Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Doboz kép megjelenítés beállítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Megadások Doboz készülék megadása

Szerszámos: Nyomógomb:

A készülék kapocspontokon megjelenő jelek áramköri funkcióinak a leírására 'funkcióleírás' szöveget lehet megadni. Ennek a szövegnek a megjelenítését az áramúttervlapon itt ezen a panelon határozzuk meg.

Lehetőség van a készülék-résznek egyedi elnevezést megadni. Bár ez a gyakorlatban leginkább a készülék típus neve. A készülék típusnév megjelenítésére egyszerűen csak az azonosságot jelző kapcsolót kell bekapcsolni.

A nagy méretben megszerkesztett dobozokban lehetőség van az adattárban a doboz kapocspontokhoz megadott magyarázó szövegek elhelyezésére. A magyarázó szöveg elhelyezkedhet a doboz határán kívül illetve belül. A feliratok elhelyezésének segítésére lehetőség van a tervjelet és a táblázat referencia jelet egyedi beállítás szerint elhelyezni.

---> ---> ---> ---> --->

Tervjel megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban a készülékrész tervjel megjelenítés formáját állítjuk be.

Tervjel megjelenés

Bekapcsolt állapotában a készülékrész tervjele megjelenik. Ez a kapcsoló azonos a: Tervjel megjelenítés beállítása funkcióval.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további tervjel megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Egyedi beállítás szerint jelenik meg

Kikapcsolt állapotában a tervjel a doboz közepére pozícionálva jelenik meg. Ez azonos a szabályozatlan automatikus megjelenítéssel.

Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további tervjel megjelenítésre vonatkozó egyedi beállítási funkciók érvénytelenek. Bekapcsolt állapotában a készülékrész tervjele az alábbi lehetséges beállítás szerint jelenik meg.

Beállíthatjuk a tervjel felirat írási irányát, ami lehet:

Vízszintes irányú vagy Függőleges irányú

Beállíthatjuk a tervjel felirat pozícióját a készülékrész dobozban a beállító tábla segítségével. A lehetséges kilenc pozíció a négy sarokpont, a vízszintes és függőleges közép vonalak és a középpont. A kívánt pozíciót egérrel jelöljük ki.

A tervjel felirat stílusát az Adatbázisok grafikai megjelenítése funkcióval állítjuk be, ezen beállítás általános érvényű. Ezen a panelen tett beállításokkal csak a tervjel felirat pozícionálását és irányát módosítjuk egyedi beállításként.

Referencia megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban a készülékrész áramút táblázat referencia megjelenítés formáját állítjuk be.

Táblázat referencia megjelenés

Bekapcsolt állapotában a készülékrész táblázat referencia felirat megjelenik. Ez a kapcsoló azonos a: Készülék táblázat referencia megjelenítés beállítása funkcióval.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további referencia megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Egyedi beállítás szerint jelenik meg

Kikapcsolt állapotában a referencia felirat az általános beállítások szerint jelenik meg.

Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további referencia felirat megjelenítésre vonatkozó egyedi beállítási funkciók érvénytelenek. Bekapcsolt állapotában a készülékrész referencia felirat az alábbi lehetséges beállítás szerint jelenik meg.

Beállíthatjuk a referencia felirat írási irányát, ami lehet:

Vízszintes irányú vagy Függőleges irányú

Beállíthatjuk a referencia felirat pozícióját a készülékrész dobozban a beállító tábla segítségével. A lehetséges kilenc pozíció a négy sarokpont, a vízszintes és függőleges közép vonalak és a középpont. A kívánt pozíciót egérrel jelöljük ki.

A referencia felirat stílusát az Adatbázisok grafikai megjelenítése funkcióval állítjuk be, ezen beállítás általános érvényű. Ezen a panelen tett beállításokkal csak a referencia felirat pozícionálását és irányát módosítjuk egyedi beállításként.

