Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Szerszámos:

A parancs segítségével szimbólum készülékrészt úgy helyezhetünk el a tervlapon, hogy első lépésben a készüléket határozzuk meg. Ezután jelöljük ki a kiválasztott készülék piktogram részét, majd ennek a helyét a tervlapon.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> Sorkapocs tulajdonság BE/KI kapcsolása ---> Készülék/kábeloldal megfordítása a szerelésterven [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> Sorkapocsléc és sorkapocs beállítása [Ha sorkapocs tulajdonságú] ---> ---> ---> Szimbólum kijelölése elhelyezésre. +CTRL vagy +SHIFT több kijelölése ---> Készülék típus megadása, módosítása ---> Készülékhez további részek hozzáfűzése ---> Szimbólum kép megjelenítés beállítása ---> Készülék szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása ---> Több szimbólum kijelölése esetén együttes elhelyezés ---> Több szimbólum kijelölése esetén együttes elhelyezés ---> Több szimbólum kijelölése elhelyezésre ---> Több szimbólum kijelölése elhelyezésre ---> --->

Tervben meglévő tervjelek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jobb felső második oszlopában azok a választható tervjelek látszanak, amely tervjelek a mezőben már vannak. Ez a mező tervjel lista. Ennek a funkciónak a használata azt segíti, hogy a szimbólumhoz tartozó készülék tervjelét a mezőben már meglévőre állítsuk.

Lásd: Tervjel választása áramút tervben meglévőből

Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában, ha a tervjel ajánlatból vagy a meglévő készülék tervjelekből nem tudtunk megfelelőt választatni, akkor ezekkel a gombokkal új tervjelet, tervjel sorszámot tudunk megadni.

Lásd: Új tervjel - sorszám megadása billentyűzetről

Tervben a kijelölt tervjelhez tartozó meglévő készülékek:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelen a bal alsó megjelenő listán a választott tervjellel azonos tervjelű és a tervben már elhelyezett készülék azonosítóit látjuk a mező, szereléshely, tervjel-sorszám, típus és névleges adatokkal. Ha az elhelyezendő szimbólum egy a tervben már meglévő készülék része, akkor ebben a listában kell kijelölölnük azt a meglévő készüléket, amelyhez az új szimbólum tartozni fog. Ezután már csak azt kell megadnunk, hogy az új szimbólum a meglévő készülék melyik része lesz.

Lásd: Következő tervjel-sorszám elfogadása

Készülékrész tervjel megjelenés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész tervjel megjelenését.

Lásd: Tervjel megjelenítés beállítása

Készülékrész táblázat referencia megjelenítés beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülékrész készülék táblázat lapszám keresztreferencia megjelenését.

Lásd: Készülék táblázat referencia megjelenítés beállítása

Készülék kábelezhetőségének beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék kábelezhetőség tulajdonságot.

Lásd: Kábelezhetőség beállítása

Készülék sorkapocs tulajdonság beállítása

Az ablakban ki/be kapcsolhatjuk a készülék sorkapocs tulajdonságot.

Lásd: Sorkapocs tulajdonság beállítása

Készülék<->kábeloldal megfordítva

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a kapcsoló, amelynek beállításával a szerelésterven a készülék sorkapocsléc bekötési táblázatban a készülék felső oldalát alulra helyezzük át, a kábel oldalra.

Készülék sorkapocsléc beállítása

Ha a készülék már sorkapocs tulajdonságú, akkor érvényes lesz ez a funkció melynek segítségével megadhatjuk, hogy a sorkapocs típusú készülék melyik lécen, és ott melyik sorkapocs előtt, vagy után legyen elhelyezve.

Lásd: Készülék sorkapocsléc beállítása

Készülék költség kódjának megadása

Az ablakban megadhatjuk a készülék költség kódját.

Lásd: Új/Meglévő/Felhasznált/Bontandó/Cserélendő költség adatok megadása

Készülék rövid funkcióleírás megadása

A készülék rendeltetésére, funkciójára utaló rövid leírást adhatunk itt meg ebben az ablakban.

Lásd: Megjegyzés megadása készülékhez

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Készülék szimbólum kiosztottság:

A készülék azonosító és típus megadás folyamatában a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelnek a készülék szimbólum felépítését mutató grafikus ablakában az aktuális készülékre vonatkozó szimbólum kiosztottság állapotát mutatja a rendszer. A kurzorral a táblában mozogva az alsó szöveg ablakban a szimbólum kapocspontjainak azonosítóit látjuk, valamint a választhatóságra vonatkozó rendszer üzenetet.

