Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Több mező együtt elemzése

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


Az áramút logikai tervlapjain pontosan összejelölt mezőkapcsolatokat a rendszer több lépésben elemzi ki. A funkcióval a létesítmény tetszőlegesen kiválasztott mezőinek teljes körű elemzése végezhető el ezzel az egy művelet elindításával.

Szereléshelyek kijelölésének ellenőrzése és beállítása generálásra abban a mezőben, amely mező az 'Együttes elemzésre kijelölt mezők:' listáján épp kijelölt.. ---> ---> ---> ---> ---> ---> Hibajezés ---> --->

Az elemzést a funkció csak a létesítmény kijelölt mezőiben végezi el. Azt hogy mely mezők kerülnek elemzésre azt az 'Együttes elemzésre kijelölt mezők:' lista ablakban dupla egérkattintással, vagy a 'Csoportos mező kijelölés:' csoportban az , vagy a gombok segítségével jelölhetjük ki. A lista ablakban a 'Kijelölés' oszlopban az alábbi ikonok mutatják a mező ellenőrzésre kijelölt állapotát.

A mező nincs kijelölve elemzésre.

A mező elemzésre kijelölt.

A mező elemzésre való kijelölt állapota megváltoztatható a lista soron végzett dupla egér kattintással, ekkor az adott lista sorhoz tartozó mező kijelölt állapota az ellenkezőjére vált! Csak akkor állítható a mező állapota, ha az 'Tervezett' mező.


Fontos!!!
Mezőcsoportok kezelése...

Ha a létesítményben a mezők Mezőcsoportokhoz vannak rendelve, akkor a mezőlistán a mezőcsoportok beállításai szerint mezők fognak csak megjelenni. A kijelölő művelet és a végrahajtás is csak a mezőlistán megjelenő mezőkre fog végrehajtódni!


Elemzések kiválasztása:

A csoportban kijelölhetjük, hogy mely elemzéseket akarjuk elvégeztetni.

Minden kapcsolati elemzés végrehajtása

Bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkben elvégzi az 'Automatikus tervkiértékelés' ablak 'Elemzés kiválasztása:' csoportban beállított valamennyi kapcsolati elemzést is.

Ha a kapcsolati elemzéseket ebben az összetett elemzési funkcióban végeztetjük el, akkor a különböző elemzéseket a rendszer mezőnként nem egyszerre végzi el. Azért működik így, hogy a különböző alkatrész típusoknál a mező kapcsolatok az elemzések eredményeit át tudják örökíteni a másik mező kapcsolataiba.

Kapcsolati elemzés első csoportja mezőnként:

 • Kábel elemzés
 • Lap és mező kapcsolat elemzés
 • Kapcsolati elemzés második csoportja mezőnként:

 • Körvezeték kapcsolatok elemzés
 • Körvezetékek kigyűjtése
 • Szereléshelyek kigyűjtése
 • Csavaros kötéspontok kigyűjtése
 • Átkötési pontok elemzése
 • Sorkapocs elemzés
 • És ha van 'Mezők közötti kapcsolatok elemzése' akkor
  Lap és mező kapcsolat elemzés
 • Kapcsolati elemzés harmadik csoportja mezőnként:

 • Sorkapocs elemzés
 • Készülék keresztreferencia elemzés
 • Kábel keresztreferencia elemzés
 • Készülék szereléshely kigyűjtése
 • Optikai hálózatok elemzése
 • És ha van 'Áramút mezőkapcsolat feliratok frissítése' akkor
  Áramút logikai lapok mezőkapcsolat felirat frissítés
 • Mezők közötti kapcsolatok elemzése

  Bekapcsolt állapotában a rendszer elvégzi a kijelölt mezőkben a Lap és mező kapcsolat elemzés-t.

