Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Sorkapocs adatok beállítása

'Szerelési tervek készítése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O SZERELÉS tervezés

Szerelés tervezés

Szerelési tervek generálása... / Terv generálási beállítások...

Szerszámos: Nyomógomb:


Ha a Sorkapocs elemzés nincs elvégezve, akkor a funkció végrehajtása figyelmeztető hibajelzést ad ésnem hajtható végre!

--->

A sorkapocs léc megjelenési formája lécenként állítható. 'A beállítás érvényessége:' ablakban választható ki a beállítandó léc.

A beállítás érvényessége ablakban a legördülő sorkapocs léc kiválasztó listában a következő információk jelennek meg. Ha nem a 'Minden léc' beállítás van kijelölve, akkor a lécre vonatkozó beállítási értékek jelennek meg a lista legördítése előtt is.

Ha a 'Minden léc' -re érvényes opciót állítjuk be, akkor a panelen éppen látható értékek kerülnek minden lécre érvényesen beállítva.

A 'Sorkapocs léc kialakítása:' ablakban beállítható az egy tervlapon megjelenített sorkapcsok száma. Egy lapon legfeljebb 60 db sorkapocs fér el, ám előfordulhat, hogy a sorkapcsokba bekötött kábelek száma és elhelyezkedése miatt a 60. sorkapcsot megelőzően új lapot kell a rendszernek kezdenie a generálás során, mivel a kábelfejek már nem férnek el az aktuális lapon. Ebben az esetben célszerű a sorkapocs léc hosszát rövidebbre állítani, majd a tervet újra generálni.

Szintén itt állítható az utolsó 'bekötött' sorkapocs után megjelenő tartalék sorkapcsok darabszáma és típusa. Amennyiben nem találunk a sorkapocs listában megfelelő típust, akkor az áramút tervező modulban módosíthatjuk a listát.

Ebben az ablakban állíthatjuk be azt az üres sorkapocs darabszámot, amelyet két, nem szomszédos, 'bekötött' sorkapocs között helyez el a rendszer. Ilyen 'lyuk' a terveken csak abban az esetben fordul elő, ha az áramút terv készítés során sorkapocs prioritásokat adtunk ki.

Az ablak további részeiben a rövidzáró csúszka, az áthidaló sín és az áthidaló lamella alapértelmezés szerinti helyét (alul, középen, felül) és a rövidzáró csúszka alapértelmezés szerinti üzemszerű állapotát (nyitott, zárt) adhatjuk meg. Ezen paraméterek egyedileg is módosíthatók (lásd. Szerelési terv módosítása).

A prioritással ellátott vagy rögzített sorszámú sorkapcsokat jelölő 'P' betű megjelenítését állíthatjuk be a 'Sorkapocs prioritás/rögzítés megjelenik' check-gomb segítségével.

Módosíások érvényessége:

A sorkapocsbekötés-táblázat generálásakor az egyes sorkapocsokba kerülő bekötések készülék/kábel oldal közötti elosztása a rendszer sorkapocs elemzés folyamatban meghatározott módon lesz meghatározva. Ez egy változatlan kapcsolási képre, mindig azonosan, a rendszerbe beépített szabályok szerint történik.

'A módosított bekötési állapot érvényben van'

Ha ez nem megfelelő, akkor a bekötések másik oldalra mozgatásáról nekünk kell gondoskodnunk. Erre szolgálnak a szerelési terv módosítása funkciók. ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Bár ezen funkciók közül csak a Kapcsolatok áthelyezése az, amellyel a kapcsolatok átmozgatását el lehet elvégezni, de ha bármelyiket is használjuk, akkor a 'A módosított bekötési állapot érvényben van' kapcsoló automatikusan bekapcsol.

Ha ez a kapcsoló bekapcsolt, akkor a későbbiekben végrehajtott Szerelési tervek generálása ezt a módosítást figyelemebe veszi, és a módosításnak megfelelően kerül kialakításra a sorkapocs léc.

Tartalom van! bekapcsolt állapota azt jelzi, hogy a beállításhoz kiválasztott sorkapocsléchez '-X3', vagy ha a 'Minden léc' van kijelölve akkor bármelyikhez tartozik erre vonatkozó adat. És ekkor a A Módosítás van! bekapcsolt, azt jelzi, hogy ez a tartalom az elemzési és beállítási állapothoz képest ténylegesen módosítást is tartalmaz. Azaz, ha ekkor az érvényességi kapcsoló bekapcsolt, akkor valóban más lesz a rendszer által generált sorkapocs léc.

Ha ehhez a módosításhoz a kijelölt léchez, vagy 'Minden léc' esetén bármelyik léchez van tartalmi adat, akkor a törlés gomb érvényes lesz.

Ha a továbbiakban nem szeretnénk a korábban elvégzett valamennyi módosítást figyelembe vételét, és azt sem szeretnénk. hogy a kapocsoló újra bekapcsolásával ezek a korábbi módosítások érvénybe lépjenek akkor ezzel a törlési funkcióval törölhetjük a megelőző adatokat. A törlés a kijelölt lécre, vagy 'Minden léc' kijelölése esetén valamennyi lécre érvényesen hajtódik végre. Ekkor módosítások gyűjtése újra indul.

