Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Típus nélküli készülék megadása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások

Egyedi elem Készülék módosítása

Szerszámos: Nyomógomb:


Ezekkel a készülék építési lehetőségekkel olyan egyedi készülék felépítéseket hozhatunk létre a tervben, amelyek egyetlen törzsadatbázisban sem kerültek megadásra. Egyedileg adhatjuk meg készülék jellemzzőjüket, a hozzárendelt névleges adatokkal, a szimbólum felépítésüket, vagy doboz felépítésüket.

Típus nélküli készüléket a tervben létrehozhatunk úgy, hogy új készülék elhelyezésekor egyszerrűen nem határozzuk meg a típust. Azaz, nem választunk hozzá készülék típust az adatbázisok egyikéből sem.

gomb használatával alakítjatjuk vissza típus nélkülivé a készülékket abban az esetben, amikor a készüléknek korábban már választottunk típust. Ekkor a visszaalakítás véglegesítéséhez az alábbiak szerint járhatunk el:

Válasz esetén a készülék megtarja a típus elnevezését, készülék jellemzőit és a hozzárendelt névleges adatokat, továbbá megtartja a korábbi típushoz tartozó kapocspont azonosítókat is. Megtartja azon szimbólumait is, amelyek eddig nem kerültek elhelyezésre a terven. Viszont elveszíti korábbi adatbázishoz rendelt típusát.

Válasz esetén a készüléknek a típus elnevezése, készülék jellemzői és a hozzárendelt névleges adatok törlésre kerülnek. A csatlakozási pontok azonosítóit 1-el kezdődő azonosítókkal helyettesíti. De megtartja azon szimbólumait is, amelyek eddig nem kerültek elhelyezésre a terven. Viszont elveszíti korábbi adatbázishoz rendelt típusát.

Válasz esetén nem történik átaklakítás. Minden változatlan marad

Ha elvégezzük az átalakítást, akkor a gomb erre vált, és minden olyan készülék esetén ez jelenik meg, amely típus nélküli.


A típus nélküli készülék készülék jellemzőit, névleges adatait, szimbólum és, vagy doboz felépítését az alábbi panel segítségével alakíthatjuk tovább:

---> --->

A készülék típus neve:

A szerkesztő ablakban a készülék típus elnevezését adhatjuk meg. Ez a megadott szöveg fog megjelenni a készülék példány típus elnevezéseként.

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

Készülék jellemzők:

Ebben a részben a készülékre jellemző adatokat adhatjuk meg. Azonosan, mint a készülék törzsadatbázisokban a készülékhez három jellemzőt adhatunk meg, a hozzájuk rendelt névleges adatokkal együtt. A következő jellemző felvétele csak akkor lehetséges, ha már megadott a sorrendben előtte lévő.

Az egyes jellemzők megadására használhatuk az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!
Ezen sablonok kezelése és tartalma teljesen azonos a Készülékek adattára kezelése során az adattári készülékek jellemzőinek megadásakor használttal.

Készülék felépítés

A készülék kapocspont azonosítókat, a doboz kapocspont magyarázat szövegeket adhatjuk meg az egyes felépítésekhez tartozó szerkesztő paneleken:


A panelen a készülék szimbólum felépítéséhez tartozó kapocspont azonosítókat, a szimbólumhoz tartozó készülékrész elnevezést adhatjuk meg, módosíthatjuk. Függetlenül attól, hogy a készülékrész elhelyezett-e a terven, vagy sem.
Rész neve: szerkesztő ablakban a kijelölt szimbólumhoz tartozó készülékrész elnevezést, Csatlakozó pont: szerkesztő ablakban a kijelölt szimbólum kijelölt kapocspont azonosítóját szerkeszthetjük.

A 'Csatlakozó pont' módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Csatlakozás' hasábban elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő szerkesztő ablakban.

A Rész neve: és a Csatlakozó pont: szerkesztő ablakok csak akkor érvényesek, ha a kijelölés olyan szimbólum helyen van, amelyhez meg van adva a szimbólum. Ekkor érvényes a Csatlakozás gomb is, ahol ezek az adatok más felhasználói felületen adhatók meg.

Az ablakban a szimbólum képét látjuk a megadott csatlakozáspont azonosítókkal. A szerkesztő ablakban mindig annyi csatlakozáspont azonosító ablak van, amennyi csatlakozási pontja van a kijelölt készülékrészhez megadott szimbólumhoz rendelt keretnek.

