Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Lap és mező kapcsolat elemzés

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...


Az elemzési funkció végrehajtása során a rendszer kiértékeli az áramút terv tetszőleges két pontja közötti, „lap/áramút” azonosítóval jelölt, illetve különböző mezőkhöz tartozó áramút tervek lapjai közötti, „rajzszám/lap/áramút” azonosítóval jelölt összerendeléseket, vagyis ezen kapcsolatok mentén lévő azonos potenciálú pontok szerelési terven történő „összekötéséről” gondoskodik.

Célszerű ezt az elemzést elvégezni, mielőtt az áramút logikai tervlapokon elkezdjük összerendelni a lap és mezőkapcsolatokat. A lapkapcsolatok esetében a tervlapokon lévő lapkapcsolatok listája az összerendelések megkönnyítését segíti, míg a mező kapcsolatoknál ezen túlmenően az összerendelt mező kapcsolatok 'pozíció' részének azonnali kitöltését teszi lehetővé.

Az elemzés elvégzése lehetővé teszi a lap/mezőkapcsolatok keresését is az áramút tervlapokon.

A 'Lap és mező kapcsolat elemzés' funkció lap kapcsolat elemzési része a lap kapcsolatok összerendelésének helyességét is ellenőrzi. Kiszűri az esetlegesen hibásan keresztbe összejelölt kapcsolati hibákat az alábbi ábra és hibalista szerint:

Áramút tervlap részlet hibás, keresztbe összejelölt lap kapcsolatokkal:

A hibás áramút tervlap részlet elemzésének hibanaplója:


A feladat elkezdve: 2004. 3. 4. 9:25:25':984''

Hiba :[ 694]:

A megjelölt lapkapcsolat NEM erre a lap kapcsolatra mutat vissza!

A megjelölt lapkapcsolat helye: 5/ 9 / A

A megjelölt lapkapcsolat ide mutat: 5/ 11++/ A

Hiba :[ 694]:

A megjelölt lapkapcsolat NEM erre a lap kapcsolatra mutat vissza!

A megjelölt lapkapcsolat helye: 5/ 11++/ -B

A megjelölt lapkapcsolat ide mutat: 5/ 9 / -B

-------------- Összegzett hiba napló: --------------

[ 694]: 2

* A megjelölt lapkapcsolat NEM erre a lap kapcsolatra mutat vissza!

Befejezve: 2004. 3. 4. 9:25:26':656''
Észlelt hibák száma: 2.


Lap és mező kapcsolatok ellenőrzése:

A Lap és mező kapcsolat elemzés funkció az új lap/mezőkapcsolat tulajdonságoknak megfelelően végzi el az elemzési és hiba figyelési funkciókat. Elvégzi az egyedi azonosító sorszámok kiosztását és ellenőrzését, amely lehetővé teszi az áramút tervek szerkesztése során bekövetkező pozíció módosulások automatikus korrekcióját. Az áramút terveken megváltozhat az összerendelt lap/mező kapcsolatok pozíciója blokk mozgatáskor, áthelyezésekor, lap beszúrással és lap törléssel is.

A Lap és mező kapcsolat elemzés a régebbi verziójú rendszerrel készített tervek esetén is elvégzi az azonosító kiosztást és ellenőrzést. Az azonosító kiosztása után már a rendszer képes követni az áramút tervek szerkesztése során megváltozott pozíciókat. Ezért javasolt a korábbi változattal készített tervek esetén elvégezni a teljes tervállományra a Lap és mező kapcsolat elemzést a Több mező együtt elemzése funkcióval.

Az elemzés kiegészítésre került az új lap/mezőkapcsolat tulajdonságok elemzésével és ellenőrzésével. Az ellenőrzések az alábbi hiba üzeneteket eredményezhetik:

 • Hiba:[ 701]: "Nincs elvégezve a lap,-mezőkapcsolatok elemzés! Elemzés szükséges!"
 • Hiba:[ 702]: "A mezőben a lap,-mezőkapcsolat állomány régebbi verziójú! Elemezze újra a lap,-mezőkapcsolatokat!"
 • Hiba:[ 703]: "A hiba helyen nem értelmezett lap,-mezőkapcsolat azonosító szám van! /Törölve/"
 • Hiba:[ 704]: "A hiba helyen már korábban előforduló lap,-mezőkapcsolat azonosító szám van! /Törölve/"
 • Hiba:[ 705]: "Nem lehet több lap,-mezőkapcsolat azonosító a mezőben!"
 • Hiba:[ 706]: "Erre a lapkapcsolatra TÖBB lapkapcsolat is mutat!"
 • Hiba:[ 707]: "Erre a mezőkapcsolatra TÖBB mezőkapcsolat is mutat!"
 • Hiba:[ 708]: "Erre a lapkapcsolatra a megjelölt párja NEM mutat vissza!"
 • Hiba:[ 709]: "Erre a mezőkapcsolatra a megjelölt párja NEM mutat vissza!"
 • Hiba:[ 710]: "Ennek a lapkapcsolatnak nem található az összejelölt párja!"
 • Hiba:[ 711]: "Ennek a mezőkapcsolatnak nem található az összejelölt párja!"
 • Hiba:[ 712]: "Ez a mezőkapcsolat olyan mezőre mutat, mely nincs kijelölve elemzésre!"
 • Hiba:[ 713]: "Ez a lapkapcsolat MÉG nincs összejelölve a párjával!"
 • Hiba:[ 714]: "Lapkapcsolat összejelölés pozíció hiba javítás:"
 • Hiba:[ 715]: "Lapkapcsolat összejelölés törlése: /Nincs meg a párja!/"
 • Hiba:[ 716]: "Mezőkapcsolat összejelölés pozíció hiba javítás:"
 • Hiba:[ 717]: "Mezőkapcsolat összejelölés törlése: /Nincs meg a párja!/"
 • Hiba:[ 718]: "Ez a lapkapcsolat mezőkapcsolatra mutat!!!"
 • Hiba:[ 719]: "Ez a mezőkapcsolat lapkapcsolatra mutat!!!"
 • Hiba:[ 720]: "Több mint két azonos nevű lapkapcsolat van!"
 • Hiba:[ 721]: "Lapkapcsolat összerendelés módosítás lapkapcsolat név alapján!"
 • Hiba:[ 722]: "Egy mezőkapcsolat név ismétlődik azonos mezőbe irányuló mezőkapcsolatokban!"
 • Hiba:[ 723]: "Mezőkapcsolat összerendelés módosítás mezőkapcsolat név alapján!"
 • Hiba:[ 724]: "Eltérő nevű lapkapcsolatok korábbi összerendelése!"
 • Hiba:[ 725]: "Eltérő nevű mezőkapcsolatok korábbi összerendelése!"
 • Hiba:[ 780]: "Eltérő vezeték típus a lapkapcsolat összekötésben!"
 • Hiba:[ 781]: "Eltérő vezeték típus a mezőkapcsolat összekötésben!"
 • Hiba:[ 782]: "A hivatkozott mezőkapcsolat nem tervezett mezőre mutat!"

 • Ha működik az OmegaCAD ENGINEER rendszer, akkor az áramút logikai kapcsolatok lap és mezőkapcsolatok elemzése után végrehajtásra kerül az áramútterv fedőlapjain elhelyezésre került Működési kapcsolat lap és mező kapcsolat elemzés is.

  Lásd:
  Elemzés kiválasztása
  Elemzés végrehajtása
  Kábel keresztreferencia elemzés
  Hibanapló megnézése

  Lásd még:

  Áramútterv logikai tervezése
  Lap, és mezőkapcsolatok keresése

  Lásd még:

  Áramútterv fedőlap tervezés, működési blokkvázlat készítés
  Működési kapcsolat lap/mezőkapcsolat megadása, módosítása
  Működési kapcsolat lap/mezőkapcsolatok követése

  Korlátozások/megjegyzések:

  Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a lap és mezőkapcsolatokra vonatkozó korlátokat lásd itt!

  Korlátozások/megjegyzések:

  A funkció eltérően működik az OmegaCAD ENGINEER rendszer használata esetén!

  Az áramút logikai kapcsolatok lap és mezőkapcsolatok elemzése után végrehajtásra kerül az áramútterv fedőlapjain elhelyezésre került működési kapcsolat lap és mező kapcsolat elemzés is.

  Lásd: Működési kapcsolatok lap és mező kapcsolat elemzés

  Lásd: Áramútterv fedőlap tervezés, működési blokkvázlat készítés

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2022
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site