'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása'

Az a jelenség előfordulhat, hogy egy sorkapocs áramköri bekötés alapján generálunk egy szereléstervet, majd ezt később átalakítva, azaz, az áramköri terven a sorkapocshoz új bekötéseket helyezünk el, vagy éppen meglévőket törlünk, ést ezt újra elemezve, a szereléstervet generálva, előfordul, hogy a sorkapocsban egy olyan bekötés, amely az előző és az új változatban is megvan, a szerelésterven mégis a sorkapocsléc másik oldalára kerül. (Készülékoldalról átkerül a kábeloldalra, vagy fordítva).
Ez független attól, hogy a szerelésterven volt-e bármely kapcsolat átmozgatva a sorkapocsbekötés oldalai között.
Ez a jelenség nem a rendszer hibája, nem is az esetleg jelölésre használt 'bontás/építés' jelölési hibája.
Ez egyszerűen a rendszer alapvető működésének a tulajdonságából következik.

Az eredeti áramutas kapcsolási kép és az abból generált szerelésterv részlet.

Ugyanis a rendszer sorkapocs elemzés során a bekötéseket a legoptimálisabban fogja elhelyezni a sorkapocs készülék vagy a kábelbekötés oldalán. Ha a sorkapocsba nem ugyanannyi bekötés érkezik, akkor a kiosztás más lehet mint egy korábbi állapotban volt.

Az áthúzással jelzett kapcsolatokat törölve és a 'korábbi állapothoz igazítás' nélkül generált szerelésterv részlet.

Ha a fenti jelenség nem fogadható el, például egy korábbi szerelési állapot miatt, akkor ennek a korrigáláshoz tárolni kell a korábbi elemzés adatait. Ezért bevezetésre kerül a sorkapocs szerelési tervek generálásokhoz egy új opció, amelyet a 'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' -nak nevezünk.

Az áthúzással jelzett kapcsolatokat törölve és az új 'korábbi állapothoz igazítás' használatával generált szerelésterv részlet.

Ahhoz, hogy ezt a korrekció működni tudjon, az kell, hogy a szerelésterv korábbi generálása során a 'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' kapcsoló be legyen kapcsolva! Ne várd el, hogy a korábbi verziókkal készített szereléstervek esetén is ez már korrigálni fogja az ebből adódó eltéréseket! A korábbi változatok nem tároltak ilyen adatot.

Tartalom van! bekapcsolt állapota azt jelzi, hogy a beállításhoz kiválasztott sorkapocsléchez '-X4', vagy ha a 'Minden léc' van kijelölve akkor bármelyikhez tartozik erre vonatkozó adat. És ekkor a A Módosítás van! bekapcsolt, azt jelzi, hogy ez a tartalom a korábbi elemzési állapothoz képest ténylegesen módosítást is tartalmaz. Azaz, ha ekkor az érvényességi kapcsoló bekapcsolt, akkor valóban más lesz a rendszer által generált sorkapocs léc.

Ha ez a kapcsoló bekapcsolt, akkor a későbbiekben végrehajtott Szerelési tervek generálása az előző elemzési állapotot figyelemebe veszi, és a módosításnak megfelelően az érintett bekötéseket a korábbi helyre vissza helyezi.

Ha ehhez a módosításhoz a kijelölt léchez, vagy 'Minden léc' esetén bármelyik léchez van tartalmi adat, akkor a törlés gomb érvényes lesz.

Ha a továbbiakban nem szeretnénk a korábbi elemzési állapot figyelembe vételét, és azt sem szeretnénk. hogy a kapocsoló újra bekapcsolásával a korábbi elemzési állapot figyelembe vétele érvénybe lépjen akkor ezzel a törlési funkcióval törölhetjük a megelőző adatokat. A törlés a kijelölt lécre, vagy 'Minden léc' kijelölése esetén valamennyi lécre érvényesen hajtódik végre.

A rendszer automatizmusainak a célja, hogy a sorkapocsbekötés kiosztásokat a legcélszerűbben helyezze el. Ezért arra az esetre, amikor egy jól bevált áramköri tervet felhasználva, amely számtalan előző állapotból tartalmazó korrekciót tartalmazhat, de ezt már új szerelésként kerül megvalósításra, minden előzetes kötöttség nélkül, akkor ezek a korábbi állapotok feleslegesek és zavaróak. Ezért ezek az állapotok törölhetők a szerelésterv készítése előtt, vagy az egész tervre vonatkozóan egyszerre a Tervek automatikus kiértékelése mudul Rögzítés funkciójában.

Ha a 'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' kapcsoló bekapcsolt, akkor a Szerelési tervek generálása során a létrejön az az adat, amely a bekötési oldalakat tartalmazza. A kapcsoló automatukisan bekapcsolásra kerül az olyan tarvek esetében, ahol azt még nem kapcsolták ki. Így valamennyi korábbi rendszer verzióval készített tervek esetében is. Így a kapcsoló kezelése nélkül is előállanak ezek az adatok a szerelésterv generálásakor!

Javaslat:

Ha a rendszer korábbi változatával készült terv folytatásán dolgozol, és használni akarod ezt a lehetőséget, akkor az áramkörök átalakítása és az elemzések előtt a szerelésterveket újra kell generálni ezzel a bekapcsolt opcióval! (Ilyen esetben az opció automatikusan bekapcsol!) Erre ezt célszerű használni:
Több szerelésterv generálása

Fontos!!!

Ha bármelyik kapcsoló állapotát megváltoztatjuk, vagy törölnünk valamely módosítást tartalmazó adatot, akkor a szereléstervet újra kell generálni!!!


Korlátozások/megjegyzések:

A funkciónem hajtható végre, míg az a Sorkapocs elemzés nincs elvégezve!

Egy lapra 60 darab sorkapocsnál többet nem helyezhetünk el.

Ha a sorkapocs lécen sorkapocs típusú készülékek is vannak, akkor a nem megjelenített üres sorkapcsokat célszerű nullára állítani, mert másként a rendszer nem biztos, hogy egyértelműen megtalálja a készülék kijelölt helyét.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site