Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Rögzítés

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


A rögzítés hatására a rendszer által kiosztott (kábel, kábelér és sorkapocs) azonosítók a továbbiakban úgy fognak viselkedni, mintha a tervezés során lettek volna megadva, vagyis elemzés hatására az értékük nem fog megváltozni. Erre a funkcióra akkor lehet szükség, amikor az automatikus elemzés alapján előállított szerelési tervek valósággá válnak, vagyis a szerelés befejeződik.

A rögzítés és a rögzítés visszavonása kiterjedhet az áramút terv egészére vagy a kijelölt szereléshelyekre. A helyek és a megfelelő check-gombok kijelölése után a kívánt funkció a 'Rögzítés végrehajtása' nyomógombbal indítható.

'Sorkapocs prioritás beállítása bekapcsolva' rögzítési feladat bekapcsolt állapotában a rendszer minden sorszámmal rendelkező sorkapcsot prioritással lát el, ami nem vonható vissza semmilyen automatikus funkcióval sem! (Csak áramúttervezés/sorkapocsmódosítás egyenként!) Lehetőség van a rendszer által kiadott kábel, kábelér és sorkapocs azonosítók alaphelyzetbe állítására az áramút terv egészén vagy a kívánt szereléshelyeken.

A sorkapocs bekötési tervek módosítási állapota:

A rendszer automatizmusainak a célja, hogy a sorkapocsbekötés kiosztásokat a legcélszerűbben helyezze el. Ezért arra az esetre, amikor egy jól bevált áramköri tervet felhasználva, amely számtalan előző állapotból tartalmazó korrekciót tartalmazhat, de ezt már új szerelésként kerül megvalósításra, minden előzetes kötöttség nélkül, akkor ezek a korábbi állapotok feleslegesek és zavaróak. Ezek az állapotok itt törölhetők.

A módosított bekötési állapot adatok törlése (felhasználói áthelyezések)

Az opció bekapcsolt állapotában a kijelölt szereléshely valamennyi sorkapocslécre vonatkozóan törli a felhasználó által elvégzett módosításokat, amelyeket ezen funkciók valamelyikével hozott létre:
Szerelési terv módosítása

A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítás adatok törlése (korábbi bekötések helye)

Az opció bekapcsolt állapotában a kijelölt szereléshely valamennyi sorkapocslécre vonatkozóan törli azokat az adatokat, amelyek az előző elemzésési állapotból adódnak.

'A bekötések helyének a korábbi állapothoz igazítása' kapcsoló legyen bekapcsolva

Csak akkor érvényes, ha a fenti kapcsoló be van kapcsolva. Ezzel állítthatjuk be, hogy úgyan töröljük az korábbi adatokat, de a továbbiakban a jelenlegi állapothoz továbbra is szeretnénk igazítani azokat.

Ha valamely szereléshely esetében nem minden egyes sorkapocslécre, csak egyes, általunk kívántakra akarjuk elvégezni, akkor ezt a csak a Szerelési tervek készítése Sorkapocs adatok beállítása funkcióban az adott sorkapocsléc kijelölölésével tudjuk végrehajtani!

Az 'Elemzés közben grafikai megjelenítés' és az 'Elemzés közben üzenetek' opciók a folyamat közben is állíthatók.

Az ablak a folyamat során a képernyőn tetszőleges helyre áthelyezhető. Az új pozícióját a következő indításnál megőrzi.


Lásd:
Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site