A szimbólum kép alatti mezőben látható

07-02-01 (2) [Állásjelzés: 12,13] tájékoztató adatok tartalma a következő:
07-02-01 (2) [Állásjelzés: 12,13] A készülékrészt alkotó szimbólum adattári neve.
07-02-01 (2) [Állásjelzés: 12,13] A készülékrészt alkotó szimbólum egyedi adattári azonosító sorszáma. [ID]
07-02-01 (2) [Állásjelzés: 12,13] A készülékrész elnevezése. /Nem kötelező!/
07-02-01 (2) [Állásjelzés: 12,13] A készülékrész csatlakozó pontjainak listája, abban az esetben, ha az már meg volt adva. Ha nem, akkor itt is látható a szimbólum adattári neve és mögötte zárójelben a készülékrész sorszáma.

Az érvényes szöveg szerkesztő ablakban megadhatjuk a készülékrész csatlakozópont azonosítóit.

A 'Készülékrész neve:' szöveg szerkesztő ablakban adhatjuk meg a készülékrész elnevezését. /Nem kötelező!/

A gombbal a készülék előző szimbólumára térhetünk át. Ha az első szimbólum van a szerkesztő ablakban, akkor a gomb érvénytelen.

A gombbal a készülék következő szimbólumára térhetünk át. Ha az utolsó szimbólum van a szerkesztő ablakban, akkor a gomb érvénytelen.

A készülék azon szimbólumai amelyek az áramútterven már elhelyezettek, azok már nem módosíthatók, nem törlhetők. Így az 'Új szimbólum' gomb csak akkor érvényes, ha a kijelölés olyan soron van, amelyhez nincs még szimbólum megadva, vagy még nincs elhelyezve a terven. (A listasor halvány zöld színnel is jelölve!). Használatával a:

Szimbólum kiválasztása részben új szimbólumot adhatunk meg.

A 'Törlés' gomb csak akkor érvényes, ha a kijelölés olyan soron van, amelynek van szimbóluma és még nincs elhelyezve a terven. Használatával a szimbólumot eltávolítjuk a készülékből.

Az egyes csatlakozási pontokhoz tartozó funkcióleírás adatok a lista 'Funkcióleírás' oszlopában megjelennek, de ezek nem itt, hanem a:
Szimbólum kapocspont funkcióleírás megadása panelen szerkeszthetőek.


A panelen a készülék doboz felépítéséhez tartozó kapocspont azonosítókat, és a kapocspont jelhez tartozó leíró magyarázatokat adhatjuk meg.

Fontos: A típus nélküli készülékekhez valamennyi lehetséges doboz kapocspont jellemzőt szerkeszthetjük, de a készüléknek a listákon csak addig lesznek felsorolva a kapocspontjai, amíg a terven elhelyezett utolsó kapocspont is megjelenik!

---> --->

A 'Csatlakozás', vagy a 'Magyarázat' módosítása elvégezhető a lista ablakban is a listasorban a 'Csatlakozás', 'Magyarázat' hasábban elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő szerkesztő ablakban. Ebből az ablakból szerkesztés után úgy léphetünk ki, hogy:

 • Az egérrel egy másik adatsorra kattintunk, de a dupla kattintási időn belül nem kattintunk egyik adatsorra sem! Ekkor a kijelölés az új adatsorra kerül.
 • Az 'Esc' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés ezen az adatsoron marad. De a szerkesztő ablakban történt változások ekkor nem kerülnek rögzítésre.
 • Az 'Enter' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés, ha van még, azaz nem az utolsó adatsoron álltunk, a következő adatsorra kerül, és ezen az új adatsoron szintén ebben a szerkesztő ablakban végezhetjük az adatmegadást. Ha szükséges, a rendszer görgeti a lista ablakot. (Ha a lista ablak alján történik a szerkesztés.)
 • A lefelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés ugyan az, mint az 'Enter' billentyű esetén.
 • A felfelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés hasonló a lefelé nyíl billentyű működéséhez, de a szerkesztő adatsor, ha van még, azaz nem az első adatsoron álltunk, az előző adatsorra ugrik, és ott folytathatjuk az adat megadást.
 • A 'Magyarázat' megadás elvégezhető a lista ablakban is a gombok alatti listasorban a gombon elvégzett dupla egér kattintás után megjelenő felhasználói sablonban tárolt szöveg közüli választassal is.