  Célszerű ezt az elemzést elvégezni, mielőtt az áramút logikai tervlapokon elkezdjük összerendelni a lap és mezőkapcsolatokat. A lapkapcsolatok esetében a tervlapokon lévő lapkapcsolatok listája az összerendelések megkönnyítését segíti, míg a mező kapcsolatoknál ezen túlmenően az összerendelt mező kapcsolatok 'pozíció' részének azonnali kitöltését teszi lehetővé.

  Ez az elemzési rész kigyűjti a mezőbe mező kapcsolattal érkező kabelek adatait is! Ez teszi lehetővé, hogy a ezen kábel kapcsolatokat a ebben a mezőben is át tudjuk tekinteni, és az áramút logikai tervlapokon a Kábel keresése funkció részében ténylegesen meg is tudjuk nézni az ilyen kábel kapcsolatokat.
  Nagyon fontos: A mező kapcsolattal érkező kábelek listában csak azokból a mezőkből érkező kábelek lesznek benne, amelyek az együttes elemzésre ki vannak jelölve!
  A rendszer a mezők közötti kábelek listáját a 'Tervek'\'Létesítmény'.All\'MEZOXXX'\Kabelok.000' állományban tárolja.

  Ha működik az OmegaCAD ENGINEER rendszer, akkor az áramút logikai kapcsolatok lap és mezőkapcsolatok elemzése után végrehajtásra kerül az áramútterv fedőlapjain elhelyezésre került Működési kapcsolat lap és mező kapcsolat elemzés is.

  Áramút mezőkapcsolat feliratok frissítése

  Az áramút logikai tervlapokon elhelyezett mezőkapcsolatok feliratok egyrészt a cél áramút terv tervszámát, valamint a kapcsolat érkezési helyén az alkatrészek alfanumerikus azonosítóját tartalmazzák. A rendszer a mezőkapcsolat létrehozásakor (összejelöléskor) ezeket a feliratokat elhelyezi abban az esetben, ha a kapcsolathoz tartozó mezőben korábban el volt végezve a lap/mezőkapcsolat elemzés. Ezek az adatok a tervezési folyamat során megváltozhatnak. Ezzel a kiértékelési folyamattal a kijelölt mezők minden áramút tervlapján a rendszer automatikusan felfrissíti a mezőkapcsolat feliratokat.

  Potenciálok elemzése

  Bekapcsolt állapotában a rendszer elvégzi a kijelölt mezőkben a Potenciálok elemzése -t.

 • Potenciálok elemzése
 • Mezőkapcsolat 'Pozíció' feliratmód beállítása:

  A csoportban beállíthatjuk, hogy az áramút logikai tervlapokon elhelyezett mezőkapcsolatok 'pozíció' felirati részébe a mezőkapcsolat érkezési oldalának mely részeinek azonosítói legyenek felírva.

  Hatása csak akkor van, ha be van kapcsolva az előbbi: Áramút mezőkapcsolat feliratok frissítése elemzés!

  A mező alfanumerikus azonosítója is

  Bekapcsolt állapotában a mezőkapcsolat 'pozíció' részébe felíródik a cél mező és szereléshely alfanumerikus azonosítója.
  Például: =AE.01+TRV

  A kapcsolat azonosítója is

  Bekapcsolt állapotában a mezőkapcsolat 'pozíció' részébe felíródik a cél alkatrész alfanumerikus azonosítója.
  Például: -XK1:155
  vagy kábel kapcsolat esetén: 256/12

  A kábel kapcsolat 'mögötti' berendezés azonosítója is

  Bekapcsolt állapotában a mezőkapcsolat 'pozíció' részébe, - abban az esetben, ha a kapcsolatot kábel valósítja meg -, felíródik annak a berendezésnek az alfanumerikus azonosítója, amelyhez a kábelér kapcsolódik.
  Például: =AE.01+TRV - 256/12 -X12:134

  Mező kapcsolattal érkező kábel megjelenítése is

  Bekapcsolt állapotában, ha a kapcsolatot kábel valósítja meg, és amely a mezőkapcsolat másik végén megadott, a rendszer egy virtuális kábel jelet helyez el a szereléshely és a mező kapcsolatot megvalósító vonal metszéspontjára. A kábel jel az idegen mezőhöz rendelt kábelekhez rendelt felirati tulajdonságokkal jelenik meg, (betű nagyság, szín), kiegészítve egy italic (dőlt) paraméterrel.
  A mező kapcsolatot megjelenítő kábeljel virtuális. Az áramút terv szerkesztése során a jel megjelenik, de nem módosítható.

