Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Készülék keresése

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Keresések Készülék keresése...

Szerszámos:

A készülék keresés parancs segítségével a korábban a tervlapokra felhelyezett és azonosított áramút szimbólumok, dobozrészek keresését és információs lista lehívását tudjuk elvégezni. A keresés parancs alkalmas a nagyobb terjedelmű tervben a készülékrészek gyors elérésére és a készülékrész helyek gyors áttekintésére.

A parancsot követően megjelenik a 'Készülék keresése:' párbeszédpanel, listán látjuk a kereshető szimbólum és dobozrész áramút koordinátáit, azonosítóit és adatait:

Ki kell választanunk, hogy doboz kapocspont vagy szimbólum a keresett elem. A vagy a nyomógomb segítségével két újabb párbeszédpanel jelenik meg a szimbólum és a kapocspont kiosztási táblázattal. A szimbólum, vagy kapocspont kiválasztását és a nyomógomb megnyomását követően a rendszer a megfelelő tervlapot behívja és a keresett készülék valamennyi elemét a tervlapon a 'másodlagos' színben kiemelve mutatja. A készülék keresésre kijelölt részét 'elsődleges' színnel kiemelve mutatja. (Lásd: Grafikai megjelenés...)
Ezt a módot használva az ablak a kereséssel együtt bezáródik.

A funkció használatával a rendszer a keresett elemet és a hozzá tartozó további részeket megjeleníti, de ebben az esetben nem zárja be a funkciót! A keresést tovább folytathatjuk új elemek kijelölésével és megjelölésével. A korábbi keresések megjelölései is megmaradnak a tervlapokon. Ha el akarjuk különíteni az egymás utáni kereséseket, akkor közben használjuk a gombot. A funkció használata úgy lehet hasznos, ha a dialógus ablakot a grafikus munkaterülettől eltérő, második képernyőre tudjuk helyezni.

A készülék egyvonalas, áramút első lap tervén egyvonalas formában is elhelyezett lehet. Az elhelyezést, módosításokat az alábbi egyvonalas, áramút fedőlap tervező modul funkciókkal végezhetjük:

Készülék elhelyezés...

Készülék módosítás

Készülék törlés

Készülék lista...

A készülék egyvonalas, áramút első lap tervén egyvonalas elhelyezéséről a 'Készülék keresése:' párbeszédpanel alábbi része ad információt:

A készülék az egyvonalas terven a 2. lapon elhelyezett!

Ha a készülék egyvonalas, vagy az áramút első lap terven elhelyezett, de az áramút logikai tervlapokon egyetlen része sem, akkor az alábbi, figyelem felhívó módon jelenik meg az elhelyezési információ:

Ha ez az állapot nem kívánatos, mert a készüléket már teljes egészében el akarjuk távolítani a tervről, akkor azon tervtípust kell betölteni, amelyen a készülék egyvonalas formában elhelyezett! Ez után, ha a megadott lapon a készülék egyvonalas szimbólumát a Készülék törlés funkcióval törölnünk kell!

Ha a készülék egyvonalas szimbóluma a tervlapon már nem található, mert alap grafikus funkcióval törölték, akkor Készülék lista... funkció opciójával tudjuk törölni!

A gomb megnyomásával megszüntethetjük a korábbi keresések kiemelését a tervlapon.


Lásd még:

Grafikai megjelenés...


Korlátozások/megjegyzések:

A tervlapon megjelenített keresési kiemelések mindaddig megmaradnak, míg valamilyen más funkciót el nem indítunk. (Az ablakozás, másik tervlap betöltése nem törlik a kiemeléseket! De bármely keresési funkció újra indítása igen!)

Ha azt szeretnék, hogy egy újabb keresés ne törölje a megelőző keresések kiemeléseit, akkor a következő keresési művelet indítása közben tartsuk nyomva a Shift, Ctrl, vagy Space gombok valamelyikét!

A dialógus ablak megőrzi pozízióját. Újbóli használatakor az előzőleg használt pozícióban fog megjelenni.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site