  A nyomógomb segítségével a készülékhez kijelölt csatlakozó pontjának azonosítóját vagy a csatlakozóponthoz rendelt kiegészítő magyarázatot módosíthatjuk.

  Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!

  Az egyes csatlakozási pontokhoz tartozó funkcióleírás adatok a lista 'Funkcióleírás' oszlopában megjelennek, de ezek nem itt, hanem a:
  Doboz kapocspont funkcióleírás megadása panelen szerkeszthetőek.


  A funkcióval a szerkesztés alatt álló készülék doboz kapocspont azonosítóit, és a kapocspontokhoz megadott magyarázat leírásokat tárolhatjuk egy sablon állományba, mely egy másik doboz felépítésű készülék kapocspontjainak megadásához bármikor újra felhasználhatunk.

  Tartalom:

  A doboz kapocspont sablon fájl későbbi áttekinthetőbb felhasználása érdekében a készülékről és a megadott adatoktról jellemző adatokat adhatunk meg Tartalom részben:

  Statisztika:

  A Statisztika részben annak a készüléknek a kapocspontjairól és magyarázattal való ellátottságáról látunk adatokat, amely készülékből a sablon adatai készülnek.

  Csatlakozó pont:

  A Csatlakozó pont listák több nézetben is láthatók. Az első a "Sablon kapocspontok és magyarázatai" a készítendő sablon csatlakozó kapocspontjait és a hozzá megadott magyarázat leírásokat tartalmazza a következők szerint:

  1. oszlop:

  Csatlakozás

  Kapocspont alfanumerikus azonosító

  2. oszlop:

  Magyarázat

  A kapocspontokhoz megadott magyarázatok a készülékben

  A második a "Készülék doboz felépítése" a készülék doboz kapocspontjait, a doboz magyarázatokat tartalmazza::

  1. oszlop:

  Csatlakozás

  A készülék doboz csatlakozáspont azonosítói felsorolva

  2. oszlop:

  Magyarázat

  A készülék doboz csatlakozásponthoz tartozó magyarázatok

  3. oszlop:

  Dobozrész

  Annak a dobozrésznek az azonosítója, amelyben a kapocspont elhelyezett
  Ha nincs elhelezve a kapocsrész a terven, akkor a következő részek üresek
  és ennek megfelelően változik az adatsor szöveg színe is

  4. oszlop:

  Pozíció

  Ha a kapocspont elhelyezett, akkor az elhelyezési adatok

  Azt a doboz kapocspont sablon fájlt, amelybe az adatokat akarjuk elmenetni a tallózóban adjuk meg. A rendszer mindig az utoljára használt könyvtárban ajánlja fel a helyet doboz kapocspont sablonoknak.

  Ha ablakból a gombbal lépünk ki, akkor a készülék kapocspontjai és a megadott magyarázatok leírásokkal együtt a kijelölt sablon állományba tárolódnak.

  Ha olyan sablont adunk meg, amely már létezik, akkor a fenti hibajelzés szerint dönthetünk a továbbiakról.

  Ha az új sablon állományt valamely oknál fogva nem lehet megnyitni írásra, akkor a fenti hibajelzést kapjuk. Ennek rendszerint az az oka, hogy a fájl valamely más szerkesztővel már megnyitott!

  A doboz kapocspont sablon szerkesztése táblázat kezelővel, szövegszerkesztővel:

  A doboz kapocspont sablon állományok fájlnév kiterjesztése a *.Csv' extenzió. Ez a kiterjesztés általánosan az egyszerűsített táblázat állományok formátuma, ahol az egyes adatcellákat pontosvesszővel választanak el egymástól. Itt ebben a doboz kapocspont sablon állomány kezelésben az alábbi szabályok és korlátok között használjuk, amelyeket betartva bármely táblázatkezelővel, vagy egyszerű szövegszerkesztővel is készíthetünk, szerkeszthetünk ilyen sablonokat.

  1. Fő szabály

  A1 cella:

  B1 cella

  Kapocspont

  Magyarázat

  Ahhoz, hogy a rendszer az adott *.csv állományt doboz kapocspont sablonnak ismerje fel az a szükséges és elégséges, feltétele, hogy az első két adat a fenti Kapocspont és a Magyarázat legyen. Továbbá a hibátlan beolvasáshoz, hogy a tartalomnak mindig csak két oszlopa legyen.

