleges áram, feszültség) adható meg. A konkrét készülék típushoz rendelhető névleges adatok e három jellemző értékét tartalmazzák (pl. 5 A, 220 V, 11,2kW). A készülékhez tartozó jellemzők az alábbi ablakban adható meg. Ha az ablakban '?' van, akkor az a jellemző nincs értelmezve a készülékhez!

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

A funkcióval lehetőség van az egyes készülékekhez a fenti jellemzőknél jóval bővebb paraméter listát megadni.

Lásd: Készülék bővített jellemzői

Tervjel

A készülék-alcsoporthoz rendelhető még a készülékre jellemző tervjel. Ez az adat a készülék kiválasztáshoz jelent számottevő segítséget, ha a kiválasztási lista leválogatásához a tervjel szerinti válogatást állítjuk be. A készülékhez tartozó tervjel az alábbi ablakban adható meg. Ha az ablakban '?' van, akkor a tervjel nincs értelmezve a készülékhez!

A 'Típus', 'Névleges adat' adatcsoport közös funkciói:

Másolás

A parancs segítségével az aktuális elemet ugyanazon a szinten megismételhetjük további módosítások céljából. Erre akkor lehet szükség, ha pl. egy olyan új készülék típust akarunk felvenni az adattárba, amelyhez hasonló felépítésű elem már létezik. A másolt elem nevének első karakterét '?'-re cseréli a rendszer. Ez a parancs csak az adattár alsó két szintjén (típus és névleges adat) működik.

A 'Típus' adatcsoport funkciói:

Módosítás

A parancs segítségével az aktuális készülék típus elem neve módosítható.

Az adatbázisainkban elhelyezett elemeket a későbbiekben akkor sem lehet törölni, ha azok már elavultak, nem elérhetőek. Hiszen ha ezek az elemek korábban felhasználásra kerülhettek, és ha egy ilyen létesítményben további tervezés vállik szükségessé, akkor ezeknek az idejét múlt elemeknek továbbra is elérhetőnek kell lennie a rendszer számára. Ezért bevezetésre kerül az elemekhez rendelhető életút jellemző az alábbiak szerint.

Ha egy elemet megjelölünk valamelyik fenti tulajdonsággal, akkor az a kiválasztási listán narancs színnel megjelölésre kerül. Ha egy készülék típust jelöljük meg, akkor a hozzá tartozó valamennyi névleges adat is megjelölésre kerül. De hozzárendelhetük a jelölést csak egyes névleges adathoz is.

A parancs segítségével az átemelésre kijelölt készülék-típust az adattárba másolhatjuk. Szimbólum felépítésű készülék az átemelés feltétele, hogy a készüléket felépítő áramutas szimbólumok az adattárban rendelkezésre álljanak. A szimbólumokat akkor tekinti a rendszer megegyezőknek, ha nevük és a hozzájuk tartozó keret is megegyezik (lásd: Áramutas szimbólumok adattára). Ezzel az eljárással a típushoz tartozó felépítés, a névleges adatok anyagszámmal és költségadatokkal együtt másolódnak.

Lásd: Adatbázis elem átemelés

Sorkapocs tulajdonság

A gomb bekapcsolásával a rendszer a készüléket sorkapocs lécre szerelendőként kezeli és a szerelési képet ennek megfelelően módosítja.

A parancs segítségével az aktuális típus szimbólumokkal leírható részét állíthatjuk össze. Első lépésként az áramutas szimbólumok adattárából kell kiválasztanunk a megfelelő szimbólumokat, majd ezek csatlakozópont azonosítóit kell megadnunk. Az 'Áramutas felépítés megjelenítés:' ablakban a készülék ily módon összeállított szerelési képét láthatjuk.

Lásd: Áramutas szimbólum felépítés megadása

A parancs segítségével az aktuális típus szimbólumokkal le nem írható részét állíthatjuk össze. A készülék ekkor a csatlakozópont azonosítók és azok funkciójának megadásával definiálható.

Lásd: Áramutas doboz felépítés megadása

Aktuális típus egyvonalas képét választhatjuk ki az egyvonalas szimbólumok adattárából. Lehetőség van több szimbólum megadására is, ami lehetővé teszi különböző szabványok szerinti vagy pl. tükörkép szimbólumok hozzárendelését is. A készülék egyvonalas terven való elhelyezésekor a felhasználó választja ki az adattárban megadott képek közül a megfelelőt.

Lásd: Egyvonalas szimbólum felépítés megadása

A parancs segítségével az aktuális típus körvonalrajzát választhatjuk ki az elrendezési szimbólumok adattárából.

Lásd: Elrendezés szimbólum megadása

A 'Névleges adat' adatcsoport funkciói:

A parancs segítségével az aktuális készülék névleges adata módosítható.

Az adatbázisainkban elhelyezett elemeket a későbbiekben akkor sem lehet törölni, ha azok már elavultak, nem elérhetőek. Hiszen ha ezek az elemek korábban felhasználásra kerülhettek, és ha egy ilyen létesítményben további tervezés vállik szükségessé, akkor ezeknek az idejét múlt elemeknek továbbra is elérhetőnek kell lennie a rendszer számára. Ezért bevezetésre kerül az elemekhez rendelhető életút jellemző az alábbiak szerint.