Lásd: Szimbólum kiosztása készülékhez

A készülék típust tartalmazó adatbázis adatai

Az Adatbázis: tartalmazza annak az adatbázisnak a nevét, amelyből az elem kiválasztásra került. Ha ez a létesítményi adatbázis akkor a <Létesítmény> jelenik meg.

Ha az elem egy 'Gyártói adatbázis' eleme, akkor a Gyártó: ablakban megjelenik a kiadó logója, ha azt megadták, és érvényes lesz gomb, melynek használatával elérhetővé válik a 'Gyártói adatbázis' kiadójának adatai és a kiadások verzió változatainak története.

Új készülék típus megadása:

Ha új készüléket adunk meg, akkor a típusát itt adhatjuk meg.

Amikor a típus megadást új készülék esetén későbbre halaszthatjuk, akkor a 'Készülék megadás:' párbeszédpanelről a nyomógombbal lépünk ki. Ekkor egy olyan készülék létrehozása lehetséges, amelyik az általunk megadott szimbólumokból építkezik majd a tervezés során. Az ilyen készülékeket a rendszerben 'Típus nélküli' készülékeknek nevezzük. Az ilyen a készülék a későbbiekben bármikor valóságos törzsadattári készülék típusra cserélhető ki a felépítésbeli feltételek teljesülése esetén. Az ilyen módosítások elvégezhetők az Elem módosítása összetett, vagy a Készülék módosítása funkcióval.

Lásd: Készülék típus megadása

Meglévő készülékhez kiegészítő elem hozzáadása:

Ha meglévő készülék van kijelölve, akkor lehetőségünk van az alap készülék típushoz további készülékrészeket hozzáfűzni.

Lásd: Készülékhez további részek hozzáfűzése

Készülék szimbólum kép megjelenítés beállítása, módosítása. Készülékrész-elnevezés megadása

Ezzel a funkcióval a Szimbólum kép megjelenítés beállítása elvégezhető.
Itt adható meg a készülékrész-elnevezés felirat tartalma és a megjelenési formája is.

Készülék szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása

A gomb mögötti funkcióban a Szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása elvégezhető.

Több kijelölésekor együttes elhelyezés

Az elhelyezni kívánt készülékrészt a készülék felépítését megjelenítő szimbóltáblán, vagy az alatta elhelyezkedő legördülő listán jelöljük ki.

Mindkét kijelölési módban használhatók az alábbi kijelölési módok:

Egy készülékrészt jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre kattintunk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések törlődnek!

Több készülékrészt jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A készülékrész lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő készülékrészre való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti készülékrészek lesznek egyszerre kijelölve!

A legördülő listán a -Választható -Kijelölt jelölés után megjelenő sorszám a szimbólum kijelölési sorszámát jelöli. Ennek sorrendjében történik majd az elhelyezés.

Ebben a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban egy szeparálható listán jelennek meg a készülék felépítés szimbólumai, és az elhelyezésre olyan módot is válaszhatunk, amellyel a kijelöt szimbólumokat egyetlen pozícionálással egy csoportban helyezhetjük el. Ezt a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve módban végezhetjek el.

Ez az elhelyezési mód csak akkor lesz érvényes és bekapcsolható, ha a készülék szimbólumai közül legalább két szimbólumot már kijelöltünk elhelyezésre és a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve mód van beállítva.

Ha azért jelölünk ki elhelyezésre egynél több szimbólumot, hogy azokat egyetlen pozícionálással helyezzük el, és ehhez már mindent beállítottunk a Több szimbólum kijelölése elhelyezésre funkcióban, akkor ennek a bekapcsolásával anélkül használhatjuk a csoportos elhelyezést, hogy be kellene lépnünk az előbbi funkcióba.


A készülék adatok megadás befejezése tárolás nélkül.

A művelet folytatása előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.
Ha hiba van akkor megjelenik a Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése, Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése hibalista.
Egyébként a művelet az alábbiak szerint folytatódik:

Szimbólum elhelyezése tervlapon

Miután a készüléket és az elhelyezni kívánt szimbólum részét meghatároztuk, a gomb megnyomásával kezdődik a készülékrész helyének kijelölése a tervlapon.

A funkció használata során, ha elhelyezés során új készüléket kívánunk elhelyezni, akkor a rendszer az új készülék tervjelét a rendszerben korábban használt szereléshelyhez tartozónak vizsgálja. Ha az új készülék tervjele ezen a szereléshelyen még nem fordult elő, akkor a rendszer elfogadja és engedélyezi.

Ha kiválasztottuk a szimbólumot, pont beviteli állapotba kerül a rendszer. A kijelölt szimbólumot gumizva mozgatja, és majd a kijelölt ponton elhelyezi.