Doboz magyarázatok megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban azt szabályozzuk, hogy a doboz készülékrészben megjelenjenek-e a doboz magyarázat feliratok, és ha igen akkor milyen formában.

A doboz magyarázatok megjelennek

Bekapcsolt állapotában a doboz készülékrész képében az alább beállított paramétereknek megfelelően megjelennek a doboz magyarázat feliratok.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további doboz magyarázat megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Dobozon kívül

A doboz magyarázat feliratok a megszerkesztett doboz téglalapon kívül helyezkednek el. Ekkor a csatlakozó ponthoz vezetett kapcsolatok vonalához képest az alábbi opciók lehetnek:

Bal oldalon/Felül

A doboz magyarázat feliratok a függőleges csatlakozások esetén bal oldalt, vízszintes csatlakozások esetén felül helyezkednek el.
Az opció érvénytelen, ha a magyarázat feliratok két sorban megosztva opció be van kapcsolva!

Jobb oldalon/Alul

A doboz magyarázat feliratok a függőleges csatlakozások esetén jobb oldalt, vízszintes csatlakozások esetén alul helyezkednek el.
Az opció érvénytelen, ha a magyarázat feliratok két sorban megosztva opció be van kapcsolva!

Dobozon belül

A doboz magyarázat feliratok a megszerkesztett doboz téglalapon belül helyezkednek el. Ekkor a doboz oldalvonalához képest az alábbi opciók lehetnek:

Az oldallal párhuzamos

A doboz magyarázat feliratok a doboz oldalvonallal párhuzamosan íródnak. A függőleges (alul/felül) csatlakozások esetén a feliratok vízszintesek. Az vízszintes, oldalsó (jobb/bal oldali) csatlakozások esetén függőlegesek a feliratok.

Az oldalra merőleges

A doboz magyarázat feliratok a doboz oldalvonalra merőlegesen íródnak. A függőleges (alul/felül) csatlakozások esetén a feliratok is függőlegesek. Az vízszintes, oldalsó (jobb/bal oldali) csatlakozások esetén vízszintesek a feliratok. (az irányok azonosak a dobozon kívül elhelyezett feliratokkal!)

A magyarázat felirat két sorban megosztva

Ha a dobozban, vagy környékén nincs megfelelő méretű hely, akkor az opciót bekapcsolva a feliratokat két részre bontja a rendszer.

Ha A funkcióleírások megjelennek!

Ha A funkcióleírások megjelennek kapcsoló be van kapcsolva, akkor azok az elhelyezési pozíciók, amelyre a funkcióleírások kerülnek érvénytelenné válnak. Az olyan helyre pozíciónált magyarázat feliratokat, ahová a funkcióleírások kerülnek, a rendszer automatikusan áthelyezi a megfelelő szabad helyre.

A doboz magyarázat felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A doboz magyarázat felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a doboz magyarázat minden egyes dobozrészben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

Funkcióleírások megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban azt szabályozzuk, hogy a doboz készülékrészben megjelenjenek-e a funkcióleírás feliratok, és ha igen akkor milyen formában.

A funkcióleírások megjelennek

Bekapcsolt állapotában a doboz készülékrész képében az alább beállított paramétereknek megfelelően megjelennek a funkcióleírás feliratok.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további funkcióleírás megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Dobozon kívül

A funkcióleírás feliratok a megszerkesztett doboz téglalapon kívül helyezkednek el. Ekkor a csatlakozó ponthoz vezetett kapcsolatok vonalához képest az alábbi opciók lehetnek:

Bal oldalon/Felül

A funkcióleírás feliratok a függőleges csatlakozások esetén bal oldalt, vízszintes csatlakozások esetén felül helyezkednek el.
Az opció érvénytelen, ha a funkcióleírás feliratok két sorban megosztva opció be van kapcsolva!

Jobb oldalon/Alul

A funkcióleírás feliratok a függőleges csatlakozások esetén jobb oldalt, vízszintes csatlakozások esetén alul helyezkednek el.
Az opció érvénytelen, ha a funkcióleírás feliratok két sorban megosztva opció be van kapcsolva!