Ha egy elemet megjelölünk valamelyik fenti tulajdonsággal, akkor az a kiválasztási listán narancs színnel megjelölésre kerül.

A funkció segítségével a készülékhez megadott jellemzők szerinti névleges adatott lehet megadni. Ha a készülékhez van Készülék bővített jellemzői megadva, akkor az egyes névleges adatokhoz a bővített jellemzőhöz tartozó névleges adatokat adhatjuk meg.

Lásd: Bővített névleges adatok

Anyagszám ablak

Ebben az ablakban az aktuális típusú és névleges adatú készülékhez rendelhető egy anyagszám, amely a költségvetési adattár egy rekordjának azonosítója lesz. Ebben a rekordban tárolhatjuk a költségvetés készítéséhez szükséges, az aktuális készülékre vonatkozó adatokat.

A parancs segítségével az elemek költségvetési/anyagkiírási adatlapját adhatjuk meg.

Lásd: Költség adatlap megadása

A 'készülék adatbázis kezelő' funkciói:

A funkció csak létesítmény adatbázis esetén működik. Segítségével megtudhatjuk, hogy a kiválasztott készülék típus a létesítményben felhasznált-e?

Lásd: Készülék típus, névleges adat beépített-e?

A parancs segítségével azon elemek, melyek 'Belső' frissítési kóddal bírnak a folyamat során a kiírási szövegükben a készülék jellemzőkből és a névleges adatokból összeállított szöveggel újra szerkesztődnek. Anyagszámuk, ha nem volt megadva, '?' anyagszám helyett a rendszer az adattári névleges adat egyedi azonosító ID-ből szerkeszt egyedi anyagszámot, melynek formája: 'X: xyz...'

Lásd: Költségvetési adatok belső frissítése

A funkció segítségével az adatbázisban található valamennyi készülék típusokhoz tartozó áramutas felépítés képét generálhatjuk újra, amely a 'Áramutas felépítés megjelenítés:' ablakban látható. Az áramutas felépítési képet a Áramutas szimbólum felépítés megadása és a Áramutas doboz felépítés megadása funkciókban megadott összeállítás, és az Adatbázisok grafikai megjelenítése beállítás határozza meg.

A parancs segítségével az adatbázis listák készítése modul segítségével előállított szöveges költséglistát lehet megtekinteni.

Lásd: Szöveges adatbázislista megtekintése/nyomtatása

A parancs segítségével az adatbázis listák készítése modul segítségével előállított szöveges elemlistát lehet megtekinteni.

Lásd: Szöveges adatbázislista megtekintése/nyomtatása

A parancs segítségével az aktuális adatbázisra vonatkozó információkat kaphatunk. Ha van az adatbázis fájlban felesleges, nem használt helyfoglalás, akkor azt a tömörítési karbantartás funkcióval törölhetjük.

Lásd: Információk az adatállományokról

Áramutas/egyvonalas felépítés megjelenítése: minta ablak:

A mintában a kép mindig az aktuálisan kijelölt készülék típus felépítését mutatja.

Az egérrel támogatott Zoom, Pan - görgető kerékkel ablakozási funkció a minta ablakban is használható!
Az egérrel támogatott Zoom, Pan - egérgombbal ablakozási funkció a minta ablakban is használható!

A minta rajz kép mérete és helyzete a billentyűzet segítségével is változtatható! Az érvényes billentyű parancsok:

F6, és '/'(osztás) gomb:

Kép méret növelése 1,5 szeresére.

F7, és '*' (szorzás) gomb:

Kép méret csökkentése 1,5 szeresére.

F8, F10, Home, Delete, End, és a "0" és az "5" gombok:

Az eredeti képméret és helyzet visszaállítása.

Nyilak és szám gombok:

A nyíl iránya (számgomb helyzetének megfelelő irányban) az ablak elmozdítása az aktuális ablak méret felével.


Lásd még:

Elektro rendszer beállítások
Adatbázisok grafikai megjelenítése
Törzsadatbázis listák készítése

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék adatbázisra vonatkozó korlátait lásd itt!

A készülék jellemző sablon szövegeket a rendszer 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\DeviceAttributes.Ini' állományban tárolja.

Az adatbázis használatba vételekor ellenőrzésre kerül, hogy korábban az adatbázis építése során a 'Minősített szimbólumoknak' mely változata volt már használatban. Ha már volt újabb változat használatban, mint ami a jelen pillanatban telepítve van. Ekkor ez a hibajelzés jelenik meg.

Ilyen akkor fordul elő, amikor az adatbázis egy olyan munkahelyen van használatban, amelyen a 'Minősített szimbólumok' frissítése nem történik meg!

Ez az ellenőrzés csak azokra a szimbólum adatbázisokra vonatkozik, amelyek az adott adatbázis építésében részt vesznek.
Így ha az adott adatbázisban nincs megadva egyik elemhez sem egyvonalas felépítés, akkor az Minősített egyvonalas szimbólumok adatbázisra történő ellenőrzés nem történik meg, és hibajelzés sem érkezik rá.
Vagy ha az adott adatbázisban nincs megadva egyik elemhez sem optikai tulajdonság, akkor az Minősített optikai adatbázisra történő ellenőrzés nem történik meg, és hibajelzés sem érkezik rá.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site