Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Blokk elhelyezése könyvtárból

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Blokk műveletek Blokk elhelyezése könyvtárból...

Szerszámos:

Ikon:


A parancs segítségével egy korábban, tetszőleges áramút terv részlet fájlban tárolt blokkot jelölhetünk ki. A parancsot kiadva megjelenik a 'Logikai blokk elhelyezése a terven:' párbeszédpanel.

---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

A könyvtárak közötti választást követően a blokk fájl nevet kell kijelölnünk. A 'Blokk kép:' ablakban megjelenő grafikus rajzolat segítségével láthatjuk a tárolt blokk képeket.

A rendszer automatikusan elvégzi a különböző adatbázisokból származó szimbólumok és készülék típusok átírányítását az elemek nevének azonossága alapján. Ha név azonosság alapján nem talál hibátlan helyettesítő elemet, akkor tulajdonság alapján fogja az eredeti elemet átirányítani egy másik elembe.

A funkció elvégzi a szimbólumok takarási felületeinek és csatlakozó pontjainak az ellenőrzését. Az ellenőrzésnek akkor van jelentősége, ha a blokk, amit el akarunk helyezni a tervünkben, egy más adatbázissal rendelkező tervből származik. Az ellenőrzés akkor ad hibátlan eredményt, ha a blokkban található szimbólumok takarási felületei és az azokhoz tartozó csatlakozási pontok helye megegyezik.

A szimbólumok és készülékek átiránytása lehet felhasználói kijelölésű azaz 'kézi', vagy automatikus. A kézi átirányítás csak akkor érvényes, ha a szimbólumokhoz tartozó keretek takarási felületei és csatlakozási pontjaik azonosak. A készülék átirányításnak a feltétele, hogy a készüléknek a blokkban megjelenő részei helyettesíthetőek legyenek. Azaz a készülék azon a szimbólum részei, amelyek a blokkban szerepelnek, a helyettesítő készülékben is meglegyenek. Ha a szóban forgó szimbólum átirányított, akkor az átirányított szimbólumnak kell szerepelnie a készülékben.

Erre az ellenőrzésre és átirányításra csak akkor van lehetőségünk, ha a blokk fájl a V9.04 vagy későbbi verziójú rendszerrel készült.

A logikai blokk elemeinek átirányításai:

Szimbólumok átirányítása

Készülék típusok átirányítása

Szereléshelyek átirányítása

Sorkapocs típusok átirányítása

Körvezetékek átirányítása

Különleges vezeték típusok átirányítása

Rétegek átirányítása Azonosan működik mint a Blokk fájl elhelyezés funkcióban. Azzal a kiegészítéssel, hogy az 'elektro' rendszer objektumokhoz rendelt grafikus elemek előre definiált rétegeit nem lehet átirányítani. Sőt, ha az eredetileg tárolt blokkban ilyen hiba volt, akkor azt a rendszer automatikusan javítja. (lásd: Az 'elektro' objektumhoz rendelt grafikus elemek előre definiált rétegeinek ellenőrzése"


Szimbólumok átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található szimbólumokat a funkcióval hívható 'A blokk szimbólumainak átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a szimbólum típus átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán akkor van szimbólum, ha a kijelölt blokkban van szimbólum. Ekkor az gomb érvényes, és megnyomásával a szimbólum lista kijelölt szimbóluma megjelölhető, hogy az szimbólumok mely szimbólumra legyenek lecserélve.

A kijelölt szimbólum átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A szimbólum átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt szimbólum lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással. A dupla kattintás az 'Átirányítás ->' oszlopban abban az esetben, amikor már a szimbólumhoz van átirányítás megadva, és az érvényes, akkor a [Kézi] átirányítást kapcsolja ki/be.

A szimbólum átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'szimbólum átirányítása' végrehajtásához válasszuk a szimbólum átirányítása /Insert, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt szimbólum átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A szimbólum listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

[Automatikus]

Ha az [Automatikus] átirányítási adat megjelenik, akkor szimbólum az adatbázisban megtalálható, vagy azonosan helyettesíthető a mejelölt elemmel. A rendszer ad automatikus átirányítási javaslatot. Ha ez nem jelenik meg, akkor ez nem lehetséges. Ekkor a blokk elhelyezése után az elhelyezett szimbólum az eltérés mértékétől függően hibát okoz! Ekkor a szimbólum adatsor háttere piros! Ilyen esetben magunk sem tudunk [Kézi] átirányítással olyan szimbólumot választani, amely az átirányítási feltételeknek megfelel!

