Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Csatolt dokumentumok kezelése

"Tervjegyzék készítés" modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O

Tervjegyzék készítés

Tervjegyzék

Csatolt dokumentumok kezelése...

Szerszámos:

A funkció segítségével az OmegaCAD ELEKTRO létesítmény dokumentáció jegyzékéhez csatolhatunk minden olyan dokumentumot, tervet, amely nem az OmegaCAD ELEKTRO rendszerrel készült. A csatolt dokumentumokhoz ugyanolyan pecsét adatszerkezetet tölthetünk ki, mint a rendszerrel szerkesztett tervlapokhoz. (pecsét) Ezek a dokumentumok a grafikusan előállított tervjegyzékben automatikusan megjelennek.

Csatolt dokumentum lista a létesítményben minden mezőben megadható. Ez azt is jelenti, hogy a csatolt dokumentumok a mezőnként illeszthetők be. A mezőben az OmegaCAD ELEKTRO rendszer által készített rajzos tervek listájában a csatolt dokumentumok elhelyezkedhetnek a rendszer tervlapjaihoz képest a tervek előtt, azaz pontosan a tervjegyzék tervlapok után, és ha van, akkor az áramút tervek előtt is.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A csatolt dokumentum lista adatsorainak jelentése és kezelésük:

'Dokumentum típus' oszlop:

A csatolt dokumentum listán az elemek, hasonlóan a 'Windows Intéző" -höz, vagy más állomány kezelő segéd eszközhöz, a dokumentum kezelésére alkalmas program ikonjaikkal látszanak. A 'Dokumentum típus' oszlopban a kezelő program neve is megjelenik. Igaz ez csak akkor van így, ha a számítógépre a kezelő program fel van telepítve, azaz a dokumentum típushoz a 'társítás' szabályosan be van jegyezve. Ez utóbbi nem az OmegaCAD ELEKTRO telepítés feladata, hanem az adott kezelő program telepítőjének kell elvégeznie. (Ez egy szabályos telepítési folyamat alatt rendszerint probléma nélkül meg is történik.)

Példa egy társított dokumentumra.

Példa egy nem társított dokumentumra.

Példa egy olyan dokumentumra, melynek a forrás állományát a csatolás után törölték. /Nem található a csatoláskor bejegyzett könyvtárban./

Ha a dokumentum típushoz nem tartozik társított alkalmazás, a rendszer eltérő színnel jeleníti meg az adatsort. A tervjegyzékben ekkor is szerepelni fog a csatolt dokumentum!!!

Ha a csatolt dokumentum fájl már nem található meg a dokumentum listában megadott elérési útvonalon, akkor az ilyen dokumentumot eltérő (piros) színnel és 'A fájl nem található' felirattal különbözteti meg a rendszer. A tervjegyzékben ekkor is szerepelni fog a csatolt dokumentum!!!

Ha a 'Dokumentum típus' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, és a dokumentum típus társított, a rendszer a társított alkalmazással megnyitja dokumentumot. (Mint a Dokumentum megnyitása funkció!)

'Dokumentum neve' oszlop:

A csatolt dokumentum bármilyen típusú információt tartalmazhat a létesítmény dokumentációjában. Ez lehet műszaki leírás, tervezői nyilatkozat, bármilyen táblázatkezelővel készített kalkuláció (DOC, XLS, DBF), kimutatás, de lehet más rajzos, vagy képes információt hordozó állomány (DWG, JPG, BMP). Ebben az oszlopban adhatjuk meg azt, hogy milyen típusú dokumentum csoportban szeretnénk megjeleníteni az állományt. Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben készített terv dokumentumok csoportjai például: Áramút terv, Szerelési terv, Elrendezési terv, Egyvonalas terv. Így a csatolt dokumentumokat elnevezhetjük mint: Műszaki leírás, Tervezői nyilatkozat, Jegyzőkönyv, stb....

Ebben a szerkesztő egységben az aktuálisan kijelölt csatolt dokumentum nevét adhatjuk meg. A szöveg szerkesztő ablakban /"Műszaki leírás"/ egyedi dokumentum elnevezést adhatunk meg. A legördítő gomb segítségével a 'Dokumentum név' archívumból választhatjuk ki a kívánt elnevezést. A gombbal a szerkesztő ablakban lévő szöveget tárolhatjuk a 'Dokumentum név' archívumba. A gombbal a szerkesztő ablakban lévő szöveget törölhetjük a 'Dokumentum név' archívumból. A 'Dokumentum név' archívum listát a rendszer a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\TervNevLista.ini' állományban tárolja.

