Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készüléken belüli azonos csatlakozási pontok jelzése
Kártyahely/készülékrész azonosító hiba jelzése

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Doboz készülék elhelyezése

Módosítások

Egyedi elem Készülék módosítása

Szerszámos: Nyomógomb:


Az adatok elmentésre előtt ellenőrzésre kerül, hogy a készülék valamennyi csatlakozási pontja különböző-e. Egyik sem ismétlődik meg. Az alfanumerikus azonosítási rend szerint nem lehet egy egységen belül ismétlődő elem.

Ha a készülékhez van hozzáfűzött alkészülék, akkor az is ellenőrzésre kerül, hogy a készülék szeparátorjellel kiegészített csatlakozási pontok nem lépik-e át a csatlakozási pontokra érvényes maximális karakterszámot. Ha van ilyen hiba, akkor ez még továbbá okozhat azonosság hibát is.

Ha vannak azonos csatlakozáspontok, vagy kártyahely/készülékrész azonosító hibák, akkor megjelenik az alábbi ablak, amelyben felsorolásra kerülnek a hibás, vagy egyező csatlakozási pontok.

--->

Az ellenőrzés a készülék valamennyi, a szimbólum felépítéshez tartozó kapocspontjainak és a doboz felépítéshez tartozó kapocspontjainak az összehasonlításával, ellenőrzésével történik.

Kártyahely/készülékrész azonosító hiba! lista értelmezése:

1. sor

[3][1]

az 3. szimbólum 1. csatlakozási pontja

:Y426/115

---> a következőnek kellene lennie

:Y426/1155

2. sor

[3][2]

az 3. szimbólum 2. csatlakozási pontja

:Y426/115

---> a következőnek kellene lennie

:Y426/1156

 

[x][x]

Ha itt két érték van, akkor ez szimbólum rész!

 

 

Hiányos, a kártyahely/készülékrész szeparátor és az eredeti
csatlakozópont nem fér el a rendelkezésre álló helyen!

3. sor

[23]

a doboz 23. csatlakozási pontja

:X324/24V

---> a következőnek kellene lennie

:X324/24VQ

4. sor

[24]

a doboz 24. csatlakozási pontja

:X324/00V

---> a következőnek kellene lennie

:X324/00VQ

 

[x]

Ha itt egy érték van, akkor ez doboz rész!

 

 

Hiányos, a kártyahely/készülékrész szeparátor és az eredeti
csatlakozópont nem fér el a rendelkezésre álló helyen!

Ezt a hibát a Készülékhez további részek hozzáfűzése funkcióban a Készülékrész/kártya hely megadása részben tudjuk rövidebb azonosító megadásával.

A hibás készülék szerelési táblázat képe

A készüléken belül azonos csatlakozási pontok vannak! hiba lista értelmezése:

1. sor

[1][1]

az 1. szimbólum 1. csatlakozási pontja

:A1

<---> azonos a

:A1

[2]

a doboz 2. csatlakozási pontjával.

3. sor

[2][1]

a 2. szimbólum 1. csatlakozási pontja

:B11

<---> azonos a

:B11

[11]

a doboz 11. csatlakozási pontjával.

 

[x][x]

Ha itt két érték van, akkor ez szimbólum rész!

 

 

 

[x]

Ha itt egy érték van, akkor ez doboz rész!

utolsó sor

[24]

a doboz 24. csatlakozási pontja

:X324/00V

<---> azonos a

:X324/00V

[14]

a doboz 14. csatlakozási pontjával.

 

[x]

Ha itt egy érték van, akkor ez doboz rész!

 

 

[x]

Ha itt egy érték van, akkor ez doboz rész!

Ha a hibát nem a fentebbi Kártyahely/készülékrész azonosító hiba! okozza, akkor ezt a hibát a Törzsadatbázisok kezelése modulban a Készülékek adattára rész Áramutas szimbólum felépítés megadása Csatlakozás vagy a Áramutas doboz felépítés megadása funkcióban tudjuk javítani.


