OmegaCAD Grafikus Alaprendszer

Felhasználói kézikönyve

DXF állományok importálása

Elérés:

Menü:

Alkalmazás/Kiegészítés

DXF import


A DXF import modul segítségével más tervezőrendszerrel elkészített rajzok átvehetők további feldolgozásra az OmegaCAD rendszerbe.

Miért és mire használjuk a DXF formátumot?

Az 'Alkalmazás/Kiegészítés' menü 'DXF import' tételére kattintással lehet a modult elindítani, ekkor megjelenik az 'OmegaCAD DXF import:' dialógus ablak:

Browser import file name Info Options Block handling Draw handling Table handling User deforms Filling miss out

DXF fájl neve: ahol be lehet állítani a betöltendő DXF fájl nevét.

'Rajz kezelés'

A rajz kezelés csoportban a következő paramétereket lehet beállítani:

- 'A rajz új rajzlapra kerüljön-e, vagy az aktuális rajz folytatásaként.'

Ha az 'Új rajz' rádiógomb van bekapcsolva, akkor a beolvasott DXF állomány új rajzra kerül, melynek alapértelmezés szerint minden esetben a DXF_IMP.RAJ nevet adja. A Mentés másként funkcióval kell a végleges nevet hozzárendelni a rajzhoz.

Ha a 'Hozzáfűz' van bekapcsolva, akkor az aktuális rajzhoz fűzi hozzá a DXF állomány tartalmát.

- 'Rajzlap beállítás:'

Ha a 'Rajzlap állít' ablak be van jelölve, akkor a DXF fájl végigolvasása után a rajzlap origó értékét és a rajzlap méretét beállítja úgy, hogy az elemeket befoglaló téglalaptól körbe 5-5 mm-rel nagyobb legyen. Ha a felhasználói egység, a lépték és a torzítás miatt a rajzlap valamelyik mérete 32 méternél nagyobb értékre adódna, akkor ezt az értéket 32 méterre korlátozza - tehát a rajz egy része a rajzlapon kívülre kerül.

- 'Üres réteget kihagy'

Ha az 'Üres réteget kihagy' négyzet be van jelölve, akkor az importálás során átlépi a réteg táblázatot a program. (A réteg táblázatot nem minden esetben tartalmaz a DXF fájl. Ha van, akkor a fájl elején, a táblázatok között található.) Ebben az esetben a grafikus elemekhez letárolt rétegnevek alapján állítja össze a réteg listát, így olyan rétegek nem kerülnek be az importált rajzba, amelyikhez nem tartozik grafikus elem. A DXF fájltól függően ugyanannak a rajznak eltérő lehet a megjelenése attól függően, hogy kihagytuk-e az üres rétegeket. Ez azért történhet meg, mert előfordul, hogy az egyes grafikus elemekhez nincsenek hozzárendelve a jellemzők, hanem a réteg táblázat szerint, a réteghez rendelt alapértelmezett jellemzőket veszi fel. Ha ilyen esetben az Üres réteget kihagy bejelölése miatt átlépi a réteg táblázat betöltését a program, akkor a hozzá rendelt alapértelmezett jellemzők sem töltődnek be, más jellemzők lesznek az elemekhez rendelve. Nincs általános szabály, a konkrét DXF fájltól függ, hogy a kapcsoló ki- vagy bekapcsolt állapotában kapunk kedvezőbb eredményt.

- 'Felhasználói egység és lépték.'

Az AutoCAD esetében a vonalakhoz, körökhöz felhasználói egységben lehet a vonal vastagságot hozzárendelni. Lehetőség van arra is, hogy ne a grafikus alapelemekhez, hanem a rétegekhez rendeljük a vonal vastagságokat, de ebben az esetben is felhasználói egységben. A végső vonalvastagság, a lépték a nyomtatás során lesz beállítva.

Az OmegaCAD program másként kezeli a vonalakat. A program 8 féle vonalvastagságot tud használni, melyek egyenként változtathatók. A vonalakhoz, körökhöz jellemzőként van hozzárendelve. Ahhoz, hogy az OmegaCAD programba átkonvertált rajz minél jobban hasonlítson az eredeti rajzra, be kell állítani a felhasználói egységet és a léptéket. Ennek megfelelően a DXF importáló modul minden egyes vonalhoz olyan vastagságot választ a lehetséges 8 közül, amelyik legjobban megközelíti - a beállított felhasználói egységgel és léptékkel - a DXF fájlban felhasználói egységben megadott vastagság alapján kiszámolt értéket.