Az [Automatikus] átirányítás érvényben van.

Az [Automatikus] átirányítás nincs érvényben. Helyette [Kézi] átirányítás van!

[Kézi]

A [Kézi] átirányítási adat akkor jelenik meg, ha szimbólumhoz már adtunk meg más szimbólumot, amellyel ezt az elemet helyettesíteni akarjuk. EZeket az átirányítási adatokat a rendszer megőrzi, és mindaddig érvényben maradnak, míg vissza nem vonjuk őket.

A [Kézi] átirányítás érvényben van.

A [Kézi] átirányítás erre az esetre ki van kapcsolva.

Ha a [Kézi] átirányítás érvényes, akkor azt erre az esetre a szimbólum lista során az 'Átirányítás ->' oszlopban az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással ki/be kapcsolhatjuk.

A [Kézi] átirányítás nincs érvényben. Ennek az oka, hogy ebben a létesítményi adatbázisban nem található meg az átirányításra kijelölt szimbólum, amely az átirányítást lehetővé teszi.

Ha a kijelölt szimbólum átirányított egy másik szimbólumba, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt szimbólum átirányított, megnyomásával a kijelölt készülék típus átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt szimbólum átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt szimbólum átirányított egy másik szimbólumba, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi szimbólum átirányítását megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított szimbólum, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.

Fontos megjegyezni, hogy ekkor is csak a látható listán szereplő szimbólumok átirányítását vonjuk vissza.

Szimbólumok ellenőrzésének eredménye:

A blokkban található szimbólumok ellenőrzésének eredményéről kapunk tájékoztatást. Ez egy ikonból és egy szöveges leírásból áll. Ezt az ellenőrzést minden blokkra elvégzi a rendszer. Ennek az ellenőrzésnek akkor van jelentősége, ha a blokk, amit el akarunk helyezni a tervünkben, egy más adatbázissal rendelkező tervből származik. Az ellenőrzés akkor ad hibátlan eredményt, ha a blokkban található szimbólumok takarási felületei és az azokhoz tartozó csatlakozási pontok helye megegyezik!

Nincsenek szimbólumok a blokkban!

A szimbólumok takarási felületei és csatlakozási pont helyei hibátlanok!

Szimbólum takarási felület és csatlakozási pont hely hibák vannak!

Korlátozások/megjegyzések:

A funkció csak akkor érvényes, ha van az elhelyezendő blokkban van szimbólum!

A szimbólum átirányítás eredményessége nagy mértékben függ a blokk forrás és az elhelyezési létesítményi adatbázisok eltérésétől!

A szimbólum átirányítás jelentősen befolyásolhatja a a Készülék típusok átirányítása eredményességét.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a blokk szimbólumok átirányításának adatai a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\BlocksSymbols.Block' állományban tárolódnak.


Készülék típusok átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található készülékeket a funkcióval hívható 'A blokk készülékeinek átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a készülék típus átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán akkor van készülék, ha a kijelölt blokkban van készülék. Ekkor az gomb érvényes, és megnyomásával a készülék lista kijelölt készülék típusa megjelölhető, hogy az ilyen típusú készlékek mely készülék típusre legyenek cserélve, ha a blokkban lévő szimbólumai ezt lehetővé teszik.

A kijelölt készülék típus átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A készülék típus átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt készülék típus lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással. A dupla kattintás az 'Átirányítás ->' oszlopban abban az esetben, amikor már a készülék típushoz van átirányítás megadva, és az érvényes, akkor a [Kézi] átirányítást kapcsolja ki/be.

A készülék típus átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'Készülék típus átirányítása' végrehajtásához válasszuk a Készülék típus átirányítása /Insert, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt készülék típus átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A készülék típus listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

[Automatikus]

Ha az [Automatikus] átirányítási adat megjelenik, akkor készülék típus az adatbázisban megtalálható, vagy azonosan helyettesíthető a mejelölt elemmel. A rendszer ad automatikus átirányítási javaslatot. Ha ez nem jelenik meg, akkor ez nem lehetséges. Ekkor a készülék típusnélküli lesz! Ekkor a készülék adatsor háttere piros! Ilyen esetben magunk sem tudunk [Kézi] átirányítással olyan típust választani, amely az átirányítási feltételeknek megfelel!

