Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábel tervlapok generálása

"Kábeltervek készítése" modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O

Kábeltervek készítése

Kábelterv

Kábel tervlapok generálása...

Szerszámos:

A Kábellista készítése részben elkészített kábellista adatokat az alábbi funkciók segítségével grafikus tervlapok formájában állíthatjuk elő. Azt, hogy a kábellista kijelölése részben beállított mezők kábel adatai a mezők terveiből generálás előtt automatikusa frissüljenek, vagy az általunk áttekintett, ellenőrzött adatokat akarjuk generáltatni azt a Kábel tervlapok generálás beállítás: Közös jellemzők részben állíthatjuk be. A kívánt eredmény elérése érdekében ennek figyelemmel kisérése a használat szempontjából igen fontos!!!

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A 'Tervrészlet kiválasztása:' ablakban grafikus kábelterv egyes fejezetei generálásának beállítását, és egyenkénti generálását végezhetjük el. Az egyes tervrészek generálása egyenként a nyomógombokkal indítható, míg több tervrész egy lépésben a kívánt részek check-gombjának bekapcsolásával és a nyomógombbal érhető el. Lásd: Kábel tervlapok generálás végrehajtása

A tervlap előállítási folyamathoz tartozó ablak 'Generálás beállítások:' részében olyan paramétereket állíthatunk be, amelyek a folyamat nyomon követhetőségét befolyásolják. A generálási folyamat képernyőn történő követése látványos, ám a folyamát hosszát jelentősen növeli. A rendszer üzeneteit és jelzéseit célszerű hibanaplóba íratni, amelynek segítségével a folyamat során kiszűrt hibák javítása egyszerűsödik.

'Generálás közben grafikai megjelenítés'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az aktuális tervlapot a képernyőre is rajzolja vagy sem. Ha bekapcsolt állapotú akkor az generálási folyamat a képernyőn is követhető. Kikapcsolt állapotban az generálási folyamat valamelyest gyorsabb lesz.

'Generálás közben üzenetek'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az éppen végrehajtott műveletről adjon-e tájékoztatást.

'Generálás közben ez az ablak bezáródik'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a dialógusablak bezáródjon-e. Ha van grafikai megjelenítés, célszerű a képernyő látható területét az ablak bezárásával megnövelnie.

'Generálás közben hibajelzések'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer az észlelt hibáról adjon-e jelzést a képernyőre.

'Hibanapló írása'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben közben a rendszer az elvégzett művelet közben észlelt hibákról készítsen-e hibanaplót.

'Új hibanapló kezdése'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer a korábbi hibanaplót folytassa, vagy mindig újat kezdjen. A beállítás akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Hibanapló fájl neve:'

Ablakrészben beállítható, hogy generálás közben a rendszer az elvégzett műveletről, észlelt hibákról készített hibanaplót milyen nevű állományba írja. A napló fájl nevét kiterjesztés nélkül kell megadni. A rendszer a naplófájlt a létesítmény mező alkönyvtárban hozza létre TXT kiterjesztéssel. A beállítási lehetőség akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Naplózás hiba összegzés'

Ha a 'Hibanapló írása' bekapcsolt állapotú, akkor ebben a checkbox ablakban beállíthatjuk, hogy a hiba napló végére a rendszer készítsen e listát az előfordult hibák összegzésével. Ha a 'Hiba összegzés' bekapcsolt állapotú, akkor a Naplózás hiba összegzési mód beállítása-ban beállíthatjuk a hiba összegzés egyéb paramétereit is!

'Befejezéskor hangjelzés'

A kapcsoló ki/be kapcsolásával beállítható, hogy a generálás befejezéséről adjon-e hangjelzést a rendszer. Bekapcsolt állapotában, attól függően, hogy végrehajtáskor talált-e hibát a rendszer vagy sem, eltérő hangjelzést hallhatunk.
Abban az esetben, ha nem fordult elő egyetlen hiba sem, akkor a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesKesz.Wav' állomány hangzik el. Hiba esetén a 'x:\V10.1\OmegaWin32\Elektro\ElemzesHiba.Wav' állomány hallható.

 

'Generálás kezdő lapszám beállítása:'

Az ablakrészben azt a lapszámot állíthatjuk be, amelyre a rendszer a generálást kezdi. Az előtte lévő lapok változatlanok maradnak. Ezeken a változatlan lapokon a saját szerkesztésű tervlapjainkat készíthetjük el. A kezdő lapszám lehet az első lap is. A rendszer a generálás előtti lapokat akkor is változatlanul hagyj, ha azok korábban rendszer által generált tervlapok voltak!

A nyomógomb megnyomásával elindul a Kábel tervlapok generálás végrehajtása


Tartalom:

Kábellista generálás beállítás
Kábellista generálás beállítás: Lap beállítása
Kábellista generálás beállítás: Közös jellemzők
Kábellista generálás beállítás: Szereléshely kábelei I.
Kábellista generálás beállítás: Szereléshely kábelei II.
Kábellista generálás beállítás: Kábel összesítő I.
Kábellista generálás beállítás: Kábel összesítő II.
Kábellista generálás beállítás: Kábel mennyiség
Kábellista generálás beállítás: Végelzárók
Kábellista generálás beállítás: Optikai kábelek
Kábellista generálás beállítás: Tartalomjegyzék kezelés
Kábellista generálás beállítás: Ajánlott beállítás
Kábel tervlapok generálás végrehajtása

Lásd:

Kábellista készítése

Naplózás hiba összegzés
Naplózás hiba összegzési mód beállítása

Lásd még:

Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site