Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Több szimbólum kijelölése elhelyezésre

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Szerszámos: Nyomógomb:

Ennek a segéd funkciónak a segítségével az elhelyezésre szánt szimbólumot, vagy szimbólumokat egy olyan listán jelölhetjük ki, ahol a listán megjelenő szimbólumokat szeparálhatjuk a készülék felépítésben való részvételük szerint.

A teljes készülék megjelenik a szimbólumok kijelölése listán

Ebben az esetben a teljes készülék, az alap készülék típus szimbólumai és valamennyi hozzáfűzött készülék típus szimbólumai megjelennek a listán. A 'Szimbólumok kijelölése' lista tartalma ugyan az, mind az alap funkció szimbólum kiválasztó listáján megjelenő szimbolumok, csak a megjelenítés módja más.

Csak az alap készülék jelenik meg a szimbólumok kijelölése listán

Ennek az opciónak a beállításakor csak az alap készülék típus szimbólumai jelennek meg a 'Szimbólumok kijelölése' listán. Akkor, amikor a készülék nem tartalmaz hozzáfűzött készülék típust, akkor csak ez az egy lehetőség van. Így ilyen esetben bármi volt az előző használati mód, ez lesz a beállított mód, és a többi lehetőség választása érvénytelen, nem lehetséges.

Csak a kijelölt hozzáfűzött készülékrész jelenik meg a szimbólumok kijelölése listán

Ez a választási lehetőség csak akkor adott, ha a készüléknek van hozzáfűzött készülék típusa. Ilyenkor az opció alatt megjelennek a hozzáfűzött készülékek, és a 'Szimbólumok kijelölése' listán csak az itt kijelölt készülék rész szimbólumai jelennek meg.

A 'Szimbólumok kijelölése' lista, ahol a az elhelyezni kívánt szimbólumokat jelöljük ki.

A 'Szimbólumok kijelölése' listán a -Kijelölt jelölés alatt megjelenő sorszám a szimbólum kijelölési sorszámát jelöli. Ennek sorrendjében történik majd az elhelyezés.

Egy szimbólumot jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő kapocspont sorára kattintunk. Ebben az esetben a korábbi kijelölések törlődnek!

Több szimbólumot jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő szimbólum sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A szimbólum lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő szimbólum sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti szimbólumok lesznek egyszerre kijelölve!

A több készülékrész elhelyezés módja:

Ebben a választási csoportban tudjuk megadni azt, hogy a kijelölt szimbólumokat egyenként egyesével, vagy egy csoportban együtt egyetlen pozícionálással helyezzük-e el.

Mindegyik kijelölt rész külön, külön egyedi pozícionálással elhelyezve

Ezt az elhelyezést választva a kijelölt szimbólumokat egyenként, egyedi pozícionálással helyezzük el. Ezt a beállítást használva az alap Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból. használatától ez a funkció csak abban más, hogy a készülék elhelyezendő szimbólumait egy más megjelenésű listáról választhatjuk ki.

Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve

Használjuk ezt az elhelyezési módot, ha a készülék kijelölt szimbólumait a tervlapon egymáshoz képest azonos távolságra egy csoportban kell elhelyezni.

Ekkor ezt az egyes szimbólumok közötti távolságot a következő ablakban adjuk meg:
Az egymást követő készülékrészek közötti távolság raszterben: [*5.0mm]:
A megadott távolság az két szimbólumot meghatározó keret takarási felületei között távolság lesz.

Ennek a kapcsolónak a bekapcsolt állapotáben lesz csak érvényes ez és valamennyi alább lévő beállítási lehetőség.

A készülékrészek összejelölése határoló vonallal

Amennyiben azt szeretnénk, hogy így az egy csoportban elhelyezett szimbólumok egy készülékhez tartozását jelölni szeretnénk egy ezeket körbe futó befoglaló jelölő vonallal, akkor kapcsoljuk be ezt az opciót.

Ekkor érvényes lesz ennek a jelölő Vonal stílus beállítása gomb és valamennyi alább lévő, a jelölő vonal elhelyezkedését meghatározó beállítási lehetőség.

A jelölő vonal távolsága az összevont kerettől csoportban az érték állító ablakokban megadhatjuk a kijelölt szimbólumok össszevont területét lefedő területtől a Felfelé, Lefelé, Balra és Jobbra értéket milliméterben.