Az [Automatikus] átirányítás érvényben van.

Az [Automatikus] átirányítás nincs érvényben. Helyette [Kézi] átirányítás van!

[Kézi]

A [Kézi] átirányítási adat akkor jelenik meg, ha készülék típushoz már adtunk meg más típust, amellyel ezt az elemet helyettesíteni akarjuk. EZeket az átirányítási adatokat a rendszer megőrzi, és mindaddig érvényben maradnak, míg vissza nem vonjuk őket.

A [Kézi] átirányítás érvényben van.

A [Kézi] átirányítás erre az esetre ki van kapcsolva.

Ha a [Kézi] átirányítás érvényes, akkor azt erre az esetre a készülék típus lista során az 'Átirányítás ->' oszlopban az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással ki/be kapcsolhatjuk.

A [Kézi] átirányítás nincs érvényben. Ennek az oka, hogy ebben a létesítményi adatbázisban nem található meg az átirányításra kijelölt készülék típus olyan felépítésben, amely az átirányítást lehetővé teszi. Ennek oka lehet az is, hogy olyan szimbólum átirányítások vannak érvényben, amely olyan mértékben alakítja át a készüléket, hogy az most éppen nem átirányítható.

Ha a kijelölt készülék típus átirányított egy másik típusba, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt készülék átirányított, megnyomásával a kijelölt készülék típus átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt készülék típus átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt készülék típus átirányított egy másik készülék típusba, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi készülék típus átirányítását megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított készülék típus, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.

Fontos megjegyezni, hogy ekkor is csak a látható listán szereplő készülék típusok átirányítását vonjuk vissza.

Korlátozások/megjegyzések:

A funkció csak akkor érvényes, ha van az elhelyezendő blokkban van készülék, és az 'Azonosított készülékek elhelyezése' be van kapcsolva!

A készülék átirányítás eredményessége nagy mértékben függ a blokk forrás és az elhelyezési létesítményi adatbázisok eltérésétől!

A készülék átirányítás eredményességét nagy mértékben befolyásolja a Szimbólumok átirányítása (Ha van szimbólum felépítésű készülék!)

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a blokk készülékek átirányításának adatai a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\BlocksDevice.Block' állományban tárolódnak.


Szereléshelyek átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található szereléshelyeket a funkcióval hívható 'A blokk szereléshelyeinek átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a szereléshely átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán mindig van szereléshely. A gomb érvényes, és megnyomásával a szereléshely lista kijelölt helye megjelölhető, hogy az aktuális áramút terv mely szereléshelyével legyen a másolás után azonos.

A kijelölt szereléshely átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A szereléshely átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt szereléshely lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

A szereléshely átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'Szereléshely átirányításához' végrehajtásához válasszuk a 'Szereléshely átirányítása /Ins, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt szereléshely átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A szereléshely listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

- A szereléshely minden azonosítójával megegyezik az aktuális mező egyik szereléshelyével. A terv részlet másolása során minden elem, amely ezen a szereléshelyen volt, ezen a '+M' szereléshelyen marad továbbra is! A másolás után a sorkapocs léc tervjelek a cél áramút tervben a '+M' szereléshelyhez megadott tervjelek lesznek, ha panelos a szereléshely, akkor a paneljelek is e szerint változnak. Azaz másolás után minden elem a cél áramút tervben a '+M' szereléshelyhez lesz rendelve, így ennek a tulajdonságait veszik fel. Ha eltérés található a sorkapocs kezdő sorszámokban, akkor, ha megmaradó sorkapocs sorszám van, akkor az eltérésnek megfelelően változni fognak a sorkapocs sorszámok ezen a szereléshelyen. Másolás után a '+M' szereléshelyen a másolás előtt korábban már ott található elemek és a másolt lapokon a '+M' szereléshelyen található elemek összessége lesz!

