Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábel keresése

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Keresések

Kábel keresése Sorszám, ér...

Szerszámos:

A kábel kábelkereső parancs segítségével a korábban a tervlapokra felhelyezett és azonosított kábelekre vonatkozó információs listák lehívását és a kábel tervlapokon történő kereséseket végezhetjük el. További parancsokkal a prioritással kiosztott, a rögzített kábel, a törés jelhez vagy a mezőhöz tartozó kábel rajzlapon történő kiemelt megjelenítését tudjuk elvégezni. A keresés parancsok alkalmasak a nagyobb terjedelmű tervben a kábelek gyors elérésére valamint a kábel és kábelér kiosztottság gyors áttekintésére.

A 'Kábel keresése az áramút lapokon:' párbeszédpanel 'Kábel lista:' csoportjában a mező kábelei jelennek meg. A funkció elindításakor a rendszer a mező összes kábelét végig olvassa, és valamennyi megjelenhet a kábel listán. Ezt a listát több szempont szerint is szűrhetjük. Csak azok a kábelek jelennek meg a listán, amelyek a szűrő feltételeinek megfelelnek.

fül bekapcsolása esetén a mezőben megadott kábelek jelennek meg. Az aktuálisan érvényes, kábel listákhoz a Tervek automatikus kiértékelése modulban a Kábel elemzés lefuttatása után jutunk. Ha az elemzés elvégzése után módosítottunk a kábel kapcsolatokon, a szerkesztéssel érintett keresési lista nem lesz helyes!

fül bekapcsolása esetén azok a kábelek jelennek meg, amelyek nem az aktuális mezőben vannak megadva, de a mező tervben szerepelnek. Ezeknek a mező kapcsolattal érkező kábeleknek a listáihoz a Tervek automatikus kiértékelése modulban a funkció Mezők közötti kapcsolatok elemzése opció lefuttatása után jutunk. A mező kapcsolattal érkező kábelek listában csak azokból a mezőkből érkező kábelek lesznek benne, amelyek az együttes elemzésre ki vannak jelölve! Ha az elemzés elvégzése után módosítottunk a kiinduló mezőben a kábel kapcsolatokon, a szerkesztéssel érintett keresési lista nem lesz helyes! Ha nincs elvégezve a fenti több mező együttes elemzése funkció, akkor a rendszer a következo megerősítési kérdés után elvégzi azt:

Ha módosítások voltak a mezőkapcsolattal érkező kábelek adatain, akkor a funkcióval a mezőkapcsolattal érkező kábelek adatait frissíthetjük. Ha a mező adatai írhatóak, akkor a frissített lista automatikusan mentésre is kerül.

A listát szűrhetjük a következő szempontok szerint

A kábelek mezőben elfoglalt helye szerint:

Minden kábel:

Ebben az esetben a mező minden mezőhöz rendelt kábellista elemei megjelennek. Ezen belül szabályozhatjuk a listát a szerint, hogy:

Mezőn belüliek:

Azon kábelek jelennek meg, amelyek csak az aktuális mező szereléshelyei között vannak szerelve. Csak akkor érvényes, ha a 'Minden kábel' megjelenítése van bekapcsolva. (A mező közötti kábelek esetén soha nem érvényes!)

Mezők közöttiek:

Azon kábelek jelennek meg, amelyek átmennek más mező szereléshelyeire. Csak akkor érvényes, ha a 'Minden kábel' megjelenítése van bekapcsolva. (A mező közötti kábelek esetén soha nem érvényes!)

Az 'indulási' szereléshelyről elmenő kábelek:

Ez a szűrő mező egy kiválasztott szereléshelyéről induló valamennyi kábel megjelenítését kapcsolja be. Ha ezt a szűrőt kapcsoljuk be, akkor érvényes lesz a 'Kábelek indulási szereléshelye:' lista. A kábel listán csak az itt kiválasztott szereléshelyről induló kábelek jelennek meg:

Az 'indulási - érkezési' szereléshelyről közötti kábelek:

Ez a szűrő mező egy kiválasztott szereléshely és egy beállított érkezési szereléshely közötti valamennyi kábel megjelenítését kapcsolja be. Ha ezt a szűrőt kapcsoljuk be, akkor érvényes lesz a 'Kábelek indulási szereléshelye:' lista és az 'Érkezési szereléshelye:'. A kábel listán csak az indulási és az érkezési szereléshelyek közötti kábelek jelennek meg.