  Ha nincs metszéspont a mező kapcsolat nyíl hegyétől visszafelé elindulva szereléshely határral, akkor a rendszer a mezőkapcsolat nyíl hegyétől 10 raszterpontra helyezi el a virtuális kábel jelet.

  Ha nincs 10 raszterpont szabad hely, akkor hibajelzés mellett a kábel jel elhelyezése elmarad!

  Mezőkapcsolat 'Tervszám' feliratmód beállítása:

  A csoportban beállíthatjuk, hogy az áramút logikai tervlapokon elhelyezett mezőkapcsolatok 'tervszám' felirati részébe a kapcsolódó terv 'tervszám'-án túlmenoen a terv utolsó változásának a jele is megjelenítésre kerüljön.

  Hatása csak akkor van, ha be van kapcsolva az előbbi: Áramút mezőkapcsolat feliratok frissítése elemzés!

  A terv utolsó változásának a jele is felirva

  Bekapcsolt állapotában a mezőkapcsolat 'tervszám' részébe felíródik a cél mező tervének a 'tervszám'-án túlmenoen a terv utolsó változásának a jele is. Természetesen csak akkor, ha a tervnek már van már legalább egy változási jele.
  Például: =SULE J01 201/D

  Elemzéssel együtt elvégezve:

  Ha a fentebb leírt elemzéseken túlmenően az alábbi csoportban beállítható valamennyi műveletet is elvégeztethetjük a rendszerrel a kijelölt mezőkre.

  Az elemzés során a 'Adatok teljes ellenőrzése' is végrehajtva!

  A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi az Adatok teljes ellenőrzése műveletet. Az adatok ellenőrzésének beállításai az Adatok teljes ellenőrzése funkcióban beállítottal lesz azonos, és csak ott lehet a beállításokat elvégezni, módosítani.

  Lásd:

  Adatok teljes ellenőrzése

  'Készülék és kábel táblázatok' generálása is végrehajtva!

  A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a Készülék és kábeltáblázat generálása műveletet. A készülék és kábel táblázatok előállításának beállításai a Készülék és kábeltáblázat generálása funkcióban beállítottal lesz azonos, és csak ott lehet az erre vonatkozó beállításokat elvégezni, módosítani.

  Lásd:

  Készülék/kábel táblázatok
  Készülék és kábeltáblázat generálása

  'Szereléstervek' generálása is végrehajtva!

  A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a Szerelési tervek generálása műveletet. A szerelési tervek előállításának beállításai a Szerelésterv generálási jellemzők funkcióban beállítottal lesz azonos, és csak ott lehet az erre vonatkozó beállításokat elvégezni, módosítani.

  Fontos tudni, hogy a kijelölt mezőben csak a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekre lesz elvégezve a szerelésterv generálása.

  A szereléstervek előállításához az aktuálisan kijelölt mezőben a szereléshelyeket itt, gomb mögötti Több szereléshely kijelölése szerelésterv generálásra palettán is kijelölhetjük.

  Hibajelzés:

  Hibajelzés, ha nincs valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely kijelölve generálásra!

  A kapcsoló bekapcsolt állapotában akkor kapunk hibajelzést, ha a mezőben nincs kijelölve valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely generálásra. Ekkor a hibanaplóban a hibajelzés mellett felsorolásra kerülnek azok a szereléshelyek, amelyek tervlappal rendelkeznek, de nincsenek kijelölve generálásra.

