Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Kábellista generálása

"Kábeltervek készítése" modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O

Kábeltervek készítése

Kábelterv

Kábellista készítése...

Szerszámos: Nyomógomb:


A modul az aktuális létesítmény kijelölt mezőinek kábel állományából előállítja a létesítményre vonatkozó kábellistát.

Ehhez a 'Kábellista előállítása:' csoportban lévő a nyomógombot megnyomva a 'Kábellista generálása:' párbeszéd panelbe jutunk.

---> ---> ---> ---> --->

A 'Kábellista generálása:' párbeszéd panel 'A kábellista előállításhoz kijelölt mezők:' csoportban láthatjuk a létesítményben megadott mezők listáját. A mezők kijelölését, vagy kijelölésének visszavonását a mező sorára való rákattintással is változtathatjuk.

A mezők kijelöltsége könnyen átlátható. Az egyes mező adatok mögötti négyzetek jelentése a következő:

A mező nincs kijelölve. Kábelei nem lesznek benne a generált kábellistában.

A mező ki van jelölve. Kábelei benne lesznek a generált kábellistában.

Mező kijelölését ellenkezőjére változtathatjuk a mező lista adatsorán végzett dupla egér kattintással!

A mezők kijelölését csoportosan is megtehetjük a 'Csoportos mezőkijelölés:' részben lévő alábbi funkciókkal.

Az nyomógomb segítségével a létesítményben minden mezőjének kijelölése megszűnik. A nyomógomb segítségével a létesítmény minden tervezett mezője kijelölése megtörténik. A nyomógomb hatására a mezők kijelöltség állapota az ellenkezőjére vált.

Megjelenített mező nem jelölhető ki.


Fontos!!!
Mezőcsoportok kezelése...

Ha a létesítményben a mezők Mezőcsoportokhoz vannak rendelve, akkor a mezőlistán a mezőcsoportok beállításai szerint mezők fognak csak megjelenni. A kijelölő művelet és a végrahajtás is csak a mezőlistán megjelenő mezőkre fog végrehajtódni!


A 'Lista generálási mód:' beállítási csoportban a kábel lista készítés alábbi módozatait állíthatjuk be.

'A meglévő felhasználói adatsorokat az új lista végére menti'

A kapcsoló bekapcsolva a kijelölt kábellistában korábban egyedileg megadott kábel és egyéb adatok az új listában elmentésre kerülnek.

'Mező kapcsolattal érkező kábelek kigyűjtése a listába'

A mezőkhöz úgynevezett 'mező kapcsolattal' érkezhetnek kábelek, amelyek a kiindulási mezőben jelennek meg. Ekkor a kábel minden adata a kiindulási mezőben van megadva. A mezőkapcsolat érkezési helyén a kábel sorszám és érszám a mezőkapcsolat kapcsolati 'pozíció felirati' részében kerül megjelenítésre. Ha ezeket a kábeleket is szerepeltetni akarjuk a kábellistában, akkor ezt a kapcsolót be kell kapcsolni.
A kábellistán a mező kapcsolattal érkező kábelek halvány piros színnel jelennek meg.
A kábel költség kódját minden esetben, függetlenül az eredeti kábel költségkódjától mindig 'Meglévő berendezés' -re állítja a rendszer.
A kábel hosszát, a kábel helyszínrajból számolt hosszát is, minden esetben nullára állítja a rendszer. Hiszen ezeket a kábeleket az erdedeti mezőkben vesszük anyagszükséglet szerint figyelembe.

A kábellista automatikus előállításához 'Generálás beállítások:' részében olyan paramétereket állíthatunk be, amelyek a folyamat nyomon követhetőségét befolyásolják. A rendszer üzeneteit és jelzéseit célszerű hibanaplóba íratni, amelynek segítségével a generálás során kiszűrt hibák javítása egyszerűsödik.

'Generálás közben üzenetek'

A kapcsolóval beállítható, hogy generálás közben a rendszer az éppen végrehajtott műveletről adjon-e tájékoztatást.

'Generálás közben hibajelzések'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer az észlelt hibáról adjon-e jelzést a képernyőre.

'Hibanapló írása'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben közben a rendszer az elvégzett művelet közben észlelt hibákról készítsen-e hibanaplót.

'Új hibanapló kezdése'

A kapcsoló állításával beállítható, hogy generálás közben a rendszer a korábbi hibanaplót folytassa, vagy mindig újat kezdjen. A beállítás akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Hibanapló fájl neve:'

Ablakrészben beállítható, hogy generálás közben a rendszer az elvégzett műveletről, észlelt hibákról készített hibanaplót milyen nevű állományba írja. A napló fájl nevét kiterjesztés nélkül kell megadni. A rendszer a naplófájlt a létesítmény alkönyvtárban hozza létre TXT kiterjesztéssel. A beállítási lehetőség akkor érvényes, ha van hibanapló írás.

'Naplózás hiba összegzés'

Ha a 'Hibanapló írása' bekapcsolt állapotú, akkor ebben a checkbox ablakban beállíthatjuk, hogy a hiba napló végére a rendszer készítsen e listát az előfordult hibák összegzésével. Ha a 'Hiba összegzés' bekapcsolt állapotú, akkor a Naplózás hiba összegzési mód beállítása-ban beállíthatjuk a hiba összegzés egyéb paramétereit is!

A 'Kábellista generálása:' párbeszéd panelen elvégezzük a kábellista generálás paramétereinek beállítását, majd a nyomógomb megnyomásával a beállításoknak megfelelően előállítjuk a létesítményre vonatkozó kábellistát. (Lásd: Kábellista generálás végrehajtása)


Következő lépés:

Kábellista generálás végrehajtása

Lásd:

Naplózás hiba összegzés
Naplózás hiba összegzési mód beállítása

Lásd még:

Hibanapló megnézése

Korlátozások/megjegyzések:

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site