Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Potenciáljel módosítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások

Egyedi elem Potenciáljel módosítása

Szerszámos:

A funkció a tervlapokon korábban elhelyezett potenciáljelek tulajdonságának megváltoztatására szolgál. A funkcióba belépés után a módosítandó potenciáljel kijelöléséhez a következő rendszerüzenetet kapjuk:

Elem kijelölése módosításra: [ESC=Kilépés!]

Ha a megjelenő kereső kurzorral potenciáljelet választunk ki, az kiemelt színnel megjelenik a képernyőn, és attól fűggően, hogy milyen potenciáljelet azonosítottunk, annak megfelelő ablak jelenik meg:

AC, DC, Körvezeték, Egyedi tulajdonságú potenciáljel adatainak megadása.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

AC főcsoporthoz tartozó potenciáljel adatainak megadása:

---> ---> ---> --->

Csoport:

Az AC főcsoporthoz itt választjuk ki, hogy a potenciál melyik csoporthoz tartozzon.

Betűjel:

Az AC főcsoporthoz kiválasztott csoporthoz hozzárendeljük az AC főcsoportra jellemző potenciáljelölés betű részét.

Tervjel/Feszültség:

Az AC főcsoport kiválasztott csoportjától függően itt tervjel, vagy feszültségszint alcsoportot választunk ki. Az alcsoporthoz meghatározott számtartomány van rendelve. Az alcsoporthoz csak annyi potenciál tartozhat, amennyi a számtartományba belefér.

Szám:

A szám érték megadása a kiválasztott számtartományon belül lehetséges. Ha a számnak a * értéket adjuk meg (automatikus sorszámozású), akkor a rendszer ezeket a potenciálokat sorban, növekvő értékben osztja ki. A szám kiválasztáshoz legördülő menüben az így kiosztott, és a tervlapon már létező sorszámokat a jelöli. Ha a szám pontosan megadott, akkor a jelöli. A * értékkel megadott (automatikus sorszámozású), és jelölt potenciálokat a Potenciálok elemzése funkció újra sorszámozza. Az újrasorszámozás a tervlapon történő előfordulás sorrendjében történik.


DC főcsoporthoz tartozó potenciáljel adatainak megadása:

---> ---> ---> --->

Csoport:

A DC főcsoporthoz itt választjuk ki, hogy a potenciál melyik csoporthoz tartozzon.

Szám csoport:

A DC főcsoport kiválasztott csoportjához tartozó számcsoportot választjuk ki. A számtartomány kerül visszajelzésre. A csoporthoz csak annyi potenciál tartozhat, amennyi a számtartományba belefér.

Szám:

A szám érték megadása a kiválasztott számtartományon belül lehetséges. Ha a számnak a * értéket adjuk meg (automatikus sorszámozású), akkor a rendszer ezeket a potenciálokat sorban, növekvő értékben osztja ki. A szám kiválasztáshoz legördülő menüben az így kiosztott, és a tervlapon már létező sorszámokat a jelöli. Ha a szám pontosan megadott, akkor a jelöli. A * értékkel megadott (automatikus sorszámozású), és jelölt potenciálokat a Potenciálok elemzése funkció újra sorszámozza. Az újrasorszámozás a tervlapon történő előfordulás sorrendjében történik.


Körvezeték főcsoporthoz tartozó potenciáljel adatainak megadása:

---> ---> ---> --->

Körvezeték:

A Körvezeték potenciál főcsoporthoz tartozó potenciáljelek a potenciálhoz kapcsolódó körvezeték azonosítóját veszik fel. Így ehhez a potenciál főcsoporthoz nem lehet potenciáljelet megadni! Az egyedi potenciáljek a Körvezeték lista karbantartása... funkcióban megadott körvezetéknevek lesznek.


Egyedi főcsoporthoz tartozó potenciáljel adatainak megadása:

---> ---> ---> --->

Egyedi azonosító:

Az Egyedi potenciál főcsoporthoz tartozó potenciáljelek a felhasználó által megadott egyedi jelek. Bármilyen karaktert tartalmazhatnak.

Az adatbeviteli szerkesztő ablak mellett elhelyezett gomb segítségével a felhasználó sablonba tárolhatjuk, gomb segítségével a sablonból törölhetjük az ablak tartalmát! A gomb segítségével a felhasználói sablonban eltárolt szövegekből választhatunk!


'Prefix/Suffix:' csoport

A 'Prefix/Suffix:' csoportban a potenciáljel egyedi azonosítóját egészíthetjük ki egy elő vagy utótaggal.

Nincs

Ebben az alaphelyzetben a potenciáljelnek nincs se elő, se utótagja.

Prefix

Ebben az helyzetben a potenciáljelnek állandó előtagja van, ami lehet egyedi, vagy mezőazonosító.

