Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábelek csoportos költségkód módosítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások Kábelek költségkód módosítása...

Szerszámos:

A funkció segítségével egy párbeszéd panelon a mező valamennyi kábelének a költségkódját módosíthatjuk. A kábellista tartalmazza valamennyi a mezőhöz rendelt kábellista kábeleit!

A 'Kábelek:' listában a mező kábelei jelennek meg. A funkció elindításakor a rendszer a mező összes kábelét végig olvassa, és valamennyi megjelenik a kábel listán. Ezt a listát több szempont szerint is szűrhetjük. Csak azok a kábelek jelennek meg a listán, amelyek a szűrő feltételeinek megfelelnek. A módosítások csak azokra a kábelekre hajtódnak végre, amelyek a listán rajta vannak a végrehajtáskor! Azaz egy adott szűrő beállításnál a kábel megjelenik a listán és kijelöljük, hogy a költségkódját átállítjuk például 'Új berendezés'-ről 'Meglévő berendezés'-re, de a kijelölés után olyan szűrőt állítunk be, amely szerint a kábel nincs a listán. Ez utóbbi beállításkor történő végrehajtás esetén a kábel kódja nem változik meg!

A listát szűrhetjük a következő szempontok szerint

A kábelek meglévő költségkódja szerint:

A párbeszéd panel alábbi részében azt állíthatjuk be, hogy a kábel listán mely költségkódú kábelek jelenjenek meg. A beállító részben még azt is szabályozhatjuk, hogy az adott költségkódú elemek meg legyenek-e jelölve valamilyen színnel a listán, és ha igen, akkor az milyen színnel történjen.

A kábelek mezőben elfoglalt helye szerint:

Minden kábel:

Ebben az esetben a mező minden mezőhöz rendelt kábellista elemei megjelennek. Ezen belül szabályozhatjuk a listát a szerint, hogy:

Mezőn belüliek:

Azon kábelek jelennek meg, amelyek csak az aktuális mező szereléshelyei között vannak szerelve. Csak akkor érvényes, ha a 'Minden kábel' megjelenítése van bekapcsolva.

Mezők közöttiek:

Azon kábelek jelennek meg, amelyek átmennek más mező szereléshelyeire. Csak akkor érvényes, ha a 'Minden kábel' megjelenítése van bekapcsolva.

Az 'indulási' szereléshelyről elmenő kábelek:

Ez a szűrő mező egy kiválasztott szereléshelyéről induló valamennyi kábel megjelenítését kapcsolja be. Ha ezt a szűrőt kapcsoljuk be, akkor érvényes lesz a 'Kábelek indulási szereléshelye:' lista. A kábel listán csak az itt kiválasztott szereléshelyről induló kábelek jelennek meg a költségkód szerinti szűrésnek megfelelően:

Az 'indulási - érkezési' szereléshelyről közötti kábelek:

Ez a szűrő mező egy kiválasztott szereléshely és egy beállított érkezési szereléshely közötti valamennyi kábel megjelenítését kapcsolja be. Ha ezt a szűrőt kapcsoljuk be, akkor érvényes lesz a 'Kábelek indulási szereléshelye:' lista és az 'Érkezési szereléshelye:'. A kábel listán csak az indulási és az érkezési szereléshelyek közötti kábelek jelennek meg a költségkód szerinti szűrésnek megfelelően.

Megjelenítve a következő mezőhöz rendelt kábel listák:

Minden mező:

A kábel listán a mezőben lévő összes mezőhöz rendelt kábellista elemei megjelennek a fenti szűrök szerint.
Ekkor az egyes mezőkhöz rendelt kábeleket a listán a következő elválasztó sorok jelzik:

Aktuális mező:

A kábel listán csak az aktuálisan tervezett mezőhöz rendelt kábellista elemei jelennek meg a fenti szűrök szerint. Ekkor a kábel listán nincs mezőlista elválasztó jel.

Kijelölt mező:

A kábel listán csak a mező listán kijelölt mezőhöz rendelt kábellista elemei jelennek meg a fenti szűrök szerint. Ekkor a kábel listán nincs mezőlista elválasztó jel. A mező kijelölés a Mező kijelölése gomb megnyomásával történik.

A listán lévő kábelek költségkódja megváltoztatásának kijelölése

A fenti kábel szűrésnek megfelelően a 'Kábelek:' listán megjelennek a kábelek. Az itt megjelenő kábelek költségkódjának megváltoztatása úgy történik, hogy először az alábbi párbeszéd panelrész 'A kijelölt elemek új költségkódja beállítva:' részben kiválasztjuk azt a költségkódot, amelyre változtatni kínjuk a kijelölt elemeket.


Majd a következő műveletek valamelyikével kijelöljük a kábeleket, melynek a költségkódját e fentebb beállítottra kívánjuk változtatni.

A listán megjelenő kábelek költségkód megváltoztatásának módjai:

Gombot megnyomva a listán valamennyi kábel költségkódját kijelöljük módosításra. Kivéve azokat, amelyek egyébként is ilyen kódúak. Csak akkor érvényes, ha a listán van olyan kábel, amelynek meglévő költségkódja nem azonos a módosításra kijelölt költségkóddal!

A adat lista soron végzett dupla egér kattintással, ekkor az adott lista sorhoz tartozó kábelt jelöljük ki költségkód megváltoztatásra. Csak akkor érvényes, ha a kijelölt kábel meglévő költségkódja nem azonos a módosításra kijelölt költségkóddal!