- A szereléshely alfanumerikus azonosítója megegyezik az aktuális mező egyik szereléshelyével, de nem ugyan ahhoz a mezőhöz vannak rendelve. Erre utal a !!!(=00BBA+PLC) megjegyzés. Továbbá a szereléshely elnevezés megadásában is eltérés mutatkozik! Ennek ellenére a terv részlet másolása során minden elem, amely ezen a szereléshelyen volt, ezen a '+PLC' szereléshelyen marad továbbra is! (Az eredeti szereléshelyhez képest megváltozik a mező, amelyhez az elemek rendelve voltak, mert a cél áramút tervben a '+PLC' szereléshely a =00BBA mezőhöz van rendelve. A másolás után a sorkapocs léc tervjelek a cél áramút tervben a '+PLC' szereléshelyhez megadott tervjelek lesznek, ha panelos a szereléshely, akkor a paneljelek is e szerint változnak. Azaz másolás után minden elem a cél áramút tervben a '+PLC' szereléshelyhez lesz rendelve, így ennek a tulajdonságait veszik fel. Ha eltérés található a sorkapocs kezdő sorszámokban, akkor, ha megmaradó sorkapocs sorszám van, akkor az eltérésnek megfelelően változni fognak a sorkapocs sorszámok ezen a szereléshelyen. Másolás után a '+PLC' szereléshelyen a másolás előtt korábban már ott található elemek és a másolt lapokon a '+PLC' szereléshelyen található elemek összessége lesz!

- A '+FRV' szereléshely nem található a cél áramút tervben. Másolás során ez a szereléshely is másolásra kerül minden tulajdonságával. (sorkapocs tervjelek, ha panelos a panel jelek, sorkapocs kezdő sorszámok is). Bővül a szereléshely lista! Így minden ezen a szereléshelyen található elem változatlan lesz a szereléshely tulajdonságaival kapcsolatban. Másolás után a '+FRV' szereléshelyen csak a másolt lapokon található elemek lesznek!

- Az '+NE01 Főelosztó' szereléshelyen található elemek mind a cél áramút tervben már megadott '+03GS02 Motoros fogyasztói leágazás' szereléshelyre kerülnek. Minden a szereléshelyhez tartozó tulajdonságuk a szerint változik meg, hogy a két szereléshely tulajdonságai mennyiben térnek el egymástól. (Sorkapocs tervjelek, panel jelek, sorkapocs kezdő sorszámok). Másolás után a '+03GS02' szereléshelyen a másolás előtt korábban már ott található elemek és a másolt lapokon a '+NE01' szereléshelyen található elemek összessége lesz! A másolás után nem lesz '+NE01' szereléshelyen a tervben! Ha csak korábban nem volt, de a másolandó tervlapok elemeit nem oda akartuk elhelyezni!

Ha a kijelölt szereléshely átirányított egy másik szereléshelybe, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt szereléshely átirányított, megnyomásával a kijelölt szereléshely átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt szereléshely átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt szereléshely átirányított egy másik szereléshelybe, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi átirányított szereléshely átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított szereléshely, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.


Sorkapocs típusok átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található sorkapcsokat a funkcióval hívható 'A blokk sorkapocs típusainak átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a sorkapocs átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán akkor van sorkapocs, ha a kijelölt blokkban van legalább egy sorkapocs. Ekkor gomb érvényes, és megnyomásával a sorkapocs lista kijelölt sorkapcsa megjelölhető, hogy az aktuális áramút terv mely sorkapocs típusával legyen a másolás után azonos.

A kijelölt sorkapocs átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A sorkapocs átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt sorkapocs lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

A sorkapocs átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'Sorkapocs átirányításához' végrehajtásához válasszuk a 'Sorkapocs átirányítása /Ins, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt sorkapocs átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A sorkapocs listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

- A 'Normál WDU2.5 102000 WEM' sorkapocs típus azonosan megtalálható a cél áramút tervben. Másolás után ezen sorkapcsok típusa, funkciója nem változik!

- A 'Rövidzáró SAKT 2/35 010592' sorkapocs típus nem található a cél áramút tervben. Másolás során ezzel a sorkapocs típussal bővül a cél áramút terv sorkapocs listája, A másolás után ezen sorkapcsok típusa, funkciója nem változik!

- A 'Normál WDU16 102040 WEM' sorkapocs típus átirányított a cél áramút tervben már megadott "Normál WDU2.5 102000 WEM" sorkapocs típusba. Másolás után a másolt blokkban található minden ilyen típusú sorkapocs az átirányítással megadott sorkapocs funkcióját és típusát veszi fel!

