Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábelek adattára

'Törzsadatbázisok kezelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Törzsadatbázis kezelés...

 

Nyomógomb:


Ebben az adattárban a kábeleket típusuk, ezen belül pedig szerkezetük szerint csoportosíthatjuk. A szerkezet az esetek nagy részében megegyezik az 'érszám x keresztmetszet' adattal, ám vannak ettől eltérő szerkezetű kábelek is (pl. 3x50/50 mm2 Al), ezért a szerkezethez külön meg kell adni a kábel érszámát is. Az egyes erekhez érszín adatokat is megadhatunk.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Egy adott típusú és szerkezetű kábelhez anyagszám és ezen keresztül költségvetési adatok rendelhetők. A kábel anyagszámán kívül másik két anyagszám hozzárendelésére is lehetőségünk van. Ezek a kábel végelzáró szerelésére és a kábel erek bekötésére, mint költségvetési tételre vonatkozó anyagszámok. Az ezekhez tartozó költségvetési adatokat az egyéb anyagok adattárában lehet megadni, amelynek eredményeképen a költségvetésben a kábel felvétele mellett automatikusan megjelenik a végelzáró szereléséhez és a kábel erek bekötéséhez szükséges időszükséglet is.

A kábel adattár két szintje a két egymás melletti ablakban helyezkedik el. Az ablakokban a felsőbb szint aktuális eleméhez tartozó adatok jelennek meg. Az egyes szintek aktuális elemei az ablakokban árnyékolva, ill. az ablakok fölötti sorban láthatóak.

A 'Kábel típus', 'Szerkezete' adatcsoport közös funkciói:

Új 'megadása'

A parancs segítségével az aktuális szinten új elem adható meg.

Módosítás

A parancs segítségével az aktuális elem neve módosítható.

Az adatbázisainkban elhelyezett elemeket a későbbiekben akkor sem lehet törölni, ha azok már elavultak, nem elérhetőek. Hiszen ha ezek az elemek korábban felhasználásra kerülhettek, és ha egy ilyen létesítményben további tervezés vállik szükségessé, akkor ezeknek az idejét múlt elemeknek továbbra is elérhetőnek kell lennie a rendszer számára. Ezért bevezetésre kerül az elemekhez rendelhető életút jellemző az alábbiak szerint.

Ha egy elemet megjelölünk valamelyik fenti tulajdonsággal, akkor az a kiválasztási listán narancs színnel megjelölésre kerül. Ha egy kábel típust jelöljük meg, akkor a hozzá tartozó valamennyi szerkezet is megjelölésre kerül. De hozzárendelhetük a jelölést csak egyes szerkezethez is.

Rendezés

A parancs segítségével az aktuális elem lista sorrendje módosítható.

Törlés

A parancs segítségével az aktuális elemet törölhetjük a listáról.

A 'Szerkezete' adatcsoport funkciói:

Szerkezet átemelés

A parancs segítségével az átemelésre kijelölt szerkezetet az adattárba másolhatjuk. Ezzel az eljárással a szerkezethez tartozó érszám, anyagszámok és költségadat együtt másolódnak.

Lásd: Adatbázis elem átemelés

Kábel érszám ablak

Ebben az ablakban az aktuális szerkezethez tartozó érszám adható meg.

Kábel átmérő ablak

Ebben az ablakban az aktuális szerkezethez tartozó kábel külső átmérője adható meg [mm]-ben.

Kábel anyagszám ablak

Ebben az ablakban az aktuális típusú és szerkezetű kábelhez rendelhető egy anyagszám, amely a költségvetési adattár egy rekordjának azonosítója lesz. Ebben a rekordban tárolhatjuk a költségvetés készítéséhez szükséges, az aktuális kábelre vonatkozó adatokat.

Kábelvégelzáró anyagszám ablak

Ebben az ablakban az aktuális típusú és szerkezetű kábelhez rendelhető egy anyagszám, amely a költségvetési adattár egy rekordjának azonosítója lesz. Ebben a rekordban tárolhatjuk a költségvetés készítéséhez szükséges, a kábel végelzáró szerelésére vonatkozó adatokat. A gomb megnyomásával az egyéb anyag adatbázis kiválasztó paneljére jutunk, ahol egyszerűen kijelölhetjük az egyéb anyagot elnevezésével és anyagszámával együtt.