Gomb megnyomásával valamennyi költségkód megváltoztatás kijelölést megszüntetjük. Csak akkor érvényes, ha a listán van olyan kábel, amelynek költségkódja módosításra kijelölt!

Több kábelt a listán az alábbi módon jelölünk ki. A kijelöltek sötétkék színnel jelennek meg a listán.

Több kábelt jelölhetünk ki egymásután, ha az egérrel a kijelölendő kábel sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Ctrl' billentyű gombot is!

A kábel lista egy tartományát jelölhetjük ki, ha az egérrel a kijelölendő kábel sorára való kattintással egy időben nyomva tartjuk a 'Shift' billentyű gombot is! Ekkor az előző egér kattintás és a legutolsó egér kattintás közötti kábelek lesznek egyszerre kijelölve!

A listán több kábel költségkódjának egyszerre történő megváltoztatásának módjai: Ezen műveletekkel a listán kijelölt valamennyi kábel költségkódját változtatni tudjuk.

A gomb megnyomásával. Ekkor valamennyi kijelölt sorhoz tartozó kábel költségkódját kijelöljük módosításra. Kivéve azokat, amelyek egyébként is ilyen kódúak. Csak akkor érvényes, ha a listán kijelöltek között van olyan kábel, amelynek meglévő költségkódja nem azonos a módosításra kijelölt költségkóddal!

'Insert'

A kábel költségkód módosítás kijelölést a billentyűzet 'Insert' gombjának megnyomásával is el tudjuk végezni Ekkor valamennyi kijelölt sorhoz tartozó kábel költségkódját kijelöljük módosításra. Kivéve azokat, amelyek egyébként is ilyen kódúak. Csak akkor érvényes, ha a listán kijelöltek között van olyan kábel, amelynek meglévő költségkódja nem azonos a módosításra kijelölt költségkóddal!

'Delete'

A kábel költségkód módosítás kijelölést a billentyűzet 'Delete' gombjának megnyomásával is vissza tudjuk vonni. Ekkor valamennyi kijelölt sorhoz tartozó kábel költségkód módosítás kijelölést visszavonunk. Csak akkor érvényes, ha a listán kijelöltek között van olyan kábel, amelynek költségkódja módosításra kijelölt!

A 'Kábelek:' listája kijelölés után: /Részlet/

A kijelölt kábel költségkód módosítások végrehajtása

Ha a kábel listán a költségkód módosításra minden kijelölést elvégeztünk, akkor, a gomb megnyomásával elindíthatjuk a költségkód módosítás végrehajtását. A módosítás végrehajtása előtt az alábbi panel jelenik meg:

A fenti végrehajtási feladat összesítőn az alábbi információk olvashatók:

Összes elemek száma:

A mező kábeleinek száma.

Nem betöltött elemek száma:

A funkció indításkor a kábel betöltés közben ESC billentyű megnyomása után betöltendő elemek száma
Ezek nem vesznek részt a módosítási műveletben!

'Új berendezés':

A mezőben lévő 'Új' kódú kábelek száma.

'Meglévő berendezés':

A mezőben lévő 'Meglévő' kódú kábelek száma.

'Felhasznált berendezés'

A mezőben lévő 'Felhasznált' kódú kábelek száma.

'Bontandó berendezés':

A mezőben lévő 'Bontandó' kódú kábelek száma.

'Cserélendő berendezés':

A mezőben lévő 'Cserélendő' kódú kábelek száma.

Átállítva 'Új berendezés'-be:

'Új' kódra módosítottak száma.

Átállítva 'Meglévő berendezés'-be:

'Meglévő' kódra módosítottak száma.

Átállítva 'Felhasznált berendezés'-be:

'Felhasznált' kódra módosítottak száma.

Átállítva 'Bontandó berendezés'-be:

'Bontandó' kódra módosítottak száma.

Átállítva 'Cserélendő berendezés'-be:

'Cserélendő' kódra módosítottak száma.

Az aktuális feladat listán csak azok az adatsorok szerepelnek, amelyekhez nullánál nagyobb adat tartozik!

Válasz esetén a költségkód módosítások végrehajtódnak.A módosítások nem vonhatók vissza! (Nincs Undo) A művelet végrehajtása után az elvégezett módosítások számát a rendszer a párbeszédpanel bal alsó sarkában visszajelzi. (Súgó gomb jobb oldalán) A rendszer továbbra is a 'Kábelek csoportos költségkód módosítása' funkcióban marad.

Válasz esetén a rendszer nem végez módosításokat, visszalép a 'Kábelek csoportos költségkód módosítása' funkcióba. A módosítási kijelölések érvényben maradnak.

Válasz esetén a rendszer nem végez módosításokat, és kilép a 'Kábelek csoportos költségkód módosítása' funkcióból. A jelenlegi módosítási kijelölések elvesznek.


Lásd:

Kábel módosítása

Kábelek adatainak megadása...


Lásd még:

Anyag és költségvetés listák készítése

Korlátozások/megjegyzések:

A költség kód módosítás végrehajtás nem vonható vissza!

A funkció elindításakor a rendszer a mező összes kábelét végig olvassa. Az olvasás közben megnyomott ESC billentyű hatására lesznek kábelek, amelyek adatai nem töltődnek be. Ezeket a rendszer a kábel listán egyértelműen jelzi. Ezeket a kábel adatokat a listáról egyetlen szűrő sem kapcsolja ki!

A dialógus ablak átméretezhető. Az átméretezett értékeket a rendszer megőrzi!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site