Ha a kijelölt sorkapocs átirányított egy másik sorkapocsba, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt sorkapocs átirányított, megnyomásával a kijelölt sorkapocs átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt sorkapocs átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt sorkapocs átirányított egy másik sorkapocsba, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi átirányított sorkapocs átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított sorkapocs, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.


Körvezetékek átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található körvezetékeket a funkcióval hívható 'A blokk körvezetékeinek átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a körvezeték átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán akkor van körvezeték, ha a kijelölt blokkban van legalább egy körvezeték elhelyezve. Ekkor gomb érvényes, és megnyomásával a körvezeték lista kijelölt körvezetéke megjelölhető, hogy az aktuális áramút terv mely körvezetékével legyen a másolás után azonos.

A kijelölt körvezeték átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A körvezeték átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt körvezeték lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

A körvezeték átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'Körvezeték átirányításához' végrehajtásához válasszuk a 'Körvezeték átirányítása /Ins, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt körvezeték átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A körvezeték listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

- A '+24V' körvezeték megtalálható a másolandó blokkban. Ez a körvezeték azonos elnevezéssel megtalálható a cél áramút tervben is. Másolás után a '+24V' körvezetéken a másolás előtti elemek és a másolt blokkban lévő elemek lesznek!

- Az 'N' körvezeték megtalálható a másolandó blokkban. Ez az 'N' körvezeték eltérő elnevezéssel megtalálható a cél áramút tervben is. Másolás után az 'N' körvezeték elnevezése a cél áramút tervben nem változik. A körvezetéken a másolás előtti elemek és a másolt blokkban lévő elemek lesznek! (Gyakorlatilag azonos az 1. esettel, csak figyelmeztetés van az elnevezés eltérésre!)

- Az 'LP Jelzőlámpa' körvezeték nem található a cél áramút terv. Körvezeték listáján. Másolás során a cél áramút terv körvezeték listája bővül az 'LP Jelzőlámpa' körvezetékkel, melyez csak a másolt tervlapon található elemek kapcsolódnak.

- Az 'LP Jelzőlámpa' körvezeték nem található a cél áramút terv. Körvezeték listáján. Másolás során a cél áramút terv körvezeték listája bővül az 'LP Jelzőlámpa' körvezetékkel, melyez csak a másolt tervlapon található elemek kapcsolódnak!

Ha a kijelölt körvezeték átirányított egy másik körvezetékbe, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt körvezeték átirányított, megnyomásával a kijelölt körvezeték átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt körvezeték átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt körvezeték átirányított egy másik körvezetékbe, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi átirányított körvezeték átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított körvezeték, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.


Különleges vezeték típusok átirányítása

A másolásra kijelölt blokkban található különleges vezetékek a funkcióval hívható 'A blokk vezetékeinek átirányítása:' panelen találjuk meg. Itt végezhetjük el a különleges vezeték átirányítás kijelöléseket.

---> --->

A listán akkor van vezeték, ha a kijelölt blokkban van legalább egy vezeték, amely nem az alapértelmezés szerinti vezeték/kábel kapcsolat. Ekkor gomb érvényes, és megnyomásával a vezeték lista kijelölt vezetéke megjelölhető, hogy az aktuális áramút terv mely vezetékével legyen a másolás után azonos.

A kijelölt különleges vezeték átírányítását elvégezhetjük még a következő módon is:

A különleges vezeték átirányítását elindíthatjuk az átirányítani kívánt különleges vezeték lista sorára az egér bal oldali gombjával való dupla kattintással.

A különleges vezeték átirányítását elindíthatjuk a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben a 'Különleges vezeték átirányításához' végrehajtásához válasszuk a 'Vezeték átirányítása /Ins, Dupla' menüpontot.

'Insert'

A kijelölt különleges vezeték átirányítását elindíthatjuk a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is.

A különleges vezetékek listán az 'Átirányítás ->' oszlopban a jelölések értelmezése a következő:

- A 'Cu 6mm2 /kék' vezetéknév azonosan megtalálható a cél áramút tervben. Másolás után ezen vezetékek jellege felveszi a cél adatbázisban ezen a néven tárolt vezeték adatait! Az összehasonlítás csak a vezeték név alapján történik. A további paraméterek, mint áramút terven való megjelenítés vonaljellege, és minden más paramétere ettől még eltérhet! A másolás után a másolt vezeték felveszi a cél adatbázisban azonos vezetéknévvel szereplő vezeték paramétereit!

