Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábel módosítása

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Módosítások

Egyedi elem Kábel módosítása

Szerszámos:

Az áramút tervlapon a módosítandó kábel jelet kell megjelölni.

Kábel kijelölése: [ESC=Kilépés!]

A kábel kijelölését követően megjelenik a 'Kábel módosítása:' párbeszédpanel. A kábel kapcsolat indulás és érkezés szereléshelyei a panel felső adatterületén visszajelzésre kerülnek.

---> ---> ---> ---> ---> ---> --->

Kábel törés megadása, módosítása

A kábeltörés más néven kábel elkülönítő jel az azonos szereléshelyek közötti több kábel elkülönítésének jelölésére szolgál.

A kábeltörés jellel a tervező az azonos szereléshelyek közötti kábel erek külön kábelbe rendezését jelöli az elemzés modul számára. Gyakran fordul elő, hogy két szereléshely között lévő kapcsolatok egy csoportját egy kábelen, egy más csoportját egy másik kábelen kívánjuk vezetni. Ezt a hozzárendelést az elemzés során az automatikusan elvégződő kábeljel, ill. érszám azonosítás figyelembe veszi, vagyis az ilyen kábeleknek 'prioritásuk' van a kézzel nem azonosított kábellel szemben.

A 'Törés:' ablakban a kábel törésjelet kell beállítanunk. A nyomógombbal a törésjel törlését végezhetjük el.

A gomb mögötti első checkbox azt jelzi, hogy az azonosított kábelér törése be volt-e állítva. A második checkbox azt jelzi, hogy a gomb megnyomásával a kábelér törése beállított lesz-e.

Kábel mezőhöz tartozás beállítás

Az egymástól eltérő mezőhöz tartozó két szereléshely közötti kábelt a tervező az egyik vagy a másik mezőhöz tartozónak jelölheti. A rendszer alapértelmezésben a kábelt azon szereléshely mezőjéhez rendeli, amelyen a kábeljel elhelyezésre kerül. Ha ez a mező megadás nem felel meg, akkor a kábel mezőhöz tartozását itt módosíthatjuk. (Lásd: Szereléshely mezőhöz rendelése)

A nyomógomb a 'Mező kijelölése:' párbeszédpanelt adja, ahol a választható mezőket látjuk, kijelölést a listán kell elvégeznünk. A 'Mező kijelölése:' párbeszédpanelen csak azokat a mezőket látjuk, amelyekhez a mezőben korábban már szereléshelyet rendeltünk.

Kábel sorszám, érszám megadása

Tervezéskor szükségünk lehet a kábelek és erek közvetlenül a tervező által történő azonosítására, sorszámozására (pl meglévő létesítmények kapcsolatainak sorszám/érszám adatai).

Ezek a hozzárendelések elsőbbséget élveznek később az elemzés során automatikusan elvégződő kábeljel, ill. érszám azonosítással szemben, vagyis az ilyen kábeleknek 'prioritásuk' van, az elemző modul nem írja felül azokat.

A kábel sorszám és érszám megadása csak akkor szükséges, ha a rendszer elemző modulja által automatikusan kiosztott azonosítókat a tervező nem fogadja el.

A kábel sorszám mezőn belüli sorszámot jelent és alapértelmezésben mezőnként 1-től indul, ettől eltérő kezdősorszám is beállítható, ekkor a kezdősorszámnál kisebb kábel sorszámot nem adhatunk meg. (Lásd: Kábellisták kezdő sorszámának megadása...)

A 'Érszám:' ablakban a kábel beállított érszámát állíthatjuk be. A fel/le gombokkal egyesével növelhetjük/csökkenthetjük a sorszámot. A nyomógombbal az érszámot törölhetjük.

A gomb segítségével a kábel érszám beállító ablakába léphetünk, ahol a kábel érszámoknak megfelelően láthatjuk az erek foglaltságát, tartalék ereket. A listáról választva beállíthatjuk a kívánt érszámot.

A gomb mögötti első checkbox azt jelzi, hogy az azonosított kábelér sorszáma be volt-e állítva. A második checkbox azt jelzi, hogy a gomb megnyomásával a kábelér sorszáma beállított lesz-e.

A 'Sorrszám:' ablakban a kábel beállított sorszámát állíthatjuk be. A fel/le gombokkal egyesével növelhetjük/csökkenthetjük a sorszámot. A nyomógombbal a beállított sorszámot törölhetjük.

A gomb segítségével a kábel sorszám beállító ablakába léphetünk, ahol a mezőhöz tartozó kábelek listáján jelölhetjük ki e kívánt kábel sorszámot. A listáról választva beállíthatjuk a kívánt sorszámot.

Ha az ablakban a 'Minden kábel' be van kapcsolva, akkor a listán minden kábel (azok is, amelyek nem a két érintett szereléshely között vannak megadva!) látszik. Kikapcsolt állapotban csak a két érintett szereléshely közötti kábelek látszanak.

Ha az ablakban a 'Üres kábelek' be van kapcsolva, akkor a listán azok a kábel sorszámok is látszanak, amelyek még nincsenek megadva. Üresek. Ha új kábelt akarunk felhasználni, akkor a listán ebben az esetben tudjuk kiválasztani!