Dobozon belül

A funkcióleírás feliratok a megszerkesztett doboz téglalapon belül helyezkednek el. Ekkor a doboz oldalvonalához képest az alábbi opciók lehetnek:

Az oldallal párhuzamos

A funkcióleírás feliratok a doboz oldalvonallal párhuzamosan íródnak. A függőleges (alul/felül) csatlakozások esetén a feliratok vízszintesek. Az vízszintes, oldalsó (jobb/bal oldali) csatlakozások esetén függőlegesek a feliratok.

Az oldalra merőleges

A funkcióleírás feliratok a doboz oldalvonalra merőlegesen íródnak. A függőleges (alul/felül) csatlakozások esetén a feliratok is függőlegesek. Az vízszintes, oldalsó (jobb/bal oldali) csatlakozások esetén vízszintesek a feliratok. (az irányok azonosak a dobozon kívül elhelyezett feliratokkal!)

A funkcióleírás két sorban megosztva

Ha a dobozban, vagy környékén nincs megfelelő méretű hely, akkor az opciót bekapcsolva a feliratokat két részre bontja a rendszer.

A funkcióleírás felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A funkcióleírás felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a funkcióleírás minden egyes dobozrészben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

Fontos!!!:

Az egyes készülék kapocsontokhoz tartozó funkcióleírás tartalmakat nem itt, hanem a következő funkciókban adhatjuk meg:

Doboz kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása.

Doboz kapocspont funkcióleírás megadása, módosítása

Készülékrész-elnevezés megjelenítés beállítása:

Ebben a csoportban ennek a készülékrésznek, amely a módosításra most kijelölt, egyedi nevet, leírást, meghatározást adhatunk. Ezt, az általunk meghatározott felirat tartalmat nevezzük Készülékrész-elnevezés-nek. Ez lehet a készülék típus neve is, melyet egyserűen egy kapcsoló beállításával állítunk be. Itt megadhatjuk meg, hogy a készülékrésznek adunk-e meg ilyen elnevezést, és ha igen, akkor az elnevezésnek az áramútterven való megjelenítését is itt állíthatjuk be.

Készülékrész-elnevezés megjelenik

Bekapcsolt állapotában a Készülékrész-elnevezés felirat megjelenik. Természetesen csak akkor lesz megjeleníthető felirat, ha az Elnevezés részben megadjuk a Készülékrész-elnevezés tartalmat.
Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor a további Készülékrész-elnevezés megjelenítésre vonatkozó beállítási funkciók érvénytelenek.

Készülékrész-elnevezés a készülék típusnévvel azonos

Bekapcsolt állapotában a Készülékrész-elnevezés felirat a készülék típusnévvel lesz azonos. Így tartalma a készülék típusával együtt változik. Ekkor az Elnevezés szerkesztési rész érvénytelen.

Ha a kapcsoló kikapcsolt állapotú, akkor az Elnevezés szerkesztési részben a Készülékrész-elnevezés tartalmat megadhatjuk.

A névleges adatok is megjelennek

Bekapcsolt állapotában a típusnévvel együtt a készülék jellemzői és névleges adatai is megjelennek.
A készülék jellemző és névleges adatok a típusnévvel azonosan pozíciónálva, soronként egymás alatt jelennek meg annyi sorban, ahány jellező meg van adva a készlékhez.

Csak akkor lesz lehetséges és érvényes a névleges adatok megjelenítése, ha Készülékrész-elnevezés a készülék típusnévvel azonos kapcsoló bekapcsolt állapotú.

Elnevezés:

Ha érvényes, akkor a szerkesztési ablakban a Készülékrész-elnevezés tartalmat adhatjuk meg.

