Az OmegaCAD ELEKTRO tervezőrendszer felhasználói kézikönyve

Sorkapocs keresése

'Áramútterv logikai tervezés' modul

Elérés:

Menü:

E L E K T R O Áramút LOGIKAI tervezés

Áramút tervezés

Keresések

Sorkapocs keresése Sorszám...

Szerszámos:

A parancs segítségével a korábban a tervlapokra felhelyezett és azonosított sorkapcsokra vonatkozó információs listák lehívását és sorkapocs keresését végezhetjük el. További parancsokkal, a prioritással kiosztott, a rögzített sorkapocs, a léchez, rövidzárhoz, sínhez tartozó sorkapocs rajzlapon történő kiemelt megjelenítését tudjuk elvégezni. A keresés parancsok alkalmasak a nagyobb terjedelmű tervben a listán kiválasztott sorkapcsok gyors elérésére valamint a kábel és kábelér kiosztottság gyors áttekintésére.

Az aktuálisan érvényes, sorkapocs listákhoz a Tervek automatikus kiértékelése modulban a Sorkapocs elemzés lefuttatása után jutunk. Ha az elemzés elvégzése után módosítottunk a sorkapocs kapcsolatokon, a szerkesztéssel érintett keresési lista nem lesz helyes!

A parancs kiadását követően megjelenik a 'Sorkapocs keresése:' párbeszédpanel. A párbeszédpanelen látjuk az áramút terv sorkapocs összefoglaló listáit.

A sorkapcsok szereléshelyenként kereshetők. Azt hogy a mely szereléshely sorkapcsait akarjuk látni, azt a párbeszéd panel 'Szereléshely:' csoportban állíthatjuk be.

--->

Másik szereléshelyet a Szereléshely kijelölése funkcióval jelölhetünk ki.

---> --->

A kiválasztott szereléshely sorkapocs lécét, amelyet a sorkapocs listán látni és keresni akarunk, a párbeszéd panel 'Sorkapocs léc:' csoportjában állíthatjuk be.

Azon sorkapocs lécek adataiban, amelyeken az utolsó sorkapocs elemzés óta a sorkapocs módosítás, típus csere a teljes terven, vagy sorkapocs léc áthelyezés a teljes terven funkció adat változást okozott, a darabszám után felkiáltó jelek jelennek meg. Ha az előbbi módosítások valamelyike érinti a sorkapocs lécet, akkor az adatsorában négy karakter jelenik meg.

Az első karakter:

Sorkapocs módosítása:

' . ' karakter ilyen módosítás nincs a lécen.

' ! ' karakter ilyen módosítás van a lécen.

A második karakter:

Sorkapocs típus csere a teljes terven:

' . ' karakter ilyen módosítás nincs a lécen.

' ! ' karakter ilyen módosítás van a lécen.

A harmadik karakter:

Sorkapocs léc csere a teljes terven:

' . ' karakter ilyen módosítás nincs a lécen.

' ! ' karakter ilyen módosítás van a lécen.

A negyedik karakter:

Sorkapocs léc át sorszámozása:

' . ' karakter ilyen módosítás nincs a lécen.

' ! ' karakter ilyen módosítás van a lécen.

Ha olyan sorkapocs lécet jelölünk ki, amelyen a legutóbbi elemzés óta egyedi sorkapocs módosítás, csoportos típus csere, vagy csoportos léc csere volt végrehajtva, azt a rendszer a panelen az alábbi formában jelzi számunkra:

Az így megjelenő sorkapocs léc adatai nem egyeznek az áramút terv sorkapocs adataival! Ajánlott az elemzés végrehajtása!


Ezeket a módosításokat a következő funkciók végrehajtása okozzák:

Sorkapocs módosítása

Sorkapocs léc típus csere...

Sorkapocs áthelyezés másik lécre...

Sorkapocs léc át sorszámozása...


A keresési listát 'úgy olvassuk', mintha a sorkapocs léc függőlegesen lenne szerelve, és a kábel oldal a lista bal oldala, a készülék oldal a sorkapocs lista jobb oldala. Vagy ha a léc vízszintesen szerelt, akkor a listát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokot fordítva alul a kábel oldal, felül a készülék oldal látható.

A Dupla sorkapcsok jelképes ábrájában csak azért szerepel egy nyíl, hogy a minta példában a sorkapocs állása könnyebben követhető legyen.

A sorkapocs listákon látjuk a sorkapocs azonosítóit és jellemzőit.

Az nyomógombot megnyomva a Sorkapocs jellemzők keresése... funkcióba jutunk.

A sorkapocs kiválasztását követően a nyomógombot megnyomva a rendszer a sorkapcsot tartalmazó tervlapot behívja és a keresett sorkapcsot színnel kiemelve mutatja. Ha a sorkapocs több pozíción is elhelyezett a terven, akkor a pozíciók közül a 'Sorkapocs pozíciók:' listában ki kell választanunk azt, amelyiket meg akarunk keresni.
Ezt a módot használva az ablak a kereséssel együtt bezáródik.

A sorkapocs keresését elindíthatjuk az 'Sorkapocs lista:' keresendő során végzett dupla egér kattintással is. Ekkor, ha a sorkapocs több pozíción is elhelyezett a terven, a rendszer az első pozíciót fogja megmutatni. Ebben az esetben a dupla egér kattintással 'Sorkapocs pozíciók:' lista adott pozíciójára kattintva tudjuk a keresendő sorkapocs helyét kiválasztani.

A funkció használatával a rendszer a keresett sorkapocsot megjeleníti, de ebben az esetben nem zárja be a funkciót! A keresést tovább folytathatjuk új sorkapocsok kijelölésével és megjelölésével. A korábbi keresések megjelölései is megmaradnak a tervlapokon. Ha el akarjuk különíteni az egymás utáni kereséseket, akkor közben használjuk a gombot. A funkció használata úgy lehet hasznos, ha a dialógus ablakot a grafikus munkaterülettől eltérő, második képernyőre tudjuk helyezni.

A gomb megnyomásával megszüntethetjük a korábbi keresések kiemelését a tervlapon.


Sorkapocs jellemzők keresése:

Sorkapocs jellemzők...

Léc...

Típus...

Prioritás

Rögzítés

Rövidzárt

Sínezett


Lásd:

Sorkapocs elemzés

Lásd még:

Grafikai megjelenés...


Korlátozások/megjegyzések:

Ha nincs elvégezve a sorkapocs elemzés, a keresési funkció nem használható, és a következő hibajelzés látható: - 'NINCS elvégezve a sorkapocs elemzés!'

A tervlapon megjelenített keresési kiemelések mindaddig megmaradnak, míg valamilyen más funkciót el nem indítunk. (Az ablakozás, másik tervlap betöltése nem törlik a kiemeléseket! De bármely keresési funkció újra indítása igen!)

Ha azt szeretnék, hogy egy újabb keresés ne törölje a megelőző keresések kiemeléseit, akkor a következő keresési művelet indítása közben tartsuk nyomva a Shift, Ctrl, vagy Space gombok valamelyikét!

A dialógus ablak megőrzi pozízióját. Újbóli használatakor az előzőleg használt pozícióban fog megjelenni.

Kapcsolat/E-mail Omega-Soft Kft.
1992-2022
Minden jog fenntartva. ©
OmegaSoft WEB Site