Ha a 'Dokumentum neve' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, akkor a 'Dokumentum neve' módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban megnyíló szerkesztő ablakban. A szerkesztő ablakban történt változás mindig rögzítésre kerül! Ebből az ablakból szerkesztés után úgy léphetünk ki, hogy:

 • Az egérrel egy másik adatsorra kattintunk, de a dupla kattintási időn belül nem kattintunk egyik adatsorra sem! Ekkor a kijelölés az új adatsorra kerül.
 • Az 'Esc' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés ezen az adatsoron marad. De a szerkesztő ablakban történt változások ekkor nem kerülnek rögzítésre.
 • Az 'Enter' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés, ha van még, azaz nem az utolsó adatsoron álltunk, a következő adatsorra kerül, és ezen az új adatsoron szintén a 'Dokumentum neve' szerkesztő ablakban végezhetjük az adatmegadást. Ha szükséges, a rendszer görgeti a lista ablakot. (Ha a lista ablak alján történik a szerkesztés.)
 • A lefelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés ugyan az, mint az 'Enter' billentyű esetén.
 • A felfelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés hasonló a lefelé nyíl billentyű működéséhez, de a szerkesztő adatsor, ha van még, azaz nem az első adatsoron álltunk, az előző adatsorra ugrik, és ott folytathatjuk az adat megadást.
 • 'Sorrend' oszlop:

  A csatolt dokumentumok a rendszer által generált tervjegyzékben a kétféle pozícióban szerepelhetnek, vagy a listára már korábban felvett, de az adott kiadásban nem kívánatosak kihagyhatók, amelyet az alábbi legördülő kiválasztási lista segítségével adhatunk meg:

  '- Tervek előtt'

  '- Tervek után'

  '- Kimarad'

  Csatolt dokumentum lista a létesítményben mezőnként készíthető. Ez azt is jelenti, hogy a csatolt dokumentumok a mezőnként illeszthetők be. A mezőben az OmegaCAD ELEKTRO rendszer által készített rajzos tervek listájában a csatolt dokumentumok elhelyezkedhetnek a rendszer tervlapjaihoz képest a 'Tervek előtt', azaz pontosan a tervjegyzék tervlapok után, és ha van, akkor az áramút tervek előtt. Elhelyezkedhetnek a 'Tervek után', azaz az utolsó rendszer által készített rajzos tervlap után, ha van akkor az anyaglista tervlapok után. A csatolt dokumentumok egymás közötti sorrendjét a listában elfoglalt pozíciójuk határozza meg. Amelyik előbb van a listán, előbb lesz a generált tervjegyzékben is. A 'Kimarad' opcióval ellátott dokumentumok nem jelennek meg a generált tervjegyzékben.

  'Sorrend' oszlop ezt a tulajdonságot jeleníti meg, mely három állapotú lehet.

  Lásd a leírást is!

  Ha a 'Sorrend' oszlopban dokumentum lista sorában az egérrel duplán kattintunk, akkor az oszlopban megjelenő legördülő listából a beállítani kívántat kiválasztva változtahatjuk meg a megjelenésí sorrendet, vagy kihagyhatjuk a majd készülő generált tervjegyzékből.

  'Fájl név' oszlop:

  A csatolt dokumentumot tartalmazó fájl nevét a 'Fájl név' oszlopban láthatjuk. A 'Nagy ikonok' állásban az oszlop adat a fájl méret adatot is tartalmazza bájtokban.

  Ha a 'Fájl név' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, akkor a funkciót tudjuk végrehajtani.

  'Könyvtár' oszlop:

  A csatolt dokumentumot tartalmazó fájl könyvtárának nevét a 'Könyvtár' oszlopban láthatjuk. A 'Nagy ikonok' állásban az oszlop adat a fájl utolsó módosítási dátumát is tartalmazza bájtokban.

  A csatolt dokumentumot tartalmazó fájlokat célszerű a létesítmény könyvtárban, vagy annak valamelyik mező könyvtárában elhelyezni. Ha így helyezzük el a dokumentumokat, akkor a létesítmény adatok mentésekor ezek az állományok is mentésre kerülnek. Ebben az esetben bármikor újra betöltjük a mentett adatokat, azzal automatikusan a csatolt dokumentumok is vissza töltődnek és elérhetők lesznek. Ha csatolt dokumentumot tartalmazó fájl a létesítmény könyvtárban van, akkor a rendszer a könyvtár nevet:
  <létesítmény> megjelöléssel jeleníti meg.

  Ha a 'Könyvtár' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, akkor a funkciót tudjuk végrehajtani.

  'Tervszám', 'Tervkód', 'Dátum', 'Tervtípus', 'Tervfajta', 'Tervelnevezés' oszlop:

  Minden csatolt dokumentumhoz az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben megszokott formátumú és tartalmú adatlapot tölthetünk ki. Ez alkalmas a dokumentum azonosítására, a változtatások egyértelmű követésére.