- A 'Cu 25mm2 /fekete' vezetéknév nem található meg a cél áramút tervben. Másolás során ezzel a vezeték típussal bővül a cél áramút terv vezeték lista állománya. A másolt vezeték így mindenben megtartja korábbi paramétereit!

- A 'Cu 16mm2 / fekete' vezeték átirányított a cél áramút terv 'Cu 16mm2 (fekete)' vezeték típusába. A Másolás során ezen vezetékek felveszi a cél adatbázisban az átirányításban kijelölt vezeték összes tulajdonságát! A másolás után nem lesz a cél áramút terv vezeték listáján 'Cu 16mm2 / fekete' tulajdonságú vezeték, ha csak korábban nem volt!

A listán akkor van vezeték, ha a kijelölt blokkban van legalább egy vezeték, amely nem az alapértelmezés szerinti vezeték/kábel kapcsolat. Ekkor gomb érvényes, és megnyomásával a vezeték lista kijelölt vezetéke megjelölhető, hogy az aktuális áramút terv mely vezetékével legyen a másolás után azonos.

Ha a kijelölt különleges vezeték átirányított egy másik különleges vezetékbe, akkor az átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

A gomb érvényes, ha a kijelölt különleges vezeték átirányított, megnyomásával a kijelölt különleges vezeték átirányítása megszűnik.

Ha a kijelölt különleges vezeték átirányított, akkor az átirányítását megszüntethetjük a lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Átírányítás visszavonása /Del' menüpontot.

'Delete'

Ha a kijelölt különleges vezeték átirányított egy másik különleges vezetékbe, akkor a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával megszüntethetjük az átirányítást.

Valamennyi átirányított különleges vezeték átirányítást megszüntethetjük a következő módokon:

Ha van átirányított különleges vezeték, akkor valamennyi átirányítását megszüntethetjük a bármely lista soron végzett jobb oldali egér gomb felengedésre előbukkanó lebegő menü használatával.

Ekkor a lebegő menűben válasszuk a 'Minden átírányítás visszavonása' menüpontot.


'Pozicionálás közben is van támogatás'

Bekapcsolt állapotában a blokk elhelyezési pozíciójának megadásakor lehetőség van további módosításra az 'Blokk pozició:' dialógus segítségével.

A logikai blokkok elhelyezése során lehetőség van a blokk elforgására. Ha az elforgatott blokk mérete egy adott forgatás esettén nagyobb lenne, mint az áramútterv lapok logikai háló területe, az a forgatási érték nem állítható be!

A kapcsoló a blokknak a tervlapon történő pozícionálása közben is ki/be kapcsolható a jobb oldali egérgomb megnyomása, majd felengedésére megjelenő lebegő menü segítségével.


'Azonosított készülékek elhelyezése'

Bekapcsolt állapotában a blokkban az egy készülékhez tartozó elemeket azonos készülékben helyezi el a rendszer, megtartva az eredeti készülék tervjel osztály azonosítót. Ha a blokk többször is elhelyezésre kerül, akkor a tervjelsorszámok léptetésre kerülnek.

A kapcsoló a blokknak a tervlapon történő pozícionálása közben is ki/be kapcsolható a jobb oldali egérgomb megnyomása, majd felengedésére megjelenő lebegő menü segítségével.


Azonosítatlan szimbólumonként elhelyezett blokk.


'Azonosított készülékek elhelyezése' kapcsolóval elhelyezett blokk.


A blokk elhelyezését a tervlapra a gombbal indítjuk.

Ha a szimbólum ellenőrzés a következő: Szimbólum takarási felület és csatlakozási pont hely hibák vannak! Akkor az alábbi hibajelzés ellenére folytathatjuk a blokk elhelyezését. De ilyen esetben gondoskodnunk kell a hiba kijavításáról!

Ha a szimbólum ellenőrzés eredménye a következő: A blokk olyan szimbólumot tartalmaz, amelyhez nincs keret rendelve! A blokk nem használható! Akkor az alábbi hibajelzés jelenik meg, és a kijelölt blokkot nem lehet tárolni a könyvtárba!