'Blokk kezelés'

A 'Blokk kezelés' csoportban két rádiógomb található, aminek segítségével beállítható, hogyan helyezze el a rajzra a DXF importáló modul a DXF fájlban talált blokkokat.

Ha az 'Csoport elembe' módot választja, akkor a blokkok csoport elembe kerülnek, azaz egy elemként viselkednek. Egy elemként elmozdítható, letörölhető. Azonban a csoport elemek nem módosíthatók csak akkor, ha a Módosít / Elem / Csoport elem?... menüvel megnyitható dialógus ablak segítségével a módosítandó elemet a 'Felbont' funkcióval "felrobbantja" a felhasználó.

Ha a 'Szétesik elemeire' funkciót választja, akkor a DXF fájlban lévő blokkok szétesnek grafikus alapelemekre, vonalakra, körökre, feliratokra.... Ilyen esetben a blokk mozgatása, törlése bonyolultabb feladat, mint a csoport elem esetén. - Ugyanis a blokkot alkotó grafikus alapelemek mind külön független elemként kerülnek a rajzra. Az egyik elem megmozdítása vagy törlése nincs hatással a blokkból a rajzra került többi elemre. - Az viszont előny, hogy a blokk tartalmának megváltoztatása azonnal elvégezhető.

Mindig a beimportált rajztól és a felhasználás módjától függ, hogy melyik beállítási mód használata célszerű.

'Táblázatok kezelése'

A DXF fájl elején a rendszerváltozók értékeit, a vonal típusokat, felirat típusokat, réteg adatokat, és blokkok definícióit tartalmazó táblázatok lehetnek. A táblázatokat követi a rajz tartalmi része.

Előfordul, hogy a DXF fájl nem tartalmazza a táblázatokat, hanem azok egy külön fájlban vannak. A 'Táblázatok kezelése' csoportban lévő két rádiógombbal azt lehet szabályozni, hogy a betöltse-e az aktuális DXF fájlban lévő táblázatokat, vagy használja a korábban betöltött adatokat.

'Most betölteni' választása esetén első lépésben letörli a korábbi táblázatokat, ha volt ilyen. Azután feltölti a DXF fájl elején lévő adatokkal.

'Előző' táblázat gomb csak akkor választható, ha van már betöltött táblázat. Ha a DXF fájl tartalmaz táblázatot, és mégis az 'Előző táblázat' lett kiválasztva, akkor ennek a fájlnak a táblázat részét figyelmen kívül hagyja a program.

'Felhasználói torzítás'

A DXF fájl tartalmaz minden adatott, amely a rajz visszaállításához szükséges.

Ha a konvertálandó rajzon változtatni akarunk, a 'Felhasználói torzítás' csoportban megadhatjuk a rajz 'X', 'Y' tengelyen való eltolását, valamint a két irányban való arányossági (szorzó) tényezőt.

A torzítás módosítás a rajz felhasználói koordinátáinak megváltoztatását jelenti.

'Elemek kihagyása az importálás során:'

A csoportban megadhatjuk, hogy a DXF állomány beolvasása során mely elemek ne kerüljenek bele az OmegaCAD rajzba. Ezzel bizonyos esetekben egyszerűsíthetjük a túl sok átfedéssel megjelenő rajzot.

Ha a 'Kitöltések kihagyása' négyzet be van jelölve, akkor az importálás során a kitöltés elemek nem kerülnek bele az OmegaCAD rajzba.

A 'Súgó' és 'Infó' gombok a szokásos módon működnek: megjeleníti a 'DXF import modul súgóját', illetve a regisztrációs adatokat is tartalmazó információs ablakot.

A 'DXF beolvasása' gombra kattintáskor megkezdődik a DXF fájl beolvasása a Beállítások szerint. Ez a fájl méretétől, bonyolultságától függően egy hosszabb folyamat. Ha a szerkesztési ablakban megadott helyen (az adott névvel) nem talál DXF fájlt, akkor hibajelzést ad a program.

Az 'Import riport' gombra kattintáskor a DXF import folyamat során létrehozott napló fájl lehet megtekinteni.

A 'Kilépés' gombra kattintáskor bezárja a 'DXF fájl import' dialógus ablakot, és kilép a modulból, akkor is, ha a kijelölt rajz még nem lett beolvasva a 'DXF beolvasása' funkcióval.