  Lásd:

  Tervpecsét adatok megadása

  Ha a'Tervszám', 'Tervkód', 'Dátum', 'Tervtípus', 'Tervfajta', 'Tervelnevezés' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, akkor a funkciót tudjuk végrehajtani.

  'Lapszám' oszlop:

  A csatolt dokumentumhoz tartozó lapszámot tartalmazza. A csatolt dokumentumban megjelenítendő lapszámot a ablakban meg kell adni. A tervjegyzék generálásakor a dokumentumhoz ez a lapszám kerül megjelenítésre. A lapszám megadható szerkesztő ablakban, illetve a gombokkal eggyel növelhetjük, illetve csökkenthetjük. A lapszám 0 és 9999 közötti érték lehet.

  Ha a 'Lapszám' oszlopban egy dokumentumra az egérrel duplán kattintunk, akkor a 'Lapszám' módosítás elvégezhető a lista ablakban is a listasorban megnyíló szerkesztő ablakban. A szerkesztő ablakban történt változás mindig rögzítésre kerül! Ebből az ablakból szerkesztés után úgy léphetünk ki, hogy:

 • Az egérrel egy másik adatsorra kattintunk, de a dupla kattintási időn belül nem kattintunk egyik adatsorra sem! Ekkor a kijelölés az új adatsorra kerül.
 • Az 'Esc' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés ezen az adatsoron marad.
 • Az 'Enter' billentyűt megnyomjuk. A kijelölés, ha van még, azaz nem az utolsó adatsoron álltunk, a következő adatsorra kerül, és ezen az új adatsoron szintén a 'Lapszám' szerkesztő ablakban végezhetjük az adatmegadást. Ha szükséges, a rendszer görgeti a lista ablakot. (Ha a lista ablak alján történik a szerkesztés.)
 • A lefelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés ugyan az, mint az 'Enter' billentyű esetén.
 • A felfelé nyíl billentyűt megnyomjuk. A működés hasonló a lefelé nyíl billentyű működéséhez, de a szerkesztő adatsor, ha van még, azaz nem az első adatsoron álltunk, az előző adatsorra ugrik, és ott folytathatjuk az adat megadást.
 • További információk a kijelölt aktív csatolt dokumentumról:

  Ha van már megadva csatolt dokumentum, akkor a hozzá tartozó aktív dokumentum adatsora kiemelt (általában sötétkék) színnel jelenik meg. A lista ablak alján a csatolást tartalmazó állományról az alábbi kiegészítő információ jelenik meg:

  Ez tartalmazza a fájl elérési útvonalát, nevét, terjedelmét, és utolsó módosítási dátumát. Ezek az adatok minden adatsorban láthatók a 'Nagy ikonok' állásban.

  A csatolt dokumentum lista adatainak megjelenítését módosító funkciók:

  A kapcsolóval a dokumentum listát megjelenítő adatsor "szélességét" állíthatjuk be. A 'Nagy ikonok' állásban a rendszer további információkat is tartalmaz a csatolt dokumentum fájlról. Így a 'Fájl név' oszlop még a fájl méret adatot is tartalmazza bájtokban, valamint a 'Könyvtár' oszlop a fájl utolsó módosítási dátumát is.

  A 'Nagy ikonok' állásban a 'Sorrend' oszlop adatainak helye megtakarítható, így más általunk fontosabbnak tartott adatok számára szélesebb felületet biztosíthatunk. Ezt úgy érhetjük el, hogy a méretező kurzor segítségével nulla szélességűre állítjuk a 'Sorrend' adatait tartalmazó oszlop szélességét. A 'Sorrend' adatról így sem kell lemondanunk, mert az adatsor újra rajzolása után a sorrendiséget meghatározó adat az így már megosztott magasságú 'Dokumentum neve' oszlopban alul fog megjelenni. (A dupla kattintással ezután az adatsor alsó felére pozícionáljunk. Ekkor is a 'Tervek előtt'/'Tervek után'" rendelkezés váltja egymást.

  A csatolt dokumentum lista adatainak kezelését segítő funkciók:

  Új dokumentum megadása

  A funkció segítségével a dokumentum listához új elemet rendelhetünk. A böngészővel keressük meg a tervekhez tartozó dokumentum fájlt. Lehetőleg a létesítmény, vagy valamely alkönyvtárába helyezzük el a más programokkal készített, de a létesítmény dokumentációhoz tartozó állományokat.

  Ha a kijelölt dokumentum nem a létesítmény könyvtárban található, akkor a rendszer csak a következő megerősítési kérdésre adott válaszra jegyzi be a dokumentumot:

  Az új dokumentum adatai ezután a következő funkciókkal megadhatóak!