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Az elhelyezés pozíciója a doboz körvonalhoz:

Beállíthatjuk a Készülékrész-elnevezés felirat írási irányát, ami lehet:

Vízszintes irányú vagy Függőleges irányú

Beállíthatjuk a Készülékrész-elnevezés felirat pozícióját a készülékrész dobozban, vagy a dobozon kívül.
A lehetséges pozíciókat a beállító tábla mutatja.
A jobb oldalon, a távolabb eső három pozíció az elhelyezkedésüknek megfelelően a doboz jobb szélétől a felíratok egy raszter osztással távolabb kerülnek elhelyezésre, annak a figyelembe vételére, hogy ha a dobozrészhez tartozóan ezen a területen van megjeleníve a táblázat referencia érték, akkor az ne kerüljenek takarásba a típus és névleges adat felíratokkal.
A kívánt pozíciót egérrel jelöljük ki.

A Készülékrész-elnevezés felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A Készülékrész-elnevezés felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a Készülékrész-elnevezés minden egyes dobozrészben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

A Névleges adat felirat stílusát állítja be. A felirat irány és pozícionálás a fenti beállítások függvénye, a stílus panel ezen adatai itt hatástalanok. (Lásd: Szöveg stílus beállítása)
A Névleges adat felirat tulajdonságok nem tárolódnak az egyedi példányokhoz! Ha a készülékrész képe újra átszerkesztésre kerül, akkor a Névleges adat minden egyes dobozrészben azonosan, a legutoljára beállított felirat stílussal fog megjelenni.

Minta:

A mintában a kép mindig a dobozkép aktuális megjelenítését mutatja. A minta kép mérete a funkcióba belépve optimális méretű lesz.

Az egérrel támogatott Zoom, Pan - görgető kerékkel ablakozási funkció a minta ablakban is használható!
Az egérrel támogatott Zoom, Pan - egérgombbal ablakozási funkció a minta ablakban is használható!

A minta rajz kép mérete és helyzete a billentyűzet segítségével is változtatható! Az érvényes billentyű parancsok:

F6, és '/'(osztás) gomb:

Kép méret növelése 1,5 szeresére.

F7, és '*' (szorzás) gomb:

Kép méret csökkentése 1,5 szeresére.

F8, F10, Home, Delete, End, és a "0" és az "5" gombok:

Az eredeti képméret és helyzet visszaállítása.

Nyilak és szám gombok:

A nyíl iránya (számgomb helyzetének megfelelő irányban) az ablak elmozdítása az aktuális ablak méret felével.

Sablon kezelés:

A dobozkép megjelenítés beállítást felhasználói sablonba tárolhatjuk.

A korábban felhasználói sablonba tárolt dobozkép megjelenítés beállítást a gomb megnyomásával az aktuális beállításba másolhatjuk. Segítségével a különböző tervek dobozképeit egyformán szerkeszthetjük.

A dobozkép megjelenítés beállítást a gomb megnyomásával visszaállíthatjuk a rendszer eredeti beállítására.

Az új dobozok képei mindig a sablon beállításai szerint jelennek meg

Ha azt szeretnénk, hogy terveinken az újonnan megszerkesztett doboz elemek megjelenítése mindig azonosan történjen, akkor ezt a kapcsolót jelöljük be. Ehhez ne felejtsünk el a kívánt doboz megjelenítési képet a gombbal sablonba tárolni. Az opció bekapcsolásával az új doboz elemek automatikusan a sablonba tárolt módon jelennek meg. (Nem kell ebbe az ablakba belépni sem!)


Lásd:

Doboz készülék megadása

Készülék módosítása


Korlátozások/megjegyzések:

Egyedi grafikát a doboz képbe az általános grafikai funkciókkal lehet szerkeszteni. De ekkor az így megszerkesztett grafikai kép nem mozog együtt, nem változik automatikusan a doboz adataival!

A Dobozkép megjelenítés beállítás az 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\DeviceAttributes.Ini' állományban tárolódik.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek egyes részeihez megadható készülékrész-elnevezés szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2023
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site