  A szövegszerkesztő mintában jól látható, hogy az adatsorok adatcellái között pontosvessző elhelyezése szükséges. Ha adunk meg magyarázatot, akkor beolvasásákor a készülék ennek a kapocspontjának a magyarázata törlődni fog, ha korábban volt megadva hozzá.

  Az egyszerű szövegszerkesztő használata lehet a leghatékonyabb mód arra, hogy ezeket a sablon állományokat létrehozzuk, módosítsuk.

  2. Szabály

  A doboz kapocspont sablon fájl későbbi áttekinthetőbb felhasználása érdekében a készülékről és a megadott adatoktról jellemző leírást adhatunk meg a Tartalom részben. Ez nem kötelező, teljes egészében elhagyható rész. De ha megadjuk az alábbiak szerint járjunk el:

  A2 cella:

  B2 cella

  Tartalom

  Sablon tartalom leírás 1. sora

  A3 cella:

  B3 cella

  Tartalom

  Sablon tartalom leírás 2. sora

  Elvileg tetszőleges tartalom sort adhatunk meg, de beolvasáskor a rendszer maximum 10 sor fog megjeleníteni!

  3. Szabály

  A következő szabály szerint adjuk meg a tényleges tartalmat, a készülék kapocspont azonosítókat, és a hozzájuk rendelt magyarázat leírásokat. Ezek az adatsorok követik a tartalmi adatokat. Ha nincs tartalmi adat, akkor közvetlenül a fejléc után a második oszlopban már elhelyezhetők.

  A2+n cella:

  B2+n cella

  1. kapocspont azonosító

  1. kapocsponthoz tartozó magyarázat leírás

  A3+n cella:

  B3+n cella

  2. kapocspont azonosító

  2. kapocsponthoz tartozó magyarázat leírás

  A4+n+m cella:

  B4+n+m cella

  m. kapocspont azonosító

  m. kapocsponthoz tartozó magyarázat leírás
  Ha nem adunk meg semmit, akkor a készülék ennek a kapocspontjának a magyarázat leírása törlődni fog, ha korábban volt megadva hozzá.

  Nincs korlátja a kapocspont azonosító és a magyarázat leírások sorainak számában.

  Az így tárolt, vagy a leírt szerkesztési módok valamelyikével előállított doboz kapocspontokat és magyarázatokat bármely más típus nélküli készülékhez betölthetjük az alábbi funkció segítségével. A betöltés után a doboz ksézülék kapocspontok fizikai sorrendjében a doboz kapocspontok azonosak lesznek a sablonban megadottakkal.


  A doboz kapocspont sablon betöltésekor a korábbi, Készülék doboz kapocspont sablonba funkcióval eltárolt kapocspont adatokat rendelhetjük a szerkesztés alatt álló készülék doboz kapocspontjaihoz.

  A doboz kapocspont sablon a készülék doboz kapocspontjait, és az azokhoz megadott magyarázatokat tartalmazza. A felhasználás során csak a kapocspont listában elfoglalt helyzet szerint történik az összerendelés.

  A doboz kapocspont sablon fájlt a tallózóval választjuk ki, amely mindig az utoljára használt könyvtárban keresi a ezeket a sablonokat.

  A doboz kapocspont sablon fájl kiválasztása után a sablon állomány adatai megjelenek a tallózó ablakban, amelyek a következő információkat tartalmazzák:

  Tartalom:

  Az Tartalom részben részletes információkat kaphatunk a készülék doboz kapocspont sablon állomány tartalmáról, ha azt készítésekor megadták.

  Statisztika:

  A Statisztika részben annak a készüléknek a felépítéséről és kapocspontjairól látunk adatokat, amely készülékbe a sablon kapocspont adatai betöltődnek.

