ELEKTRO

Alkalmazási terület

Az OmegaCAD ELEKTRO elektrotechnikai tervezőrendszer nagy bonyolultságú villamos berendezések komplett dokumentációjának előállítására, illetve meglévő dokumentációk számítógépre való átültetésére szolgál. A rendszer - a kiépítettségtől függően - alkalmas az egyszerűbb áramút tervek elkészítésétől egészen a nagy kiterjedésű és bonyolultságú létesítmények összefüggő teljes kiviteli terveinek az elkészítéséig. A rendszer négyféle kiépítettségben kerül forgalomba, melyekről a funkcióleírást külön lap tartalmazza:

  • "Mini" áramút-tervezőrendszer
  • "Midi" elosztó tervezőrendszer
  • "Komplex" tervezőrendszer
  • "LÉTINFO" Létesítmény üzemeltetői rendszer

A programcsomag az MSZ 12897 szabványban foglaltakra épül, ugyanakkor jelölésrendszere kielégíti az IEC 750 és DIN 40719 szabvány előírásait is. Könnyen kezelhető menürendszere, üzenetei, hibajelzései, hibafelismerő rutinjai a tervezés minden fázisához hatékony segítséget nyújtanak. A rendszer messzemenően támogatja a tervezési folyamat alkotó részét, míg az algoritmizálható feladatokat (sorkapocs sorszámozás, kábel- és kábelérkiosztás, áramúttervből szerelési terv előállítása, táblázatok készítése, stb.) önállóan végzi el. Az üzemeltetéshez, hibakereséshez intelligens alkatrészkereső eljárásai (készülékrészek, kábelerek, sorozatkapcsok keresése) adnak támogatást.

A program fő moduljai, funkciói

Az OmegaCAD ELEKTRO felépítésében követi a tervezési munka fázisait, amit a rendszer moduláris felépítése is tükröz. Ez a felépítés a felhasználók számára lehetővé teszi az egyes programrészek egymástól független alkalmazását, az egymáshoz kapcsolódó modulokból az igényeknek megfelelő tervezőrendszer kialakítását. A rendszer alapvető fontosságú része a törzsadattár, amely az összes modullal kapcsolatban áll. Az adattár tartalmazza az áramútterven alkalmazott rajzjeleket, szimbólumokat. A készülékek egy része ilyen rajzjelek segítségével építhető fel. A bonyolultabb készülékek (védelmek, automatikák) „fekete dobozként”, csatlakozópontjaik funkcióival definiálhatók. A készülékekhez egyvonalas kép és körvonalrajz is rendelhető, amelyek segítségével egyszerűsített kapcsolási séma (egyvonalas rajz), ill. elrendezési rajz készíthető. Az adattár további részeiben sorozatkapcsokra, kábelekre és egyéb anyagokra vonatkozó információkat rendszerezhetünk. A törzsadattárat a felhasználó saját igényeinek megfelelően, szabadon alakíthatja. Az adattárban tárolt szimbólumok, készülékfelépítések és egyéb elemek segítségével az áramúttervek egyszerűen állíthatók össze. A szerkesztést hatékonyan támogatják a blokkműveletek, melyek elkészült tervek, tervrészletek más tervbe, tervlapra történő átemelését teszik lehetővé. Az áramúttervben való tájékozódást a terv végén megjelenő grafikus készülék- és kábeltáblázat segíti.

Mintarajz

Áramút logikai tervlap png

Az elkészült tervet az áramúttervet elemző modul értékeli ki. Ez elvégzi a kábelerek és sorkapcsok automatikus sorszámozását, figyelembe véve a tervező által előre megadott kiosztást, prioritásokat is. Az elemzés eredménye az áramúttervlapokra visszaíródik. A kiértékelt tervből automatikusan előállíthatóak a szerelési tervek. A szemléletes sorkapocs-, készülék- és kábelbekötési tervek nagyban segítik a pontos kivitelezést. A szerelési tervek utólagos - az áramúttervet nem érintő - módosítása a meglévő állapot dokumentálásához ad kellő támogatást.