Megjelenítve a következő mezőhöz rendelt kábel listák:

Minden mező:

A kábel listán a mezőben lévő összes mezőhöz rendelt kábellista elemei megjelennek a fenti szűrök szerint.
Ekkor az egyes mezőkhöz rendelt kábeleket a listán a következő elválasztó sorok jelzik:

Aktuális mező:

A kábel listán csak az aktuálisan tervezett mezőhöz rendelt kábellista elemei jelennek meg a fenti szűrök szerint. Ekkor a kábel listán nincs mezőlista elválasztó jel. (A mező közötti kábelek esetén soha nem jelenik meg! Nem értelmezett!)

Kijelölt mező:

A kábel listán csak a mező listán kijelölt mezőhöz rendelt kábellista elemei jelennek meg a fenti szűrök szerint. Ekkor a kábel listán nincs mezőlista elválasztó jel. A mező kijelölés a Mező kijelölése gomb megnyomásával történik. Ebben az esetben a mező kijelölés során a kiválasztó ablakban csak azok a mezők jelennek meg, amelyekhez van is kábel rendelve!

---> ---> --->

A kábel listán látjuk a kábel azonosítóit és a kábel adatokat.

Az nyomógombot megnyomva a Kábel jellemzők keresése... funkcióba jutunk.

A kábelér kiválasztását követően a nyomógombot megnyomva a rendszer a kábel eret tartalmazó tervlapot behívja és a keresett kábel valamennyi erét a tervlapon a 'másodlagos' színben kiemelve mutatja. A kábel keresésre kijelölt erét 'elsődleges' színnel kiemelve mutatja. (Lásd: Grafikai megjelenés...).
Ezt a módot használva az ablak a kereséssel együtt bezáródik

A kábelér keresését elindíthatjuk az 'Ér foglatságok:' lista keresendő során végzett dupla egér kattintással is.

A funkció használatával a rendszer a keresett kábel eret és a hozzá tartozó további ereket megjeleníti, de ebben az esetben nem zárja be a funkciót! A keresést tovább folytathatjuk új kábelek kijelölésével és megjelölésével. A korábbi keresések megjelölései is megmaradnak a tervlapokon. Ha el akarjuk különíteni az egymás utáni kereséseket, akkor közben használjuk a gombot. A funkció használata úgy lehet hasznos, ha a dialógus ablakot a grafikus munkaterülettől eltérő, második képernyőre tudjuk helyezni.

A gomb megnyomásával megszüntethetjük a korábbi keresések kiemelését a tervlapon.


Kábel jellemzők keresése:

Kábel jellemzők...

Sorszám rögzítés

Törés rögzítés

Érszám rögzítés

Törés...

Mezőhöz tartozó

Mezőn kívüliek...


Lásd:

Kábel elemzés

Lásd még:

Grafikai megjelenés...


Korlátozások/megjegyzések:

A tervlapon megjelenített keresési kiemelések mindaddig megmaradnak, míg valamilyen más funkciót el nem indítunk. (Az ablakozás, másik tervlap betöltése nem törlik a kiemeléseket! De bármely keresési funkció újra indítása igen!)

Ha azt szeretnék, hogy egy újabb keresés ne törölje a megelőző keresések kiemeléseit, akkor a következő keresési művelet indítása közben tartsuk nyomva a Shift, Ctrl, vagy Space gombok valamelyikét!

keresése esetén a 'Honnan', vagy a 'Hova' szereléshelyek azonosítói pirossal =E.TM+NE* és * jellel megjelölve jelennek meg, akkor a kábel megjelölt vége ebben a mezőben nem azonosítható a szereléshely alfanumerikus listán. Nincs ilyen azonosítójú szereléshely, vagy nem a megfelelő mezőhöz van rendelve. Ilyen esetben a szereléstervek generálása során is hibajelzést kapunk!

A rendszer a mezők közötti kábelek listáját a ''Tervek'\'Létesítmény'.All\'MEZOXXX'\Kabelok.000' állományban tárolja.

A dialógus ablak átméretezhető. Az átméretezett értékeket, és az elhelyezési pozíciót a rendszer megőrzi!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site