Hibajelzés a feldolgozások során: csoportban korlátozhatjuk a A készüléken belül azonos csatlakozási pontok vannak! hibának a jelzését.

Mindig jelezi a hibát!

A rendszer a Tervek automatikus kiértékelése modulban az Ellenőrzés és a Készülék keresztreferencia elemzés végrehajtása során, az Áramútterv készülék táblázat készítése modulban a Generálás végrehajtása során a készülék táblázatok előállításakor, valamint a Szerelési tervek készítése modulban Generálás végrehajtása során a készülék bekötési tervek készítésekor mindig, a fenn látható részletességgel jelzi a készülék azonos csatlakozási pontok hibáját.

Csak akkor, ha a hibás kapocspontba bekötés érkezik!

Ezzel a korlátozással a hibajelzés az Áramútterv készülék táblázat készítése modulban a Generálás végrehajtása során a készülék táblázatok előállításakor teljesen kikapcsolt!

A hibajelzések a Tervek automatikus kiértékelése modulban az Ellenőrzés és a Készülék keresztreferencia elemzés végrehajtása során és a Szerelési tervek készítése modulban Generálás végrehajtása során a készülék bekötési tervek készítésekor csak azokra a hibás kapocspontokra fognak megjelenni, amely a tervben felhasznált, azaz kapcsolat érkezik hozzá!
Nem lesz hibajelzés azoknál a készülékeknél, amelyeknek kapocspontjai ismétlődnek ugyan, de a tervben nincsenek bekötve. Például megszokott, hogy az áramváltók primer kapocspontjait minden fázisban azonosan (K, L) jelöljék. Viszont, ha ilyen készüléknek ezen kapocspontját bekötjük, akkor a szereléstervek keresztreferenciái határozatlanok lesznek ezen pontnak a bekötésére vonatkozóan. Így ezek ebben a beállításban is jelzésre kerülnek.

Soha nem jelzi a hibát!

A felhasználó saját megfontolása alapján kikapcsolhatja a hibajelzést! A fenti azonosságok miatt a rendszer hibázhat, különösen a Bontási terv készítése, vagy Építési terv készítése funkciók végrehajtásakor!

Fontos!!! A hibajelzés korlátozásának módját minden készülékre egyedileg adjuk meg! Készülékenként egyedileg kell beállítanunk! És csak a A készüléken belül azonos csatlakozási pontok vannak! hiba jelzésére vonatkozik!


Visszalépünk a készülék megadási/módosítási funkkcióba, és a jelzett azonosságokat kijavíthatjuk, vagy további módosításokat hajthatunk végre.

A készülék adatok módosítás/megadás befejezése a változások mentése nélkül.

Elfogadjuk, hogy a készülék csatlakozáspontjainak megadása hibás! A módosított adatok mentésre kerülnek!
Ha hibás, változatlan adatokkal használjuk a készüléket, akkor minden egyes készülék esetében ezt a hibajelzést viszontlátjuk a következő helyeken:

Tervek automatikus kiértékelése Ellenőrzés
Készülék keresztreferencia elemzés
Áramútterv készülék táblázat készítése Generálás végrehajtása
Szerelési tervek készítése Generálás végrehajtása

Lásd:

Szimbólum készülék elhelyezése

Szimbólum készülékrész elhelyezése adattárból

Doboz készülék elhelyezése

Készülék módosítása

Elem azonosítása


Lásd még:

Törzsadatbázisok kezelése
Készülékek adattára

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer készülék felépítésére vonatkozó korlátait lásd itt!

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek csatlakozási pontjai maximum 8 azonosító karaktert tartalmazhatnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a kapcsolt készülékrész/kártyahely azonosítója maximum 6 karaktert tartalmazhat.

Fontos!!! A hibajelzés korlátozásának módját minden készülékre egyedileg adjuk meg! Készülékenként egyedileg kell beállítanunk! És csak a A készüléken belül azonos csatlakozási pontok vannak! hiba jelzésére vonatkozik!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site