Tartalom:

A DXF formátumról általában
 
DXF fájl kijelölése
Beállítások
Napló fájl
 
Információk

Korlátozások/megjegyzések:

Mivel az OmegaCAD egy 2D-s grafikus szerkesztő program, és a felhasznált grafikus alapelemeiben is eltér az AutoCAD-től és más CAD rendszerektől is, ezért a DXF fájlok konvertálása során bizonyos eltérések keletkezhetnek az eredeti rajzhoz viszonyítva. Melyek lehetnek ezek az eltérések, korlátozások:

- Az OmegaCAD DXF importáló modulja nem vizsgálja, hogy az AutoCAD milyen verziójával készült a DXF állomány. Az olyan bejegyzéseket, amiket nem ismer fel, átlépi a program.

- Az OmegaCAD maximum 127 réteg megadását engedélyezi a DXF importáló modulnak. Ha ettől több réteg szerepel a DXF fájlban, akkor az azokon elhelyezkedő elemek az Alapértelmezés szerinti rétegre kerülnek.

- Az OmegaCAD fix vonaltípusokkal dolgozik. A felhasználónak a Beállítások kell gondoskodnia arról, hogy a fel nem ismert vonaltípusokhoz az azt legjobban megközelítő típust hozzárendelje.

- Az OmegaCAD egy rajzon csak egy karakterkészletet - fontot - használ, de különböző szélességi és magassági méretekben és különböző módosításokkal: pl. dőlt, vastagított, aláhúzással. Az átkonvertált feliratokban az ékezetes karakterek helyett mindenféle jelek jelenhetnek meg. Ez a probléma megoldható az OmegaCAD alaprendszer 'Módosít'/'Ékezetes kód...' menüjének használatával.

- Az OmegaCAD 8 féle, változtatható vonalvastagsággal dolgozik. A Rajz kezelés Felhasználói egység és lépték beállítás funkcióival lehet elérni, hogy a DXF fájlban felhasználói egységben megadott vastagságokat a legjobban megközelítő vonalvastagságokat válassza ki a program.

- A SOLID és TRACE rajzelemek helyett tömör síkbeli kitöltést helyez el a rajzra a DXF importáló modul.

- A SHAPE rajzelem helyett egy szimbólumot helyez el a rajzra. A szimbólumot a Beállítások ismertetett módon [PontSzimbolumok] szekcióban lehet kijelölni. A napló fájlban megadja a SHAPE nevét és a felhívási pont koordinátáit, hogy az esetleges módosításokat - cserét - könnyebben el lehessen végezni.

- TEXT elem esetén csak normál feliratot készít, és a rajzon minden esetben úgy fordítja, hogy olvasható legyen a szöveg.

- INSERT (BESZÚRÁS) a jelenlegi verzióban nem támogatja a többszörös elhelyezést (mátrix elhelyezést), valamint a külső referencia blokkok használatát.

- POLYLINE vonal vastagsága a teljes hossz mentén állandó. A kihajlásokat a DXF importáló modul úgy kezeli le, hogy a szükséges körív darabokat sokszög vonalakkal helyettesíti. Mivel így az OmegaCAD által kezelt polyline-okba több pont kerülhet bele, mint amennyit az eredeti - a DXF fájlban lévő POLYLINE tartalmazott, elérheti a megengedett 256-os értéket. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az eredeti 1 db POLYLINE helyett ugyanaz a vonalsorozat több darabban kerül az átkonvertált változatba.

- 3DFACE elem kezelését Beállítások lehet szabályozni. Egyik lehetőség, hogy csak naplózza, hogy ilyen elemmel találkozott, de nem jeleníti meg. A másik megoldás, hogy egyszerűsítetten - síkbeli tömör kitöltésként - megjeleníti, de ebben az esetben is naplózza, és megadja az első pont koordinátáit is a könnyebb azonosíthatóság érdekében.

- A DIMENSION elemek esetén a grafikus tartalmat blokként elhelyezi a rajzra, az egyéb paramétereket figyelmen kívül hagyja.

- A MTEXT többsoros - bekezdés - feliratokat nem támogatja az OmegaCAD rendszer. Ezért ezeket a bejegyzéseket - a felirat szövegével, felhívási pont adataival együtt - naplózza. Így a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a feliratot saját maga elhelyezze a rajzra, több részre felbontva. Ehhez nem kell a szöveget újra beírni. A megnyitott napló fájlból szakaszonként „kimeszelve”, a Ctrl+C billentyű kombinációval vágólapra lehet másolni, majd az OmegaCAD program Szöveg megadása ablakba a Ctrl+V billentyű kombinációval vágólapról be lehet másolni. Ezután el lehet helyezni a rajzlap megfelelő helyére.

- A VIEWPORT elemeket figyelmen kívül hagyja

Az OmegaCAD DXF export, import modulja csak a DXF formátumot támogatja!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site