  Csatlakozó pont:

  A Csatlakozó pont listák több nézetben is láthatók. Az első a "Sablon kapocspontok és magyarázatai" a sablon kapocspontjait és a készülékben meglévő kapocspontokat tartalmazza a következők szerint:

  1. oszlop:

  Csatlakozás

  Kapocspont alfanumerikus azonosító

  2. oszlop:

  Magyarázat

  A kapocspont magyarázata a sablonban

  A második fül a "Készülék doboz felépítése" a készülék doboz kapocspontjait, a doboz magyarázatokat és a hozzá a sablonban megadott kapocspont azonosítókat és magyarázat leírásokat tartalmazza:

  1. oszlop:

  Csatlakozás

  A készülék doboz csatlakozáspont azonosítói felsorolva

  2. oszlop:

  Magyarázat

  A készülék doboz csatlakozásponthoz tartozó magyarázatok

  3. oszlop:

  Dobozrész

  Annak a dobozrésznek az azonosítója, amelyben a kapocspont elhelyezett
  Ha nincs elhelezve a kapocsrész a terven, akkor a következő részek üresek
  és ennek megfelelően változik az adatsor szöveg színe is

  4. oszlop:

  Pozíció

  Ha a kapocspont elhelyezett, akkor az elhelyezési adatok

  5. oszlop:

  <---

  A következő oszlopok a sablonból érkező adatok

  6. oszlop:

  Csatlakozás

  A sablon doboz csatlakozáspont azonosító
  Az adatsor színe a készülék kapocsponthoz tartozó azonosító és a sablon kapocsponthoz tartozó azonosító azonosság szerint szerint változik
  Ha a készülék kapocspont azonosító eltér a sablonban megadottól, akkor az adatsor színe
  piros
  Ha a készülék kapocspont azonosító azonos a sablonban megadottal, akkor az adatsor színe zöld

  7. oszlop:

  Magyarázat

  A sablon csatlakozásponthoz megadott magyarázat
  Csak akkor van itt szöveg, ha a sablonban van az adott pozíción lévtő kapocsponthoz magyarázat megadva
  Az adatsor szöveg színe az alábbiak szerint változik:
  Ha a készülék kapocspont magyarázat eltér a sablonban megadottól, akkor az adatsor színe
  piros
  Ha a készülék kapocspont magyarázat azonos a sablonban megadottal, akkor az adatsor színe zöld

  Ha a kijelölt sablon állomány nem doboz kapocspont sablont tartalmmaz, akkor ezt a hibajelzést kapjuk!
  Ennek egyik legvalószínűbb oka, hogy a sablon állomány nem a rendszer által egy doboz készülék kapocspontjaiból készült, hanem inkább valamely más táblázat szerkesztővel, vagy szöveg szerkesztővel.

  Ha a sablon állományt valamely oknál fogva nem lehet megnyitni, akkor a fenti hibajelzést kapjuk. Ennek rendszerint az az oka, hogy a fájl valamely más szerkesztővel már megnyitott!

  A sablonból betöltött készülék kapocspontok a készülék doboz felépítés szerkesztési állapotához rendelődik hozzá, ha az ablakból a gombbal lépünk ki. Teljesen véglegessé csak akkor vállik, ha a "Típus nélküli >>>" ablakból is hasonlóan a a gombbal lépünk ki, hiszen itt még további módosításokat is tehetünk.


  Lásd:

  Elem módosítása

  Készülék módosítása


  Lásd még:

  Törzsadatbázisok kezelése
  Készülékek adattára

  Korlátozások/megjegyzések:

  A típus nélküli készülék 248 piktogramot, és 510 darab doboz kapocspontot tartalmazhat maximálisan. Azt hogy ténylegesen mennyi lesz a típus nélküli készülék alkotórészeinek száma, azt mindig az adott példányak az áramútterven elhelyezett elemeinek a száma határozza meg.

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek csatlakozási pontjai maximum 8 azonosító karaktert tartalmazhatnak.

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a készülékek doboz kapocspontok magyarázat szövegei maximum 72 karaktert tartalmazhatnak.

  A típus nélküli készülékekhez valamennyi lehetséges doboz kapocspont jellemzőt szerkeszthetjük, de a készüléknek a listákon csak addig lesznek felsorolva a kapocspontjai, amíg a terven elhelyezett utolsó kapocspont is megjelenik!

  A készülék jellemzőket, doboz kapocspont magyarázat sablon szövegeket a rendszer 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\DeviceAttributes.Ini' állományban tárolja.

  A típus nélküli készülékek doboz kapocspont sablon állományok kezelése és felhasználása teljesen azonos mint a:
  Törzsadatbázisok kezelése Készülékek adattára felépítés megadásban. Így egy ilyen sablon állomány mindkét helyen felhasználható!

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site