Minta több elem együtt elhelyezésére amikor csak a
'A készülékrészek összejelölése határoló vonallal' opció van bekapcsolva.

Mechanikus működtetés jelölése a részek között

Amennyiben azt szeretnénk, hogy így az egy csoportban elhelyezett készülékrészek közötti a mechanikus működtetést jelölni szeretnénk egy jelölő vonallal, akkor kapcsoljuk be ezt az opciót.

Ekkor érvényes lesz ennek a jelölő Vonal stílus beállítása gomb és valamennyi alább lévő, a jelölő vonal elhelyezkedését meghatározó beállítási lehetőség.

A jelölő vonal elhelyezkedését megadhatjuk a kezdő szimbólum referencia pontjától Balra, az utolsó szimbólum referencia pontjától Jobbra, és az elhelyezés vonalától Lefelé érték állító ablakokban milliméterben.


Minta több elem együtt elhelyezésére amikor csak a
'Mechanikus működtetés jelölése a részek között' opció van bekapcsolva.

A jelölő vonalak elhelyezési rétege:

Ha valamely jelölő vonal megszerkesztése bekapcsolt, akkor az a tervlap azon grafikus rétegére kerül elhelyezésre, amelyet itt kijelölünk. Ez mindig csak látható rétege lehet a tervnek. Ha a korábban megadott grafikus réteg egy későbbi elhelyezéskor már nem látható, vagy nincs is már a tervállományhoz tartozó emblémában, akkor ez az elhelyezési réteg automatikusan az általánosan kijelölt aktív réteg lesz.

Lásd: Réteg beállítások

Készülékrészek megjelenése:

Az egy csoportban elhelyezett készülékrészek azonosítóit nem szükséges minden egyes résznél külön külön megjeleníteni. Áttekinthetőbb, jobban értelmezhető lesz a terv, ha ezeket a jelöléseket csak a szükséges helyeken láthatók. Így ezért ebben a csoportban az:
Az első részre, A közbenső részekre, és Az utolsó részre külön, külön beállíthatjuk, hogy a:

Tervjel

Táblázat referencia

Készülékrész-elnevezés

megjelenjen-e. És ha a Készülékrész-elnevezés megjelenítése bekapcsolt, akkor érvényes lesz az annak a tartalmi és pozícionálási beállítása a gomb megnyomására megnyíló ablakban.

Ez a Készülékrész-elnevezés beállítás azonos a Szimbólum kép megjelenítés beállítása funkció ezzel azonos részével.
A készülékrész megjelenítésére vonatkozó itteni beállítások csak a csoportos elhelyezéskor és csak az adott pozíciójú szimbólum részre lesz érvényes!

A gomb használatával az alértelmezésben beállított paramétereket állítjuk vissza. Kivéve a jelölő vonalak grafikus réteg elhelyezésére vonatkozó kijelölést. Ez tervlap specifikus. Nincs alapértelmeztt beállítása.


Visszatérünk a Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkcióba. Az elvégzett beállítás változtatások és az itt beállított készülékrész kijelölések is érényesek lesznek és ezek látszanak majd a vissztérés után ebben a funkcióban.

A beállítások szerinti elhelyezési móddal a Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból funkció szerint folytatódik a készülék helyének kijelölése a tervlapon.


A szerkesztés eredményeként ez a készülék csoport lesz elhelyezve egyetlen pozícionálással
amikor több szimbólum van kijelöve és bekapcsolt a:
Valamennyi kijelölt rész együtt, egy pozícionálással elhelyezve
A készülékrészek összejelölése határoló vonallal

opció is.


Lásd:

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Szimbólum készülék elhelyezése

Elem azonosítása


Korlátozások/megjegyzések:

A rendszer nem fogadja el a piktogram elhelyezését az áramút tervben olyan helyre, ahol korábban elhelyezett objektum található. Ebben az esetben 'A kijelölt ponton más elem miatt nem helyezhető el!' hibajelzést ad a rendszer, a pozícionáló párbeszédpanel megjelenik, és tovább mozgathatjuk a piktogramot a megfelelő helyre.

Ha vezetékre illesztünk szimbólumot, akkor a rendszer a vezetéket elvágja és a csatlakozópontokhoz az új kapcsolatokat automatikusan elkészíti. A vezeték és a csatlakozópontok helyes illeszkedésére ügyelnünk kell, ellenkező esetben a rendszer 'A készülékhez a vezeték NEM csatlakozási ponton csatlakozik!' hibajelzést ad.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site