Suffix

Ebben az helyzetben a potenciáljelnek állandó utótagja van, ami lehet egyedi, vagy mezőazonosító.

Egyedi

Akkor érvényes, ha a potenciáljelnek elő, vagy utótagja van. Akkor ebben a helyzetben az elő vagy utótag egyedi, amit a szerkesztő ablakban lehet megadni.

Mező id.

Akkor érvényes, ha a potenciáljelnek elő, vagy utótagja van. Akkor ebben a helyzetben az elő vagy utótag egy kijelölt mező alfanumerikus azonosítója lesz. A mezőt 'Mező kijelölése:' ablakban jelölhetjük ki.


'Potenciáljel elhelyezése:' csoport

A 'Potenciáljel elhelyezése:' csoportban a potenciáljel felírásának a referencia ponthoz képesti pozícionálását állítjuk be. Ezek a potenciáljelre vonatkozó pozícionálási értékek minden potenciáljel egyedre külön tárolódnak, azaz egyedenként őrzik meg saját tulajdonságukat. Így biztosítható, hogy az áramköri elhelyezkedésük körülményeihez egyedileg igazodjanak.

Automatikus

Ha ez az opció van beállítva, akkor a potenciáljelek a referencia pontjukhoz a szerint lesznek igazítva, hogy a vezeték milyen irányban halad a potenciáljel referencia pontján. Ha a vezeték vízszintes, akkor 'Függőleges eltolás' lesz alkalmazva az 'Alul' vagy 'Felül' kimelés szerint. Ha függőleges, akkor a 'Vízszintes eltolás' lesz alkalmazva a 'Jobbra' vagy 'Balra' beállítás szerint.

Vezeték irányú

A Vezeték irányú beállítás a potenciáljel felírás irányának a beállítását jelenti. Ebben a beállításban a potenciáljel mindig a vezeték irányához igazodik automatikusan. Így ha a potenciáljel referencia pontján a vezeték vízszintesen halad át, akkor a potenciáljel is vízszintesen lesz felírva. Ellentétben azzal, ha a vezeték függőleges irányú, akkor a potenciáljel írás iránya is függőleges lesz.

Vízszintes irányú

A potenciáljel felírási iránya mindig vízszintes lesz, függetlenül a vezeték haladási irányától.

Függőleges irányú

A potenciáljel felírási iránya mindig függőleges lesz, függetlenül a vezeték haladási irányától.

Vízszintes eltolás

Ha ez az opció van beállítva, akkor a potenciáljel a referencia pontjától mindig vízszintesen eltolással lesz elhelyezve az alábbi 'Jobbra' vagy 'Balra' beállítás szerint.

Balra

Ha a potenciáljel eltolás vízszintesen történik, akkor ebben a beállításban mindig a bal oldalra történő megjelenítést jelent.

Jobbra

Ha a potenciáljel eltolás vízszintesen történik, akkor ebben a beállításban mindig a jobb oldalra történő megjelenítést jelent.

Függőleges eltolás

Ha ez az opció van beállítva, akkor a potenciáljel a referencia pontjától mindig függőleges eltolással lesz elhelyezve az alábbi 'Alul' vagy 'Felül' beállítás szerint.

Felül

Ha a potenciáljel eltolás függőlegesen történik, akkor ebben a beállításban mindig a felfelé oldalon történő megjelenítést jelent.

Alul

Ha a potenciáljel eltolás függőlegesen történik, akkor ebben a beállításban mindig az alsó oldalon történő megjelenítést jelent.


'Potenciáljel keresése:'

A potenciáljel elhelyezése vagy módosítása funkcióban a keresés segédfunkció abban segít, hogy a pillanatnyilag beállított potenciáljel elhelyezett-e már valahol az áramútterv valamely tervlapján.

A meglévő potenciáljelek listázásához kétféle lehetőség van. attól függően, hogy az éppen beállított jel szerint kerüljenek listázásra a már meglévő potenciáljelek, vagy pedig a potenciáljel elhelyezésének megfelelő egyenpotenciálon lévő potenciáljelek kerüljenek listázásra. Ez csak akkor lehetséges, ha a Potenciálok elemzése elemzés már korábban elvégzett!

A nyomógombot megnyomva az éppen beállítot potencáljelekkel azonos potenciálok listájával jelenik meg kereső ablak.

A nyomógombot megnyomva a potenciáljel azonosító ponthoz tartozó egyenpotenciálhoz tartozó potencáljelek listájával jelenik meg kereső ablak. Ez csak akkor lehetséges, ha a Potenciálok elemzése elemzés már korábban elvégzett

A keresés ablakban a potenciáljel kiválasztását követően a nyomógombot megnyomva a rendszer a potenciáljelet tartalmazó tervlapot megjeleníti és kiemelve megmutatja. (Lásd: Grafikai megjelenés...).