  A kapcsoló kikapcsolt állapotában akkor kapunk hibajelzést, ha a mezőben nincs egyetlen tervezett szereléshely sem kijelölve generálásra.

  Hiba:[ 909]:

  Nincs valamennyi tervlappal rendelkező szereléshely kijelölve generálásra!
  Szereléshelyek:
  =AE01+11AV - áramváltó
  =AE01+SZH_I - trf. fokozatkapcsoló hajtás
  =AJ07+CSPTR - cspk. transzformátor készülékei
  =AJ07+J07 - 20 kV-os tokozott cella

  Hiba:[ 910]:

  A mezőben egyetlen szereléshely sincs kijelölve generálásra!
  Szereléshelyek:
  =AE01+11S - trf. 120 kV-os szakaszoló
  =AE01+TV3ij - trf. 120 kV-os vezénylő
  =AJ07+2E - földzárlati áramnövelő ellenállás
  =AE01+11AV - áramváltó
  =AE01+SZH_I - trf. fokozatkapcsoló hajtás
  =AJ07+CSPTR - cspk. transzformátor készülékei
  =AE01+NR5 - I. tr. komplex védelem
  =AJ07+J07 - 20 kV-os tokozott cella

  Lásd:

  Szerelési tervek készítése
  Szerelési tervek generálása
  Több szereléshely generálása

  'dBase listák' előállítása is végrehajtva!

  A kapcsoló bekapcsolt állapotában a rendszer a kijelölt mezőkre elvégzi a dBASE listák készítése műveletet. A dBase lista készítés beállításai a dBASE listák készítése modulban beállítottal lesznek azonosak, és csak ott lehet a beállításokat elvégezni, módosítani.

  Eltérés csak annyiban van, hogy ha a dBASE listák készítése modulban a készítendő dBase fájlok elhelyezésére a 'Létesítmény' könyvtár van megjelölve.

  Létesítmény könyvtárban

  akkor az egyes alkatrész csoportok dBase lista állománya valamennyi kijelölt mezőre alkatrész csoportokként egy, a megadott fájlnevű állományba lesz elhelyezve!

  Lásd:

  dBASE listák készítése

  A kijelölt műveletek végrehajtása:

  A 'Több mező elemzésének végrehajtása:' ablak 'Elemzés kiválasztása:' részében az elemzési funkciók beállíthatók. A funkciók egyenként a nyomógombjaikkal indíthatók, míg több elemzési funkció egy lépésben történő végrehajtása a kívánt funkciók check-gombjának bekapcsolásával és az nyomógombbal érhető el.

  Az 'Elemzés közben grafikai megjelenítés' és az 'Elemzés közben üzenetek' opciók a folyamat közben is állíthatók az Elemzés beállítások szerint.

  Az ablak a folyamat során a képernyőn tetszőleges helyre áthelyezhető. Az új pozícióját a következő indításnál megőrzi.

  A hibalistában, ha az készül, megtekinthető az észlelt és javított hibák jegyzéke.


  Lásd:
  Hibanapló megnézése

  Korlátozások/megjegyzések:

  Fontos tudni, hogy a kijelölt mezőben csak a Több szereléshely generálása funkcióban generálásra kijelölt szereléshelyekre lesz elvégezve a szerelésterv generálása.

  A rendszer a mezők közötti kábelek listáját a ''Tervek'\'Létesítmény'.All\'MEZOXXX'\Kabelok.000' állományban tárolja.

  Korlátozások/megjegyzések:

  A funkció eltérően működik az OmegaCAD ENGINEER rendszer használata esetén!

  Az áramút logikai kapcsolatok lap és mezőkapcsolatok elemzése után végrehajtásra kerül az áramútterv fedőlapjain elhelyezésre került működési kapcsolat lap és mező kapcsolat elemzés is.

  Lásd: Működési kapcsolat lap és mező kapcsolat elemzés

  Lásd: Áramútterv fedőlap tervezés, működési blokkvázlat készítés

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site