Csak Kábelvégelzáró tulajdonságú elemet választhatunk ki. Ha ez mégsem így történne, hibajelzést kapunk.

Kábelszerelés anyagszám ablak

Ebben az ablakban az aktuális típusú és szerkezetű kábelhez rendelhető egy anyagszám, amely a költségvetési adattár egy rekordjának azonosítója lesz. Ebben a rekordban tárolhatjuk a költségvetés készítéséhez szükséges, a kábel erek bekötésére vonatkozó adatokat. A gomb megnyomásával az egyéb anyag adatbázis kiválasztó paneljére jutunk, ahol egyszerűen kijelölhetjük az egyéb anyagot elnevezésével és anyagszámával együtt.

Csak Kábelszerelés tulajdonságú elemet választhatunk ki. Ha ez mégsem így történne, hibajelzést kapunk.

Mivel korábban ez nem volt lehetséges, és a már meglévő adatbázisunkkat már nem akarjuk ezzel kiegészíteni, ternészetesen a kiválasztás során az ellenőrzést és hibajelzést kikapcsolhatjuk a gomb segítségével.

A funkcióval a kábel ereknek a szín adatokat adhatjuk meg.

Lásd: Kábel ér szín megadása

A parancs segítségével az elemek költségvetési/anyagkiírási adatlapját adhatjuk meg.

Lásd: Költség adatlap megadása

Optikai tulajdonságok megadása

Optikai kábel száloptika tulajdonság megadása funkcióban a kábel optikai tulajdonságait adhatjuk meg.

Egy kábel akkor lehet egy optikai útvonal része, ha a kábel típushoz meg vannak adva a száloptika tulajdonságok. Ha a kábel 1, vagy 2 erű, akkor optikai patch kábel is lehet!

A kábel adatbázis kezelő funkciók:

Költség frissítés

A parancs segítségével azon elemek, melyek 'Belső' frissítési kóddal bírnak a folyamat során a kiírási szövegükben a kábel adatokból összeállított szöveggel újra szerkesztődnek. Anyagszámuk, ha nem volt megadva, '?' anyagszám helyett a rendszer a kábelszerkezet egyedi azonosító ID-ből szerkeszt egyedi anyagszámot, melynek formája: 'X: xyz...'

Lásd: Költségvetési adatok belső frissítése

Költség lista megjelenít

A parancs segítségével az adatbázis listák készítése modul segítségével előállított szöveges költséglistát lehet megtekinteni.

Lásd: Szöveges adatbázislista megtekintése/nyomtatása

Kábel lista megjelenít

A parancs segítségével az adatbázis listák készítése modul segítségével előállított szöveges elemlistát lehet megtekinteni.

Lásd: Szöveges adatbázislista megtekintése/nyomtatása

Kábel adatbázis

A parancs segítségével az aktuális adatbázisra vonatkozó információkat kaphatunk. Ha van az adatbázis fájlban felesleges, nem használt helyfoglalás, akkor azt a tömörítési karbantartás funkcióval törölhetjük.

Lásd: Információk az adatállományokról


Lásd még:

Törzsadatbázis listák készítése

Korlátozások/megjegyzések:

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszer kábel adatbázisra vonatkozó korlátait lásd itt!

Az adatbázis használatba vételekor ellenőrzésre kerül, hogy korábban az adatbázis építése során a 'Minősített optikai' adatbázisnak mely változata volt már használatban. Ha már volt újabb változat használatban, mint ami a jelen pillanatban telepítve van. Ekkor ez a hibajelzés jelenik meg.

Ilyen akkor fordul elő, amikor az adatbázis egy olyan munkahelyen van használatban, amelyen a 'Minősített optikai' adatbázisnak a frissítése nem történik meg!

Ez az ellenőrzés csak akkor történik meg, ha az adatbázisban valamely kábel típushoz optikai kábel száloptika tulajdonság megadása is történik.
Így ha az adott adatbázisban nincs megadva egyik elemhez sem optikai tulajdonság, akkor az Minősített optikai adatbázisra történő ellenőrzés nem történik meg, és hibajelzés sem érkezik rá.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site