Mintarajz

Sorkapocsbekötési terv png
Kábelbekötési terv png

A különböző szerelési helyeken lévő készülékeket a rendszer kigyűjti. Ezután a készülékekhez a törzsadattárban rendelt körvonalrajzok segítségével méretezett, tetszőleges léptékű elrendezési tervek készíthetők. Általános célú modulja - összesítve a különböző tervfajták szerkeszto eljárásait - lehetőséget ad tetszőleges műszaki tervek egyszerű elkészítésére. Az egyéb tartalmú tervek, például primer diszpozíciósterv vagy részletes vasszerkezeti, műhelytervek egységes rendszerben történő kezelése tovább növeli a rendszer alkalmazásának komplexitását. A rendszer meghatározva a szükséges kábelmennyiséget, valamint a kábelvégek darabszámát kábelterv készítését is támogatja. Ezeket az adatokat a kábeladattárban megadott típusonként adja meg.

Mintarajz

Készülékbekötési terv png

A törzsadattárban a készülékekhez, a kábelekhez, sorozatkapcsokhoz és az egyéb, az áramútterven meg nem jelenő anyagokhoz egyaránt megadható az adott anyagra vonatkozó ár, illetve szerelési normaidő adat. Ezek segítségével egyszerűen készíthető el egy konkrét munka anyagkiírása és költségvetése. A különböző grafikus rendszerekkel a DXF export - import modulon keresztül lehet kapcsolatot teremteni. A rendszer által előállított listák és kigyűjtések a dBASE formátumon keresztül vihetők át más rendszerekbe. Például elosztó szerelés, feliratozás. Az OmegaCAD ELEKTRO rendkívül jól strukturált rendszer, így nagy terjedelme ellenére is könnyen áttekinthető és elsajátítható a kezelése, amit az egyes parancsok működését részletesen leíró online súgó segít. Természetesen a fejlesztők vállalják szervezett oktatás keretében a felhasználók betanítását is. A különböző bonyolultságú tervek elkészítésére eltérő teljesítményű rendszerek állnak rendelkezésre: A teljes OmegaCAD ELEKTRO rendszer a villamosenergia átvitel alállomásainak teljes szekunder és primer díszpozíciós terveinek elkészítésére szolgál. Az OmegaCAD ELEKTRO Mini az áramút tervezőrendszer, mely az áramút tervezést és -elemzést támogatja, vagy az OmegaCAD ELEKTRO Midi, mely az áramút tervezésen túlmenően a szerelési, elrendezési és egyvonalas tervezést is tartalmazza.

Mintarajz

Készüléktáblázat png
Kábeltáblázat png

A tervezőrendszeren a fejlesztés folyamatos. A felhasználók visszajelzéseit figyelembe véve állítjuk össze a fejlesztési elképzeléseket. Az új funkciók nyújtotta előnyök tovább növelik az OmegaCAD ELEKTRO népszerűségét.

Mintarajz

Egyvonalas terv png

A rendszer követelményei

Az OmegaCAD ELEKTRO személyi számítógépen, Windows 7, 8.1, 8.2, 10,11 operációs rendszer alatt működik. Lehetőség van a tervezőrendszer hálózatban történő alkalmazására is. A nagy létesítmények tervezéséhez nagyobb teljesítményű hardvert célszerű választani, a grafikus munkahely kialakításához szükséges képernyővel és nyomtatóval.

Az Alapcsomag használatához ajánlott számítógép konfiguráció

  • A szükséges operációs rendszer: Windows 7, 8.1, 8.2, 10, 11.
  • Számítógép: A gép teljesítménye és az operációs rendszer igénye legyen összhangban

 

Mintarajzok

Az Első terv tervlapjai és az azonosítási rendszer PDF nyomtatásban

pdf

A Minta terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Az Elosztó terv tervlapjainak megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

Minta a működési blokkvázlatok készítésére. Kártyás védelmi és irányítástechnikai készülékek áramút és szerelési terv minta. Az optikai terv részletének megmutatása, patch kábelekkel és optikai csatlakozókkal. Optikai csatlakozó modellezése szimbólum és doboz felépítésű készülékkel, valamint emeletes sorkapcsok alkalmazásával. Minta az IEC 61850 GOOSE üzeneteinek grafikus megmutatása. Logikai egyenletek fizikai és GOOSE be és kimenetek összelinkelésre példa megtekintése PDF nyomtatásban

pdf

 

Még több OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszerrel készített mintarajz