  Meglévő dokumentum fájl módosítása

  A funkció segítségével a dokumentum listához korábban hozzárendelt fájlt tudjuk módosítani. A funkció működése hasonló a funkció működéséhez, de a böngészés mindig a korábbi fájl könyvtárában, a fájl adataival kezdődik. (Ha a fájl megtalálható a számítógépen!). Az új fájl kiválasztásával a rendszer a kijelölt adatsorban csak a csatolt dokumentum fájlt cseréli az újonnan kijelöltre. A lista sor egyéb adatai változatlanok maradnak.

  Sorrend módosítása

  A csatolt dokumentumok egymás közötti sorrendjét módosíthatjuk. A listán elfoglalt pozíció a 'Tervek előtt' és a 'Tervek után' opciót nem bírálja felül!

  A funkcióba belépve megjelenik a 'Rendezés:' dialógus ablak, ahol a csatolt dokumentum adatok láthatóak. A rendezési listán a lista azon sorát kell kijelölni, ahova az aktív listasort szeretnénk helyezni. A rendezés végrehajtásához a kívánt listasorra való dupla kattintással, vagy a gombbal kell kilépni.

  A 'Rendezés:' dialógus ablakban használhatjuk az automatikus rendezést is az ábrán látható tulajdonságok szerint növekvő, vagy csökkenő sorrendben. A különböző tulajdonságok szerint egymásután többször elvégzett rendezés segítségével a legkülönfélébb szabályos sorrendiséget tudunk berendezni.

  A 'Rendezés' végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ha érvényes lista sor fölött engedjük fel az egérgombot, a kiválasztott lista sort ebbe a sorba helyezi át a rendszer.

  Meglévő csatolt dokumentum törlése

  A csatolt dokumentumok listáról az aktívan kijelölt dokumentumot a törlés funkcióval tudjuk eltávolítani. A csatolt dokumentum csak a listáról törlődik, a csatolásban megadott állományt a rendszer nem törli. Ha az állományt törölni akarjuk, akkor azt bármilyen fájl kezelő segéd eszközzel hajtsuk végre!

  'Delete'

  Ha a kijelölt dokumentum törlését elvégezhetjük a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is.

  A dokumentum törlése végrehajtható a lista ablakban a bal, vagy a jobb oldali egérgomb folyamatos lenyomása melletti mozgatással is. Ehhez a kurzort a lista ablakon kívülre kell mozgatni. Ezt a megjelenő "szemetes" kurzor jól láthatóan jelzi számunkra! Ha ilyen helyzetben engedjük fel az egérgombot, akkor a kijelölt dokumentumot törli a rendszer!

  Ha a listán törlést hajtunk végre, akkor a csatolt dokumentumok kezelése listából csak a gombbal léphetünk ki!

  dokumentum megnyitása

  A funkcióval a dokumentumot a hozzá társított alkalmazással megnyithatjuk. Ezt a rendszer csak akkor tudja elvégezni, ha a számítógépre telepített a dokumentum típust kezelő alkalmazás, és a fájl megtalálható a számítógépen a megadott könyvtárban.

  Ha a dokumentum típus nem társított akkor a következő üzenetet kapjuk:

  Ha a dokumentum fájl megtalálható a számítógépen a megadott könyvtárban akkor a következő üzenetet kapjuk:


  A csatolt dokumentumok kezelése funkció bezárása a lista adatok módosításának mentése nélkül.
  Csak akkor lehetséges, ha a listán nem hajtottunk végre törlést!

  A csatolt dokumentumok kezelése funkció bezárása a lista adatok módosításának mentésével.


  Korlátozások/megjegyzések:

  A csatolt dokumentumok listáját mezőnként adhatjuk meg. Egy mezőhöz 128 csatolt dokumentum rendelhető

  Ha a csatolt dokumentum fájl nem a létesítmény könyvtár szerkezet mögött található, akkor az ilyen dokumentumot eltérő (halvány szürke) színnel különbözteti meg a rendszer.

  A dokumentumot kezelő alkalmazás csatolása megváltozhat, ha a létesítmény adatokat másik számítógépre másoljuk, és ott a csatolt dokumentum típusokhoz nincs, vagy más alkalmazás van telepítve.

  Ha a csatolt dokumentum fájl már nem található meg a dokumentum listában megadott elérési útvonalon, akkor az ilyen dokumentumot eltérő (piros) színnel és 'A fájl nem található' felirattal különbözteti meg a rendszer. A tervjegyzékben ekkor is szerepelni fog a csatolt dokumentum!!!

  A 'Dokumentum név' archívum listát a rendszer a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\UserSettings\TervNevLista.ini' állományban tárolja.

  Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
  1992-2023
  Minden jog fenntartva. ©
  OmegaSoft WEB Site