A készülék szimbólum rész helyének kijelölése közben az egér jobb oldali egér gombjának felengedésre előbukkanó lebegő menü segítségével lehetőségünk van arra, hogy a készülék szimbólum rész megjelenésén módosítsunk a következő menüpontok valamelyikének választásával:

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból választása eldobja az beállításokat eddig beállításokat és választásokat és újra indítja ugyanezt a funkciót.

Tervjel megjelenés KI/BE kapcsolása

Táblázat referencia megjelenés KI/BE kapcsolása

Készülék-rész elnevezés megjelenés KI/BE kapcsolása

A Készülék-rész elhelyezés folytatása választása arra ad lehetőséget, hogy változatlan beállításokkal folytassuk a műveletet.

Abban az esetben, ha egyszerre több készülékrész van kijelölve elhelyezére, de nincs bekapcsolva a:
Több kijelölésekor együttes elhelyezés
opció, (és ez már nem az utolsó kijelölt készülékrész) akkor az így megjelenő lebegő menüben eggyel több lehetőség jelenik meg. Mégpedig az, hogy az elhelyezés alatt álló készülékrész anélkül maradjon ki az elhelyezési sorból, hogy azt elhelyeztük volna. Ez lehetőséget ad arra, hogy a feleslegesen kijelölt részt kihagyjuk. De arra nincs lehetőség, hogy a már elhelyezett rész elhelyezését visszavonjuk. Erre már csak a szokásos törlési módok valamelyikével van már csak lehetőség.

Ennek a készülékrésznek a kihagyásaaz elhelyezés alatt álló készülékrészt most mégsem akarjuk elhelyezni a tervben, akkor ezt választva a művelet a következő kijelölt szimbólummal folytatódik.

A készülékrész pozíciójának kijelölése után a rendszer már az elhelyezési pozícióhoz tartozó szereléshelyen is megvizsgálja, hogy nem lesz-e azonos tervjelű készülék a szereléshelyen. Azonosság esetén hibajelzés mellett lehetőség van újra pozícionálni, új készülék azonosítót megadni, vagy megszakítani a műveletsort.

Szimbólumot elhelyezhetünk vezeték rajzolaton is, ha kapocspontjai a vezetékre illeszkednek, akkor a rendszer a vezetékeket elvágva a készüléket automatikusan beköti.

Szimbólum pozíció megadása: [ESC=Kilépés!]

Szimbólum forgatása

párbeszédpanel 'nyíl' nyomógombjait használva az elhelyezendő piktogram a bázis pont, mint középpont körül a nyíl irányába elfordul a tervlapon, a megfelelő irány a nyomógombok többszöri alkalmazásával is beállítható, egy-egy nyomógomb az óramutató járásával egyező irányban 90 fokot forgat.

Ha a szimbólum elhelyezésre megadott pont nem megfelelő, akkor a funkció segítségével ismét módunkban áll megadni az elhelyezés pozícióját a tervlapon. Ha újra megadtuk a szimbólum pozícióját, akkor ismét ebbe a funkcióba jutunk vissza.

Ha a készülékrész elhelyezése elérhető, akkor a rendben gomb megnyomásával befejezhetjük a műveletet. A készülékrész bejegyzésre kerül a nyilvántartásba. Újra a 'Készülék megadás:' párbeszédpanel jelenik meg, ahol újabb készülékrészt helyezhetünk el, vagy befejezhetjük a művelet sorozatot.


A szerkesztés eredményeként létrejött tervrészlet.

A szerkesztés eredményeként ez a készülék csoport lesz elhelyezve egyetlen pozícionálással
amikor több szimbólum van kijelöve és bekapcsolt a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve
A készülékrészek összejelölése határoló vonallal

opció is.


Lásd:

Szimbólum készülék elhelyezése

Elem azonosítása


Korlátozások/megjegyzések:

A rendszer nem fogadja el a piktogram elhelyezését az áramút tervben olyan helyre, ahol korábban elhelyezett objektum található. Ebben az esetben 'A kijelölt ponton más elem miatt nem helyezhető el!' hibajelzést ad a rendszer, a pozícionáló párbeszédpanel megjelenik, és tovább mozgathatjuk a piktogramot a megfelelő helyre.

Ha vezetékre illesztünk szimbólumot, akkor a rendszer a vezetéket elvágja és a csatlakozópontokhoz az új kapcsolatokat automatikusan elkészíti. A vezeték és a csatlakozópontok helyes illeszkedésére ügyelnünk kell, ellenkező esetben a rendszer 'A készülékhez a vezeték NEM csatlakozási ponton csatlakozik!' hibajelzést ad.

A készüléket felépíthetjük szimbólumokból, dobozokból vagy un. vegyes felépítés esetén mindkettőt használhatjuk.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site