A gomb mögötti első checkbox azt jelzi, hogy az azonosított kábel sorszáma be volt-e állítva. A második checkbox azt jelzi, hogy a gomb megnyomásával a kábel sorszáma beállított lesz-e.

Optikai kábel adatainak megadása

Ha van érvényes kábel kijelölés, akkor az optikai kábel adatait a gomb mögötti Optikai kábel adatainak megadása párbeszédpanelen adhatjuk meg.

Kábel adatok megadása

Ha van érvényes kábel kijelölés, akkor a kábel adatait a gomb mögötti Kábel adatok megadása párbeszédpanelen adhatjuk meg.

Kábel erek rendezése

Ha van érvényes kábel kijelölés, akkor a kábel ereit a gomb mögötti Kábel erek rendezése párbeszédpanelen átrendezhetjük.

Kábel azonosító jel elhelyezése

A kapcsolat vonalon a kábel azonosító jelet a szereléshely határvonalon helyezi el a rendszer. A jelet a rendszer mindig vízszintesen helyezi el. Ettől eltérni az alábbi panelon tett beállítással lehet.

--->

Ha vizuálisan is ellenőrizni akarjuk a kábeljel elhelyezését, akkor, gomb mögötti Kábel azonosító jel elhelyezés beállítása párbeszédpanelen tehetjük meg.


Egyedi azonosító megjelenítés


A kábel azonosítók egyedi megjelenítéséhez a funkcióban is be kell állítanunk a Csak az egyedileg megjelölt kábelekre! opciót. Az Egyedi azonosító megjelenítés kapcsolónak a ki/be kapcsolásával lehetőségünk van arra, hogy az csak az erőátviteli, vagy az optikai kábelek azonosítóit jelenítsük meg részletesen a tervlapon.

gomb mögötti Egyedi azonosító megjelenítés beállítás szabályozása: részben azt állíthatjuk be, hogy az Egyedi azonosító megjelenítés beállítás a kábelre vonatkozóan milyen terjedelemben hajtódjon végre.

A beállítás csak a módosításra kijelölt érre vonatkozik

 

A végrehajtott módosítás csak erre az egy, módosításra kijelölt érre fog végrehajtódni.

A beállítás a kijelölt kábelnek ezen a tervlapon elhelyezett ereire vonatkozik

 

A végrehajtott módosítás a kijelölt kábelnek ezen a tervlapon elhelyezett ereire fog végrehajtódni. Használata akkor indokolt, ha a kábel azonosítókat nem minden lapon azonosan akarjuk megjeleníteni, vagy nem vagyunk biztosak abban, hogy a további lapokon megfelelően fog-e megjelenni.

A beállítás a kijelölt kábelnek valamennyi ereire vonatkozik

 

A végrehajtott módosítás a kijelölt kábelnek valamennyi erére végre fog hajtódni. Használata akkor indokolt, ha a kábel azonosítókat minden lapon azonosan akarjuk megjeleníteni. De tudnunk kell, hogy a rendszer a tervnek csak azon lapjain fogja keresni a kábelt, amely tervlapokon nyílván van tartva a kábel valamelyik ere. Ha az utolsó kábel elemzés óta ebben változás van, akkor a végrehajtás nem lesz teljes.

Ha ez az opció van kijelölve, akkor érvényes lesz az alábbi kapcsoló, amellyel szabályozhatjuk, hogy a módosítás végrehajtásakor a változáskokat a rendszer grafikusan kövesse-e.

Végrehajtás közben grafikai megjelenítés


Lásd:

Kapcsolat (Vezeték/kábel) megadása

Kábeljel elhelyezés/törlés


Lásd még:
Optikai hálózatok tervezése

Korlátozások/megjegyzések:

Ha két szereléshely között két, vagy több kábel van, a kábeleket egymástól egy(két) karakter hosszú betűjel, a kábel törés és a kábelsorszám különbözteti meg. Így például az '/A' kábel és a '/B' törésű kábel két szereléshely között húzódó, fizikailag is különböző két kábel lesz. A törés jelek egy(két) karakter hosszúak, szokásosan az ABC betűi lehetnek.

Ha a '....' törésjelet választjuk akkor a kábelér törésjel nélkülivé válik és elveszti 'prioritását'.

Ha kábel prioritást (törésjelet) adtunk meg a választott jel felíródik a kábel mellé a terven, a következő elemzésig, ahol az elemző modul sorszámra cseréli azt.

Csak olyan mezőhöz rendelhetjük a kábelt, amelyhez az érintett két szereléshely valamelyike tartozik.

A rendszer nem fogadja el:

a kezdősorszámmal ütköző sorszám kiosztást.

az olyan kábel sorszámot amely más szerelési helyek között már használt.

a prioritásossal adott sorszámot kábeltörés-jel nélkül.

A rendszer nem ellenőrzi:

hogy a megadott kábelben a beállított ér a terven foglalt-e!

ha már foglalt eret jelölünk ki, a korábbi foglaltságot nem törli! (Csak a kábel elemzés jelzi a hibát!)

A kezdő sorszám átállítását követően a rendszer a korábban kiosztott kábel számokat az új kezdő sorszámnak megfelelően felülírja.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site