A potenciáljelek keresését elindíthatjuk a 'Potenciáljelek listája' lista keresendő során végzett dupla egér kattintással is.


Ha a kijelölés során nem sikerül potenciáljelet azonosítottunk, és a 'hiba figyelmeztető ablak megjelenik' a tervezési opciók funkcióban nincs kikapcsolva, akkor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

A gomb megnyomásával folytathatjuk a potenciáljelek módosítását, a funkcióban maradunk.

Ha ezzel a gombbal lépünk ki, akkor befejeződik a potenciáljelek módosítása funkció.


Gyors funkció elérés:

Ha a lebegő menü és elem kijelölés használata bekapcsolt, és potenciáljel van kijelölve, akkor a megjelenő lebegő menűből:

A potenciáljel módosítását elvégezhetjük a potenciáljel referencia pontján végrehajtott bal oldali egérgomb dupla kattintásával is.A gomb megnyomásával változtatás nélkül kilépünk.

Ha ezzel a gombbal lépünk ki, a kijelölt potenciáljel az aktuális változtatásokkal újra szerkesztődik. Csak akkor érvényes, ha valamely paraméteren változtattunk és a változtatás érvényesíthető. Az, hogy a potenciáljel pillanatnyi beállítása a potenciálok összességéhez viszonyítva helyes lesz-e, arról az alábbi állapotjelzés ad tájékoztatást:

Nem lehet megállapítani, hogy a potenciáljel megadása helyes lesz-e! Lehet hogy nincs elvégezve a Potenciálok elemzése. Vagy más potenciál csoportba akarjuk sorolni a potenciáljelet.

A potenciáljel megadása helyes lesz!

A potenciáljel megadása az adott potenciálra nem lesz egyértelműen helyes! Már van potenciáljel megadva ezen a potenciálon. Ugyanabba a potenciál főcsoportba soroljuk, de a potenciálnév eltérő.

A potenciáljel megadása nem lesz helyes! A potenciáljelet más főcsoportba akarjuk sorolni, mint ahová potenciál már tartozik. Például körvezetékhez tartozó potenciált ettől eltérő főcsoportba. (AC, DC) Ilyen esetben nem is lehet érvényesítéssel kilépni a funkcióból!

Ha potenciáljel elhelyezéséhez tartózó egyenpotenciálhoz több potenciáljel is el van helyezve, akkor ellenőrzésre kerül, hogy az egyenpotenciálon elhelyezett potenciáljelek azonosak lesznek-e? Ha a rendszer eltérést talál, akkor megjelenik ez a dialógus ablak. Benne listázva az ide tartozó potenciáljelekkel. Azok a potenciáljelek, amelyek eltérnek a most beállítandó jeltől, azok módosításra kijelölésre kerülnek. A jelenleg módosítás alatt lévő, és a teljesen azonos jelek kijelölését nem lehet megváltoztatni.

A többi jel kijelölését megváltoztathatjuk következő módon:

A listasorban a jelen elvégzett egér kattintással is.

A listasorban elvégzett dupla egér kattintással is.

Több sort jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő sorra való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

Több sort jelölhetünk ki, ha az egérrel a kijelölendő sora való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti sorok lesznek egyszerre kijelölve!

'Insert'

A kijelölést elvégezhetjük a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

'Delete'

A kijelölés megszüntetését elvégezhetjük a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is.

A kijelölések megváltoztatását elvégezhetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával is

Nem történik meg a potenciáljel módosítása. Visszatérünk a megadási ablakba.

A kijelölt potenciáljelen minden elvégzett módosítás végrehajtódik. De az egyenpotenciálhoz tartozó további potenciálok változatlanok maradnak a kijelöléstől függetlenül.

A kijelölt potenciáljelen minden elvégzett módosítás végrehajtódik. Az egyenpotenciálhoz tartozó további potenciálok, amelyek kijelöltek a változtatásra, azok is megváltoznak a most beállított potenciáljelre!


Lásd:

Potenciáljelek

Tervezési opciók...

Potenciáljel megjelenítés beállítás...

Potenciáljel elhelyezése/módosítása

Potenciáljel módosítása

Potenciáljel törlése

Potenciáljel keresése...


Lásd még:

Tervek automatikus kiértékelése
Mezők közötti kapcsolatok elemzése
Potenciálok elemzése

Szerelési tervek készítése

Szerelési tervek generálása

Terv generálási beállítások

Szerelésterv generálási jellemzők

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a potenciálok használata alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva. Addig amíg a Tervezési opciók... funkcióban a  Potenciál kezelés bekapcsolva a kapcsolót nem kapcsoljuk be, a potenciálok kezelésére vonatkozó valamennyi funkció érvényztelen lesz!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site