Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Lista elemek törlése

'Tervek automatikus kiértékelése' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Kiértékelések...

Nyomógomb:


A parancs végrehajtásával mezőhöz tartozó körvezetékek, szereléshelyek, valamint a sorkapocs listáról törölhetők azok az elemek, amelyek az áramút terv egyetlen lapján sem szerepelnek. A sorkapcsok ellenőrzése esetén figyelembe vannak véve a szerelésterv készítése során beállítható tartalék sorkapcsok is!

A funkció a 'Lista kijelölése:' ablakban a megfelelő listák check-gombjainak bekapcsolása után a 'Törlés végrehajtása' nyomógombbal indítható.

Az 'Elemzés közben grafikai megjelenítés' és az 'Elemzés közben üzenetek' opciók a folyamat közben is állíthatók.

Az ablak a folyamat során a képernyőn tetszőleges helyre áthelyezhető. Az új pozícióját a következő indításnál megőrzi.

A szereléshelyek felhasználásának ellenőrzése során a rendszer ellenőrzi, hogy a szereléshelyek paneles/nem paneles felhasználása helyes-e a tervlapokon. Azaz azt ellenőrzi a rendszer, hogy a nem paneles szereléshelyek nincsenek-e a tervlapokon paneles módon felhasználva. Vagy azt, hogy a paneles szereléshelyek nincsenek-e a tervlapokon nem paneles módon felhasználva. Ilyen jellegű hibát szereléshely szerkesztés közben a rendszer nem enged meg. Viszont logikai blokk művelet során, lemezre tárolt blokk elhelyezése során korábbi változatoknál előfordulhatott az ilyen hiba.

A hibalistában, ha az készül, megtekinthető a törölt szereléshelyek, a törölt körvezetékek és a törölt sorkacsok listája.


Lásd:
Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Ha panelos szereléshely nem panelos módon található a tervlapon, akkor a következő hibajelzést kapjuk:
Szereléshely lista karbantartása:
+ATV - Paneles hely felhasználva nem panelesként!
A hibásan felhasznált helyeket nem törli a rendszer a szereléshely listáról!

Ha nem panelos szereléshely panelos módon található a tervlapon, akkor a következő hibajelzést kapjuk:
Szereléshely lista karbantartása:
+BTH - Nem paneles hely felhasználva panelesként!
A hibásan felhasznált helyeket nem törli a rendszer a szereléshely listáról!

Ha valamely szereléshely az áramútterv egyetlen pontján sincs elhelyezve, és az egyvonalas, vagy az áramútterv első lapjain egyetlen készülékhez sincs hozzárendelve, de a szereléshelyhez rendelt mezőhöz kábel, vagy kábelek tartoznak, akkor a szereléshely csak akkor lesz eltávolítható a listáról, ha van egy másik szereléshely, amely ugyanehhez a mezőhöz van rendelve! Ekkor a következő hibajelzést kapjuk:
Szereléshely lista karbantartása:
A szereléshely a terven nincs elhelyezve, de nem törölhető,
mert kábel(ek) van(nak) hozzárendelve a hozzátartozó mezőhöz!
Szereléshely =E.02+SR1

A szereléshely nem törölhető a listáról, mert a hozzárendelt mezőn keresztül a kábeleket továbbra is el kell érni!
Ilyen esetben megfontolandó, hogy helyes-e kábeleket olyan mezőhöz rendelni, amely mezőhöz rendelt szereléshely szükségtelen a terven, hiszen nincs egyetlen része sem megjelenítve!
Kábelek más mezőhöz rendelése elvégezhető egyenként a Kábel módosítása, vagy csoportosan a Kábelek áthelyezés más mezőbe/sorszámba/törésbe... funkcióval!

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site