Ez a korlátozás azért szükséges, mert a könyvtárba tárolt blokkok bármely más létesítmény terveibe is beépíthetők. A szimbólumok azonosítására és helyettesítésére a hozzá rendelt keretek azonossága szigorúan ellenőrzésre kerül. Ha nincs a szimbólumhoz keret rendelve, akkor ez az elllenőrzés nem lehetséges teljeskörűen! Így más létesítmények terveiben való felhasználás során az egyes szimbólumok, majd ezen keresztül az egyes készülékek helyettesíthetőségének lehetősége nem lehet teljes. Ezért az ilyen blokkok elhelyezését nem teszi lehetővé a rendszer.

Ilyen esetben két lehetőségünk van: A nyomógomb választása esetén a blokk elhelyezése funkcióban maradunk, és lehetőségünk van másik blokkot választani, amelyben ez a hiba nem áll fenn. Vagy a nyomógomb választásával blokk elhelyezése nélkül kilépünk a funkcióból.

Ha a fenti hibajelzések nem állnak fenn, a következőkben meg kell adni a blokk helyét a tervlapon.

A blokk bal alsó pontja: [ESC=Kilépés!]

A jobb oldali egérgomb megnyomása, majd felengedésére az alábbi lebegő menü jelenik meg. Ekkor a lebegő menüben megjelenő funkciók a referencia pont megadása közben is hívhatók, végrehajthatók, anélkül, hogy a funkció végrehajtás megszakadna. Kivéve az Eldob, Esc funkciót, mely kifejezetten a funkció szerkesztési eredmény nélküli befejezésére szolgál.

A pozíció megadása közben a lebegő menü segítségével az alábbi beállításokat tudjuk közvetlenül, a funkció végrahajtásának megszakítása nékül végrehajtani:

'Pozicionálás közben is van támogatás'

'Azonosított készülékek elhelyezése'

---> --->

Ha a 'Pozicionálás közben is van támogatás' kapcsoló be van kapcsolva, akkor az elem elhelyezését az 'Blokk forgatás:' dialógus segítségével módosítani lehet:

A gomb véglegesíti az elemet a rajzon és új elhelyezési pozíció megadását teszi lehetővé. A rendszer az 'Blokk forgatás:' dialógusba belépve a kurzort automatikusan a gombra helyezi. Az elem „gyors” elhelyezéséhez elegendő kétszer kattintani az egér bal oldali gombjával. (double-click)

A 'Forgatás:' csoportban módosítható a blokk elhelyezés forgatási szöge fokokban, az óramutató járásával ellentétes pozitív irányban.

A gomb megnyomásával újra mozgathatjuk az elhelyezendő elemet.

Az gomb megnyomásával módosíthatjuk a kijelölt elem paramétereit, vagy új elemet adhatunk meg.

Az gombbal úgy fejezzük be a műveletet, hogy nem történik elem elhelyezés.

A kurzort a megfelelő helyre pozícionálva és a pontot megadva a rendszer elhelyezi a logikai blokkot a tervlapon. A kiválasztott és szereléshely azonosított blokk fájl a terv aktuális lapjára tetszőleges számban másolható.


Lásd még:

Grafikai megjelenés...

Blokk tárolása könyvtárba


Korlátozások/megjegyzések:

Az áramút logikai tervezés során NE használjuk a grafikus alaprendszer blokk műveleteit! Azok az OmegaCAD ELEKTRO rendszer objektumait figyelmen kívül hagyják, nem kezelik!

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a logikai blokk állományok logikai részei '<név>.Lbk', grafikus részei '<név>.Blk' állományban tárolódnak.

Azok a blokk állományok, amelyeknek nincs logikai része, azaz '<név>.Lbk' fájlja, azokat csak az alap grafikus blokk funkcióval lehet kezelni.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a blokk szimbólumok átirányításának adatai a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\BlocksSymbols.Block' állományban tárolódnak.

Az OmegaCAD ELEKTRO rendszerben a blokk készülékek átirányításának adatai a 'x:\V10.x..\OmegaWin32\Template\BlocksDevice.Block' állományban tárolódnak.

A végrehajtott művelet után az eredeti helyzet visszaállítására nincs semmilyen lehetőség! (A grafikus undo az áramköri objektumok nyilvántartásra hatástalan!)

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site